Maxim Brăila, candidatul Partidului Popular, va purta numărul 10 în buletinul de vot

 Consiliul Electoral de Circumscripție a municipiului Chișinău l-a înregistrat recent  pe Maxim Braila, vicepreşedintele Partidului Popular din Moldova, în  calitate de concurent electoral pentru funcția de Primar general al municipiului. Maxim Brăila, va avea în buletinul de vot numărul 10.   Solicitat să comenteze decizia Consiliului Electoral, Maxim Brăila, a spus că numărul 10 este unul care îl reprezintă şi pe el, şi pe susţinătorii săi. “Nu este doar un număr de ordine. E  chiar nota pe care o merităm din plin pentru modul în care acţionăm, pentru modul în care gîndim şi pentru rezultatele pe care ni le dorim în scrutin.” A spus candidatul Partidului Popular. 

Maxim Brăila, candidatul Partidului Popular din Moldova, se înscrie în cursa pentru funcţia de Primar al capitalei

 Partidul Popular din Moldova îl înaintează în competiţia electorală din Chişinău  pe vicepreședintele PPRM, Maxim Brăila . Acesta a depus actele astăzi, pentru a fi înregistrat în cursă, fiind unul dintre cei mai tineri pretendenţi la funcţia de edil  al capitalei.          Într-o primă declaraţie făcută imediat după depunerea pachetului de documente, candidatul Partidului Piopular a specificat că, porneşte de la ferma convingere că  “Chişinăul merită o administrație eficientă, transparentă şi în favoarea cetățenilor. Primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar va fi electronizarea sistemului de administrare - E-guvernare la primărie. Acest mecanism  va înlătura corupția și birocratismul în structurile Primăriei. Chisinaul merită să fie un oraș al tineretului, cu manifestări culturale, festivaluri și un punct   atractiv pentru turişti. Eu voi distruge stereotipul că tinerii nu pot gestiona corect și pragmatic capitala. Tinerii pot, au capacitați și au  dorință. Eu cred în Chişinău!” Maxim Brăila este vicepreședintele Partidului Popular din Moldova și președintele organizației de tineret a formațiunii. Acesta a candidat independent în 2011 la funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Maxim Brăila are 25 de ani și a studiat la Facultatea de Drept.

Maxim Brăila, candidatul Partidului Popular din Moldova

  Miercuri, 18 aprilie,  11.00, Maxim Brăila, vicepresedintele Partidului Popular din Moldova, presedintele organizației de tineret a formațiunii depune actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de Primar al mun. Chisinau. .

Paşte fericit!

     Dragi prieteni, În aceste zile de înălţare sufletească în lumina sfîntă a Sărbători de Paşti, Vă dorim cele mai  sincere urări de bine, de pace şi de împlinire. Învierea Domnului aprinde steaua speranţei pentru fiecare dintre noi şi readuce în inimi credinţa, dragostea  şi fapta cea bună. Vă dorim  să fiţi alături de cei dragi, Lumina Învierii să vă  călăuzească în toate cîte le aveţi de realizat. Credința  în Dumnezeu să vă   ocrotească mereu. Paşte fericit!   Alexandru OLEINIC, Preşedintele Partidului Popular din Moldova

”CREDEM în MOLDOVA” – noul Program Politic adoptat la Congresul V al Partidului Popular din Republica Moldova

