Alexandru Oleinic : ”Efectele miliardului furat”

Publicarea primei informații privind restituirea miliardului furat, potrivit căreia Ministerul Finanțelor a transferat Băncii Naționale a Moldovei o primă parte de 50 de milioane de lei din datoria creată ca urmare a furtului miliardului în 2014 și dobânda de 618 milioane de lei pentru întreaga datorie a bulversat din nou opinia publică  privind recuperarea acestui miliard. Dar, indiferent de opiniile expuse, un lucru este cert – aceste 50 de milioane lei au fost acumulate la bugetul de stat din impozite și taxe, achitate de fiecare din noi fie prin impozit pe venit, fie prin taxele achitate din salariile și pentru servicii. Informația prezentată la proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017, potrivit căreia veniturile la bugetul de stat au fost majorate cu peste 2 miliarde lei din taxe și impozite de la începutul anului, concomitent cu diminuarea veniturilor preconizate din granturi cu aproximativ 2 miliarde lei prognozate – ne confirmă foarte clar cine achită si suportă efectele miliardului furat. Și mai mult, această diminuare a veniturilor prognozate la bugetul de stat din granturi cu 2 miliarde lei concomitent cu majorarea veniturilor din impozite și taxe, cu peste 2 miliarde lei  - este dovada incompetenței și incapacității de a face față, sau,  mai bine zis, de a respecta promisiunile și de a realiză măsurile  impuse de donatori pentru acordarea granturilor. Iar propunerile de majorare a cheltuielilor pentru economie cu doar 224 milioane lei, de rănd cu creșterea datoriei de stat de  peste 37%, creșterea soldului negativ al balanței comerciale cu  peste 300 milioane dolari, diminuarea cifrei de afaceri în domeniul comerțului cu amănuntul și creșterea ratei inflației pînă la 7,65% - nicidecum nu ne sugerează că economia națională va genera creștere. Iar dacă vom continua la nesfîrșit să lăsăm economia națională în continuă dependentă ba de remitențe, ba de finanțările partenerilor de dezvoltare, vom condamna cetățenii Republicii Moldova să suporte și să achite consecințele prăbușirii economiei naționale. Cele invocate, împreună cu scăderea dramatică a nivelului de creditare a economiei de către sistemul bancar (minus 40%), diminuarea sumei transferurilor bănești ale moldovenilor  care muncesc peste hotarele Republicii Moldova – de la  1,129 miliarde de dolari în 2015 la 1,009 miliarde de dolari în 2016 –  toate sunt aceleași efecte negative ale furtului miliardului.   În consecință,  economia națională  pierde un suport de peste un miliard de dolari, iar cetățenii vor compensa această pierdere a economiei naționale achitînd mai multe taxe și impozite.   Paradoxală situație: în loc de recuperarea miliardului furat de la cei care l-au furat, miliardul se recuperează din banii de la bugetul de stat, adică tot din banii noștri și tot din contul  nostru, al fiecărui cetățean. Și acest lucru se produce în condițiile în care cetățenii sînt cei care contribuie și la profitabilitatea băncilor comerciale din Republica Moldova, majorînd an de an soldul depozitelor: cu 23 la sută (31349,3 mil.lei) în 2013, adică pînă la furtul miliardului; cu 7,6 la sută (2,7 miliarde lei) în 2016 și respectiv cu 1,2 la sută (461,5 mil.lei) în semestrul I al anului 2017. Pentru comparație, contribuția persoanelor juridice la majorarea soldului depozitelor bancare a fost în scădere: cu 30.5 la sută  (51 889,9 mil.lei) în 2013:  cu doar 13,2 la sută (2 mlrd.lei) în 2016 și respectiv cu 5,6 la sută (956,6 mil.lei).   Situația la care s-a ajuns în Republica Moldova, caracterizată  prin incompetenta guvernărilor  proeuropene și discreditarea elitei politice moldovenești, prin divizarea tot mai pronunțată a societății, sărăcirea populației ce aduce la cresterea continua a exzodului cetatenilor din tara,  ne indică una - că doar cetățenii sunt cei care, prin implicare,  pot readuce starea de lucruri la normalitate. 

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat ședința Consiliului Politic Național

