Alexandru Oleinic: Sistemul educațional din Republica Moldova – un „genocid” împotriva copiilor și tinerilor

Informaţiile recent publicate de către Biroul naţional de statistică privind numărul şi structura populaţiei din Republica Moldova, conform cărora  numărul copiilor sub 18 ani a scăzut  cu mai mult de 40 la sută comparativ cu 1998,  demonstrează continuarea fenomenului de depopulare a ţării noastre şi  lipsa de acţiuni din partea guvernării pentru stoparea acestui fenomen. Îndeosebi, dacă luăm în calcul faptul că acest fenomen s-a intensificat după anul 2005. Astfel prin lipsa de politici sau, mai bine zis, prin politicile realizate de responsabilii de la Ministerul educaţiei, am adus copiii, viitorul ţării noastre, în situaţia în care nu pot merge la o grădiniţă, dacă nu sînt în stare să achite taxele impuse; nu au posibilitatea de a obţine studii gimnaziale sau liceale – deoarece şcoala din localitate a fost închisă; iar cei care obţin studii medii speciale sau superioare pe banii părinţilor plecaţi la muncă peste hotare  nu se pot încadra în cîmpul muncii din lipsa locurilor de muncă. În loc de acces garantat la instituţii de învăţămînt dotate, doar în perioada anilor 2001 - 2010 au fost închise 87 de instituţii de învăţămînt, dintre care marea lor majoritate cele din mediul rural şi peste 26 de şcoli primare şi gimnazii. Numai în anul de studii 2015-2016 numărul total de instituţii s-a micşorat cu 35 unităţi, comparativ cu anul de studii precedent. Dintre care  şi-au sistat activitatea 11 şcoli primare, 15 gimnazii, 4 licee şi 5 şcoli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Totodată, 19 unități au fost transformate din gimnazii în școli primare, iar 30 de licee au devenit gimnazii. În aceeaşi perioadă numărul elevilor s-a diminuat de la 631 de mii la 415 mii, iar către anul 2016 numărul de elevi s-a redus pînă la 334 de mii.  În loc să se garanteze studii de calitate în instituţiile de învăţămînt, prin asigurarea lor cu cadre didactice bine pregătite şi bine plătite, doar în perioada anilor 2010-2016 numărul acestora s-a diminuat de la 36 de mii la 29 de mii.    Diminuarea numărului de studenţi de la 107 mii în 2010 la 81 de mii în 2015, de rînd cu ofertele reduse pentru locurile de muncă cu studii superioare, de asemenea denotă despre faptul că actualmente copiii noştri sunt alungaţi să meargă la studii în afara ţării. Unde vom ajunge, dacă  impunem copiii şi tinerii să meargă la studii în altă ţără sau, mai popular zis - sunt alungaţi din ţara lor? Cu cine vom dezvolta Republica Moldova? Cine ne va asigura bătrîneţea liniştită? Partidul Popular în repetate rînduri a atenţionat despre pericolul fenomenului de îmbătrînire a ţării noastre şi despre faptul că schimbarea de care are nevoie țara noastră trebuie făcută nu prin politizarea sistemului de educație şi de sănătate, dar prin mobilizarea capacităților în pregătire a unor cadre didactice de o înaltă cultură și moralitate si a viitorilor medici devotați jurămîntului  Hippocrate. Prin revizuirea mecanismului de finanțare a sistemelor de sănătate și de educație - în baza indicatorilor de performanță, stabilite de Agenția calității în educație, și a celor de sănătate. Prin asumarea obligativității de a asigura fiecare localitate din țara noastră cu grădiniță și școală primară, indiferent de numărul copiilor de vîrsta școlară din localitate. Unica bogăţie pe care o mai  are Moldova sunt oamenii, care se simt obligaţi sa asigure existenţa şi viitorul acestei Ţări. Pentru a depăşi  această situaţie, este necesar ca toate eforturile şi investiţiile să le direcţionăm anume în OAMENI.

PPRM: Scrutinul prezidențial din 13 noiembrie a demonstrat incapacitatea guvernării de a garanta dreptul fundamental al cetățenilor la vot.

