Deputatul Alexandr Oleinic:”Statul trebuie să acorde compensații agricultorilor din raionul Anenii Noi, care au avut de suferit în urma irigării terenurilor cu apa din râul Bâc”

 29 octombrie, Chișinău – Deputatul Alexandr Oleinic consideră că statul trebuie să acorde compensații agricultorilor din raionul Anenii Noi, care au avut de suferit în urma irigării terenurilor cu apa din râul Bâc.  Legislatorul își argumentează poziția prin faptul că  oamenii au avut de păgubit în urma ineficienței instituțiilor statului, care nu și-au onorat obligațiunile. În opinia deputatului Alexandr Oleinic, în cazul în care autoritățile de resort nu au realizat un set de acțiuni de verificare a calității apelor râului Bâc, de prevenire a agricultorilor și populației în ansamblu, care utilizează apele acestui fluviu, despre poluarea acesteia, Guvernul este obligat să le ofere compensații pentru pierderile înregistrate. Alexandr Oleinic consideră că ANSA și alte instituții antrenate în procesul de supraveghere au acționat post factum, în special după apariția problemei aerului poluat în Chișinău, neinițiind controale și verificări ale calității apelor din timp. Solicitat de portalul www.politik.md, Alexandr Oleinic a mai specificat că istoria cu legumele din Anenii Noi scoate în prim plan încă o problemă majoră cu care se confruntă agricultorii din Republica Moldova – irigarea terenurilor. ”În acest sens am adresat o interpelare și Agenției Apele Moldovei, în care solicit să fiu informat despre situația la acest capitol în ansamblu pe țară, precum și în fiecare raion în parte. Care sunt sau vor fi acțiunile Agenției pe termen scurt, mediu și lung în direcția soluționării problemei irigării terenurilor, deoarece problema devine tot mai critică în contextul schimbărilor climaterice din ultimii ani”, a accentuat parlamentarul.

Deputatul Alexandru Oleinic a sesizat Curtea Constituțională

  Chișinău, 21 octombrie 2019 - Deputatul independent Alexandru Oleinic a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind constituționalitatea unor articole din legislația națională sub aspectul omisiunii procedurii de reglementare a accesului solicitanților de azil la sistemul de asigurare de asistență medicală.   Deputatul Alexandru Oleinic solicită Curții Constituționale să examineze prevederile legislației naționale la compartimentul asigurării de asistență medicală pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv solicitanților de azil, inclusiv prin declararea drept neconstituționale articolele 26 din Legea nr. 411/1995 a ocrotirii sănătății, 9 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și 30 din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova, în partea ce ține de omisiunea de a reglementa dreptului solicitanților de azil de a accede la un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a populației în domeniul ocrotirii sănătății.   În opinia parlamentarului, șederea solicitanților de azil pe teritoriul Republicii Moldova este una provizorie, dar care poate dura până la câțiva ani, deoarece etapa administrativă a examinării cererii de azil durează până la 6 luni, iar etapa judiciară a examinării cererii de azil poate dura mult mai mult. În toată perioada asta de timp ei nu au acces la asistență medicală.    În sesizarea sa, deputatul  Alexandru Oleinic solicită ca până la remedierea deficienței de reglementare constatate și înlăturarea viciului de neconstituționalitate, Curtea Constituțională să dispună aplicarea în privința solicitanților de azil a prevederilor referitoare la străinii cărora li s-a acordat dreptul de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activități umanitare sau religioase, cu achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală similar cetățenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă.   În opinia deputatului Alexandru Oleinic, această omisiune de reglementare a generat o practică administrativă prin care solicitanților de azil le este refuzată recepționarea plăților pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, în același condiții ca și celorlalte categorii de persoane cu drept de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova, care se asigură în mod individual, achitând prima de asigurare obligatorie de asistență medicală similar cetățenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă.   Republica Moldova a aderat la  Convenția ONU privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, la 23.11.2001.  Potrivit  Articolului 3 al Convenției, Statele contractante se angajează să  aplice dispozițiile acestei convenții refugiaților fără discriminare în ce privește rasa, religia sau țara de origine.  În baza acestui tratat internațional, Republica Moldova s-a angajat că va „acorda refugiaților având reședința regulată pe teritoriul lor același tratament în materie de asistență și securitate publică ca și cel acordat cetățenilor lor”.  

