Deputatul Alexandr Oleinic propune alocarea producătorilor agricol a unei alocații unice pentru accizul la motorină

 Deputatul independent Alexandr Oleinic a înaintat Parlamentului Republicii Moldova, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege privind  acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensarea accizului la motorină. Alexandr Oleinic propune ca această alocație să fie aplicată începând cu anul 2020 prin instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea accizei la motorina utilizată în agricultură, prin eliminarea impozitării motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătățiri funciare. ”Consider că în condițiile climaterice care s-au format în ultimii ani, în special, datorată incidentelor de mediu manifestate, aceste alocații vor contribui nu doar la reducerea costurilor de producție, dar și la creșterea rentabilității activităților agricole”, susține deputatul. În opinia lui Oleinic, prin realizarea acestor măsuri se creează premise pentru respectarea calendarului lucrărilor agricole mecanizate, potrivit tehnologiilor specifice, cu efect implicit asupra nivelului recoltelor obținute. Legislatorul mai menționează că anul curent, acciza la motorină constituie 2508 lei/tona  sau  cu 228 lei/tona mai mult decât în 2019. Astfel, fermierii din Republica Moldova vor plăti accize pentru motorină în anul 2020 în sumă de  627.000.000lei. Datorită creșterii accizei în 2020 de la 2280 lei la 2508 lei fermierii vor plăti suplimentar cu 57mln. lei mai mult decât în 2019. ”În aceste condiții, este imperios necesară susținerea  sectorului agricol prin măsura de compensare a accizei la motorina utilizată în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătățiri funciare. Noi, am adoptat Legea cu privire la ajutorul de stat încă în anul 2012, dar nu am avut exemple de acordare a ajutorului de stat în mod direct întru susținerea unor sectoare importante ale economiei naționale sau din alte domenii, măsuri aplicate și în cadrul Uniunii Europene”, menționează Alexandr Oleinic.     

DOC// INIȚIATVĂ legislativă privind revenirea la vechea formulă de stabilire a prețurilor la carburanți, depusă de deputatul Alexandru Oleinic. Argumentele enunțate

 Deputatul Alexandr Oleinic a propus revenirea la formula când prețurile la carburanți sunt plafonate de ANRE. Deputatul independent Alexandr Oleinic a înaintat cu titlu de inițiativă legislativă proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001, în care propune ca procesul de stabilirea prețului de comercializare a produselor petroliere și a gazului lichefiat să fie gestionat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), potrivit unui comunicat de presă.  MAI MULTE DETALII PE OLEINIC.MD: Am propus revenirea la formula când prețurile la carburanți sunt plafonate de ANRE În opinia deputatului, majorările înregistrate la începutul lunii ianuarie 2020 demonstrează în mod practic că modificările aplicate de către Parlament în iulie 2018, la Legea nr. 461 din 30.07.2001, prin care se lăsa la latitudinea importatorilor și comercianților de produse petroliere stabilirea prețurilor, sunt nejustificate. Alexandr Oleinic consideră că modificarea de acum doi ani a fost o decizie politică, promovată de anumite forțe, care, într-un final a dus la defuncționalizarea pieței petroliere, inclusiv prin prețul exagerat la produsele petroliere, metodologie de calculare ineficientă cu prevederi inutile, prețuri necorelate în raport cu evoluțiile de pe piața regională și internațională, prețuri necorelate la calitatea produselor petroliere, etc. Alexandr Oleinic consideră că amendamentele propuse în proiectul de act legislativ sunt orientate spre limitarea abuzurilor din domeniu prin crearea în perspectivă a unui mediu economic bazat pe principiile economiei de piață. Autorul inițiativei consideră că modificările propuse vor contribui la crearea unui mediu concurențial mai echitabil pe piață, în special în raport cu companiile mici, asigurarea stabilirii unor prețuri cât mai juste la aceste produse, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts), evitând orice reticențe pe această piață, stabilirea unor prețuri la produsele petroliere în strictă concordanță cu calitatea acestora, luând în considerare cotațiile Platts. Etc. ”Necesitatea stringentă a acestor amendamente este fundamentată de mediul concurențial imperfect format pe această piață, precum și repercusiunile pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor de produse petroliere”, consideră Alexandr Oleinic.  