Ziua de 13 noiembrie, ziua în care cetățenii Republicii Moldova și-au ales Președintele de țară prin vot direct, va rămîne  în istorie ca ziua deșteptării și maturității politice a POPORULUI  acestei țări – celor de acasă, celor care muncesc peste hotarele țării și tinerilor. Recăpătîndu-și dreptul de a alege prin vot direct Președintele, POPORUL Republicii Moldova a dat dovadă de mobilizare masivă și responsabilitate pentru participare la vot. Spre regret, însă, și în acest scrutin electoral, instituțiile statului, responsabile de buna organizare și desfășurare a alegerilor au dat dovadă de iresponsabilitate și au îngrădit dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a participa la vot. Prin deciziile de limitarea a numărului secțiilor de votare organizate peste hotarele țării, instituțiile statului se fac responsabile de încălcarea dreptului la vot al cetățenilor Republicii Moldova.  Iar neparticiparea la vot a sute de mii de cetățeni aflați la muncă peste hotarele țării  a condus la diminuarea ratei de participare la vot și la eronarea rezultatelor finale. Să nu uităm, că cei peste 800 de mii de cetățeni, plecați la muncă în alte state, anual trimit în Republica Moldova peste 1 mlrd. de dolari, sumă ce reprezintă  jumătate din bugetul de stat. Anume prin aceste transferuri de bani destinate părinților și copiilor,   cetățenii noștri  soluționează gravele probleme sociale ale guvernării – pensii și indemnizații sub minimum de existență (1800 lei). Anume prin aportul lor în ultimii zece ani,  țara noastră evită falimentarea totală. Din aceste considerente, cetățenii care muncesc peste hotarele țării au dreptul deplin de a participa la vot și de a contribui la anevoiosul proces de democratizare a societății noastre. Votul lor, conștient, incoruptibil și neinfluențat de nimeni – este foarte necesar acum țării. Ei muncesc în țări dezvoltate și democratice și mulți din ei își doresc să revină acasă, într-o Moldovă prosperă și democratică. În contextul responsabilității de garantare a dreptului cetățenilor Republicii Moldova de participare la vot, Comisia Electorală Centrală este obligată să revizuiască normele  Codului Electoral, privind constituirea secțiilor de votare și numarul buletinelor de vot și să vină cu modificările de rigoare cît mai curînd posibil. Partidul Popular din Republica Moldova optează și cere RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂȚENILOR, consfințite în Constituția Republicii Moldova. Numai așa vom putea construi o Moldovă Nouă, în care vor dori să revină toți cetățenii noștri, aflați peste hotarele ei. Crede-ți în MOLDOVA !!!  

Partidul Popular din Republica Moldova VOTEAZĂ un Președinte al POPORULUI. Partidul Popular VOTEAZĂ Maia SANDU

Campania electorală pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova care este în plină desfășurare și martori ai căreia suntem, ne impune foarte insistent să conștientizăm că în ziua de 13 noiembrie votul fiecăruia din noi contează mai mult ca niciodată. La 13 noiembrie  POPORUL, nu deputații din Parlament,  va decide prin vot  direct cine va fi Președintele Republicii Moldova. POPORUL va decide viitorul țării noastre.       Conștientizînd importanța votului pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova și democratizarea societăţii noastre,  Partidul Popular face apel către cetățenii Republicii Moldova să se mobilizeze și să-și exercite cu demnitate dreptul constituțional.  Să mergeți la vot pentru a alege un Președinte de țară, care să ne reprezinte și care să ne garanteze dreptul fiecăruia la un trai decent, protecţie socială şi personală, locuri de muncă la noi acasă. Facem apel către cetățenii Republicii Moldova aflați la muncă în afara țării noastre: să dați dovadă de responsabilitate pentru viitorul țării în care v-ați născut, țara din care ați plecat și în care v-au rămas copii și părinții, țara care vă așteaptă. Pentru ca Republica Moldova să continue să existe ca stat; pentru ca voi să beneficiați în continuare de libera circulație și pentru ca copii noștri să poată munci în țara sa - este de obligativitatea fiecăruia să participăm la votul din 13 noiembrie, deoarece suntem cetăţenii Republicii Moldova, suntem POPORUL acestui stat. Nu putem permite să se întoarcă istoria înapoi! Facem apel către tinerii Republicii Moldova, viitorul statului nostru: fiţi mîndri de ţara voastră, fiţi demni de părinţii şi buneii voştri, fiţi siguri pe sine şi cu mult curaj mergeţi înainte, mergeți la vot.  VOI trebuie să vă decideţi viitorul și să alegeți un Preşedintele care vă reprezintă. Cu 25  de ani în urmă, părinţii voştri, care erau şi ei atunci tineri, au votat independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova. Acum, la 13 noiembrie, este timpul vostru să vă hotărîți soarta și viitorul țării voastre! Partidul Popular din Republica Moldova este pentru un Președinte al POPORULUI și face apel către membrii și simpatizanții săi, către toți cetățenii țării, la 13 noiembrie să voteze Maia Sandu, un  candidat pentru cetățeni, pentru Moldova, pentru fiecare din noi, la funcția de Președinte al Republicii Moldova.    