Alexandru Oleinic: ” PPRM îşi reconfirmă mesajul – Crede în Moldova ”

 Evoluţia  lucrurilor  în ultuma perioadă de timp scoate la vedere realitatea aşa cum este şi solicită  de la noi toţi  fie reformularea principiilor şi convingerilor cu care trăim şi activăm, fie  reconfirmarea opţiunilor prioritare.  Am spus şi cu alte ocazii că noi toți suntem cetățenii acestei țări și suntem în drept să ne construim viitorul.  Nu să ne plîngem că trăim rău și că suntem săraci, că în localitatea în care trăim nu avem drumuri, grădiniță, școală, asistenta medicala, că nu este cine să ne facă dreptate.   NOI suntem cei care ne decidem soarta, NOI decidem cum trebuie să trăim  în  satul nostru,in tara noastră si cine să ne conducă.          Ponind de la aceste considerente, mă simt obligat sa   reiterez, că Partidul Popular îşi urmează cu fidelitate mesajul pe care l-a scris la loc de vedere:   CREDE în MOLDOVA! Pentru că a CREDE în MOLDOVA  înseamnă a oferi copiilor noștri tot cei mai bun:  acces la studii  de calitate și pe gratis, prin bună educație să creștem generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați Republicii Moldova. De la dezvoltarea celor mici și mulți să ajungem la bunăstarea tuturor și la creștere economică stabilă. Prin susținerea producătorilor autohtoni și promovarea consumului de produse moldovenești să ne asigurăm o dezvoltare durabilă. Pentru că a CREDE în MOLDOVA  înseamnă a respecta VOINȚA POPORULUI.  PPRM rămîne încrezător că cetățenii și tinerii, care astăzi pleacă peste hotarele Republicii Moldova la studii de calitate și la muncă bine plătită,  vor  reveni la baștină pentru a schimba țăra lor și imaginea ei, și nu vor uita că aceasta este țara în care     s-au născut, au mers la școală și în care îi așteaptă părinții și buneii lor.       PPRM isi exprima speranța, ca exercițiul electoral care se va desfășura sub semnul  corectitudinii şi legalităţii va fi un proces echitabil, liber si transparent pentru toți factorii electorali, va garanta eficienta reformelor atît de mult așteptate de cetățeni și va fortifica  încrederea în statul Republica Moldova.      

Mesaj cu ocaţia sărbătorilor naţionale

  Mesaj cu ocaţia sărbătorilor naţionale   Dragi prieteni,   Sărbătorile naţionale ne unesc din nou spre aceleaşi idealuri, găsindu-ne şi în acest an tot atît de însetaţi de libertate şi tot atît de aplecaţi asupra buchiei prin care ne-am zidit istoria şi limba. Trăim  iarăşi  bunul prilej de a ne rescrie  visele, de a ne măsura faptele şi a ne spune unul altuia  cît de scumpă ne este  Ţara, Pacea şi cît de nepreţuit  este acest pămînt pe care ne-am aşternut  de milenii urmele.   Vă  doresc o viaţă mai bună, drmuri care duc spre împlinirea gîndurilor,  copii sănătoşi şi setoşi de carte. Vă doresc fericire, speranţă şi libertate. Credeţi în Moldova!     Cu respect, Alexandru OLEINIC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele Partidului Popular din Moldova     

DECLARAȚIA DEPUTATULUI INDEPENDENT ALEXANDRU OLEINIC

 Cu regret constat că formațiunile politice care pretind la guvernare s-au încăierat în apărarea intereselor de orice fel: de partid, de grup și chiar geopolitice, uitând în aceste zile neliniștite de cei care le-au delegat aceste mandate de încredere – poporul. În calitate de legislator, am trecut prin mai multe formări de guvernări și spre regret, cu cât sunt mai îndelungate luptele, cu cât mai înverșunate sunt “cruciadele” politice, cu atât mai mult suferă populația. Fiecare zi de haos fură milioane din bugetul de stat, dar și din buzunarul fiecărui cetățean. În cea mai mare parte prin ieșirea de sub control a funcționarilor cu obrazul “gros”, care profită de orice destabilizare, pentru a băga mâna în buzunarul oamenilor.   Indiferent de rezultatele bătăliilor politice din aceste zile, din săptămâna viitoare voi institui o linie fierbinte pentru alegătorii din localitățile care mi-au oferit votul de încredere. Prin această linie fiecare va putea semnala orice abuz din partea funcționarilor locali sau republicani, care doresc să profite de “apele tulburi” ale politicii moldovenești. Voi reveni cu mai multe amănunte.   Până atunci, sper că acest sfârșit de săptămână, ne va aduce soluții și nu tragedii care să complice și mai mult viața oamenilor simpli!   Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să dea tuturor înțelepciune și răbdare!    

PPRM: POPORUL este suveranul. POPORUL trebuie să decidă!