Situație DEZASTRUOASĂ// Alexandru Oleinic: Astăzi, irigarea NU este o prioritate pentru autoritățile R.Moldova

 Pe parcursul ultimelor luni, deputatul independent Alexandru Oleinic a abordat problema sistemului de irigare, a activității întreprinderilor din acest sector, adresând numeroase interpelări către Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, alte structuri pentru a afla situația reală și care sunt programele și viziunile de dezvoltare a acestui sistem extrem de important pentru o țară agrară cum este Republica Moldova… „În baza informației obținute, care nu cred că a fost una complexă, am făcut o concluzie – ASTĂZI IRIGAREA NU ESTE O PRIORITATE PENTRU AUTORITĂȚILE REPUBLICII MOLDOVA!”, susține deputatul pe blogul său OLEINIC.MD. CITIȚI ȘI: Moldova a rămas practic fără sistem de irigare a terenurilor… „Toate aceste concluzii sunt confirmate de unele evenimente desfășurate chiar în ultimele două zile. De exemplu, Curtea de Conturi, care a examinat, în cadrul ședinței din 29 ianuarie curent, Raportul auditului privind performanța activității întreprinderilor de stat fondator al cărora în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”, care a constatat că irigarea efectuată prin intermediul întreprinderilor de stat aflate în custodia Agenției „Apele Moldovei”, în perioada evaluată, a înregistrat o tendință de descreștere continuă, astfel încât din 108,7 mii ha irigabile, care reprezentă suprafața potențială de acoperire cu sistemele centralizate de irigare proiectată, la sfârșitul anului 2018, suprafața irigată de către cele 12 întreprinderi de stat a constituit 4,7 mii ha, ceea ce constituia cca 4,3 %. Curtea a constat că analiza performanței indicatorilor financiari înregistrați în anii 2015-2018 denotă că, aceștia s-au înrăutățit ca urmare a guvernării neperformante a factorilor de decizie. Astfel, activele nete au înregistrat tendințe descendente de la 404 mil. lei în anul 2015 până la 211,68 mil. lei în anul 2018… Datoriile întreprinderilor de stat au demonstrat o creștere continuă de la 147,84 mil. lei în anul 2015 până la 175,26 mil. lei în anul 2018, la finele anului 2018 înregistrând cel mai înalt grad de îndatorare de 51.0%. (http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-performanta-intreprinderilor-de-stat-fondate-de-agentia-apele-moldovei-1-4513). Încă o dovadă a situației dezastruoase a fost expusă astăzi în cadrul unei conferințe de presă, organizată de un grup de deputați împreună cu angajații ÎS Stația de irigare Briceni, unde 73 de persoane nu au primit salariul timp de 12(!), în pofida faptului că întreprinderea funcționează, iar agenții economici au achitat serviciile prestate de ea. Situația creată în acest domeniu demonstrează că factorii de decizie responsabili de gestionarea sistemului de irigare la toate nivelele ”nu au manifestat spirit de bună guvernare și administrare a patrimoniului utilizat în procesul de gospodărire a apelor și a hidroameliorației, ceea ce a condiționat degradarea și distrugerea semnificativă a sistemului de irigație național, pierderea elementelor patrimoniului public și cheltuirea neperformantă a resurselor financiare publice”. Toate acestea demonstrează odată în plus că pe lângă managementul prost din partea conducerii întreprinderilor din interior, dezastrul în acest sistem a fost provocat și de unele decizii la nivel central, inclusiv prin schimbarea fondatorului întreprinderilor – înlocuirea Agenției Apele Moldovei cu Agenția Proprietății Publice.   Consider că în situația creată este cazul să intervină organele de anchetă, deoarece nu putem lăsa fără atenție un caz de neglijență totală atât față de oameni, cât și patrimoniul statului”, susține Alexandru Oleinic.