Declarația Partidului Popular din Republica Moldova

Rezultatele scrutinului electoral din 30 noiembrie, care s-a soldat cu identificarea  a doi candidați anti-putere care se vor confrunta în turul doi al alegerilor prezidențiale – în mare parte este rezultatul votului împotriva  populismului si aroganței politice manifestată de unii candidați la funcția de Președinte de țară. Spre regret, acest scrutin ne-a demonstrat foarte clar cît de ușor și de repede se poate distruge sau ”fura” idea care unește un popor și care a stat la baza independenței Republicii Moldova,  prin promovarea lozincilor populiste și geopolitice, prin lustruirea propriei imagini  în loc de unirea forțelor pro-europene în susținerea candidatului unic.  O altă problemă scoasă în evidență în acest scrutin electoral este problema funcționalității cadrului legal electoral. Procedurile legale stabilite pentru candidații independenți din acest scrutin, îndeosebi diferențele dintre numărul semnăturilor colectate și a voturilor acumulate, au demonstrat ineficiența și nereușita lor. Republica Moldova  are nevoie de perfecționarea sistemului electoral și stabilirea criteriile de selectare a candidaților la cea mai înaltă funcție în stat, prin aplicarea cărora  să identificăm acei candidați, care să reprezinte poporul și Republica Moldova,  dar nu doar să respecte careva  proceduri neeficiente. Poporul are nevoie de candidați la funcția de Președinte de țară care să se identifice cu spiritul național al cetățenilor și care să știe cum vor dezvolta si vor asigura drepturile constituționale în Republica Moldova. Partidul Popular din Republica Moldova  salută  deciziile forțelor politice constructive  care au identificat interesul național prioritar intereselor de partid și au susținut candidatul pro-european comun și declară că va susține în continuare  cursul de europenizare a statului nostru.  Conștientizînd  dependența acestui deziderat de rezultatele scrutinului electoral, în perioada de pîna la 13 noiembrie curent, membrii Partidului Popular și simpatizanții săi se vor implica activ în campania de informare a cetățenilor despre necesitatea continuării parcursului de democratizare și europenizare a statului Republica Moldova. PPRM, activ și necondiționat, va participa la campania de promovare a candidatului pro-național, pro-Moldova și pro-european la funcția de Președinte de țară. Vom opta pentru candidatul care corespunde opțiunilor majorității cetățenilor Republicii Moldova - și a celor de acasă și a celor, care susțin statul prin munca pe care o depun peste hotarele țării, și  a tinerilor, care își doresc un viitor în țara lor și doresc să-și aducă aportul la dezvoltarea ei. Implicarea noastră este în scopul și în speranța unificării forțelor politice pentru garantarea drepturilor constituționale ale cetățenilor – SUVERANITATEA, LEGALITATEA și LIBERTATEA.

Alexandru Oleinic – Am ferma convingere în viitorul democratic și european al Republicii Moldova.