 PPRM constată că evenimentele dintre Parlament și Președinție care au avut loc în ultima săptămînă, volumul enorm de informații care le-a primit societatea din sursele mediatice, creează o atmosferă extrem de îngrijorătoare și explozibilă. O asemenea  divizare a societății nu am avut din anii 90.   PPRM accentuează, că, în situația creată, unica soluție este dialogul și consensul politic larg, cu participarea cetățenilor, care și sunt unicul arbitru al acestui dialog.   PPRM cheamă forțele politică din forul suprem legislativ al Republicii Moldova să acționeze cu respect față de legea supremă a țării, Constituția, și să identifice, prin dialog civilizat, soluții legale de depășire a situației politice incerte din Republica Moldova și de  a stopa panică  în care sînt aruncați cetățenii.   Este trist să constatăm starea de lucruri la care s-a ajuns și care conduce la  divizarea cetățenilor în tabere adverse,  fapt ce pune în pericol  securitatea lor. Dar și mai trist este să constatăm gravitatea impactului asupra stării de spirit al populației în urma informațiilor dezvăluite în mas-media privind vasaliatea unor politicieni și finanțările din exterior a partidelor politice.   În condițiile confruntării politice continue, Partidul Popular  propune forului legislativ să se întrunească în şedinţă plenară specială cu participarea tuturor grupurilor parlamentare pentru a elabora o foaie  de parcurs ce ar permite depăşirea acestei crizei. În caz contrar, mai corect și mai bine pentru cetățeni, este să mergem în anticipate. VOINȚA POPORULUI  este unica soluție! Partidul Popular din Moldova  

Alexandru Olenic, preşedintele Partidului Popular, deputat independent: “Vreau să cred că politicienii din Parlamentul Republicii Moldova vor da dovadă de maturitate politică”

 Urmărind cu atenție evenimentele politice din țara noastră voi constata, aşa cum am făcut-o de foarte multe ori, următoarele concluzii:  Situația la care s-a ajuns este din cauza lipsei de dialog și consens politic în problemele de interes national asupra căruia Partidul Popular a insistat de nenumărate ori. Doar prin promovarea si atingerea consesului politic în anumite probleme  de interes național - integritatea teritorială, europenizarea țării și integritatea națională a cetățenilor Republicii Moldova – priorități  obligatorii pentru oricare  partid venit la guvernare  - se pot  exclude anumite situații de trădari și  finațări din exterior pentru partidele politice din Republica Moldova. Republica Moldova are nevoie de politicieni integri și independenți, de politicieni care, venind în forul legislativ, să contribuie la prosperarea  țării și  a cetățenilor ei, să se conducă de promisiunile făcute în campania electorală și să-și respecte țara și poporul. Obținînd statutul de deputat în forul legislative,  SA NU UITĂM CĂ SÎNTEM ÎN SERVICIUL POPORULUI!  

Alexandru OLEINIC: “Doar deținând funcții în Guvern și în Parlament poţi promova legi care asigură implementarea programului electoral pentru care te-au votat cetațenii”