Alexandru Oleinic: Trebuie să revenim la vechea metodă de stabilire a prețurilor la carburanți. Intenționez să vin cu o inițiativă legislativă

 Deputatul  independent, Alexandru Oleinic semnalează, pe blogul său OLEINIC..MD, că , a sfârșitul săptămânii trecute, mai multe stații PECO au afișat prețuri mai mari la carburanți. Astfel, benzina și motorina s-a scumpit în medie cu 70 de bani, iar gazul lichefiat cu un leu. Și aceasta se întâmplă când prețul petrolului a început săptămâna la cel mai scăzut nivel din ultimele 5 luni. La bursa de la Londra, barilul de petrol Brent a ajuns la 58,4 dolari americani. Este cel mai mic nivel din ultimele 5 luni, ultima dată când petrolul a costat atât de puțin fiind în luna septembrie a anului 2019. Mai mult, de la începutul lunii ianuarie petrolul s-a ieftinit cu peste 17%, după ce atinsese un maxim de 70,2 dolari americani la 5 ianuarie. „Aici trebuie să recunoaștem ca noua metodologie nu poate funcționa în Moldova si trebuie să revenim la vechea metodă, când ANRE plafona prețurile la produsele petroliere. Mai mult, în condițiile când nimeni nu poate prezenta o informație veridică despre cantitatea și prețul real al carburanților importați în țară, revenirea începând cu 1 martie 2019 la metodologia de stabilire a prețului la pompă a benzinei și motorinei nu este corectă, deoarece consumatorul final devine ostaticul importatorilor. Și acest fapt a fost demonstrat cu desăvârșire după ultima majorare a prețurilor – cotațiile pentru motorină au scăzut, acciza a crescut nesemnificativ, iar prețul de vânzare a motorinei a crescut esențial. Într-un final constatăm că în rezultatul unei decizii politice luate acum doi ani au de suferit cetățenii simpli, în ansamblu, și în special, cei din sectorul agricol, care în condițiile climaterice nefavorabile, urmează să suporte cheltuieli și mai mari. În aceste condiții, consider că trebuie să revenim la formula care a fost anterior, punând accentul pe două instrumente de intervenție pentru ANRE: 1) reglementarea prețului plafon la pompa stației PECO în baza mecanismului vechi, care este direct legat de cotațiile internaționale la fiecare 2 săptămâni și 2) când sunt șocuri externe se reduce adaosul comercial, aplicat de angrosiștii și comercianții din retail sau stațiile PECO propriu zise, pentru limitarea impactului pe piața internă și viceversa. În context, intenționez să vin cu o inițiativă legislativă pentru a elimina modificările votate de Parlament în iulie 2018 la Legea privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001”, a precizat deputatul.  Până atunci, Alexandru Oleinic va solicita Ministerului Economiei și Infrastructurii, ministerului Finanțelor și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să-i prezinte următoarele informații: Care a fost volumul produselor petroliere de toate tipurile importate în Republica Moldova în ultimele 6 luni și la ce preț? Care sunt principalii importatori? Au existat premise pentru majorarea prețurilor la produsele petroliere? Dacă DA, care au fost acestea, iar în cazul că NU – ce măsuri au fost întreprinse, chiar și post-factum, pentru modificarea prețurilor? Conform modificărilor în legislație din 2018, ANRE are posibilitatea de a interveni în termen de trei luni de zile, în condițiile în care cotațiile vor devia mai mult de 10%. Care au fost cotațiile din ultimele 12 luni și analizele/concluziile ANRE privind evoluțiile de pe piața internă și internațională? Ce măsuri vor întreprinde structurile abilitate pentru a reglementa situația de pe piața petrolieră internă pentru a preveni unele înțelegeri de cartel sau majorări nejustificate a costurilor la carburanți? Care este poziția instituțiilor vizavi de revenirea la metodologia anterioară când  ANRE stabilea preturile plafon la carburanți odată la 2 săptămâni.

Interpelare a deputatului Alexandru Oleinic adresată premierului Ion Chicu: sumă enormă aruncată în vânt pentru un proiect care ar asigura cu apă sute de mii de persoane