Membrii Consiliului Politic al Partidului Popular din Republica Moldova s-au întrunit într-o ultimă şedinţă din acest an. Principalele puncte din agendă au vizat  discuţii asupra situației social-politice din țară, realizările formațiunii preponderent în ultimile luni de activitate, poziţia echipei în raport cu recentele evenimente de pe scena politică naţională, precum şi  planul de acțiuni pentru perioada următoare. Raportul de bază a fost prezentat de domnul Alexandru Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova.  În raportul prezentat, Președintele PPRM, Alexandru  Oleinic, a  menționat că în perioada de referinţă, formaţiunea pe care o conduce a continuat să parcurgă un amplu process de reconfirmare  ca forţă politică distinctă pe esichierul naţional.   “A fost un an complicat și anevoios pentru noi, pentru realizarea sarcinilor preconizate, dar  am demonstart că sîntem capabili să ne mobilizăm și să arătăm tuturor, că intenția și ambiția noastră de a deveni o forță cu adevărat populară, capabilă să devină o alternativă actualei guvernări este reală.”     Liderul PPRM a ţinut să atragă atenţia că un şi de  obiective importante din programul  partidului au fost preluate de guvernare şi chiar implementate, aceasta din urmă îndrăznind să şi le asume în exclusivitate.  Este vorba de alegerea Președintelui țării direct de popor, adoptarea votului mixt  pentru  alegerile parlamentare, alte proiecte politice.   “Situația politică la care s-a ajuns în Republica Moldova este caracterizată  printr-un regretabil proces de discreditare a elitei politice moldovenești, prin divizarea tot mai pronunțată a societății și prin sărăcirea populației, a declarat Alexandru Oleinic. “A venit timpul cînd  cetățenii trebuie să-i dea acestei clase politice o lecție de răsplată pentru promisiunile nerealizate  și să-i voteze pe cei de încredere, care într-adevăr au dorinţa şi capacitatea de a schimba lucrurile în Ţara în care doresc să trăiască. Este regretabil faptul că o bună parte din cei care îşi asumă sau sînt gata să-şi asume rolul de slavatori ai Moldovei nu trăiesc cu problemele şi cu nevoile acestei Ţări. Atunci despre ce patriotizm şi despre ce fel de dragoste de ţară putem vorbi noi?             De aceea, noi, Echipa Mărului, trebuie să fim cît mai aproape de oameni, să le ascultăm opiniile și soluțiile, să știm în ce țară doresc ei să trăiască - în una coruptă și săracă sau în una bogată și prosperă.”   “În acest scop echipa PPRM își propune modificarea Programuului Partidului, prin ajustarea prevederilor lui la contextul politic actual, cît și identificarea unui program de dezvoltare a țării noastre sub genericul ”Credem în Moldova”. Un  Program, care va readuce încrederea cetăţenilor în Republica Moldova, în instituţiile statului, în viitorul european al Moldovei. Un  program de refacere a Republicii Moldova în plan moral şi spiritual prin repunerea în valoare a tradiţiilor culturale şi educaţionale si care sa  ofere  mai multe oportunităţi fiecărui cetăţean la educaţie, sănătate, locuri de muncă  și afaceri.”   În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele PPRM, Valeriu Cosarciuc a specificat că imaginea Partidului Popular trebuie să fie promovată printr-un bun Program politic și de guvernare, care trebuie elaborat de oameni profesioniști din diverse domenii.             Şedinţa Consiliului Naţional a continuat cu mai multe luări de cuvînt, vorbitorii analizînd fără menajamente atît situaţia din interiorul formaţiunii, cît şi starea de lucruri din ţară, analize care s-au sprijinit pe propuneri concrete privind viitoarele acţiuni ale echipei. Președintele Organizației de Tineret, Maxim Brăilă, a menționat că  prin activitățile promovate, organizația de tineret a fost un adevărat model de implicare  a tinerilor în viaţa social-politică.   Președintele Organizației Femeilor a PPRM, Angela Cibotari a specificat că  atăt realizările cît şi  noile angajamente ale formaţiunii trebuie să aibă impact direct asupra veţii şi activităţii femeilor din Moldova. În luarea sa de cuvînt, membrul Biroului Permanent Central, profesorul Dumitru Sofroni a accentuat faptul că reformele cu care se vehiculează la moment nu sunt gîndite și implementate de profesioniști și tehnocrați, dar de oameni care nu cunosc suficient  domeniile în care se aplică aceste reforme, iar acest lucru generează lipsa locurilor de muncă, salarii mizere și plecarea masivă a oamenilor peste hotare.   În final, membrii Consiliului Politic, au adoptat o Hotărîre prin care a fost creat un grup de lucru, responsabil de organizarea Congresului V al formațiunii care va avea loc la începutuil anului următor și de elaborarea  noului program politic  şi noului program de guvernare cu un generic  extrem de important pentru Republica Moldova la ora actuală - ”Credem în Moldova”. Echipa Partidului Popular, Echipa Mărului promovează constant idea refacerii încrederii în viitorul ţării, condiţie absolut obligatorie în încurajarea unui efort comun de salvare a ţării şi a propriilor destine.

Interviu: (preluat din revista Săptămâna) Alexandru OLEINIC, Președintele Partidului Popular din Moldova, ex-ministru, ex-deputat: ”Cetăţeanul decide în ce ţară vrea să trăiască – în una coruptă , săracă şi bolnavă sau în una educată, prosperă şi sănătoa

