O zi istorică pentru Moldova

Cetățenii prezenți la Adunarea Moldova Europeană au votat o Rezoluție, prin care au afirmat aspirația Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. ”Noi, cetățenii Republicii Moldova, ne-am adunat la 21 mai 2023 în Piața Marii Adunări Naționale, într-un moment hotărâtor pentru soarta țării, pentru a afirma aspirația Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, la dezvoltarea căreia dorim să ne aducem contribuția, în virtutea faptului că suntem europeni, atât istoric, geografic, cultural, cât și prin valorile de temelie. Dreptul incontestabil de a garanta un viitor european, democratic, liber și prosper pentru Republica Moldova îi aparține poporului Republicii Moldova.”, se spune în Rezoluția întrunirii.             Atît liderii Partidului Popular, cît și membri formațiunii au participa la evenimentul de duminică recnfirmînd opțiunea lor europeană.

Uniți să ”Credem în Moldova”

  Uniți să ”Credem în Moldova” „Partidul Popular din Republica Moldova îndeamnă susținătorii săi să parrticipe la Adunarea ”Moldova Europeană” din 21 mai, deoarece acest eveniment este o acțiune de susținere necondiționată a cursului european al țării noastre.  Din această perspectivă Adunarea ”Moldova Europeană” trebuie să devină o acțiune de consolidare și mobilizare a societății în procesul de aderare a țării la UE, de aliniere plenară a Republicii Moldova la standardele europene.  Mai mult, PPRM consideră că această acțiune trebuie să devină punctul de pornire a unei ample campanii de informare în baza unor exemple concrete despre beneficiile apropierii de Uniunea Europeană, despre ce va aduce aderarea pentru fiecare cetățean, localitate, comunitate, etc. Pentru atingerea acestor obiective Partidul Popular este gata să se implice plenar într-un asemenea exercițiu, deoarece în programele și strategiile PPRM valorile europene, dezvoltarea social-economică, implementarea programelor educaționale, culturale, etc conform standardelor occidentale  sunt obiective cheie. Sloganul PPRM - ”Noi credem în Republica Moldova”, începând cu 21 mai, trebuie să devină sloganul fiecărui cetățean, indiferent de viziunile sale politice sau apartenență de partid,  pentru că a „CREDE în MOLDOVA”  înseamnă a respecta voința poporului, a oferi copiilor acces la studii gratuite, dar de calitate, înseamnă a crește, printr-o bună educație, generații de buni specialiști, oameni de o cultură și de o moralitate înaltă, cetățeni devotați Republicii Moldova. În condițiile zilei de astăzi, când suntem supuși mai multor riscuri, inclusiv de securitate, provocate de agresiunea contra Ucrainei, unitatea națională devine una crucială pentru Republica Moldova, deoarece, într-o societate democratică, guvernările se mai schimbă, dar linia directorie de dezvoltare a țării trebuie să rămână una constantă și ireversibilă. Deci, pe 21 mai ne dăm întâlnire în Piața Marii Adunări Naționale ca să demonstrăm tuturor, dar în primul rând, nouă, că ”CREDEM în MOLDOVA”.

Alexandru LUNCARI: Soarta localităților țării și a cetățenilor ei, pentru următorii patru ani, este in mâna alegătorului