 Aprovizionarea cu apă și canalizare face parte din spectrul de servicii, care, într-un final, are un impact crucial asupra tuturor domeniilor vieții social-economice a cetățenilor, dezvoltării unităților teritorial-administrative, etc. Anume din acest considerent a fost lansat proiectul pentru modernizarea și extinderea rețelei de apeduct Soroca-Bălți, care prevedea aprovizionarea cu apă din râul Nistru a peste 400 de mii de locuitori din 7 unități administrativ-teritoriale – raioanele Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești, Soroca și municipiul Bălți, scrie deputatul independent Alexandru Oleinic pr blogul său OLEINIC.MD. „Apeductul Soroca – Bălti este cea mai mare conductă de apă  din Republica Moldova, dată în exploatare în 1984, pentru care au fost cheltuite din diferite surse în jur de 100 mln dolari SUA. Conform parametrilor tehnici, apeductul, care are o țeavă cu diametrul 1200 cm și o capacitate de 75 000 m3 apă,  o stație de tratare a apei avea o capacitate totală de 180 000 m3/zi, are o lungime de 78,89 km. Cele patru stații de pompare ridică apa la o înălțime de 262 metri, iar după cumpăna de ape gravitațional aceasta ajunge în mun. Bălți. Descriu așa de detailat parametrii tehnici ai apeductului ca să fie înțeles în ce proiect fenomenal și mult necesar pentru Moldova au fost investite așa sume enorme de bani. Nu vreau să mă opresc la toate etapele prin care a trecut această întreprindere atât de atrăgătoare pentru diverse scheme de ”dezvoltare” și numeroși investitori, care doreau numai ”bine” acestui proiect. Doar un exemplu – dacă în 1999 datoriile creditoare erau de circa 89 mln lei, iar cele debitoare constituiau 86 mln lei, atunci la ziua de astăzi datoriile creditoare constituie 250 mln. lei, iar cele debitoare ZERO lei. În opinia mea, întreprinderea intenționat a fost falimentată și pregătită în anii precedenți pentru unele acțiuni ”investiționale”, care, într-un final, au fost zădărnicite din unele motive de schimbări politice din țară. Este unul din multiplele exemple, poate cel mai grav, de gestionare frauduloasă a patrimoniului statului în Republica Moldova. Nu vreau acum să mă opresc la pierderile și cheltuielile suplimentare, care le suportă cei peste 400 mii de  cetățeni din circa 600 localități, împreuna cu municipiile Bălti și Soroca, în urma  dezastrului organizat de factorii de decizie, care aveau menirea să controleze, gestioneze și implementeze numeroase hotărâri și memorandumuri ale guvernelor și parlamentelor în acești  10 ani, pentru a organiza aprovizionarea cu apă potabilă a populației prin activitatea eficientă a  ÎIS ”Acva Nord”. Dar, analizând situați la zi, este clar că avem un DEZASTRU nemaipomenit în cazul dat, bun pentru o analiză amplă de către organele competente și abilitate cu drepturi de anchetă și urmărire penală. Analizând situația, m-am implicat plenar în procesul de identificare a soluțiilor privind depășirea situației de criză în cazul finalizării proiectului, inclusiv prin tentativa stabilirii unui parteneriat cu unele instituții ale statului din domeniu. În acest scop, la finele anului trecut am înaintat o interpelare  în adresa Agenției ”Apele Moldovei” prin care am solicitat să fiu informat despre situația și măsurile întreprinse în vederea soluționării problemelor existente, termenii finalizării proiectului și punerii lui în funcțiune la parametrii stabiliți. Într-un răspuns, semnat de directorul Andrei Antonevici,  am fost informat că ”la data de 05 februarie 2016, ÎIS ”Acva Nord” intră în procedura de insolvabilitate, Agenția ”Apele Moldovei” și conducerea ÎIS ”Acva Nord” au fost limitate de la gestiunea întreprinderii, iar Fondul Ecologic Național a stopat finanțarea proiectului… Astfel, contractul a rămas neexecutat în partea îndeplinirii lucrărilor de construcție, montare și încercări de laborator cu predarea lor în exploatare organelor abilitate….”!!! Nimic despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru depășirea situației de criză la ÎIS ”Acva Nord”, viziunile instituțiilor statului privind finalizarea proiectului, etc. Oare chiar am aruncat în vânt câteva sute de milioane??? Prea multe semne de întrebare într-un proiect atât de necesar țării… În context, am adresat o interpelare prim-ministrului Ion Chicu solicitând poziția/viziunea Guvernului pe marginea acestei probleme. Care vor fi acțiunile instituțiilor responsabile pentru finalizarea proiectului? Care va fi sursa de finanțare pentru finalizarea proiectului, cine va implementa proiectul și în ce termeni? Care este lungimea rețelei construite și date în exploatare, de cine este gestionată/întreținută aceasta? Care sunt costurile pentru întreținerea și paza rețelelor nefuncționale? Care va fi efectul economic pentru consumatori – care va fi prețul pentru un cub de apă și care este acesta pentru moment? Măsurile întreprinse pe parcursul ultimelor 2 ani de instituțiile statului pentru a debloca situația cu proiectul în cauză?   În baza informaților primite voi veni cu noi detalii și propuneri privind finalizarea proiectului și punerea în funcțiune la capacitatea maximă a apeductului Soroca-Bălți pentru a oferi populației servicii de calitate în aprovizionarea cu apă potabilă pură la prețuri accesibile”

