Partidul Popular din Republica Moldova a organizat ședința Consiliului Politic Național

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat ședința Consiliului Politic Național

Recent, membrii Consiliului Politic al Partidului Popular din Republica Moldova, s-au întrunit într-o ședință la care au discutat despre situația social-politică din țară, realizările formațiunii pînă la moment și planul de acțiuni pentru anul curent.

În raportul prezentat, Președintele PPRM, Alexandru  Oleinic, a  menționat că ”în perioada de după Congresul  IV al PPRM, situţia politică şi social economică a fost marcată de mai multe evenimente politice care au influențat considerabil de negativ imaginea Republicii Moldova pe exterior și au destabilizat situația social-economică în interior. Suntem convinşi că pentru a schimba starea de lucruri din politica moldovenească, trebuie să schimbăm guvernarea şi clasa politică. Iar acest deziderat poate fi realizat doar prin unificarea forțelor și potențialului clasei politice în numele cetățenilor Republicii Moldova, lăsînd la o parte propriile interese și ambiții. Noi toți suntem cetățenii acestei țări și suntem în drept să ne decidem soarta. Moldova are nevoie de o clasă politică capabilă să refacă încrederea cetățenilor în instituțiile statului, în supremația Legii, în siguranța zilei de mîine și în viitorul acestei țări. Pentru a realiza doleanțele cetățenilor, PPRM propune adoptarea unui nou model de dezvoltare economică a Republicii Moldova bazat pe următoarele principii: Disciplină, Dezvoltare, Echitate, care să includă:

- disciplină fiscală, cea ce înseamnă o politică fiscală pe o perioadă de cinci ani, cu reguli clare pentru toţi, stimularea contribuabililor disciplinaţi şi război total evaziunilor fiscale;

- disciplină bugetară, ceea ce însemnă un buget fără deficit, cheltuială „cu cap„ şi cu creştere de investiţii;

- echitate fiscală, ceea ce însemnă aşa impozite, care să le poată plăti fiecare.

Doar prin adoptarea unui astfel de program de dezvoltare, de rînd cu responsabilizarea politică a guvernării, marii investitori ar dori și ar veni să investească în economia Republicii Moldova.

În contextul situației politice și social-economice din Republica Moldova, Partidul Popular trebuie să-și identifice rolul și acțiunile necesare care trebuie  realizate pentru refacerea imaginii partidului și încrederii din partea alegătorilor. La acest capitol trebuie să avem o nouă Strategie politica a PPRM pentru participarea partidului la viitoarele alegeri parlamentare și să realizăm un nou Program și Statut al partidului care vor fi adoptate la Congresul V din anul curent, corespunzător contextului politic de astăzi din Republica Moldova. PPRM va promova și în continuarea ideea unificării și fortificării forțelor politice în perioadele electorale pentru a diminua riscurile de dispersare a votului cetățenilor, iar în cazul modificării sistemului electoral ne vom concentra pe consolidarea propriilor forțe și identificarea potențialilor candidați. Din aceste considerente, E TIMPUL să muncim mult în acest an preelectoral foarte important pentru viitorul Republicii Moldova. Timpul ne presează să luam unele decizii cît mai responsabil și rapid”, a reiterat Alexandru Oleinic.

În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele PPRM, Valeriu Cosarciuc a specificat că imaginea Partidului Popular trebuie să fie promovată printr-un bun Program politic și de guvernare, care trebuie elaborat de oameni profesioniști din diverse domenii. Totodată, trebuie să punem accentul pe relația cu Diaspora și ONG-urile din țară – să le susținem inițitivele și proiectele.

În cadrul ședinței Consiliului, mai mulți membri PPRM și-au expus viziunile asupra situației din țară și a cursului pe care trebuie să-l urmeze partidul.

Astfel, Președintele Organizației de Tineret, Maxim Brăilă, a prezentat un raport de activitate a tinerilor populari, menționînd că prin activitățile promovate, organizația de tineret a partidului s-a clasat de mai multe ori în topul celor mai active organizații de tineret a partidelor politice din țară, iar un lucru care ne bucură este faptul că tineii PPRM nu părăsesc formațiunea, chiar dacă sunt impuși de realitatea moldovenească,  să plece peste hotare.

Președintele Organizației Teritoriale Călărași, Viorel Jușcov, în luarea sa de cuvînt a specificat că mulți membri ai partidului Popular au plecat peste hotare, dar asta nu este doar problema Partidului Popular, ci a întregii țări, deoarece Republica Moldova se depopulează cu pași rapizi.

În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele Organizației Teritoriale Glodeni, Eugenia Pleșcanu a accentuat că toate forțele echipei partidului trebuie să fie îndreptate spre atragerea tinerilor și pregătirea persoanelor care ar putea ocupa scaunele în Parlamentul RM.

Vorbind despre promovarea PPRM, Președintele Organizației Teritoriale Nisporeni, Ionel Petru a menționat că trebuie să utilizăm toate căile posibile, pentru ca cetățenii țării să nu uite de programul formațiunii și să contribuie, prin idei, la realizarea programului nou.

Pe aceeași idee s-a axat și Președintele Organizației Teritoriale Rîșcani, Vasile Guțu, care a specificat că trebuie să ieșim cu un apel către cetățenii RM, cu date concrete despre situația pe diferite domenii, în care să arătăm realitatea în care trăim și să sensibilizăm populația la propunerile partidului și  schimbările care ne așteaptă după implementarea programului.

Reprezentantul Organizației Teritoriale Ștefan-Vodă, Alexandru Topolenco a îndemnat membrii PPRM să fie activi și prin acțiunile personale și profesionale, întreprinse zi de zi, să promoveze programul și ideile formațiunii.

În luarea sa de cuvînt, membrul Biroului Permanent Central, profesorul Dumitru Sofroni a accentuat faptul că reformele cu care vehiculează la moment guvernarea nu sunt gîndite și implementate de profesioniști și tehnocrați, dar de oameni care nu cunosc deloc domeniile în care se aplică aceste reforme, iar acest lucru generează lipsa locurilor de muncă, salarii mizere și plecarea masivă a oamenilor peste hotare.

În concluzie, membrul Biroului Permanent Central, Mihai Camerzan a menționat că echipa PPRM are potențial, rămîne doar să ne consolidăm forțele și în fiecare zi, prin acțiunile concrete  să promovăm imaginea personală ca membru de partid și să contribuim la dezvoltarea și consolidarea  formațiunii.

Secretarul General al PPRM, Alexandru Luncari, a prezentat pe scurt situația Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii și a dat citire planului de acțiuni pe viitor, care include în primul rînd organizarea Congresului Formațiunii, la sfîrșitul anului 2017, care trebuie să culmineze cu adoptarea unui nou Program politic, modificări în Statutul partidului și discutarea problemelor organizatorice, care vor spori eficiența echipei,  vom veni cu noi idei și acțiuni concrete, pentru bunăstarea cetățeanului și viitorul european al RM.

La sfîrșit, membrii Consiliului Politic, au votat o Hotărîre prin care, va fi creat un grup de lucru, responsabil de organizarea Congresului V al formațiunii și realizarea noului program politic, ”Credem în Moldova”.

 

 

 

 

 

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh