A avut loc Conferința Organizației Teritoriale Drochia a PPRM

 Organizațiile Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova au început anul politic 2018  întrunindu-se  în cadrul conferinţelor locale. Agenda întrunirilor teritoriale  cuprinde  o analiză detaliată  anului 2017, o evaluare obiectivă a activităţii  structurilor politice în perioada de referinţă şi formularea sarcinilor pe perioada pregătirii de Congresul Partidului Popular. Sîmbătă, 27 ianuarie s-a desfăţurat conferinţa organizaţiei teritoriale Drochia.   Delegații la Conferința din din această zonă a ţării s-au angajat într-o discuţie vie asupra problemelor cu care se confruntă cetăţenii în mediul rural, dar şi la scara întregii ţări. Raportul de bază a fost prezentat de liderul organizaţiei teriotoriale Domnul Ion Stamati care a scos în evidenţă o listă impunătoare de probleme pentru care, deocamdată,  instituţiile responsabile nu au găsit soluţii reale.                 “Cu părere de rău, trebuie să constatăm că  satele noastre sînt practic pustii, a  spus  liderul de la Drochia. Acest fenomen are la bază mai mulţi factori, inclusiv politicile prin care autorităţile descurajează satul şi oamenii de la ţară, repartizarea fondurilor pe criterii politice, accesul redus al populaţiei la serviciile medicale şi de asistenţă socială, rolului de cenuşăreasă care i se atribuie educaţiei,  calitatea proastă a drumurilor.”                 Totodată, preşedintele  organizaţiei a atras atenţia asupra faptului că, deşi agricultura este, de cele mai multe ori, singurul domeniu pe care se poate hrăni omul de la ţară, formele de gospodărire practicate în prezent îi avantajează mai mult  pe liderii locali şi mai puţin pe proprietarii reali ai terenurilor agricole.”                 Un alt vorbitor, Petru Flocosu, a insistat asupra identificării unei agende clare pentru anul curent, an care este, înainte de toate, unul electoral.          Ideea a fost clar susţinută de Domnul Valeriu Cosarciuc, vicereşedintele PPRM, prezent la conferinţă, care, a pledat pentru unirea tuturor forţelor sănătoase într-un efort prin care ar fi posibilă împiedicarea forţelor antieuropene, antinaţionale să  acapareze întreaga putere în Republica Moldova.            În finalul conferinţei, cei prezenţi au ales  cinci delegaţi care vor participa la Congresul PPRM preconizat pentru viitorul apropiat.  

Dragi prieteni,

    Am ajuns împreună la hotarul  dintre ani, cînd ne putem reciti faptele şi cănd ne scriem, pe foaia albă a timpului, dorinţele. Am trăit un an în care am fost călăuziţi de aceleaşi gănduri bune şi de aceleaşi speranţe. Şi anul care vine ni-l dorim pe cît se poate de rodnic, un an al păcii, al prosperării şi al împlinirii. Vă doresc multă sănătate, căldură în  casele Dumneavoastră, pîine pentru toate zilele şi ca Steaua Crăciunului să vă lumineze calea cu dărnicie.  La Mulţi Ani! Alexandru OLEINIC                   

A avut loc Conferinţa Organizaţiei Teritoriale Criuleni a Partidului Popular din Republica Moldova