Pe ultima sută de metri ai campaniei electorale pentru funcția de Președinte de țară, suntem martorii unor evenimente și discursuri electorale ale candidaților,  conținutul cărora ne denotă despre ”enorma prăpastie” dintre sloganele unora și realitățile Republicii Moldova.  Cert este, că de rezultatul acestui scrutin, va depinde viitorul poporului țării noastre, existența statului nostru și independența noastră spre care am mers peste 25 de ani. Astăzi, Republica Moldova, mai mult ca niciodată, are nevoie de stabilitate politică pentru a continua procesul de europenizare a țării noastre, pentru a dezvolta economia națională și a ne deschide pentru investiții în toate domeniile economiei. Pentru a crea această stabilitate, trebuie să alegem un președinte de țară, care să corespundă criteriului de neafiliere politică și geopolitică, să fie pentru Republica Moldova și pentru poporul țării noastre. Partidul Popular din Republica Moldova a optat constant pentru formarea unei noi clase politice, capabilă să asigure stabilitatea, securitatea și prosperitatea statului Republica Moldova și pentru alegerea Preşedintelui ţării prin vot direct de către popor, pentru ai oferi oportunitatea de a fi garantul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova, bunăstării copiilor, maturilor şi oamenilor în etate, rămaşi acasă. Timpul ne-a demonstrat că numai un Președinte de țară ales de popor poate să asigure stabilitatea țării noastre și a cetățenilor ei. Decizia partidelor noi înregistrate în Republica Moldova de a desemna un candidat unic în alegerile prezidențiale – este un exemplu elocvent al necesității de schimbare a clasei politice din țara noastră. Partidul Popular din Republica Moldova își exprimă încrederea că cetățenii vor reuși să aleagă un Președinte al POPORULUI, care se va identifica cu statul Republica Moldova și va da dovadă de respect față de valorile democrației, față de lege şi față de voința cetățenilor. Partidul Popular din Republica Moldova este pentru un Preşedinte de ţară care să apere identitatea națională, suveranitatea și viitorul european al Republicii Moldova!  

Va avea oare Republica Moldova un Președinte care să asigure unitatea poporului?

Campania electorală pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din toamna acestui an, care a intrat în faza  denigrărilor, insultelor și a calomniilor nicidecum nu este reflecția unui scrutin democratic și inteligent, cum ar trebuie să fie un scrutin pentru cea mai înaltă funcție în stat  - Președintele Republicii Moldova, care conform prevederilor constituționale - reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. Pornind de la înalta responsabilitate, atribuită prin Constituție șefului statului, Comisia Electorală Centrală urma să stabilească nu reguli şi norme privind înregistrarea candidaților și a grupurilor de inițiativă, dar cerințe clare față de candidatul la funcția de  Președinte de țară, conforme opţiunilor și așteptărilor cetăţenilor faţă de Președintele ţării. În consecință - multitudinea de candidați și fiecare cu direcția sa de viitor pentru statul Republica Moldova – unii pledează pentru re-unirea Republicii Moldova cu România, alții  - pentru cauza integrării europene a Republicii Moldova, unii -  pentru refacerea relaţiilor de colaborare a Republicii Moldova cu Federaţia Rusă şi Uniunea Economică, iar alții promovează ideea ca Preşedintele ales să aibă mandat popular pentru dizolvarea Parlamentului şi convocarea unor alegeri parlamentare anticipate – ÎN LOC DE MOBILIZARE A ELECTORATULUI DIN NOU DIVIZĂM ȘI ÎNVRĂJBIM. Din nou suntem martorii unei campanii electorale cu candidați ”geopolitici”, care nu reprezintă poporul și interesele naționale ale țării noastre. Din nou suntem nevoiți să concluzionăm că, toți cei care au guvernat Republica Moldova de la începuturile independenţei pîna în prezent - prin mimarea reformelor, politizarea instituțiilor și utilizarea resurselor administrative în scopuri politice; prin prăbușirea economiei naționale și distrugerea patrimoniului statului - sunt cei care au contribuit și au format această clasă politică cu liderii ei geopolitici. Sunt cei care s-au ghidat nu de dezvoltarea și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, dar de bunăstarea și stabilitatea lor politică. Din aceste motive, Republica Moldova și poporul au nevoie de un Președinte care să îi reprezinte și să le apere interesele lor, nu un Președinte cu interese geopolitice sau de partid. Sunt ferm convins că poporul va face alegerea corectă.    

Alexandru Oleinic: Un scrutin electoral pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova care poate deveni fatal pentru viitorul european al ţării noastre.