    Domnule Oleinic, dvs. în repetate rânduri ați vorbit despre schimbarea clasei politice. Dar ce presupune această schimbare a clasei politice, schimbarea liderilor de partide, schimbarea unora prin alții, sau schimbarea denumirii partidelor?      Echipa Partidului Popular și-a propus realizarea mai multor obiective în vederea schimbării stării de lucruri din țara noastră, printre care și schimbarea clasei politice, și implementarea unui program de dezvoltare a Republicii Moldova, care este un program foarte concret, pe domenii concrete.   Vorbind despre schimbarea clasei politice, ar trebui să începem de la schimbarea de atitudine faţă de tot ce întruchipează ţara, poporul, valorile naţionale, copiii şi nepoţii. Schimbarea clasei politice presupune o cultură politică, responsabilitate şi respect pentru toţi şi pentru fiecare. În acest sens, schimbarea clasei politice se va produce doar atunci cînd cetăţenii vor avea încredere în anumiți politicieni.   La noi însă, timp de peste 25 de ani de independență, clasa politică s-a condus nu de doleanțele poporului și prosperitatea cetățenilor, dar de obținerea de beneficii electorale și materiale - pentru sine și pentru formațiunile lor. În acești 25 de ani, nu am reușit să selectăm și să promovăm o elită politică înțeleaptă, care să-și iubească poporul ce le încredințează periodic puterea de a decide în numele său.   Acum, cînd și timpul e altul, şi valorile dispar, pentru a continua să ne dezvoltăm țara, trebuie să începem schimbarea de la noi, să educăm o nouă generație de politicieni, pentru care cuvîntul ţară să se identifi ce cu responsabilitate şi dăruire pentru cei care visează și merită o viață demnă la ei acasă, în ţara în care s-au născut.   Și dacă e să vorbim tot despre agenda Partidului Popular, ați reușit să realizați obiectivele incluse în programul formațiunii?   Sînt mîndru să spun că anume Partidul Popular a fost cel care a promovat ideea de alegere a președintelui de întreg poporul și am colectat peste 150 000 de semnături din toată republica în susținerea ei. Chiar dacă decizia privind revenirea la alegerea Președintelui de țară a fost impusă de Curtea Constituțională, oricum, sîntem mîndri că am contribuit la realizarea voinței cetățenilor de a-și alege Președintele prin vot direct.   Un alt obiectiv al Programului Partidului Popular, adoptat la primul Congres, în 2011, pe care, de asemenea, îl putem considera ca realizat, este schimbarea sistemului electoral sau, mai bine zis, trecerea la votul mixt.   Atunci, în 2011, nimeni nu vorbea de votul mixt. Partidul Popular a fost primul partid care s-a condus de experiența acumulată în alegerile precedente (principiile de formare a listelor, metodelee selectare a candidaților, influența unui lider asupra întregii liste, cumătrismul şi nepotismul, metodele de corupere a viitorilor deputați din liste) și a avut curajul să promoveze sistemul mixt de votare a deputaților, pentru a-i oferi cetățeanului posibilitatea de a-l vota pe cel mai bun dintre cei mai buni, pe cei care îi cunosc și doresc să le reprezinte interesele în organul suprem al țării - Parlamentul Republicii Moldova. Nu „Măria Sa Spiscu”, cum i-a zis Ion Druță, dar omul concret și de încredere.   Dar o parte din populație este împotriva votului mixt, ce o să le spuneți celor care cer anularea acestui model?   E foarte bine că sînt cetățeni care au și altă părere. Cred că timpul o să ne arate că votul mixt e mult mai bun și pentru țară, și pentru popor. Noi am avut 7 campanii electorale în care s-a mers cu votul proporțional și cu fiecare campanie electorală dezamăgirile electoratului deveneau tot mai mari ajunși în Parlament, unii deputați părăseau fracțiunea partidului cu care au venit în Parlament, alții în campanie optau pentru una, în Parlament pentru alta și tot așa. Sînt convins că, cu votul mixt, va fi altfel vom vedea care partide sînt puternice și care sînt cele slabe, ne vom convinge cît de eficient va fi un asemenea Parlament, cu cîtă responsabilitate va promova interesele cetățenilor, și atunci după patru ani de zile, tot noi, cetățenii, vom decide dacă mergem în continuare cu votul mixt ori ne întoarcem la cel proporțional. Sau poate trecem la votul uninominal şi, într-o țară atît de mică, reducem și numărul deputaților pînă la cincizeci, iar ministerele  pînă la cinci, șase.   Celor care nu cred în votul mixt vreau să le spun că, prin acceptarea sistemului electoral mixt, vom responsabiliza liderii de partid în promovarea candidaţilor pe listele electorale ale partidului și pe circumscripţiile electorale, vom promova persoane capabile și destoinice să apere interesele cetățeanului din localitatea concretă prin intermediul candidatului său în forul suprem al țării. Prin sistemul electoral mixt, vom reuși să-i atragem în viața social politică și pe cetățenii noștri din partea stîngă a Nistrului, și pe cei care muncesc în afara țării, vom spori credibilitatea cetăţenilor în forul suprem legislativ al Republicii Moldova.   Spre exemplu, dacă raionul Edineț sau Soroca va avea un reprezentant care într-ade-văr să țină la cetățenii din raionul respectiv, să contribuie la dezvoltarea lui și să vină la raport în fața cetățenilor pentru situația din teritoriu, sînt sigur că starea de lucruri va merge spre bine. Rămîne doar ca oamenii să conștientizeze acest lucru, și atunci și rezultatele reformelor vor fi altele. Dar dacă vor vota pentru o sută de lei sau un pachet de nu ştiu ce, rezultatul va fi cel pe care îl avem azi.   