 Despre evoluțiile de pe scena politică, scenariile privind crearea unei coaliții de guvernare, alegerile anticipate, dar și prioritățile agendei în Parlament, am discutat cu deputatul independent, Alexandru Oleinic, ales pe Circumscripţia nr. 47, care cuprinde teritorial oraşele Camenca, Dubăsari, Grigoriopol şi Rîbniţa şi localităţile celor patru raioane.  POLITIK. MD: Domnule Oleinic, cum vedeți dumneavoastră evoluțiile de pe scena politică la mai bine de o lună de la alegerile parlamentare? Alexandru Oleinic : În primul rând, Republica Moldova este o țară cu un sistem de guvernare parlamentar, de aceea exercițiul electoral parlamentar este cel mai important eveniment politic și cel mai așteptat de cetățeni. Astfel, competiția în scrutinul parlamentar – cu toate cîte le are o asemenea competiţie – ofertele făcute cetățenilor idei, programe, noi viziuni de dezvoltare a țării – determină votul final al  cetăţeanului.  Accederea în parlament a trei formațiuni care au aproximativ același număr de deputați arată că, totuși cetățenii,  nu au o opţiune prioritară conturată concret față de un partid sau altul. Sondajele din ultimii zece ani arată că majoritatea cetățenilor doresc ca Republica Moldova  să meargă pe calea europeană, să se dezvolte după modelul european și să implimentam cit mai eficient Acordul de Asociere cu UE . Anume  aceste convingeri au determinat cetăţeanul să  voteze  partidele  de orientare europeană. Acum avem o situație foarte dificilă în  Republica Moldova. Și aici vorbim despre mai multe aspecte interne si externe, inclusiv despre contestul  economic şi social în care s-au desfăşurat alegerile.  Este vorba de exodul masiv al cetățenilor, competiția pe care o avem pe piața europeană și situația politică internă. Sînt probleme care ne cer soluţii reale, iar clasa politică este obligată să le găsească. Părerea mea e că aceste soluţii trebuie să fie căutate în zona dezvoltarea Republicii  Moldova pe cale europeană,   inclusiv prin  implimentarea Acordului de Asociere cu UE. Prin urmare, de la deputaţii ajunşi în Parlament, cetățenii așteaptă maturitate politică, consens și  decizii concrete de unificare a forțelor politice pentru formarea unei majorități funcționale, eficiente. Aşteaptă  înainte de toate îndeplinirea promisiunilor enunțate în campania electorală. POLITIK. MD: Au fost făcute mai multe invitații din partea unor partide către altele pentru pentru discuţii, pentru crearea unor coaliții de guvernare. Au existat discuții mediate de către președintele Igor Dodon, în același scop. Cum vedeți dumneavoastră crearea unei majorități parlamentare și asigurarea uneia activități funcționale a Parlamentului și Guvernului, precum și evitarea unui blocaj instituțional, a unei crize politice? Alexandru OLEINIC: În Parlament, indiferent cum a ajuns fiecare și care au fost opțiunile politice electorale, toate partidele trebuie să se unească în jurul unei idei naționale comune. Desigur, există şi formaiuni ale căror interese au o cu totul altă hartă, însă cea mai reală este, consider eu,  europenizarea Republicii Moldova. E opţiunea care intruneste în totalitate așteptările cetățenilor fie că este vorba de interesele lor persoanale, fie că  vorbim de interesul general naţional. Acum putem distinge doar  două formațiuni politice cu viziuni comune în acest sens: Blocul ACUM și PDM.   Prin urmare, nu văd o altă opțiune pentru viitoarea coaliție de guvernare  decât Blocul ACUM –PDM. Indiferent de divergențele  care există, acestea trebuie să formuleze şi să urmeze scopuri comune pentru țară și pentru cetăţenii acestei ţări. POLITIK. MD: Totuși, Blocul ACUM nu-și dorește participarea la guvernare prin formarea unei alianțe majoritare cu PDM… Alexandru OLEINIC: Acest pachet de legi şi de hotărîri, care a fost înaintat de Blocul ACUM  și care sunt, în viziunea lor, foarte importante pentru a asigura stabilitate în țară, eu nu cred că pot fi votate de altcineva decât de ei însiși în coaliția de guvernare. Ajungând  la guvernare, deținând funcții în Guvern și în Parlament, promovezi legi care asigură implementarea programului electoral pentru care te-au votat cetațenii. Numai așa poți promova ideile si promisiunile date. Nu există o altă cale. Sunt  oameni foarte buni în ambele echipe, oameni cu experiență, responsabili, care pot deţine funcții importante la guvernare, cum ar fi cea de ministru al Justiției, al Finanțelor, în comisii parlamentare importante, pentru că acolo, pas cu pas, poți implementa politicile,  viziunile și propunerile eficiente pentru schimbarea țării . Așa îţi poţi onora angajamentele față de oameni. Cetățenii care ne-au votat așteaptă schimbări concrete pentru viața și țara lor. Nu poți să înaintezi în Parlament legi  care să fie votate de altcineva. De aceea, participarea în coalițiea de guvernare reprezintă dovada maturităţii politice pentru promovarea schimbărilor  concrete și îndeplinirea promisiunilor față de cetățenii care te-au ales. POLITIK. MD: În aceste condiții, ce le-ați spune membrilor Blocului ACUM? Alexandru OLEINIC: Eu vreau să le spun colegilor din Blocul ACUM , că dacă aleg  să stea în opoziție, trebuie să afle că aceasta va dura probabil  patru ani, iar  acest termen este unul foarte mare şi foarte greu de parcurs de o echipă politică. Eu cunosc foarte bine ce înseamnă opoziția. Am fost opt ani în opoziție față de Partidul Comuniștilor, față de Voronin, care a avut, de ce nu,  putere absolută. Este de neimaginat.  Este  imposibil să promovezi măcar ceva din așteptările cetățenilor care te-au votat. Este imposibil sa promovezi viziunile și legile pe care le consideri extrem de importante.  Este foarte greu să explici  permanent de ce nu poți face nimic. Şi mai este nevoie de o echipă  foarte şi foarte bine consolidată.  Unica soluție reală pentru a face schimbări este implicarea și  participarea eficientă la guvernare. Soluții pentru guvernare vor fi găsite neapărat. Important e unde și de care parte vor fi unii sau ați actori politici. Cert este una – aprecierea va veni la următorul scrutin electoral, indiferent care va fi acesta: local sau parlamentar. Șansa oferită nu trebuie ratată. Țara trebuie guvernată eficient  iar  majoritatea parlamentară să fie identificată cât mai urgent. Pînă la urmă, oricum, o să se găsească o formulă de guvernare…. POLITIK. MD: Ce ar însemna pentru Republica Moldova alegerile anticipate? Alexandru OLEINIC: Ideile cuiva de a merge la alegeri anticipate sunt fantezii, utopii, aberații. În afară de faptul că aceste costuri ar fi de sute milioane de lei, nu cred că este o soluție pentru schimbări esenţiale a raportului de forțe. Analizele unor experți arată că, în cazul unor alegeri anticipate, raportul de forțe în Parlament ar rămâne aproximativ același. Consecinţele alegerilor anticipate o să le simtă, înainte de toate, cetățeanul de rând și nu politicienii care își promovează interesele, inclusiv interese de grup care  nu au nimic comun cu așteptările cetățenilor. Dacă unii actori politici doresc anticipate pentru  că așa le indică sponsorii care i-au finanțat, atunci n-au decât să spună sincer cetățeanului scopul pe care îl urmăresc. Dar scopurile sunt diferite de cele  ale cetăţeanului care trebuie să-i voteze. Anticipatele nu exprimă dorința cetățenilor. Țara a trecut printr-o electorală complicată, acum politicienii trebuie să dea dovadă de maturitate și  de responsabilitate.   Eu cred că maturitatea politică le va ajuta noilor parlamentari să poată negocia corect. Încă o dată repet -  poziţionarea  în opoziție este o greșeală fatală și este greșit dacă se crede că printr-un asemenea  comportament va  creşte raitingul în perspectiva alegerilor locale. Creşterea în competiţia politică  poate fi asigurată doar prin activitate și implicare. Dacă cineva crede că acțiunile desfășurate acum le va întări pozițiile pentru alegerile locale, atunci ei greșesc amarnic. Cetățenii așteaptă  îndeplinirea tuturor promisiunilor. Fiecare zi costă. Cetățenii  îi vor taxa forte dur pe cei care vor încuraja declanșarea alegerilor anticipate. Eu sunt absolut convins.