Deputatul Alexandru Oleinic FACE LUMINĂ în problema traversării frontierei moldo-ucrainene de către automobilele înregistrate în Transnistria. Ce s-a obținut?

 Epopeea (sau ”operațiunea de testare”) cu traversarea frontierei moldo-ucrainene de către  autoturismele înmatriculate în raioanele din stânga Nistrului, inițiată de unele structuri de la Chișinău, a trezit mai multe întrebări și nedumeriri, decât aprecieri din partea opiniei publice și nu doar…, afirmă pe deputatul Alexandru Oleinic pe site-ul său OLEINIC.MD. „Oare nu era mai ușor printr-o campanie de informare să aduci la cunoștința locuitorilor din stânga Nistrului că începând cu 1 aprilie 2020 Ucraina nu va mai admite pe teritoriul său mașini cu numere transnistrene vechi? Că de acest drept vor beneficia doar cele circa 12 mii de persoane care au obținut așa numitele numere neutre de înmatriculare, iar celelalte circa 100 mii de automobile vor trebui reînmatriculate? Simplu de tot! Dar noi, ca de obicei, am hotărât să complicăm totul!”, a subliniat deputatul. Astfel, Alexandru Oleinic punctează ce s-a obținut în final. „1.Am demonstrat, odată în plus, sau că sa nu avem o strategie bine pusă la punct privind reintegrarea țării, sau de acest proces se ocupă oameni neprofesioniști care nu pot calcula efectele pozitive sau negative a unei sau altei decizii. Ce fel de ”testări” facem după ce legea a intrat în vigoare? Asemenea ”operațiuni”, cred eu, se fac în procesul de pregătire a unui act normativ, când se analizează toate posibilele impacturi și efecte… Dar dacă a fost nevoie o asemenea ”testare”, poate era cazul de anunțat opinia publică despre aceasta… 2.Sistarea ”testărilor” s-a produs după introducerea, începând cu 24 ianuarie, a unor restricării de circulație prin regiunea Transnistreană pentru autoturismele înmatriculate în partea dreaptă a Nistrului, și … discuția telefonică a șefului statului cu conducătorul administrației de la Tiraspol. În acest caz logica dictează două variante – sau noi ne-am speriat și am cedat, sau … ni se impune teza că președintele rezolvă toate problemele în Republica Moldova… A doua versiune capătă și mai multă legitimitate dacă ne amintim expunerile acestuia privind problema majorării costului unei călătorii în municipiul Chișinău… exportului de fructe și legume în Federația Rusă, etc, etc…”, susține deputatul. „În această situație nu o să-mi fie de mirare dacă și în cazul unor probleme ale instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului, pentru soluționarea cărora am înaintat câteva amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru 2020, soluția va fi găsită ”operativ”… Într-o măsură oarecare, în cazul dat, mă voi bucura, deoarece beneficiarii finali sunt copiii… Dar sunt convins că nu aceasta este cheia succesului în dezvoltarea țării. Înțeleg lupta politică și că este un an al alegerilor prezidențiale, dar nu totul trebuie să fie aliniat pentru obținerea rezultatului scontat prin orice metode. Oamenii trebuie să vadă că interesul țării și al lor prevalează în raport cu interesele de partid sau de alt gen, că avem strategii clare de dezvoltare pentru fiecare domeniu, aprobate după o analiză minuțioasă, fără niște ”testări” copilărești post-factum…”, a conchis Alexandru Oleinic.      