Partidul Popular din Moldova  a desfăşurat sîmbătă, 24 martie, Congresul  V  al formaţiunii  care a întrunit delegaţi, reprezentanți ai organizațiilor teritoriale de partid  din toate raioanleor Republicii Moldova. Congresul partidului a avut loc într-un context politic care cere o mobilizare seroasa a echipei Mărului, reformularea sarcinilor  din agenda politică, dar si reinventarierea capacităților în plin an electoral.  Alexandru Oleinic, pesedintele formațiunii, a prezentat raportul de baza privind activitatea partidului în perioada de după Congrasul IV și realizarea Programului politic al partidului, concluzionînd din start, că pe parcursul anilor, prin eforturile organizațiilor primare si teritoriale, ale membrilor formațiunii, s-a identificat un potențial uman valoros - oameni care au demontsrat că sînt in stare să se identifice cu cetatenii nostri, cu grijile si nevoile lor, reusind să gasească soluții concrete pentru fiecare cetatean, localitate, domeniu. “Angajamenele PPRM, reflectate în programul politic al partidului - de alegere a Presedintelui țării prin vot direct; alegerea parlamentului în baza sistemului mixt; reducerea numărului de ministere; de a accepta valoarea minimului de exzistență în calitate de plafon al majorărilor de pensii si indemnizații; - au fost cu succes preluate si implimentate de către guvernări. Toate acestea ne demonstrează că PPRM este o echipa experimentată, responsabilă, pătrunsă de patriotism si capabilă să facă față problemelor țării si  alecetatenilor .”– a declarat Alexandru Oleinic.   Cel mai important eveniment din agenda Congresului V a constituit adoptarea unui noi Program politic al partidului. Documentul a fost intitulat “ Credem în Moldova”. Prin acesta,  PPRM a lansat  către cetățenii tarii  un mesaj clar de mobilizare si încredere  în viitorul Republicii Moldova.     Necesitatea aprobării unui nou program politic a fost dictată de starea de lucruri  la care s-a ajuns în Republica Moldova  fie  politică, fie economică sau socială. Stare de lucruri marcată de probleme de imagine a Republicii Moldova la capitolul democrație, divizarea clasei politice pe criterii geopolitice, de o  economie fără creștere și investiții, de cetățeni aflați în afara politicilor sociale, tineri fără viitor în țara lor, - a menționat liderul formațiunii în alocuțiunea prezentată în fața delegaților. În această ordine de idei, noul Program Politic  ”CREDEM în MOLDOVA” reprezintă  viziunea echipei PPRM, cum să schimbăm viața  noastră spre bine, cum să refacem Republica Moldova în plan moral şi spiritual, cum să repunem în valoare  tradiţiile culturale şi educaţionale, ale neamului nostru. Program Politic al PPRM ”CREDEM în MOLDOVA” conține un set de măsuri și viziuni, a căror realizare oferă  garanții pentru statalitate şi unitate, pentru securitatea energetică, economică şi financiară a statului Republica Moldova și constituie un răspuns cetățenilor cum trebuie de guvernat pentru a le oferi tot de ce ei au nevoie.     In viziunea PPRM, EDUCATIA va constitui pilonul de bază în inițierea schimbării lucrurilor spre bine în economie și în dezvoltarea țării. Deoarece A CREDE în MOLDOVA înseamnă a crede în viitorul copiilor noștri. Numai prin bună educație putem crește generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați Republicii Moldova.     Un alt proiect inclus în Program este  pachetului minim de ZECE servicii publice în fiecare localitate, realizarea căruia va garanta standarde europene de viață fiecărui cetățean din localitățile rurale - o locuință cu tot confortul (apă, canalizare, căldură, energie electrică), drumuri sigure, o școală si grădiniță în fiecare localitate, servicii medicale, centru cultural si sală de sport.      Pentru dezvoltarea economiei și a activităților aducătoare de bunăstare pentru toți, PPRM propune crearea  unui Fond Național de Dezvoltare și Investiții, din mijloacele donatorilor oferite sub forma de granturi Republicii Moldova , în scopul de a dezvolta sau a construi de la zero afaceri în domeniile prioritare ale statului. Ideea  creării unui astfel de Fond este preluată din experiența statelor dezvoltate,  precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia. Investițiile Fondului se vor orienta  spre dezvoltarea industriei prelucrătoare, la repararea spitalelor, școlilor și grădinițelor, drumurilor și la susținerea producătorilor agricoli în dezvoltarea produselor autohtone. Pentru reînnoirea agriculturii moldoveneaști, PPRM propune Programul Național ”Produsul Autohton pe masa fiecăruia”, care va încuraja dezvoltarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale autohtone.   Programul politic al PPRM  „CREDEM in MOLDOVA”, întrunste  propunerile echipei Marului  pentru un model nou de dezvoltare si guvernare a Tarii, pentru a agunge o tara dezvoltata, prospera si europeană.      „ Îmi exprim convingerea, că  Congresul V  al PPRM, este  congresul care va continua să ne unească, care ne va mobiliza în realizarea obiectivelor expuse în Programul politic ”CREDEM ÎN MOLDOVA”  și ne va aduce în campania electorală  parlamentară și locală  bine pregătiți, puternicii, o echipa care poate fi  o adevărată  alternativă  guvernării.   PPRM este o echipa  competentă, responsabilă şi experimentată, care va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv. A venit timpul să CREDEM ÎN MOLDOVA!” – a concluzionat in incheere Alexandru Oleinic.   Congresul V al PPRM si-a reales organele de conducere și președintele formatiunii politice. Prin vot unanim, în funcția de Presedinte al Partidului Popular a fost reales Alexandru Oleinic. În funcția de Prim-vicepresedinte a fost realesres Valeriu Cosarciuc.                       

Alexandru OLEINIC: Creșterea economică poate fi asigurată prin susținerea produselor autohtone.