Alexandru Oleinic: „Trebuie să creăm o coaliție care să mențină cursul europenizării”

 Interviu cu proaspătul deputat care și-a câștigat mandatul în circumscripția uninominală 47 din stânga Nistrului. Candidatul independent Alexandru Oleinic, care și-a câștigat mandatul de deputat pe 24 februarie în circumscripția uninominală 47 din stânga Nistrului, afirmă că și-a desfășurat nestingherit campania în regiunea transnistreană, a avut sute de întâlniri cu alegătorii de acolo, iar autoritățile transnistrene nu l-au împiedicat deloc. Fostul ministru moldovean al Tehnologiei Informației, deputat în mai multe legislaturi, fost membru al Alianței Moldova Noastră, președintele Partidului Popular, Alexandru Oleinic spune că interesul principal al alegătorilor săi pe care îl va promova în Parlamentul de la Chișinău va fi reintegrarea celor două maluri ale Nistrului fără niciun fel de federalizare. Alexandru Oleinic: „A fost cred că una dintre cele mai murdare campanii electorale pe care le-am avut. În orice caz, toată activitatea mea politică, personal am trecut a 14-a campanie electorală și desigur că o sugestie pentru politicienii care au acces în Parlamentul Republicii Moldova e că problemele așteptate de către cetățeni ca să fie rezolvate sunt mult mai serioase și importante decât acele ambiții sau interese de grup care persistă astăzi în procesul de negocieri. Toți actorii politici trebuie să-și analizeze programele și promisiunile și, găsindu-le pe cele comune, să formeze cât mai repede majoritatea parlamentară, fiindcă probleme în țară sunt foarte, foarte multe și serioase.” Europa Liberă: Cine trebuie să formeze această majoritate parlamentară din moment ce Partidul Democrat a lansat invitație la discuție pentru deputații blocului ACUM, după care socialiștii au lansat aceeași invitație pentru deputații acestui bloc, liderii blocului au spus ferm că nu coalizează nici cu o formațiune din actualul Parlament. Ideea ca socialiștii și democrații să ajungă la un numitor comun e una realistă? Alexandru Oleinic: „Eu, în primul rând, vreau să spun că fericirea unor actori politici de a veni în Parlament cu 71 de mandate asta-i istorie și în viitorii 50 de ani așa ceva nu se va întâmpla niciodată. La momentul actual, noi avem două opțiuni. Este vectorul european care trebuie să asigure și îndeplinirea Acordului de Asociere și sunt partidele concrete care au declarat și declară opțiunea pentru această cale, și este Partidul Socialiștilor care își menține opțiunea integrării euroasiatice...” ​Europa Liberă: Și un parteneriat strategic cu Federația Rusă... Alexandru Oleinic: „Și un parteneriat strategic cu Federația Rusă și eu cred că aici foarte clar sunt divizate direcțiile și actorii politici pentru coalizare, dar declarațiile care sunt făcute de unii actori politici, eu cred că, ele sunt cam pripite, fiindcă campania electorală deja s-a finalizat și noi aici trebuie să găsim un consens, larg sau îngust, dar în orice caz vectorul european și dezvoltarea țării prin implementarea Acordului de Asociere trebuie să fie opțiunea principală pentru viitoarea coaliție parlamentară. Eu în genere nu văd coaliția PSRM-PD. Partidul Democrat în ultimii trei ani de zile a promovat o politică foarte serioasă în ceea ce ține de promovarea vectorului european...” Europa Liberă: Dar s-a răcit dialogul între Republica Moldova și Uniunea Europeană. ​Alexandru Oleinic: „Păi s-a răcit la o etapă concretă, dar etapa ceea s-a depășit în legătură cu finalizarea campaniei electorale, fiindcă etapa ceea a fost legată tot de unele modificări ale sistemului electoral, pe care europenii l-au văzut un pic altfel, dar eu vreau să vă spun că acum chiar și se vede că sistemul nou, care, apropo și Partidul Popular a susținut sistemul mixt, este o modalitate de a apropia deputații de alegători.” Europa Liberă: Asta se va vedea în următorii patru ani. Alexandru Oleinic: „Noi chiar vedem după candidații care au fost aleși în circumscripțiile electorale. Au câștigat echipe tinere de reprezentanți ai blocului ACUM, care sunt prima dată în politică, adică oamenii totuși au dat apreciere candidaților în funcție de programele expuse...” Europa Liberă: Cum se reia dialogul moldo-comunitar dintre Chișinău și Bruxelles? Alexandru Oleinic: „Prin fapte, prin fapte. Trebuie să creăm o coaliție