 A avut loc Conferinţa Organizaţiei Teritoriale Criuleni a Partidului Popular din Republica Moldova. Întrunirea se înscrie în şirul de conferinţe care precedează Congresul formaţiunii preconizat pentru începutul anului 2018, în cadrul căruia delegaţii urmează să adopte Programul PPRM şi Programul de Guvernare. Delegaţii la Conferinţa  de la Criuleni i-au reprezentat pe cei 145 de membri ai Oragnizaţiei Teritoriale, entitate în cadrul căreia activează alte 15 organizaţii prmare. Raportul de bază a fost prezentat de Eugen Golovatinschi, Preşedintele  organizaţiei, care a punctat cele mai importante acţiuni desfăşurate de către membrii PPRM în perioada de referinţă.  Preşedintele Golovatinschi a remarcat angajamentul cu care colegii săi de partid s-au imăplicat în alegerile de diferit nivel, precum şi în campaniile de colectare a semnăturilor desfăşurate la scară naţională. Făcînd o analiză a situaţiei economice şi sociale, vorbitorul, de altfel, ca şi cei care au luat cuvînt mai tîrziu, s-a arătat îngrijorat de acel dramatic proces de părăsire a satelor şi a întregii ţări de către cetăţeni, dar mai ales de către  tinerii care, deşi trec prin efortul de a însuşi o specialitate în instituţiile de învăţămînt din Moldova, pleacă peste hotare pentru a înfăptui munci, de cele mai multe ori, mult sub calificarea pe care o au ei.  Printre cei care au luat cuvîntul a fost şi Petru Leviţchi, unul din veteranii formaţiunii, care s-a arătat optimist vis-a-vis de participarea Partidului Popular în alegerile parlamentare care se vor desfăşura în condiţiile sistemului mixt. Participanţii la Conferinţă au insistat ca problemele pe care le-au scos în evidenţă să aibă drept soluţii angajamentele pe care şi le va asuma Partidul Popular în Programul său pe perioada de după Congres, for pentru care Organizaţia Teritorială Criuleni a ales 9 delegaţi.

A avut loc Conferința Organizației Teritoriale Glodeni a PPRM

 Conform hotărîrii Consiliului Politic Național PPRM , Organizațiile Teritoriale ale formațiunii au început desfășurarea Conferințelor locale. Agenda întruniruilor teritoriale este, în linii mari, una comună, avînd drept angajament înfăptuirea unei analize  detaliate a anului 2017, o evaluare obiectivă a activităţii  structurilor politice în perioada de referinţă şi formularea sarcinilor pe perioada pregătirii de Congresul Partidului Popular.   Acum cîteva zile  s-a întrunit în şedinţă organizaţia teritorială Glodeni.   Delegații la Conferința din Nordul Republicii s-au dedat unor discuţii aprinse vis-à-vis de problemele cu care se confruntă cetăţenii în mediul rural, dar şi la scara întregii ţări. Raportul de bază a fost prezentat de doamna Eugenia Pleşcanu, preşedinte interimar al organizaţiei,  care a insistat să scoată în evidenţă majoritatea problemelor pentru care, deocamdată,  instituţiile responsabile nu au găsit soluţii reale.                 “Actualmete, satele  Moldovei sînt practic pustii, a  spus doamna Pleşcanu. Acest fenomen are la bază mai mulţi factori, inclusiv politicile prin care autorităţile dezavantajează satul şi oamenii de la ţară, repartizarea fondurilor pe criterii politice, accesul redus al populaţiei la serviciile medicale şi de asistenţă socială, rolului de cenuşăreasă care i se atribuie educaţiei,  calitatea proastă a drumurilor.”                 În aceeaşi ordine de idei, preşedintele interimar al organizaţiei a atras atenţia asupra faptului că, deşi agricultura este, de cele mai multe otri, singurul domeniu pe care se poate hrăni omul de la ţară, formele de gospodărire practicate în prezent îi avantajează mai mult  pe liderii locali şi mai puţin pe proprietarii reali ai terenurilor agricole.”                 Mai mulţi vorbitori au indicat asupra lipsei de informaţie despre reforma pensiei, asupra regionalizării anunţate de guvernare, fără ca localităţile să fie pregătite de aceste schimbări.                 Cei prezenţi la conferinşă  nu s-au limitat  doar la identificarea problemelor, ci  au formulat şi un şir de propuneri, iar acestea din urmă se vor regăsi în Programul Partidului şi în Programul de Guvernare care urmează a fi adoptate la Congersul formaţiunii.                 Conferinţa teritorială Glodeni a ales şase  membri care vor avea calitatea de delegaţi la Congresul echipei Mărului.            