Despre numărul ministerelor: micșorarea numărului de ministere pe care o face guvernarea, credeți că este o reformă benefică cetățeanului? În viziunea Partidului Popular, reforma Guvernului trebuie începută de la trecerea sis-temului de guvernare ”din favoarea partidului de la guvernare” la sistemul de guvernare ”în favoarea cetățeanului”, ceea ce înseamnă că instituțiile statului trebuie să fie în serviciul cetățeanului - acesta este credoul PPRM.   Partidul Popular pledează pentru depolitizarea instituțiilor statului, pentru a putea forma echipe de profesioniști în fiecare minister. Iar reducerea numărului de ministere o vom face fără a lăsa funcționarii fără un loc de muncă. Fiecare specialist va avea un loc de muncă bine plătit și îsi va aduce aportul la dezvoltarea statului nostru.   Pentru atingerea acestui obiectiv, vom asigura ca instituțiile statului și angajații să-și exercite funcțiile cu respect față de cetățeni, cu responsabilitate și cu dăruire pentru statul Republica Moldova.     Și totuși, care sînt soluțiile PPRM pentru cetățenii Republicii Moldova?   Dacă dorești să schimbi lucrurile, trebuie să te implici, să fii responsabil și să-ți asumi consecinţele schimbării. La nivel de stat, schimbarea o poți face doar dacă vii la putere, cu un program concret și cu personalități experimentate în echipa de guvernare.   Echipa PPRM este capabilă să refacă starea de lucruri din Republica Moldova spre bine și să readucă încrederea cetăţenilor în Republica Moldova, în instituţiile statului, în viitorul european al Moldovei.   Pentru a schimba viața oamenilor spre bine, echipa PPRM are un program concret, măsuri concrete pentru fiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru toate domeniile economiei naționale.   Vom începe de la EDUCAȚIE, deoarece prin bună educație vom crește noi generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate în-altă și cetățeni devotați Republicii Moldova. Dar pentru a realiza acest deziderat, avem nevoie și de buni învățători și profesori, dedicați pro-fesiei, dar nu grijilor cotidiene.   PPRM va garanta grădiniță și școală primară în fiecare sat, de rînd cu asistență medicală și medicamente de prim ajutor. Vom avea grijă ca salariile să corespundă muncii depuse și vom stabili costul minim al unei ore de muncă de 20 de lei, iar salariile, pensiile și indemnizațiile sociale vor fi calculate și ajustate pînă la valoarea minimului de existență. Mai mulți bani la bugetul de stat îi vom aduna din dezvoltarea economiei. Vom trece la un nou concept de politici fiscale - previzibil și stabil, pe un termen de 5 ani și prin care vom introduce impozitul unic de 10%.   Pentru cei care au afaceri și produc mărfuri și produse – zero taxe și impozite la importul de utilaje și tehnologii.   Pentru agricultori și gospodăriile țărănești, vom introduce cota 0% la impozitul pe venit (întreprinderi micro) pe o perioadă de cinci ani.   Pentru dezvoltarea mediului de afaceri - întreprinderile mici și mijlocii care vor asigura angajarea în cîmpul muncii a nu mai puţin de cinci persoane vor fi scutite de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani.   Celor care muncesc la pămîntşi cultivăcereale, legume şi fructe le vom subvenționa 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, construcţiile noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale, procurării de animale și construcției fermelor zootehnice. Agricultorilor noștri le vom compensa 100% construcția sistemelor de irigare la crearea fermelor de familie (20-60 ha) și vom crea rețeaua de Bănci Țărănești în sate și un Fond de Garantare a Creditului Agricol. Parti-dul Popular are soluții pentru fiecare, dar care pot fi realizate doar într-un singur mod – să fie la putere. Îndemn cetățenii să fie încrezători în echipa PPRM, în Echipa „MĂRULUI” şi să ne acorde întreaga susţinere în aceste timpuri extrem de importante pentru oameni şi ţară.   Avem în față un nou an politic. Care sînt următorii pași pe agenda partidului?   Prioritatea de bază din agenda Partidului Popular sînt cetățenii. Echipa partidului va continua dialogul cu cetățenii pentru a le asculta părerile și durerile, pentru a-i convinge să fie activi și să se implice în soluționarea problemelor existente. Desigur, pe agenda PPRM este și participarea în următoarele alegeri, din 2018-2019, selectarea candidaților PPRM în toate circumscripțiile. De asemenea, pregătim candidați pentru a participa activ în alegerile locale din 2019. Și desigur, sperăm să avem rezultate bune. La începutul anului viitor, vom organiza Congresul Extraordinar, la care vom propune spre aprobare noul program politic al Partidului Popular ”Credeți în Moldova” și un program de guvernare. Aceste două documente de referinţă vor reflecta propunerile PPRM pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, PPRM a inițiat o campanie națională “La sfat cu Poporul”, pentru ca, împreună cu cetățenii, să întocmim un program al poporului de salvare a Republicii Moldova și a viitorului nostru. Mizăm mult pe activismul și implicarea cetățenilor și le adresez rugămintea să contacteze organizațiile teritoriale ale partidului din teritoriu sau direct oficiul partidului din capitală pentru a-și expune părerile și propunerile cum își doresc ei dezvoltarea Republicii Moldova.   Ce anume vă ține în fața cetățenilor?   În faţa cetăţenilor mă ține dorința de a trăi împreună cu familia în țara mea Republica Moldova, pe care doresc să o văd prosperă, cu oameni fericiți și copii frumoși și educați. Această dorință mă face puternic și îmi dă curajul să mă implic pentru a schimba lucrurile în bine.   Echipa PPRM este capabilă să refacă starea de lucruri din Republica Moldova spre bine și să readucă faima și încrederea statului nostru.