care să mențină cursul europenizării...” Europa Liberă: Cine formează coaliția? Alexandru Oleinic: „La momentul actual, inițiator trebuie să fie Partidul Democrat, fiindcă d-lor au 30 de mandate, dacă se exclude Partidul Socialiștilor, d-lor au 30 de mandate și atunci le aparține inițiativa, dar desigur că blocul ACUM trebuie să aibă niște viziuni concrete și condiții concrete pentru a participa la guvernare, dar condiții care e posibil să fie înfăptuite, pentru că dacă noi vorbim de niște condiții care pur și simplu să limiteze procesul de negocieri, atunci din start trebuie de spus că noi nu dorim să luăm parte la guvernare. Dar dacă dorim, trebuie să găsim un consens.”     ​Europa Liberă: Dar, deocamdată, nicio entitate dintre cele care au acces în Parlament nu a zis că merg să formeze coaliție majoritară cu PD? Alexandru Oleinic: „Eu aș vrea să întreb: acei care nu doresc ce își doresc? Să guverneze de sine stătător? Atunci ce facem cu acei care au votat pentru Partidul Socialiștilor, pentru Partidul Democrat, pentru alte entități politice? Ce facem cu alegătorii ceia? După campania electorală și după hotărârea Curții Constituționale, trebuie inițiate negocieri serioase bazate pe consens.” Europa Liberă: Dvs., unde vă regăsiți, în care majoritate? Alexandru Oleinic: „Noi avem programul partidului, care este bazat pe modelele economice de dezvoltare a țării, pe europenizarea țării.” Europa Liberă: Sunteți independent? Alexandru Oleinic: „Suntem independenți și noi n-am avut încă propuneri de la niciun partid sau o entitate politică pentru a face parte dintr-o coaliție sau alta, dar opțiunile noi le avem clare. Am venit în Parlament ca independent, dar sunt președinte al unui partid, reprezint o echipă, care are și un program concret.”   ​Europa Liberă: Vă identificați mai degrabă cu Partidul Democrat? Alexandru Oleinic: „Eu mă identific cu echipa care va susține vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova. Dacă socialiștii declară că ei sunt gata să susțină implementarea Acordului de Asociere, eu sunt gata și cu socialiștii să susțin promovarea legilor necesare pentru crearea unui model nou de dezvoltare a țării, implementarea unor legi care ar servi drept bază pentru dezvoltarea sectorului economic, a agriculturii...” Europa Liberă: Dacă se rămâne pe poziția asta intransigentă că nimeni nu merge să facă coaliție cu PD, ar putea anumiți deputați să treacă dintr-o tabără în alta? Cum vedeți Dvs. situația? ​Alexandru Oleinic: „Partidul Democrat o să facă tot posibilul ca să găsească parteneri pentru a crea o coaliție de guvernare.” Europa Liberă: Adică o întreagă formațiune? Alexandru Oleinic: „Până când, eu înțeleg că se duc negocieri cu blocul ACUM. Eu așa înțeleg la momentul actual, fiindcă opțiunile care...” Europa Liberă: Nici măcar discuții nu au început, nu negocieri. Alexandru Oleinic: „Bine, dar noi dacă vorbim de continuitate în guvernarea țării, atunci partenerii Partidului Democrat care au fost până acum trei ani la guvernare trebuie să împărtășească aceleași idei ca și Partidul Democrat și unica formațiune care este de așa mod este blocul ACUM.” Europa Liberă: Ei vorbesc că este o formațiune, PD-ul, compusă din oligarhi și că, mai întâi și-ntâi de toate, ar trebui să fie scoasă țara din captivitate, de-oligarhizată și după asta să se purceadă la discuții. Alexandru Oleinic: „Așa condiții, așa doleanțe trebuie să fie ca scop, dar nu condiții la moment, fiindcă dacă punem așa condiții la moment, nu poți să le îndeplinești în nicio formă, acum când este vorba de formarea unei majorități parlamentare, fiindcă etapele sunt interesante. Noi trebuie să alegem președintele Parlamentului prin vot secret, noi trebuie să formăm structura Parlamentului, toate comisiile, fracțiunile, pe urmă trebuie să mergem la etapa de desemnare a candidatului pentru prim-ministru ș.a.m.d. Adică sunt etape foarte serioase și foarte lungi...” Europa Liberă: Igor Dodon ca șef de stat a spus că el nu va accepta o majoritate, dacă se fragmentează un partid sau se încearcă să fie ademeniți deputați în parte. Alexandru Oleinic: „Partidul Socialiștilor a avut o propunere către blocul ACUM, care a fost refuzată, înseamnă că mai departe mingea este pe terenul Partidului Democrat. Aici trebuie să înceapă discuțiile între actorii politici