 Reflectînd asupra celor mai importante estimări pentru anul 2018, extrase din prognozele oficiale, dar și asupra  celor mai importanți indicatori social-economici ai economiei naționale, constatăm o creștere lentă și instabilă a economiei, o dependență tot mai evidentă a rezultatelor economice ale țării noastre de  fluctuațiile cursului de schimb și de creșterea deficitului comercial pînă la minus 2,6 miliarde de dolari americani.  În termeni mai concreți, în anul 2018 prognozăm să exportăm  mărfuri în valoare de pînă la 2,5 miliarde dolari americani, iar importurile de bunuri în republică vor atinge cifra de 5,1 miliarde  dolari americani. Pentru comparație: în 2017  am exportat mărfuri în valoare de 2 miliarde dolari americani și am importat – în valoare de 4 miliarde dolari americani. Creșterea modestă a exporturilor de produse din Republica Moldova arată  necesitatea schimbării de atitudine fața de  produsele autohtone, a căror  promovare  constituie un potențial enorm pentru o creștere economică  adevărată.   Spre exemplu, exportînd: cereale în valoare de 198 mil. dolari americani, importăm cereale în valoare de  64 mil. USD; legume și fructe  exportăm în valoare  de 301 mil.USD, importăm  - 109 mil . USD; băuturi alcoolice - în valoare de 182 mil. USD, importăm în valoare de 55 mil.USD; zahăr - în valoare de 41 mil.USD. importăm în valoare de 28 mil.USD; lapte și ouă , în valoare de 20 mil USD, împortăm în valoare de 50 mil USD;  carne exportăm în valoare de 10 mil.USD, importăm  -  de 36 mil.USD. În condițiile în care producția  agricolă  generează creșterea roadei medii a culturilor agricole  și a suprafețelor însămînțate din an în an, iar micii producători agricoli  rămîn cu roada de struguri, legume sau cu producția agricolă nerealizată, sînt convins, că doar prin susținerea producătorului și produsului autohton putem reusi schimbarea dezvoltării economice a țării noastre.   Ideea susținerii produsului autohton a fost identificată în cadrul campaniei naționale ”La sfat cu Poporul”, inițiată de Partidul Populat, scopul căreia este identificarea soluțiilor pentru problemele cetățenilor, pentru problemele din localitate și pentru problemele cu care se confruntă economia Republicii Moldova. În acest scop PPRM va identifica măsurile de susținere și promovare a produselor moldovenești în cadrul noului program politic al partidului, care va reprezenta viziunea POPORULUI  de a scoate țăra din impas. În loc de politicile de slujire  geopolitică, care conduc la distrugerea statului Republica Moldova, vom pleda pentru politica POPORULUI,  pentru popor și pentru tot cei aparține poporului. Vom readuce cultura consumului produselor moldovenești, (legume, fructe, vinuri) prin campanii  de promovare  lansate în cadrul tîrgurilor produsului autohton, prin dezvoltarea turismului rural   și prin politici de promovare a produselor moldovenești pe piețele din exterior. Măsurile propuse vor fi susținute prin alte politici de subvenționare a agriculturii și de protejare a producătorului autohton. Promovarea produsului autohton va constitui principalul reper al noului model de dezvoltare economică a Republicii Moldova, propus de Partidul Popular, care va asigura dezvoltarea  fiecărei localități și a fiecărui cetățean.    

Organizaţia Teritorială Chişinău a ales delegaţii la Congresul V al PPRM

 Membrii Partidului Popular din Republica Moldova s-au întrunit în cadrul adunării organizaţiei teritoriale din capitala  ţării. La Chişinău activează cea mai numeroasă organizaţie, iar modul în care aceasta îşi orchestrează activitatea  poate servi drept model pentru colegii de formaţiune. Adunarea de la Chişinău s-a desfăşurat într-un context politic, economic şi social care cere nu doar o implicare  constantă, dar şi soluţii bine formulate.          Nina Talmaci, preşedintele OT  sectorul Centru Chişinău, a supus unei analize atente situaţia din municipiu, situaţie relevantă pentru Republică în întregime. „Calitatea noastră de cetăţean angajat politic, a spus doamna Talmaci, ne obligă să privim critic asupra acţiunilor formatului actual de guvernare. Deocamdată nu putem vorbi despre salarii decente, despre locuri de muncă pe potriva cererei, despre o bună organizare a  educaţiei sau a domeniului ocrotirii sănătăţii. Această stare de lucruri cere ne la noi, Partidul Popular, mai multă angajare, o mai bună mobilizare şi  rezultate  cît mai  bune în  alegerile din acest an electoral.”       Participanţii la adunare au sprijinit criticile aduce de liderul organizaţii, oferind multe alte  dovezi de nedreaptă gestionare a treburilor în capitală şi în republică. S-a vorbit inclusiv despre acea problemă extrem de gravă generată de plecarea tinerilor din ţară, fenomen alimentat de  lipsa unei perspective clare pentru tineri, probleme de angajare în cîmpul muncii,  veniturile mici, imposibilitatea procurării unei locuinţe etc.            În aceeaşi prioadă au avut loc şi adunările organizaţiilor teritoriale Orhei şi Soroca. Participanţii la cele trei întruniri au ales delegaţii la Congresul V al Partidului Popular care va avea loc în primăvara acestui an.