DEPUTATUL INDEPENDENT ALEXANDRU OLEINIC BATE ALARMA: „TOTUL ESTE BINE ȘI FRUMOS DOAR PE HÂRTIE”

 Deputatul independent, Alexandru Oleinic susține că adresarea interpelărilor de către deputați membrilor Guvernului, diferitor instituții de stat sau altor organizații, este una dintre sursele de documentare din prima sursă privind starea lucrurilor într-un domeniu sau altul, ca apoi, în baza informațiilor obținute, să fie pregătite inițiative legislative de îmbunătățire a cadrului legal etc. După cum informează TRIBUNA, într-o postare pe blogul său, Alexandru Oleinic a scris că, totuși, „totul este bine și frumos doar pe hârtie, deoarece în realitate lucrurile stau mult mai prost”. „Și dacă neprezentarea răspunsurilor devine o normă pentru autorități, inclusiv, cu părere de rău, pentru Cancelaria de stat și ministere (peste 22% de interpelări au rămas fără răspuns), atunci conținutul acestor răspunsuri, în multe cazuri, generează mai multe întrebări, decât acces la informația solicitată. Unii funcționari de rang înalt se plâng pe lipsa cadrelor calificate, funcții vacante, etc… Atunci care este logica moratoriului Guvernului asupra angajării noilor funcționari în ministere? Circa 9000 de funcții vacante constituie o catastrofă pentru instituțiilor de stat, transformându-le în multe cazuri în unele practic nefuncționale sub toate aspectele. Și încă un moment – ce facem cu tinerii specialiști, absolvenți ai instituțiilor superioare de învățământ? Automat îi ”recrutăm în armata șomerilor” sau … la munci peste hotare? Cine va răspunde pentru irosirea banilor publici alocați pentru educație?”, se întreabă deputatul. Potrivit lui Oleinic, se creează impresia că status quo-ul acesta este susținut de conducătorii instituțiilor, tehnocrați investiți în funcții de aceiași deputați. „Unii miniștri, conducători de agenții și instituții, prin intermediul diferitor asistenți și consilieri, invocă diferite motive pentru a se eschiva de la o discuție sau întrevedere, chiar dacă ai propuneri pentru dezvoltarea agriculturii, protecția mediului etc…”, a mai scris Oleinic.    

Deputatul independent Alexandru OLEINIC anunță TOTALURILE anului 2019 și care sunt AȘTEPTĂRILE în 2020