Alexandru Oleinic: Cui îi va ramîne Moldova?

Informațiile făcute publice privind starea de lucruri din sistemul de educație din țara noastră, îndeosebi cea privind înmatricularea în instituțiile superioare de învățămînt din Republica Moldova pentru anul curent, ne indică tot mai insistent despre acutizarea problemelor din educație, dar nicidecum nu reflectă voința politică a guvernării pentru schimbarea situației din educație și pentru  salvarea viitorului Republicii Moldova. Lipsa de soluții pentru sistemul educațional pe parcursul mai multor ani (2001-2010-2017) a transformat școala moldovenească din locul formării personalității prin cultivarea valorilor și comportamentului social în locul unde elevul vine pentru a obține un certificate de studii și acesta - pentru a merge la studii în alte țări.  Statul Republica Moldova rămîne fără cetățeni, dar și mai grav e că pleacă din țară și copiii. Astfel, numărul instituțiilor de învățămînt primar și secundar s-a diminuat de la 1573 în 2001  la 1294 în 2017,  în aceiași perioadă de timp, numărul cadrelor didactice s-a redus de la 42380 la 28880, iar numărul elevilor - de la 631 la 329 mii. Dacă un profesor din Germania câştigă anual 60.600 de euro, în Canada câştigă 58.500, iar în România, un venit mediu de doar 350 de euro net pe lună, atunci în Republica Moldova salariul mediu în învățămînt este de doar cu puțin peste 200 de euro (4530 lei). Deci dacă vom continua tot așa, riscăm să răminem și fără profesori  și fără elevi. Educația, care stă la baza formării fiecărui individ și care reprezintă unica formă de a influența personalitatea atît în mod pozitiv cît și în mod negativ și care merită să i se acorde cel mai înalt grad de dezvoltare  - a fost transformată în cerșetoare. Instituțiile de învătîmînt au degradat atît în plan material cît și moral din lipsă de mijloace, lipsă de profesori și lipsă de respect față de profesia de învățător. Nelson Mandela spunea că  ,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea''. Iată de ce noi, statul Republica Moldova nu am reușit să realizăm schimbarea vieții noastre spre bine – deoarece nu am acordat atenția cuvenită educației, atît educației ca domeniu al economiei naționale, cît și educației în familie și societate, nu am cultivat transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi comportamentul în societate.  Nu am reușit, deoarece nu am avut locuri de muncă și salarii bune, deoarece părinții au plecat la munci peste hotare, iar copiii rămași acasă au crescut fără căldura și educația din familie. Paradoxală situație, în condițiile în care doar prin bună educație creștem generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați. Dar pentru a realiza acest deziderat avem nevoie si de buni învățători și profesori, dedicați profesiei dar nu grijilor cotidiene. Partidul Popular din Republica Moldova va stabili domeniul EDUCAȚIE ca domeniul prioritar al programului ”CREDEM în MOLDOVA” și va propune soluții concrete pentru readucerea încrederii în viitorul Republicii Moldova. Printre soluțiile propuse se vor regăsi măsuri de garantare din partea statului a accesului gratuit la studii preșcolare și primare, de rînd cu demonopolizarea  domeniului educațional. Echipa PPRM pledează pentru dezvoltarea statului Republica Moldova, pentru dezvoltarea fiecărei localități și a fiecărui cetățean în parte. 