care au aceleași viziuni asupra dezvoltării țării. Ceea ce ține de alte condiții care sunt înaintate de blocul ACUM, eu cred că trebuie de mers la guvernare și prin asta de implementat acele condiții pe care blocul ACUM și le pune ca scop, de a aduce țara la situația care...” Europa Liberă: Una din primele condiții pe care o avansează deputații din blocul ACUM e cea cu privire la demisia șefului Serviciului de Informație și Securitate, pentru că nu a reușit această instituție să asigure buna desfășurare a alegerilor în stânga Nistrului, acolo unde ați candidat și Dvs. Alexandru Oleinic: „Dar ce a putut să aibă SIS-ul cu organizarea activității...” Europa Liberă: Au fost aduși organizat oamenii cu transportul, li s-au plătit bani pentru cine să voteze... ​Alexandru Oleinic: „Hai și-om începe de la început. Echipa Partidului Popular a avut doi candidați în două circumscripții electorale și aceasta a fost o strategie concretă a partidului, luând în considerare metodele care au fost aplicate în campania aceasta electorală pe partea dreaptă. Noi am înțeles că pur și simplu aici era foarte complicat, luând în considerare și metodele unor partide nou-apărute pe piață și altor partide care prin fel de fel de metode influențau alegătorii și noi am găsit soluția să mergem în două circumscripții din Transnistria. Apropo, într-o circumscripție așa și candidatul nostru n-a fost înregistrat și am fost înregistrat numai eu. Noi toți am activat în acest sector, 80 de persoane de încredere care au fost înregistrate la Comisia de circumscripție, observatori în toate secțiile de votare, noi am lucrat timp de două luni de zile în circumscripții. Câte întâlniri am avut, câți oameni au fost contactați asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la punctele de control ale transnistrenilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă și noi nu avem nimic comun cu cumpărarea voturilor, care, apropo, tot este un fals. Faptele trebuiau dovedite și apropo și celelalte...” Europa Liberă: Ideea era că fiecărui alegător i s-ar fi dat 20 de dolari ca să vină să-și exercite dreptul. Alexandru Oleinic: „Eu nu cunosc așa fapte și cine s-a ocupat cu așa metode are de răspuns. Noi am câștigat alegerile în circumscripția 47 corect. Dar eu nu înțeleg care ar fi...”   ​Europa Liberă: ...motivul ca să fie demis dl Botnari din fruntea SIS-ului? Alexandru Oleinic: „Care ar fi funcția SIS-ului, ce trebuia să facă SIS-ul în partea stângă a Nistrului ca să fie corecte alegerile? Altceva e că statul sau Comisia Electorală au putut să prevadă că dacă secțiile de votare le-au pus în partea dreaptă a Nistrului puteau să asigure cu transport cetățenii care doresc să vină la vot în sectoarele din partea dreaptă, fiindcă noi avem aproape 300 de mii de cetățeni, care sunt pașaportizați. E un număr mai mult de jumătate din toți cetățenii care trăiesc acolo.” Europa Liberă: Dl Oleinic, dar la modul serios oamenii ceia cunosc realitățile din Republica Moldova, cunosc ce înseamnă Legislativul de la Chișinău, activitatea acestei instituții? Alexandru Oleinic: „Din poate sutele de întâlniri pe care le-am avut, oamenii sunt foarte loiali, foarte bine percep situația care este la noi în țară, majoritatea lucrează în Republica Moldova, ei folosesc serviciile medicale de aici, copiii învață în colegiile și instituțiile din Republica Moldova. Societatea îi mai mult integrată în Republica Moldova propriu-zisă decât administrația sau „sovietul suprem” al Transnistriei, așa că eu n-aș lăsa întrebarea...” Europa Liberă: Dar în „sovietul suprem” de acolo ajung politicieni cu votul cetățenilor? ​Alexandru Oleinic: „În „sovietul suprem” de acolo, mulți au cetățenie moldovenească, mulți au proprietăți aici, în Republica Moldova, așa că întrebarea aceasta un pic îi mai largă.” Europa Liberă: Fără acceptul Sheriff-ului ar fi putut să fie asigurată această prezență la vot a cetățenilor din stânga Nistrului? Alexandru Oleinic: „Eu nu-l cunosc pe liderul Sheriff-ului și noi chiar n-am avut legături cu așa structură. Noi am lucrat prin metodele care... Eu am fost director atâția ani, eu cunosc toți conducătorii din partea ceea.” Europa Liberă: Unde ați fost director? Alexandru Oleinic: „La Uzina de tractoare, la Soroca. Noi am lucrat atâția ani cu Combinatul metalurgic, cu Fabrica de