Astăzi, Republica Moldova şi viitorul ei va mai trece un test de rezistenţă, care va depinde de rezultatul scrutinului electoral pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova - opţiune pentru care a luptat şi  PPRM prin colectarea a peste 150 de mii de semnături pentru revenirea la alegerea Preşedintelui ţării prin vot direct de către cetăţeni. Dar, în pofida motivelor de bucurie pentru aportul  Partidului Popular  de a reveni la procedura de alegere a Preşedintelui ţării prin vot direct, starea de lucruri din ţara noastră, situaţia în care am ajuns noi, toţi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţia celor aflaţi la guvernare - haos politic, economie distrusă şi societate divizată – este anevoios să fim încrezuţi în reuşita opţiunii că ne vom alege un Preşedinte de ţară care să ne apere şi să ne reprezinte. Sunt obligat să constat o asemenea situaţie pentru ca să nu ne  „îmbătăm cu apă rece”. Rezultatele sondajelor de opinie, realizate de după anul 2000 pînă în prezent, ne vorbesc cu tristeţe despre starea de spirit decăzută şi creşterea  neîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului şi partidele politice care a început din 2001 şi care continuă pînă în prezent. Comparînd rezultatele sondajelor de opinii din 2001 şi 2016 ne vedem obligaţi să concluzionăm că clasa politică şi partidele aflate la guvernare în această perioadă au diminuat fatal încrederea populaţiei în instituţiile statului – ponderea persoanelor care spun că direcţia în care se mişcă lucrurile în Republica Moldova este una greşită  a crescut cu 21 p.p. şi a atins 86 la sută. Încrederea populaţiei în instituţia Preşedintelui de ţăra a scăzut dramatic pînă la –78,1% (în 2001 această pondere era de -48%); în  cazul Parlamentului (92% nu au încredere vis-a-vis de +30% în 2001), în Guvern (91% nu au încredere vis-a vis de +36% în 2001 ), Partide politice (90% nu au încredere vis-a-vis de +15% în 2001). Instituţiile statului înregistrează o descreştere semnificativă (faţă de Barometrul din 2009) a nivelului de încredere din partea populaţiei: Guvern – de la 44% la 27%, Parlament – de la 41% la 26%, Preşedintele ţării – de la 35% la 24%. Iar partidele politice au înregistrat cele mai mici cote de încredere - sub 17 la sută. Opţiunile cetăţenilor pentru integrarea Republicii Moldova în  Uniunea Europeană sunt în scădere de la 68% în 2003 la 47% în 2016, dovada plecării acestor cetăţeni şi stabilirii lor cu traiul în ţările UE. Iar ponderea celor care optează pentru rămînerea în C.S.I. este într-o uşoară creştere de la 27% în 2003 la doar 35%.  Domeniile  care trezesc cea mai mare nemulţumire a populaţiei  sunt: salariile (73,4%) pensiile (respectiv, 76,4%), starea locurilor de muncă (67%), combaterea corupţiei (74,3%) şi nivelul de trai (90 la sută). Toate cele enumerate indică asupra eşecului clasei politice şi partidelor pe care le conduc, despre lipsa de cultură politică şi de respect faţă de cetăţeni. Chiar şi după 25 de ani de independenţă clasa politică din Republica Moldova aşa şi nu a reuşit să aibă un consens în stabilirea priorităţii noastre naţionale, deoarece se continuă manipularea electoratului cu limba vorbită şi istoria neamului, uitînd de reforme şi dezvoltare economică. Nu s-a reuşit nici consolidarea societăţii sub statutul de cetăţeni ai Republicii Moldova şi mîndri de ţara lor, deoarece tot partidele  fac politică pe acest sentiment de mîndrie naţională. Am lăsat ţara fără cetăţeni, deoarece nu s-a reuşit redresarea economiei naţionale şi ridicarea nivelului de trai.  Iar prin faptul că optînd pentru un Preşedinte de ţară care să reprezinte cetăţenii, dar nu politicul, clasa politică vine în scrutinul prezidenţial nu cu doi-trei candidaţi, dar fiecare cu „al său” -  ne vom antrena din nou în alegeri fără de sfîrşit, care vor goli total bugetul de stat. Spre regret, chiar în condiţiile riscului de prăbuşire totală a statului nostru, clasa politică, fiind condusă de propriile orgolii rămîne indiferentă la problemele şi consecinţele lor pentru Republica Moldova şi viitorul ei european.  Partidul Popular din Republica Moldova rămîne fidel opţiunilor exprimate de cetăţeni şi valorilor democratice pentru care am optat – un Preşedinte de ţară care sa reprezinte cetăţenii, o personalitate notorie, integră, care va persevera pe ideea de identitate naţională, spirit şi reforme europene pentru binele cetăţenilor simpli, care va pune instituţiile statului în serviciul cetăţeanului şi va asigura unitatea clasei politice în numele viitorului european al Republicii Moldova.