   Anul 2023 este un an electoral, în toamnă urmînd să se desfășoare  alegerile locale. Alegătorii din localitătile Moldovei își vor alege pentru următorii partu ani primarii și consilierii în consiliile locale. De aici și forfota pornită a unor fomațiuni politice, mai ales  a celor de la guvernare, pentru a cîștiga simpatia electoratului. Numai cît face, în ultimile zile , proiectul inițiat ”Satul european”, de parcă pînă acum nici nu au existat satele moldovenești. De fapt, conform tradițiilor electorale clasice, campania electorală trebue să înceapă chiar a doua zi după încheierea precedentei. Dar, ca la noi - la nimeni, și continuăm să îngrășăm porcul pe ultima sută de metri. Cetățenii au așteptat  și onorarea promisiunei legate de reforma, deja cu barbă, a administrației publice locale, care trebuia implementată în aceste alegeri locale. Oricîn am dori și oricît am vorbi, dar  o autonomie locală, mai ales financiară, nu o poți face cu o primarie care cuprinde 800-1000 de locuitori.  Mai ales cînd este vorba de atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea localităților rurale și pentru crearea locurilor de muncă. O semnificație aparte a acestor alegeri decurge din  faptul că la ele nu vor participa majoritatea cetațenilor noștri din diasporă, dat fiind faptul că ele nu se vor extinde în afara granițelor țării. Conform ultimilor date statistice, în țară avem circa  2,6 mln. de cetățeni, i-ar cu drept de vot - mai puțin de jumătate. De aici si lupta pentru fiecare alegător, pentru fiecare vot. Să nu trecem cu vederea și faptul că  populația rămasă în țară are un vot de multe ori diferit față de cei din diasporă. Sondajele mai multor entități sociolojice ne demonstrează că, alegătorul încă nu se debarasează de propadanda geopolitică, în detrimentul persoanelor demne și cu valoare. În alegerile locale, așa cum spunea marele Ion Druță, trebue să alegem grîul de negină, să apreciem la justa valoare personalitățile la nivel local, oamenii gospodari, valoroși, ai faptelor bune. Spre regret, mai mulți ani la rînd, cetățenii noștri au căzut pradă manipulărilor, promisiunilor,  vremurilor si vorbelor pretins bune. O problemă care persisită în ultimii ani este îngustarea bazinului de selectare a candidaților pentru funcția de primar, ca urmare a exodului masiv peste hotarele țării a populației  băștinase, dar mai ales  oameni din categoriile active cu vîrsta cuprinsă între 25 și 45 de ani. Partidul Popular din Republica Moldova mereu a purtat dicutii cu cetățenii pentru a identifica și a promova gospodari adevărați în structurile administrației publice locale, indifirent dacă este membru de partid sau nu, apreciind primordial faptele, integritatea și dedicația candidaților. Organizațiile primare ale partidului au derulat deja in localitățile Moldovei sondaje și întruniri cu alegătorii, cu formațiunile politice active pentru a selecta potențialii candidați pentru  funcția de primar și de consilieri. Soarta localităților țării și a cetățenilor ei, pentru următorii patru ani, este în mîna alegătorului. Este important să nu dăm localitățile noastre pe seama unor persoane care nu sunt gospodari nici  măcar la ei acasă, dar care își doresc să conducă sate, comune sau orașe. Partidul Popular din Republica Moldova crede în Moldova și în oamenii ei

Paște fericit!

 Stimați colegi! Dragi creștini! Sfintele sărbători de Paște să ne  umple inimile cu minunea Invierii. Vă doresc din toata inima sănătate, pace și prosperitate în familiile Dumneavoastră. Să aveți alături prieteni credincioși și binecuvîntați. Succesul să vă însoțească mereu. Viața să vă fie plină  de credință, încredere, dragoste și speranță. Lumina Învierii Mîntuitorului să ne lumineze cugetul  și să ne deschidă inimile spre faptele cele bune, spre iubire, credință și iertare. Paște Fericit alături de cei dragi !     Alexandru OLEINIC  