Scumpele noastre doamne şi domnişoare,

 Partidul Popular Vă aduce cele mai sincere felicitări cu ocazia acestei frumoase sărbători de primăvară.          La florile pe care vi le dăruim ca semn al dragostei şi sprenaţei, alăturăm  urărle noastre de bine, de sănătate şi de împlinire.          Fiţi fericite, scumpele noastre doamne şi domnişoare, fiţi pline de viaţă şi mereu semănătoare de dragoste.          Cu drag şi recunoştinţă, Alexandru OLEINIC

Alexandru OLEINIC: ”Nimic nou – politicul moldovenesc manifestă în continuare iresponsabilitate.”

 Începutul anului politic 2018 pare a fi unul destul de tensionat atît pentru actorii politici, cît și pentru cetățeni.  În timp ce reprezentanții unor  partide vorbesc despre o altfel de politică în Republica Moldova, unii colectează semnături în favoarea unionismului, iar alții colectează semnături pentru condamnarea Unirii și apărarea statalității.  Unii vorbesc despre susținerea a peste un milion de cetățeni, alții cheamă cetățenii la Marea Adunate Națională. Nimic nou sub soare. Iarăşi proteste, declarații iresponsabile și învinuiri reciproce în loc de proiecte concrete de dezvoltare a Republicii Moldova, a localităților și pentru  fiecărui cetățean în parte.  Este regretabil să constatăm că politicienii din țara noastră, prin declarațiile și acțiunile lor, cheamă cetățenii pe baricade și îi divizează în tabere adversare. Clasa politică din țara noastră nu a reușit să depășească anumite stereotipuri și să devină o clasă politică pentru țară, pentru dezvoltare și pentru cetățeni. Situația la care am ajuns este și ea un rezultat al nerealizării reformei politice despre care am tot vorbit pe parcursul ultimilor  zece ani de zile. Este un eșec și lipsa dialogului politic civilizat dintre partidele parlamentare și extraparlamentare în problemele majore ale societății. Anume din aceste motive,  indicele democrației din Republica Moldova, potrivit ultimului clasament internațional, înregistrează o înrăutățire majora, țara noastră fiind retrogradată de la  o „democraţie defectuoasă” la un „regim hibrid” cu cel mai mic punctaj la capitolul cultura politică. În această ordine de idei, și în contextul viitoarelor alegeri parlamentare în baza sistemului electoral mixt, vreau să cred că cetățenii țării noastre vor avea parte de o campanie electorală corectă și un comportament civilizat al tuturor actorilor politici. Că politicienii vor veni cu declarații responsabile și promisiuni reale, iar cetățenii, la rîndul lor, vor da dovadă de participare, implicare și alegere corectă a partidului și candidatul care îi reprezintă, care le provoacă încredere și ale căror opțiuni  corespund necesităților lor și care vor soluționa problemele acumulate de ani de zile.  

Partidul Popular îşi actualizează agenda

 POLITIC. MD:  În contextul ultimilor evenimente pe care le urmărim pe scena politică din Republica Moldova, inclusiv în eventualitatea că CEC  va decide desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de primar la Chişinău şi Bălţi în primăvara acestui an, i-am solicitat domnului Alexandru Oleinic să actualizeze agenda politică a Partidului Popular  pentru anul curent.   - Prioritatea de bază din agenda Partidului Popular sînt cetățenii. Echipa partidului va continua dialogul cu cetățenii pentru a le asculta părerile și durerile, pentru a-i convinge să fie activi și să se implice în soluționarea problemelor existente. Desigur, pe agenda PPRM este, în mod sigur, şi participarea în următoarele alegeri, din 2018-2019, selectarea candidaților PPRM în toate circumscripțiile. De asemenea, pregătim candidați pentru a participa activ în alegerile locale din 2019. urmînd să formulăm sarcini reale şi în eventualitatea alegerilor la Chişinău şi Bălţi. Și desigur, sperăm să avem rezultate bune. În primăvara acestu an, vom organiza Congresul Extraordinar, la care vom propune spre aprobare noul program politic al Partidului Popular ”Credeți în Moldova” și un program de guvernare. Aceste două documente de referinţă vor reflecta propunerile PPRM pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, PPRM a inițiat o campanie națională “La sfat cu Poporul”, pentru ca, împreună cu cetățenii, să întocmim un program al poporului de salvare a Republicii Moldova și a viitorului nostru. Mizăm mult pe activismul și implicarea cetățenilor și le adresez rugămintea să contacteze organizațiile teritoriale ale partidului din teritoriu sau direct oficiul partidului din capitală pentru a-și expune părerile și propunerile cum își doresc ei dezvoltarea Republicii Moldova.