Un sunet de clopoţel pentru Moldova

Dragi profesori, elevi si părinți! Ziua de 1 Septembrie este una specială pentru noi toți, o sărbătoare ce semnifică un nou început de an școlar, multe așteptări și speranțe. Școala având un rol esențial în construirea societății în care ne dorim să trăim - o societate prosperă din punct de vedere economic, unde munca este recompensată după merite, cu cetățeni independenți și responsabili, care se respectă reciproc. Învățământul poate deveni principalul remediu împotriva vechilor clișeie,  care ignoră meritocrația și tolerează orice alte forme corupte de promovare în societate. Anii petrecuți în școală sunt cea mai importantă investiție din viață, iar munca perseverentă, corectitudinea și curiozitatea sunt elemente indispensabile ale succesului.  Nicolae Iorga spunea că ”școala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”. Iar aceasta presupune că voi, cei ce mâine veți determina  destinele Republicii Moldova, trebuie să perseverați în a învăța, în fiece zi de școală, lucruri noi și frumoase, care ne vor ajuta să transformăm țara noastră în cea mai minunată țară din lume! Asta deoarece natura ne aseamănă, iar educația ne deosebește. Am ferma convingere că nu putem avea o societate puternică şi europeană fără un sistem de educaţie modern, concentrat pe rezultate. Educația trebuie să devină un obiectiv prioritar al clasei conducătoare. Nici un Guvern, care economisește pe dimensiunea educației, pe remunerarea profesorilor, pe  dotarea sălilor de clasă  nu-și merită credibilitatea și longetivitatea. Așa cum scria poetul și publicistul Mihai Eminescu: ”Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat." Micuţilor, care trec pragul școlii pentru prima oară, le doresc să aibă profesori minunați, să-şi facă prieteni adevărați, să obţină succese în procesul de studiu și să profite din plin de perioada cea mai frumoasă a vieții – anii de școală. Natura înzestrează copilul numai cu semințele științei și ale moralității ele, însă, devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Şi aceasta este sarcina și meritul pedagogilor, care trebuie să descopere lumea fiecărui copil în parte și să-l ajute să se dezvolte și să integreze într-o colectivitate,  servindu-i drept model de comportament și de viață. Cu prilejul zilei de 1 septembrie, Vă urez tuturor multă sănătate, bucurie și să pășiți cu îndrăzneală pragul noului an școlar 2016. Într-un ceas bun!   Alexandru Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova  

„Tinerețea este o valoare și numai ea poate genera alte valori.”