ciment, cu toate întreprinderile din sectorul agrar cu care avem și acum multe proiecte pe care le implementăm. Adică noi suntem cunoscuți, cum noi în partea aceea, așa și cetățenii din partea ceea aici, în Moldova.” Europa Liberă: Pentru că ați candidat într-o circumscripție din stânga Nistrului, cum vedeți soluționarea problemei transnistrene? Se apropie identificarea unei soluții? Ceea ce propune Igor Dodon e cu șanse, pentru că el a mers la Conferința internațională de la München, a spus că a discutat cu mai mulți lideri occidentali și ar accepta un proiect de statut pe care l-ar avansa Președinția. Duce către federalizare, către transnistrizarea Republicii Moldova această soluție pe care o au în cap unii politicieni? Alexandru Oleinic: „Definiția „transnistrizarea Moldovei” este în genere ceva nou în spațiul acesta. Aproape toți agenții economici sunt înregistrați în partea aceasta, în partea dreaptă, toți fac export prin Republica Moldova, adică integrarea aceasta devine tot mai mare și mai mare, dar problema federalizării trebuie exclusă. Integrarea trebuie efectuată numai prin ridicarea nivelului de trai în Republica Moldova și atunci interesul cetățenilor din partea stângă față de partea dreaptă o să crească tot mai mult și atunci integrarea o să vină de la sine, fiindcă astăzi care sunt prioritățile cetățenilor care trăiesc în partea ceea – prețul la gaz și la lumină e de patru ori mai ieftin, accesul la plecarea în Federația Rusă la muncă...” Europa Liberă: Dar fără o demilitarizare a acestei regiuni e posibilă reîntregirea celor două maluri ale Nistrului? Alexandru Oleinic: „La momentul de față problema demilitarizării este cea mai importantă și trebuie de găsit soluții...” ​Europa Liberă: Și e posibil să fie evacuate munițiile din stânga Nistrului, contingentul militar? Alexandru Oleinic: „Ceea ce ține de muniții, noi totuna trebuie să găsim soluții pentru ele, fiindcă ele au și termen de păstrare, multe lucruri s-au adunat...” Europa Liberă: Termenul a expirat de mult. Alexandru Oleinic: „Trebuie să luptăm pentru ca munițiile să fie de acolo scoase. Sunt mecanisme internaționale care trebuie aplicate.” Europa Liberă: Este acreditată o idee că s-ar putea, dacă se perpetuează o criză politică, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Alexandru Oleinic: „Dacă noi din cifra care a fost anunțată de către Comisia Electorală Centrală, aproape 100 de milioane de lei ne-a costat campania aceasta electorală și pentru Republica Moldova astăzi încă 100 de milioane de lei ar fi o soluție, numai de aceea ca rezultatele să fie tot acelea, dar poate și mai bune pentru unele partide care sunt astăzi la guvernare, atunci nu cred că aceasta este calea corectă. Eu cred că dacă vor avea loc alegeri parlamentare anticipate blocul ACUM are numai de pierdut și socialiștii tot.” Europa Liberă: Partidul Popular cât a cheltuit în campanie? Alexandru Oleinic: „Păi în circumscripția aceasta, 100 de mii de lei, mai mult poate.” Europa Liberă: Doar 100 de mii de lei? Alexandru Oleinic: „Da.” Europa Liberă: Și ziceți că să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate? Alexandru Oleinic: „Sunt neproductive și sunt imposibile pentru Republica Moldova astăzi alegerile anticipate.” Europa Liberă: Iar dacă se declanșează și se ajunge, ele ar putea să fie în aceeași zi cu alegerile locale, așa cum spunea Igor Dodon? Alexandru Oleinic: „Igor Dodon poate să aibă multe planuri, dar nu cred că ele coincid cu doleanțele cetățenilor Republicii Moldova. Alegerile parlamentare împreună cu acele locale asta e o nebunie totală, o nebunie electorală totală.”     Radio Europa Liberă

Alexandru Oleinic învinge în competiţia din circumscripţia nr.47

 În trei din cele 51 de circumscripţii uninominale alegerile, conform rezultatelor preliminare, au fost câştigate de deputaţi independenţi. Unul candidaţii care au întrunit cele mai multe voturi  este Alexandru Oleinic.  Circumscripţia nr. 47, care cuprinde teritorial oraşele Camenca, Dubăsari, Grigoriopol şi Rîbniţa şi localităţile celor patru raioane, va fi reprezentată în legislativ de candidatul independent Alexandr Oleinic, de profesie inginer. A fost deputat între anii 2001-2009. Între 2009 şi 2011 – ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor. Din 2012 este lider al Partidului Popular