Problemele pe care le are agricultura ne cer să mizăm ce conlucrare

    Valeriu Cosarciuc, vicepreședintele Partidului Popular, Președinte al FNFM, a prezentat recent în fața agricultorilor o analiză în viziunea sa a stării de lucruri  în acest domeniu. Potrivit  lui Valeriu Cosarciuc, momentul pe care îl trăim ne permite să vedem care a fost răspunsul producătorilor agricoli la provocările anului 2022, dar și să punctăm asupra  obiectivelor pe care le putem formula pentru anul  curent.     Unul dintre factorii esențiali care au influiențat rezultatele anului precedent  decurge din contextul regional. Războioul din Ucraina, războiul de la hotarele Republicii Moldova, a afectat direct agricultorul. Lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte  iar piața estică a fost blocată. În același context, criza energetica și a inputurilor s-a acutizat, ceea ce a  generat cresterea preturilor la aceste bunuri. Bunuri pentru care agricultorului i s-au cerut  prețuri  duble sau chiar triple, afectîndu-i în mod serios afacerea. Inflația ridicată și creșterile de prețuri au avut de asemenea un impact greu de depășit. Prețurile de consum au crescut în 2022 față de 2021 în medie cu 30 la sută, iar în cazul alimentelor - cu 28-35 la sută.  Moldova a avut a doua cea mai mare rată anuală a inflației din Europa, de aproximativ 28 la sută. În aceeași perioadă de timp ratele dobînzilor la creditele bancare au crescut  pînă la o medie de 16-18 la sută, punîndu-i pe fermieri în dificultatea de a gestiona o asemenea situație. Ca și în anii precedenți, agricultura Moldovei a continuat să fie vulnerabilă la schimbările climatice. Urmare a secetei prin care am trecut, în anul 2022 producția agricolă  globală în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu aproape 20 la sută față de anul 2021. Diminuăriea producției vegetale a fost de aproape  37 procente, iar în zootehnie - cu peste 25 procente. În același context  regional,  s-a constata o creștere a exportului de produse agricole: cereale  - de 200 la sută, legume, fructe - cu 45 la sută. Peste 65 la sută din totalul exporturilor au ajuns  pe piata UE. Deși în anul trecut Fondul de subventionare  a constituit 1 mlrd 750 mln MDL, inflatia înaltă a redus din efectele cresterii suportului respeciv. O reformulare a problemelor  dar și a obiectivelor care marchează mediul agrar scoate în evidență  asigurarea securității alimentare și a inputurilor agricole; productivitatea/competitivitatea scăzută a fermelor/ produselor agricole; resurse financiare limitate și educație financiară scăzută în sectorul agricol; dobînzi bancare mari ca urmare a majorării ratei de bază;  lipsa garantării creditelor în agricultură mai ales pentru tinerii fermieri; acces scăzut la subvenționarea producătorilor agricoli mici; lipsa acută a forței de muncă în zona rurală; prețurile în creștere a inputurilor agricole și a motorinei; serviciile de extensiune și transfer de cunoștinte limitate;  capacităti reduse de export deși este în creștere la unele produse;  cooperare și asociere limitată a fermierilor;  dezvoltarea lanțurilor valorice și a canalelor de distribuție și altele. Valeriu Cosarciuc insistă pe un plan comun de acțiune  pentru membrii Federației și Ministerul Agriculturii, plan care ar  viza identificarea mijloacelor  financiare  pentru creșterea  fondului  de subvemtionare,  acționarea unior mecanisme de compensare a preturilor la fertilizanți, semințe, piese de schimb, combustibil, servicii și alte component; elaborarea și adoptarea Legii creditului agricol; elaborarea și adoptarea unui regulament de subvenționare, consultat cu asociațiile profesionale, simplu, clar, aplicativ și eficient ; organizarea seminarelor informative cu producătorii agricoli în cadrul raioanelor pentru a consulta mecanismul de restituire a TVA-lui; elaborarea unui concept de impozit agricol integrat. ”Ne dorim, a mai spus Valeriu Cosarciuc,  ca impactul unei asemenea conlucrări, al eforturilor comune să admită creșterea Fondului de subvențiobnare pentru anul 2023 pînă la 3 mlrd lei; peste 10,000 de fermieri și ferme de familie  să beneficieze de compensări și să-și poată securiza afacerile în agricultură; adoptarea Legii privind acordarea despăgubirilor producătorilor agricoli în caz de calamități naturale; crearea condițiilor favorabile de acces  la finanțe pentru cel pițin 30,000 fermieri ;  mentinerea agriculturiI in marja de profitabilitate; Asigurarea transparentei si participării asociatiilor profesionale dar și implicarea fermierilor în procesul decizional și în cel consultativ; restituirea lunară a TVA-lui acumulată în contul producătorilor agricoli în baza unei proceduri simple și transparente; aplicarea unui impozit integrat în agricultură, care ar exclude necesitatea efectuării diferitor controale și ar descuraja corupția.” Așa cum se vede  destul de bine, agricultura este împovărată cu un șir de probleme mai mari și mai mici, însă la fel de clare sînt și soluțiile. Rămîne doar să se mizeze pe efort colectiv și pe conlucrare.  

Dragile noastre, Scumpele noastre,

    Lumea asta se ține pe voi cum se ține casa pe temelie și cum se ține pomul pe rădăcină. Voi ne țineți aprioape de credință, de dragoste, de pace și de speranța cu care mergem și mergem spre ziua de mîine. În ziua asta venim cu buchete de flori, cu niște cuvinte pe care le tot repetăm în mintea noastră și, poate cu un parfum de la care aduce a primăvară. Știm că meritați mult mai mult decît  vi se oferă de obicei. Mai multă dragoste, mai multă fericire, mai multă odihnă și mai multe duminici. Știm. Dar mai știm că așa, îngăduitoare precum sunteți, la dragostea noastră răspundeți cu dragostea voastră. Cu recunoștință, Alexandru OLEINIC  

Crăciun fericit! La mulţi Ani!

 Am ajuns împreună la hotarul  dintre ani și e timpul să ne bucurăm de roadele cîmpului, de pacea pe care am trăit-o și de speranța care ne-a luminat drumul spre mai bine. Anul care se scurge ne-a învățat să punem preț pe împăcare, să ne dorim mai mulți prieteni și să mergem cu credință spre ziua de mîine. Şi anul care vine ni-l dorim pe cît se poate de rodnic, un an al păcii, al prosperării şi al împlinirii. Vă doresc multă sănătate, căldură în  casele Dumneavoastră, pîine pentru toate zilele şi ca Steaua Crăciunului să vă lumineze calea cu dărnicie.    La Mulţi Ani! Alexandru OLEINIC

2015. Alexandru Oleinic, totalurile alegerilor din toamna anului 2014

2014. Susținerea producătorului local

2014 PPRM în susținerea producătorului local

<

rolex replicas madrid rolex yachtmaster fake submariner watches preis sotirio bulgari Real Rolex Watches for Sale