Dragi prieteni,       Pe 27 august marcăm împreună cu toți concetățenii noștri Ziua Independenței Republicii Moldova. Sunt 25 de ani de când, prin voința poporului țării noastre, ne-am desprins dintr-un imperiu și ne-am declarat independenți. Acum 25 de ani, la 27 august 1991, poporul Republicii Moldova a ales să trăiască liber, să-şi făurească singur destinul cu demnitate şi verticalitate. A trebuit să facem faţă multor provocări şi probleme ca să rezistăm, să ne afirmăm - atât pe harta lumii, cât și în propria  conștiință ca stat  suveran și independent. Astăzi, când bate ceasul unui pătrar de secol în biografia statului nostru, nu putem însă să afirmăm că  suntem mai aproape de atingerea idealurilor pentru care am luptat. Spiritul unității și a sacrificiului, care au dominat perioada de Mișcare Națională, au rămas și ele în istorie, ca și momentele în care ne-am recâștigat identitatea națională. După cei 25 de ani de independență, trebuie să constatăm că aspirațiile poporului și prosperitatea cetățenilor  nu întotdeauna au servit drept deziderate  pentru clasa politică autohtonă. Interesele multor politicieni s-au rezumat la obținerea de beneficii electorale și materiale - pentru sine și pentru formațiunile lor. În acești 25 de ani populația din urbe, dar mai ales cea de la sate, a ales drumul migrației din cauza eșecurilor economice, sociale și politice ale conducătorilor, incapabili să le creeze condițiile necesare pentru a se simți cetățeni respectați într-un stat democratic și de drept. Cel mai regretabil însă - nu am reușit să selectăm și să promovăm o elită politică înțeleaptă, care să-și iubească poporul ce le încredințează periodic puterea de a decide în numele lui. Viitorul Republicii Moldova este de neconceput cu actuala clasă politică,  certată  inconciliabil cu  Onestitatea, Morala și Integritatea. Dar cum pot fi schimbate lucrurile în bine atunci, când  unii și aceiași politicieni decid cum se face schimbarea? Răspunsul este univoc:  tinerii sunt cei care au  Cheia Destinului  și prosperității Moldovei de mâine. Talentele, energia și creativitatea lor vor ajuta Republica Moldova să se dezvolte și să devină mai competitivă pe măsură ce vom depăși actualele perioade de criză, generate de politicieni egocentriști și corupți. Doar tinerii pot deveni, acum, resortul însuflețirii unui  popor   decepționat, derutat și trădat de propriii cârmuitori. Republica Moldova are nevoie de o nouă generație de politicieni, care nu a trecut prin ideologii comuniste, care citește doar din editoriale despre scheme clandestine de corupție și deturnare de fonduri. Avem nevoie de o generație de politicieni, pentru care cuvântul Patrie să se identifice cu responsabilitatea pentru cei care visează și merită o viață decentă pe un pământ mănos de la Dumnezeu. De aici, actuala elită politică are obligațiunea morală de a asigura tinerelor generații condiții optime pentru instruire, oportunități de angajare în câmpul muncii și posibilități reale de a se implica eficient în gestionarea proceselor vitale ale societății moldovenești. Doar pe această cale se va reuși transformarea Republicii Moldova nu ”într-o poveste” aparentă , dar într-o țară de succes, în care principiul meritocrației să stea la fundamentul edificării unui stat de drept, prosper și european! Tinerețea este o valoare și numai ea poate genera alte valori, pe care le-au compromis  protagoniștii puterii actuale. Cu ocazia acestei Mari Sărbători Naționale, Partidul Popular adresează cetăţenilor Republicii Moldova urări de izbândă, de afirmare şi de prosperare. Independenţa este un vis realizat doar dacă vom avea un stat de drept, instituțiile căruia vor munci pentru bunăstarea tuturor cetățenilor, în condiții de maximă transparență și responsabilitate față de destinele țării.     La Mulți Ani, Republica Moldova ! Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova,   Alexandru OLEINIC  

Alexandru Oleinic: ÎNCOTRO??? Spre Austeritate, Subdezvoltare, Inechitate sau o Nouă Moldovă.