Alexandru Oleinic: Decesul cetățeanului Braguța - fața inumană a legii sau a celor care asigură respectarea ei

Informațiile făcute publice despre decesul cetățeanului Braguța Andrei au șocat întreaga societate  și au scos în evidenţă mai multe întrebări  la care  trebuie să răspundă cei care sunt obligați să asigure buna funcționalitate și aplicarea prevederilor legale în vigoare. Care e cauza sau Cine  se face vinovat de  modul  în care  s-a procedat astfel cu Braguța? Cazul Brăguţă vine să confirme contradicţiile dintre  cadrul legal, pretins european, şi practicile locale. Instituţiile statului, în cazul de faţă, organele de drept, au evitat să-şi asume responsabilitatea într-o situaţie ordinară care - în cele din urmă - a degradat într-o regretabilă dramă. În lipsa unor informaţii bine fundamentate şi făcute publice în termene optime, societatea este tentată să  creadă că statul îşi risipeşte capacităţile prin a-şi demonstra puterea în conflicte de bucătărie, minuscule în comparație cu cele răsunătoare, făcîndu-se a nu observa jafurile de miliarde și nici pe infractori care se distrează pe la concerte costisitoare și chefuri. Ne întrebăm: mai trebuie sau nu mai trebuie să sprijinim, prin contribuțiile noastre, asemenea instituţii?      Cele întîmplate cu Braguța este un semnal de alarmă pentru guvernare privind calitatea și moralitatea personalului din organele de forță, iar cei care se fac vinovați de deces să fie pedepsiți - și  nu cu suspendare din funcție, ci pentru săvîrșirea unei crime inumane,  ceea ce implică  lipsirea lor de dreptul de a fi reprezentanții legii în Republica Moldova.  

Cu ocazia sărbătorilor naționale...

Dragi prieteni, Sărbătorile naţionale pe care le marcăm în aceste zile, ne îndreaptă privirile spre drapeul ţării, spre locuri de glorie şi pagini de istorie. Cu acelaşi prilej însă ne citim prezentul şi viitorul. Sînt timpuri pe care ni le dorim scăldate în pace şi împovărate de roadă. Ne mai dorim o viaţă mai bună, cu casele luminate de împlinire, cu copii sănătoşi şi cu bună înţelegere între oameni şi între popoare. Vă doresc fericire, speranţă şi libertate.   Alexandru OLEINIC, Preşedintele Partidului Popular din Moldova

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat ședința Consiliului Politic Național

Recent, membrii Consiliului Politic al Partidului Popular din Republica Moldova, s-au întrunit într-o ședință la care au discutat despre situația social-politică din țară, realizările formațiunii pînă la moment și planul de acțiuni pentru anul curent. În raportul prezentat, Președintele PPRM, Alexandru  Oleinic, a  menționat că ”în perioada de după Congresul  IV al PPRM, situţia politică şi social economică a fost marcată de mai multe evenimente politice care au influențat considerabil de negativ imaginea Republicii Moldova pe exterior și au destabilizat situația social-economică în interior. Suntem convinşi că pentru a schimba starea de lucruri din politica moldovenească, trebuie să schimbăm guvernarea şi clasa politică. Iar acest deziderat poate fi realizat doar prin unificarea forțelor și potențialului clasei politice în numele cetățenilor Republicii Moldova, lăsînd la o parte propriile interese și ambiții. Noi toți suntem cetățenii acestei țări și suntem în drept să ne decidem soarta. Moldova are nevoie de o clasă politică capabilă să refacă încrederea cetățenilor în instituțiile statului, în supremația Legii, în siguranța zilei de mîine și în viitorul acestei țări. Pentru a realiza doleanțele cetățenilor, PPRM propune adoptarea unui nou model de dezvoltare economică a Republicii Moldova bazat pe următoarele principii: Disciplină, Dezvoltare, Echitate, care să includă: - disciplină fiscală, cea ce înseamnă o politică fiscală pe o perioadă de cinci ani, cu reguli clare pentru toţi, stimularea contribuabililor disciplinaţi şi război total evaziunilor fiscale; - disciplină bugetară, ceea ce însemnă un buget fără deficit, cheltuială „cu cap„ şi cu creştere de investiţii; - echitate fiscală, ceea ce însemnă aşa impozite, care să le poată plăti fiecare. Doar prin adoptarea unui astfel de program de dezvoltare, de rînd cu responsabilizarea politică a guvernării, marii investitori ar dori și ar veni să investească în economia Republicii Moldova. În contextul situației politice și social-economice din Republica Moldova, Partidul Popular trebuie să-și identifice rolul și acțiunile necesare care trebuie  realizate pentru refacerea imaginii partidului și încrederii din partea alegătorilor. La acest capitol trebuie să avem o nouă Strategie politica a PPRM pentru participarea partidului la viitoarele alegeri parlamentare și să realizăm un nou Program și Statut al partidului care vor fi adoptate la Congresul V din anul curent, corespunzător contextului politic de astăzi din Republica Moldova. PPRM va promova și în continuarea ideea unificării și fortificării forțelor politice în perioadele electorale pentru a diminua riscurile de dispersare a votului cetățenilor, iar în cazul modificării sistemului electoral ne vom concentra pe consolidarea propriilor forțe și identificarea potențialilor candidați. Din aceste considerente, E TIMPUL să muncim mult în acest an preelectoral foarte important pentru viitorul Republicii Moldova. Timpul ne presează să luam unele decizii cît mai responsabil și rapid”, a reiterat Alexandru Oleinic. În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele PPRM, Valeriu Cosarciuc a specificat că imaginea Partidului Popular trebuie să fie promovată printr-un bun Program politic și de guvernare, care trebuie elaborat de oameni profesioniști din diverse domenii. Totodată, trebuie să punem accentul pe relația cu Diaspora și ONG-urile din țară – să le susținem inițitivele și proiectele. În cadrul ședinței Consiliului, mai mulți membri PPRM și-au expus viziunile asupra situației din țară și a cursului pe care trebuie să-l urmeze partidul. Astfel, Președintele Organizației de Tineret, Maxim Brăilă, a prezentat un raport de activitate a tinerilor populari, menționînd că prin activitățile promovate, organizația de tineret a partidului s-a clasat de mai multe ori în topul celor mai active organizații de tineret a partidelor politice din țară, iar un lucru care ne bucură este faptul că tineii PPRM nu părăsesc formațiunea, chiar dacă sunt impuși de realitatea moldovenească,  să plece peste hotare. Președintele Organizației Teritoriale Călărași, Viorel Jușcov, în luarea sa de cuvînt a specificat că mulți membri ai partidului Popular au plecat peste hotare, dar asta nu este doar problema Partidului Popular, ci a întregii țări, deoarece Republica Moldova se depopulează cu pași rapizi. În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele Organizației Teritoriale Glodeni, Eugenia Pleșcanu a accentuat că toate forțele echipei partidului trebuie să fie îndreptate spre atragerea tinerilor și pregătirea persoanelor care ar putea ocupa scaunele în Parlamentul RM. Vorbind despre promovarea PPRM, Președintele Organizației Teritoriale Nisporeni, Ionel Petru a menționat că trebuie să utilizăm toate căile posibile, pentru ca cetățenii țării să nu uite de programul formațiunii și să contribuie, prin idei, la realizarea programului nou. Pe aceeași idee s-a axat și Președintele Organizației Teritoriale Rîșcani, Vasile Guțu, care a specificat că trebuie să ieșim cu un apel către cetățenii RM, cu date concrete despre situația pe diferite domenii, în care să arătăm realitatea în care trăim și să sensibilizăm populația la propunerile partidului și  schimbările care ne așteaptă după implementarea programului. Reprezentantul Organizației Teritoriale Ștefan-Vodă, Alexandru Topolenco a îndemnat membrii PPRM să fie activi și prin acțiunile personale și profesionale, întreprinse zi de zi, să promoveze programul și ideile formațiunii. În luarea sa de cuvînt, membrul Biroului Permanent Central, profesorul Dumitru Sofroni a accentuat faptul că reformele cu care vehiculează la moment guvernarea nu sunt gîndite și implementate de profesioniști și tehnocrați, dar de oameni care nu cunosc deloc domeniile în care se aplică aceste reforme, iar acest lucru generează lipsa locurilor de muncă, salarii mizere și plecarea masivă a oamenilor peste hotare. În concluzie, membrul Biroului Permanent Central, Mihai Camerzan a menționat că echipa PPRM are potențial, rămîne doar să ne consolidăm forțele și în fiecare zi, prin acțiunile concrete  să promovăm imaginea personală ca membru de partid și să contribuim la dezvoltarea și consolidarea  formațiunii. Secretarul General al PPRM, Alexandru Luncari, a prezentat pe scurt situația Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii și a dat citire planului de acțiuni pe viitor, care include în primul rînd organizarea Congresului Formațiunii, la sfîrșitul anului 2017, care trebuie să culmineze cu adoptarea unui nou Program politic, modificări în Statutul partidului și discutarea problemelor organizatorice, care vor spori eficiența echipei,  vom veni cu noi idei și acțiuni concrete, pentru bunăstarea cetățeanului și viitorul european al RM. La sfîrșit, membrii Consiliului Politic, au votat o Hotărîre prin care, va fi creat un grup de lucru, responsabil de organizarea Congresului V al formațiunii și realizarea noului program politic, ”Credem în Moldova”.          

