Comisia specială a aprobat proiectul ”Strategiei de dezvoltare a sistemului de irigare 2030”

Comisia specială a aprobat proiectul ”Strategiei de dezvoltare a sistemului de irigare 2030”

 28 aprilie, Chișinău – Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare” a aprobat proiectul documentului, acesta urmând a fi propus pentru consultări publice. Documentul prevede că în următorii zece ani vor fi amenajate și dotate cu echipamente performante pentru irigare circa 250 mii ha de terenuri agricole, pentru aceasta fiind necesare investiții totale de circa 2,27 mlrd euro.

 

Potrivit deputatului independent Alexandr Oleinic, președintele Comisiei speciale, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030” este un document de politică publică, care definește și planifică politica publică a Guvernului Republicii Moldova pe un termen de 10 ani în domeniul dezvoltării sectorului de irigare, iar profitul brut anual pe care îl va obține sectorul agricol în rezultatul implementării Strategiei, este estimat la 1,17 miliarde euro.

 

Deputatul a mai accentuat că în rezultatul implementării Strategiei, contribuția agriculturii la PIB-ul național va crește până la 12,25%, comparativ cu 9,8% pentru moment, iar numărul locurilor de muncă în sector se va majora de la 21% până la 26%, constituind 230 mii. Alexandr Oleinic a mai specificat că transpunerea în practică a documentului va permite Republicii Moldova soluționarea unui șir de probleme legate de infrastructură, protecție a mediului, de conservare și formare a rezervelor de apă în sol, împădurire, etc.

 

În opinia lui Alexandr Oleinic, schimbările climatice, secetele severe, alte probleme de mediu, demonstrează clar că pentru a asigura un viitor durabil agriculturii, cu cantități suficiente de apă și de a acoperi necesitățile de consum, autoritățile statului trebuie să ofere pachete de politici eficiente pentru tot lanțul de utilizatori ai resurselor de apă. ”Fără aceasta nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă și competitivă a agriculturii. Cu părere de rău, Republica Moldova are o experiență nu din cele mai bune în acest domeniu. Potrivit unor estimări, costului sistemelor de irigare distruse evaluat la ziua de astăzi este aproximativ de 15 miliarde de lei, iar drept consecință, profitul ratat numai în ultimii 10 ani din cauza lipsei irigației poate fi estimat la aproximativ 8,5 miliarde euro”, a menționat deputatul Oleinic.

 

Prezentând proiectul Strategiei, Vasile Bumacov, conducătorului grupului de experți, care au elaborat documentul, a specificat că pentru a atinge obiectivul de 250 mii ha terenuri irigabile în următorii 10 ani, anual, până în 2030, se vor construi/amenaja circa 11 mii hectare terenuri pretabile pentru irigare, conectate la surse durabile de apă calitativă. În acest scop urmează a fi reabilitate sistemele centralizate de irigare existente pe o suprafață de 108 mii ha, dezvoltate proiecte noi de aducere a apei în interiorul țării din sursele principale – râurile Nistru, Prut și Dunăre pentru o suprafață de 112 mii ha, precum și dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică pe o suprafață de 30 mii ha prin investiții proprii a fermierilor, proiectelor de susținere și subvenționare a acestora.

 

”Conform estimărilor specialiștilor, pentru irigarea acestor terenuri Republica Moldova ar trebui să utilizeze circa 2000 mln/m3 de apă (36%) din totalul de apă disponibilă anual în volum de 5585 mln m3/an. Principalele surse de apă fiind râurile Nistru și Prut (72%), apele interne și de suprafață (14%), precum și apele subterane (14%). Mai mult, aceste resurse de apă calitativă disponibilă pentru irigarea, în perspectivă ar asigura integral irigarea terenurilor estimate pretabile pentru irigare de circa 1.2 mln ha. În 2019 pentru irigare au fost captate 44 milioane m3 de apă sau 0,8%”, a spus Vasile Bumacov.

 

În opinia deputatului Nicolae Ciubuc, sistemul de irigare trebuie declarat unul de prioritate națională, deoarece realizarea obiectivelor propuse ”ne va permite soluționarea problemelor nu doar din domeniul agriculturii, dar și alte sectoare din economie, sfera socială, etc.” În aceiași ordine de idei, deputatul Vladimir Bolea a accentuat că ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”  trebuie să devină o componentă importantă a unei strategii naționale de dezvoltare economică durabilă a țării.

 

Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”, a fost constituită de Parlament la 9 iunie 2020, la inițiativa deputatului independent Alexandr Oleinic, și are drept obiectiv, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, partenerii de la Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Unitatea Consolidată pentru implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, alte structuri și instituții să elaboreze și prezinte spre aprobare Legislativului un document, care ar permite Republicii Moldova să depășească starea deplorabilă în sectorul de irigare. 

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh
 
   

Classic Replica Rolex New Airmaster 40mm Automatic Mechanical replica watch Men's Watch 116900 Automatic Limited Edition Watch offers a stable charm https://www.replicamagic3.to/