Astăzi, cu regret, constatăm că și după cei opt ani de guvernare pro-europeană și pro-reforme, Republica Moldova continuă să înregistreze cele mai proaste rezultate în toate domeniile social-economice – întreprinderi nefuncționale, școli închise, spitale fără medici și utilaj medical, sate pustiite. Însuși principalele documente ale statului – politica fiscal și bugetul public național – care au fost adoptate cu depășirea tuturor termenilor legali, ne vorbesc despre o situație dezastruoasă în toate domeniile economiei naționale ale Republicii Moldova. Nivelul de colectare a veniturilor este în descreștere din lipsa unei economii și a unui mediu de afaceri funcțional; agricultură distrusă din lipsa subvențiilor necesare pentru noi tehnologii și creșterea competitivității; creșterea alarmantă a migrației cetățenilor noștri din lipsa locurilor de muncă, salariilor mici și costurilor mari pentru servicii și mărfuri. Nici în acest an, în care se insistă asupra faptului că avem stabilitate și un guvern puternic, guvernarea așa și nu a reușit să ofere țării și poporului politici și programe orientate spre bunăstarea cetățenilor și prosperarea economiei țării noastre. Astfel, în loc de politici de reducere a impozitelor și de unificare a lor, guvernarea impune cetățenilor noi și noi impozite – impozite pe avere, impozit pentru automobile, fiind lipsită de politici de susținere și de dezvoltare a micului business. Iar un buget de stat cu un deficit de 4 miliarde de lei și care se presupune a fi finanțat din surse financiare externe, nicidecum nu poate fi numit un buget orientat social, deoarece un bugetul auster, precum și este bugetul pentru anul 2016 include doar măsuri de redresare a situației cu veniturile la buget și nu oferă soluții  pentru relansarea economiei. În situația în care a ajuns Republica Moldova – atît guvernarea cît și reprezentanții clasei politice  sunt obligați să se consolideze și să identifice, prin consens, care este  modelul de dezvoltare a Republicii Moldova, de unde pornim și la ce ajungem.   Mergem pe modelul liberal american, orientat spre realizarea succesului personal,  încurajarea activităţii antreprenoriale și pe crearea unui nivel decent de trai prin înlesniri şi subsidii, acordate păturilor sociale cu un venit redus. Sau pe  modelul corporativ japonez, bazat pe stimularea ramurilor-cheie ale economiei naționale, pe un control riguros asupra fluxurilor financiare transferate în străinătate, controlul asupra ratei dobânzii la toate tipurile de depuneri cu scopul majorării investiţiilor interne şi creării unui sistem viabil de creditare a producţiei și pe respectarea raportului dintre nivelul de trai al populaţiei (inclusiv, salariul) şi productivitatea muncii în vederea diminuării costului şi majorării competitivităţii producţiei. Important e că un rol decisiv în "miracolului" japonez l-au avut băncile, care au participat activ la mobilizarea resurselor financiare, identificarea proiectelor investiţionale de perspectivă, controlul asupra negocierilor şi gestiunea riscurilor. Ori mergem pe modelul ”socialismului suedez”  denumit ca modelul economiei de piaţă negociate –  în care orice decizie se adoptă în urma negocierilor pentru diferite categorii de activităţi: fiscale, reglementarea relaţiilor de ocupare, prestarea serviciilor sociale.  Sau acceptăm modelul  "etatist" francez, care îmbină armonios liberalismul şi protecţionismul, libertăţile economice şi centralismul statal, sistem numit convenţional "capitalism statal". Acest model include un şir de elemente caracteristice celorlalte modele (american, japonez şi german), dar cu o pronunţată tentă dirijistă (sectorului de stat îi revine 30-35% din volumul producţiei industriale). Principalele instituţii ale modelului francez sunt băncile (capitalul bancar este în proporţie de 50 la sută al statului) şi sistemul fiscal (peste 90 la sută din veniturile bugetare). Cert este, că nu mai avem timp de așteptat și că nu mai putem continua să experimentăm, starea de lucruri ne impune identificarea unui model credibil de dezvoltare a societății si a statului, care să îmbine problema identității noastre naționale și economiei de piață socială. Trebuie să începem de la responsabilitatea politică în stoparea procesului de diminuare a rolului statului și ale instituțiilor democratice prin depolitizare instituțiilor statului și promovarea în funcții nu a celor care se fac miniștri peste noapte, dar a specialiștilor cu experiență și cu respect față de stat. Sunt sigur, că marii investitori ar veni în Republica Moldova, dacă guvernarea ar adopta un model de dezvoltare a țării bazat pe următoarele principii Disciplină, Dezvoltare, Echitate, care să  includă: -  disciplină fiscală, cea ce înseamnă o politică fiscală pe o perioadă de cinci ani, cu reguli clare pentru toţi, stimularea contribuabililor disciplinaţi şi război total evaziunilor fiscale; -. disciplină bugetară, ceea ce însemnă un buget fără deficit, cheltuială „cu cap„ şi cu creştere de investiţii: - echitate fiscală, ceea ce însemnă aşa impozite, care să le poată plăti fiecare.   E timpul să DECIDEM, încotro? Doar spre Democraţie, Standarde şi Valori europene şi Responsabilitate.