Alexandru Oleinic: Elitele societății moldovenești și rolul lor în dezvoltarea Republicii Moldova

Trista realitate socială și economică din societatea noastră după cei aproape 26 de ani de independență, ne impune, tot mai insistent, întrebarea ”CINE sau CE poate aduce țărișoarei noastre și poporului său bunăstarea și stabilitatea?” Făcând o retrospectivă a existenței statului nostru în această perioadă, putem afirma că Republica Moldova a avut parte și de personalități remarcabile, și de programe bune de relansare a economiei, și de reducere a sărăciei, precum și de dezvoltare a satelor moldovenești, dar și de atragere a investițiilor străine. Cu regret, însă, după 25 de ani, avem aceeași stagnare economică, la procesul intens de depopulare a satelor și de lipsa investițiilor străine. De aceea, întrebarea vine de la sine – DE CE NU AM REUȘIT?   Credem că putem găsi răspunsul în identificarea comportamentului elitei politice din Republica Moldova care, fiind reprezentată în mare parte de liderii  partidelor politice, nu au dat dovadă întotdeauna de o atitudine adecvata statutului de suveranitate al Republicii Moldova. Evenimentele cauzate de confruntarea celor trei grupări politice parlamentare și extraparlamentare, cu viziuni opuse privind calea de dezvoltare a statului - unii pentru statalitate, alții pentru Unirea cu România și ceilalți pentru unirea cu Rusia /aderarea la Uniunea Rusia-Belarus - au divizat, evident, elita politică, i-au divizat și pe cetățenii Republicii Moldova. Abia după  respingerea planului Kozak de federalizare a Republicii Moldova (în 2003), în urma amplelor  manifestații de protest, societatea a conștientizat necesitatea schimbării vectorului de dezvoltare a Republicii Moldova - de la cel estic la cel european  și a impus afirmarea unei noi elite politice pro-europene, pro-democratice. Deși cetățenii și societatea, în dorința lor de a se rupe de trecut și a-și schimba viața în bine, și-au mobilizat votul în favoarea partidelor pro-democratice și anti-comuniste, aflarea acestora la putere după 2009 nu a fost, nicidecum, un răspuns responsabil la speranțele și așteptările cetățenilor – locuri de muncă, salarii decente, justiție independentă, educație, sănătate, stat dezvoltat și credibil. Dimpotrivă, în dorința de a se menține cu orice preț la putere, s-a purces la coruperea politică și la șantaj, apoi, pentru a impune voința unei noi majorități în toate domeniile social-economice ale statului, s-a inițiat crearea pseudo-alianțelor proeuropene de guvernare, iar pentru a le mai solicita cetățenilor un vot de încredere - vorbesc despre lupta împotriva corupției și despre promovarea reformei. În realitate, unii reprezentaţi ai alianţei de la guvernare vorbesc de parcursul european al statului, alţii însă, de unirea acestuia cu alte state. Lipsa de unitate a clasei politice în realizarea planului de europenizare și de modernizare a Republicii Moldova, uzurparea puterii în stat prin politizarea instituţiilor statului şi dezbinarea cetăţenilor – sunt acțiunile promovate de elita politică şi de guvernările democratice, pretins pro-europene, din ultimii opt ani. Traseismul și migrația politică, care au devenit principalele caracteristici ale clasei politice moldovenești, împreună cu propagarea ideilor de divizare a societății în orientarea pro-Est și pro-Vest, creează premize periculoase pentru integritatea și identitatea națională a statului Republica Moldova și pentru viitorul nostru european. Toate cele enumerate ne vorbesc despre eșecul evident al elitei politice din Republica Moldova în promovarea și cultivarea respectului față de valorile naționale și de cultura politică. Ne denotă necesitatea stringentă de schimbare calitativă și a clasei politice și a elitei ei. Pentru realizarea unei astfel de reforme ar trebui să identificăm lista actelor legislative corespunzătoare, printre care ar trebui să fie Legea Lustrației și Legea răspunderii ministeriale, modificarea sistemului electoral prin trecerea la sistemul mixt și, desigur, modificarea Constituției. Teoretic, Legea Lustraţiei urmărește asigurarea accederii în funcţii de conducere a persoanelor integre, cu o reputaţie ireproşabilă, ca și interdicția ca foștii nomenclaturiști, activiști comuniști si securiști să acceadă în funcții publice. Pentru a accepta o asemenea abordare, care de fapt nu este altceva decât garanția de a asigura o guvernare eficientă, este nevoie de mult curaj, devotament şi voinţă politică. Dar, este oare pregătită clasa politică moldovenească să accepte o astfel de “curăţire”? Succesul unei asemenea reforme poate fi atins doar prin realizarea unui dialog larg al partidelor politice parlamentare și extraparlamentare și obținerea unui consens politic în acest scop. În practica ţărilor democratice, elitele politice sunt formate din mediul opoziţiei politice, din funcţionari înalţi de stat şi jurişti de vază, din reprezentanţii cercurilor de afaceri şi personalităţi notabile ale vieţii publice naţionale (savanţi autoritari, cunoscuţi politologi şi sociologi, economişti şi politicieni cu renume), o bună parte din aceştia având absolvite instituţii elitiste. Pe cînd, în Republica Moldova, elita politică, prin comportamentul său de a pune în valoare apartenența politică și geopolitică, și nu interesul național și doleanțele poporului, nu putem afirma că elita politica din Republica Moldova este reprezentată de cele mai valoroase personalități din societate. Or, pentru a avea o elită  demnă trebuie să repunem în valoare statutul pedagogilor, medicilor, al intelectualității de la țară care, pe timpuri, reprezentau elita satului moldovenesc și a societății. Doar prin evidențierea și sprijinirea unor asemenea personalități, care - prin comportamentul propriu - contribuie la educarea și culturalizarea fiecărui locuitor, de la mic până la mare, putem depăși sărăcia, putem combate corupția și putem reuși să dezvoltăm și să îmbogățim populația din Republica Moldova  

Economia Republicii Moldova are nevoie de reforme și investiții, dar nu să fie transformată în cerșetoare

La o scurtă analiză a datelor statistice privind starea economiei naționale constatăm că starea de lucruri continuă să degradeze, economia devenind tot mai dependentă de factorul politic. Iar politicul, în loc de reforme, măsuri de creditare a economiei și de atragere a investițiilor se preocupă de schimbarea sistemului electoral și alte activități în scopul de a se menține cu orice preț la putere. Pe fundalul stabilității despre care ne vorbește guvernarea, rezultatele înregistrate ne vorbesc despre altceva: diminuarea producției   industriale  cu 1,3% la finele anului 2016 și cu 9,3% de la începutul anului ne denotă că în țara noastră, practic, nu se mai produce nimic. Volumul investiţiilor au înregistrat  o descreştere de 17,6%, fapt ce a influențat diminuarea  lucrărilor de construcţii-montaj cu 13,8%.Volumul serviciilor de transport s-a micșorat cu 1,6%.  Bugetul Public Național înregistrează un deficit de 2,5 miliarde lei, datoria de stat a atins cel mai înalt nivel - 50 de miliarde lei. Cert este, că economia națională nu va mai putea să reziste, în condițiile în care guvernarea nu va realiza reformele asumate și nu va prioritiza alocarea mijloacelor bugetare sectorului agricol, care este unicul sector care aduce plus valoare la creșterea Produsului Intern Brut.  Scăderea activității de creditare  a economiei  cu 7,4% pe parcursul anului trecut ne denotă faptul că sectorul bancar din Republica Moldova continuă să activeze doar în interes propriu și la fel denotă lipsa de strategii de cooperare dintre stat și sectorul bancar, prin care de fapt sunt transferați banii concetățenilor noștri care muncesc în afara țării. Vorbind de reforme, guvernarea, prin acțiunile sale cu caracter politic, a adus economia Republicii Moldova  la o dependență totală de factorul politic. La orice deviere de la angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere și cu partenerii de dezvoltare, este  penalizată economia, care se lipsește de investiții și de piețe de desfacere; sunt penalizați cetățenii deoarece nu reușesc să facă față creșterii de prețuri la tarife, servicii și produse. Cei care timp de opt ani de zile ne-au promis o Moldovă  prosperă, au transformat-o în cerșetoare. Astăzi Republica Moldova mai poate supravețui doar dacă vom avea suport financiar din exterior de la donatori, dacă cei placați la muncă în afara țării vor  mai avea cui trimite bani acasă. Dacă nu schimbăm starea de lucruri, CINE va fi cel care va răspunde?