 Deputatul independent, Alexandru Oleinic, este noul protagonist al proiectului TRIBUNA, preluat de Oleinic.md – „Totaluri 2019 – Așteptări 2020”. Astfel, el a făcut totalurile anului 2019, dar și a dezvăluit care sunt planurile pentru noul an.   „Anul 2019, în plan politic, poate fi caracterizat drept un an al celor mai grave eșecuri în politica moldovenească. După scrutinul din februarie curent, în loc de o coaliție parlamentară pro-europeană, am fost martorii unei coaliții parlamentare de deoffșorizare și dezoligarhizare  a clasei politice și de scoatere a instituțiilor statului din captivitate. Ceea ce s-a reușit – demiterea/numirea procurorului general și altor procurori, ridicarea imunității mai multor deputați și căderea coaliției parlamentare prin demiterea Guvernului Sandu –  a provocat și mai multă incertitudine în societate.  Viteza cu care s-a numit  noul Executiv, propus doar de un singur partid, denotă faptul instalării unei guvernării totalmente controlate de Partidul Socialiștilor. Potrivit logicei, ar trebui să ne așteptăm la stabilitate și dezvoltare, doar că nu este clară direcția în care ne vom mișcă? Acest mare semn de întrebare îi frământă și pe cetățenii care au susținut ideea europenizării Republicii Moldova de la independență încoace. În contextul în care și anul 2020 este unul al scrutinului prezidențial, vreau să cred că cetățenii vor reuși, de data aceasta, să-și impună prin vot voința poporului de a alege un președinte care să-i reprezinte și să le garanteze drepturile constituționale…”, a precizat deputatul. Referindu-se la cum a fost anul din punct de vedere personal și care sunt realizările sale, Alexandru Oleinic a spus: „În plan politic, anul 2019 a fost unul al afirmării și realizărilor. În calitate de președinte al Partidului Popular din Republica Moldova, am pledat și am susținut modificarea sistemului electoral prin trecerea de la cel proporțional la cel mixt… Succesul la scrutinul parlamentar din februarie 2019 este dovada  încrederii cetățenilor în omul concret. În context, voi munci și promova în continuare inițiative care vor contribui la dezvoltarea localităților din circumscripția  nr. 47, la democratizarea și creșterea Republicii Moldova, la bunăstarea fiecărui cetățean. Sub aspect personal, anul 2019 mi-a adus și multe bucurii – am reușit să realizez sau să inițiez unele proiecte în domeniile care-mi sunt aproape sufletește, creând atât noi locuri de muncă, cât și condiții mai bune de viață pentru cetățeni. M-am bucurat de posibilitatea de a fi mai mult timp cu familia, în special cu nepoțica mea, care cu an ce trece devine tot mai interesantă, în special ca interlocutor – primești o avalanșă de întrebări la care nu reușești să răspunzi))”. În context, deputatul a dezvăluit care sunt planurile pentru anul 2020. „Așteptările pentru 2020 sunt mari. Mai întâi, vreau să cred că acei care guvernează Republica Moldova se vor întoarce cu fața la cetățeni și țară, demonstrând prin fapte concrete că sunt pentru o MOLDOVĂ  europeană și dezvoltată sub toate aspectele. Sunt ferm convins că lupta politică la toate nivelele  trebuie DOAR să contribuie la prosperarea și bunăstarea țării și nu viceversa… Lucrurile bune trebuie continuate, iar cele care merg prost trebuie corectate. Aici mă refer la necesitatea adoptării unui program de refacere și dezvoltare a Republicii Moldova care va aduce investiții masive în toate domeniile, la o politică fiscală previzibilă în timp, la politici de susținere socială a celor care necesită ajutor din partea statului. Doar prin crearea condițiilor pentru studii, pentru muncă și pentru o viață decentă, vom reuși să stopăm exodul masiv din țară și să readucem încrederea cetățenilor în clasa politică, într-o viață mai bună acasă, în Republica Moldova. Eu cred în Republica Moldova!”, a conchis Oleinic.

La Mulţi Ani!

 

Alexandru Oleinic: Guvernul a promis susținerea cetățenilor din stânga Nistrului, respingând amendamentele care-i vizează. Ce a SOLICITAT

 Deputatul Alexandru Oleinic susține, pe site-ul său OLEINIC.MD, că după ce Guvernul a refuzat amendamentele la legea bugetului de stat pentru anul 2020, a decis să reducă din numărul solicitărilor, propunând doar reparația sălii sportive a Gimnaziului din Corjova și procurarea unui autobus pentru transportarea elevilor de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din Dubăsari, însă acestea nu au trecut. „Guvernul a promis susținerea cetățenilor din stânga Nistrului, respingând amendamentele care-i vizează... Președintele Legislativului și ministrul Finanțelor au promis realizarea unor prevederi din amendamente pe parcursul anului, în regim de lucru... Sper...Dar, totuși trebuie să constat că în pofida declarațiilor Guvernului privind alocarea surselor pentru dezvoltarea și modernizarea localităților din Zona de securitate și stânga Nistrului, în special a instituțiilor de învățământ cu predare în limba română, acestea, în realitate, rămân doar declarații”, a declarat deputatul. Deputatul a mai afirmat că, în calitatea sa de deputat independent, ales pe circumscripția din stângă Nistrului, și-a asumat angajamentul de a promova proiecte și propuneri de dezvoltare a acestor localități, îndeosebi pentru faptul că ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să beneficieze de aceleași drepturi constituționale.   „Alocarea surselor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii și altor domenii importante pentru locuitorii din stânga Nistrului trebuie să fie una din prioritățile autorităților, deoarece acolo locuiesc peste 430 de cetățeni cu acte în regulă. De ce cei care au susținut modificarea sistemului electoral de la cel pe liste de partid la cel mixt nu-și onorează angajamentele asumate – de a da o șansă  pentru dezvoltarea localităților din circumscripțiile uninominale?”, a conchis Alexandru Oleinic.