Alexandru Oleinic: „Reforma politică, mai ales cea electorală, e necesară de zece ani de zile”

Interviu cu preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova pentru Radio Europa Liberă. Europa Liberă: Cu şanse sau fără şanse această modificare a sistemului electoral în Republica Moldova? Cine pierde? Cine câştigă? Alexandru Oleinic: „În 26 de ani de reforme, care au fost implementate în Republica Moldova, cam toate au avut eşec. Şi eşecul îl simte astăzi fiecare cetăţean în Republica Moldova. Reforma politică, mai ales cea electorală, e necesară de zece ani de zile. Dar implementarea tuturor modificărilor în Codul Electoral care au fost în ultimii zece ani de zile au fost conjuncturale. Desigur, problema listelor şi selectarea candidaţilor pe liste de partid tot timpul a fost problemă de discuţii. Şi cel mai important, problema responsabilizării partidelor faţă de alegătorul care îşi dă votul pentru un partid sau altul. De aceea, la prima vedere sistemul uninominal ar avea ca scop o responsabilizare a candidaţilor faţă de alegătorul direct. Dar noi trebuie să ne dăm bine seama că avem o ţară parlamentară, forul legislativ este organul care elaborează şi implementează cadrul legislativ. De aceea, activitatea Parlamentului, în primul rând, este bazată pe consensul politic care va fi în Parlament. Consensul politic este format de către fracţiunile parlamentare. Aici vom putea noi forma majoritatea parlamentară pentru activitatea unui Parlament funcţional, din 101 deputaţi pe uninominal? De aceea noi, Partidul Popular din Republica Moldova, suntem pentru sistemul mixt. La etapa aceasta, care este o încercare pentru Republica Moldova, noi credem că, dacă 50% am organiza alegerile pe circumscripţii uninominale, unde cetăţeanul ar avea posibilitatea să-şi aleagă deputatul, să-şi aleagă reprezentantul în forul legislativ suprem, dar 50% ar merge pe listele de partide, ar crea o bază pentru funcţionalitatea Parlamentului, pentru formarea fracţiunilor parlamentare. Şi acesta ar fi un prim pas pentru reforma politică atât de mult aşteptată în Republica Moldova.” Europa Liberă: Dar atât voci din România, cât şi din Ucraina, vorbesc despre propriile experienţe, spun că e un grad mare de corupere politică alegerea deputatului pe circumscripţie uninominală. Alexandru Oleinic: „Nu trebuie experienţa Ucrainei sau a României, avem experienţa Republicii Moldova, unde deputaţii din listele partidelor, câte 15-20, au plecat de la un partid la altul. Chiar recent comuniştii, 14 deputaţi au ieşit de pe listele unui partid şi au devenit independenţi. Dacă vorbim de aşa fel de responsabilizare, atunci chiar experienţa uninominală putem să vorbim după experienţa altor ţări, dar experienţa listelor de partid o vorbim după experienţa noastră, pe care o avem în Republica Moldova. Orice reformă are şi plusuri, şi minusuri. Unicul lucru este clar pentru Republica Moldova, că reforma clasei politice este necesară, absolut. Responsabilizarea prin circumscripţiile uninominale ar fi mai mare. Unica problemă este funcţionalitatea Parlamentului, care trebuie să fie asigurată prin sistemul mixt la etapa aceasta, pentru a verifica care este funcţionalitatea sistemului uninominal şi care este responsabilitatea partidelor faţă de candidaţii în deputaţi în formarea Parlamentului.” Europa Liberă: Dumneavoastră cum aţi înţeles, deputatul de circumscripţie se va supune tot partidului său? Alexandru Oleinic: „Absolut. Partidele înaintează în fiecare circumscripţie candidații. Partidele politice rămân funcţionale şi responsabile.” Europa Liberă: Şi cum să se descurce alegătorul că acea persoană care va dori să obţină mandatul de deputat nu va sluji partidului, dar cetăţeanului? Alexandru Oleinic: „Va exista şi mecanismul de revocare a deputatului.” Europa Liberă: Domnule Oleinic, e mult mai greoi acest mecanism. Alexandru Oleinic: „Cel mai greoi e lista, când oamenii votează listele din care nu cunosc absolut cine e candidatul cu numărul 51 sau 23, dar îi cunosc numai pe primii doi din lista partidelor. Şi aceasta este, cred, cea mai mare greşeală.” Europa Liberă: Vă întrebam care e certitudinea electoratului că acel deputat va apăra interesele cetăţeanului şi nu interesele şefului de partid? Alexandru Oleinic: „Până la urmă, partidul iese în faţa cetăţenilor cu programele. Partidul îşi expune viziunile la programul de dezvoltare a ţării. Partidul vine cu programul în faţa cetăţeanului în fiecare circumscripţie.” Europa Liberă: Şi nu vor corupe alegătorii aceşti potenţiali candidaţi pentru deputăţie? Alexandru Oleinic: „Eu sunt convins că în fiecare circumscripţie cetăţeanul mai degrabă poate să-şi selecteze candidatul, decât lista partidului. Poziţia noastră este că noi avem nevoie stringent de o reformă politică, dar etapa principală este sistemul electoral mixt, care ar garanta şi funcţionalitatea Parlamentului, şi reprezentativitatea, şi responsabilitatea candidaţilor din teritoriu.” Europa Liberă: Cât de curată va fi următoarea componenţă a Legislativului din 2018, dacă se aplică acest sistem electoral? Alexandru Oleinic: „Teama unor analişti şi experţi care spun că, coruperea în secţiile uninominale va fi foarte mare este prematură. Fiindcă eu nu cred că un candidat, de exemplu, din Chişinău va merge la Edineţ, unde nu îl cunoaşte nimeni şi va fi înaintat, şi ales pe listă de partid de către cetăţenii din circumscripţia Edineţ, de exemplu.” Europa Liberă: Va fi altfel? Partidul va identifica persoane în teritoriu care au cea mai mare popularitate şi autoritate şi va încerca să convertească acea persoană, să o atragă de partea formaţiunii respective. Alexandru Oleinic: „Dacă noi credem că toată lumea care are autoritate şi capacitate din teritoriu poate fi convertită tot aşa ca cei 14 comunişti, atunci noi nu avem clasă politică în Republica Moldova, dar avem nişte profitori. Eu nu cred că aceasta este aşa. Noi trebuie să credem în cetăţeanul Republicii Moldova şi în alegerea corectă a lui.”