Alexandru Oleinic : ”Efectele miliardului furat”

Publicarea primei informații privind restituirea miliardului furat, potrivit căreia Ministerul Finanțelor a transferat Băncii Naționale a Moldovei o primă parte de 50 de milioane de lei din datoria creată ca urmare a furtului miliardului în 2014 și dobânda de 618 milioane de lei pentru întreaga datorie a bulversat din nou opinia publică  privind recuperarea acestui miliard. Dar, indiferent de opiniile expuse, un lucru este cert – aceste 50 de milioane lei au fost acumulate la bugetul de stat din impozite și taxe, achitate de fiecare din noi fie prin impozit pe venit, fie prin taxele achitate din salariile și pentru servicii. Informația prezentată la proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017, potrivit căreia veniturile la bugetul de stat au fost majorate cu peste 2 miliarde lei din taxe și impozite de la începutul anului, concomitent cu diminuarea veniturilor preconizate din granturi cu aproximativ 2 miliarde lei prognozate – ne confirmă foarte clar cine achită si suportă efectele miliardului furat. Și mai mult, această diminuare a veniturilor prognozate la bugetul de stat din granturi cu 2 miliarde lei concomitent cu majorarea veniturilor din impozite și taxe, cu peste 2 miliarde lei  - este dovada incompetenței și incapacității de a face față, sau,  mai bine zis, de a respecta promisiunile și de a realiză măsurile  impuse de donatori pentru acordarea granturilor. Iar propunerile de majorare a cheltuielilor pentru economie cu doar 224 milioane lei, de rănd cu creșterea datoriei de stat de  peste 37%, creșterea soldului negativ al balanței comerciale cu  peste 300 milioane dolari, diminuarea cifrei de afaceri în domeniul comerțului cu amănuntul și creșterea ratei inflației pînă la 7,65% - nicidecum nu ne sugerează că economia națională va genera creștere. Iar dacă vom continua la nesfîrșit să lăsăm economia națională în continuă dependentă ba de remitențe, ba de finanțările partenerilor de dezvoltare, vom condamna cetățenii Republicii Moldova să suporte și să achite consecințele prăbușirii economiei naționale. Cele invocate, împreună cu scăderea dramatică a nivelului de creditare a economiei de către sistemul bancar (minus 40%), diminuarea sumei transferurilor bănești ale moldovenilor  care muncesc peste hotarele Republicii Moldova – de la  1,129 miliarde de dolari în 2015 la 1,009 miliarde de dolari în 2016 –  toate sunt aceleași efecte negative ale furtului miliardului.   În consecință,  economia națională  pierde un suport de peste un miliard de dolari, iar cetățenii vor compensa această pierdere a economiei naționale achitînd mai multe taxe și impozite.   Paradoxală situație: în loc de recuperarea miliardului furat de la cei care l-au furat, miliardul se recuperează din banii de la bugetul de stat, adică tot din banii noștri și tot din contul  nostru, al fiecărui cetățean. Și acest lucru se produce în condițiile în care cetățenii sînt cei care contribuie și la profitabilitatea băncilor comerciale din Republica Moldova, majorînd an de an soldul depozitelor: cu 23 la sută (31349,3 mil.lei) în 2013, adică pînă la furtul miliardului; cu 7,6 la sută (2,7 miliarde lei) în 2016 și respectiv cu 1,2 la sută (461,5 mil.lei) în semestrul I al anului 2017. Pentru comparație, contribuția persoanelor juridice la majorarea soldului depozitelor bancare a fost în scădere: cu 30.5 la sută  (51 889,9 mil.lei) în 2013:  cu doar 13,2 la sută (2 mlrd.lei) în 2016 și respectiv cu 5,6 la sută (956,6 mil.lei).   Situația la care s-a ajuns în Republica Moldova, caracterizată  prin incompetenta guvernărilor  proeuropene și discreditarea elitei politice moldovenești, prin divizarea tot mai pronunțată a societății, sărăcirea populației ce aduce la cresterea continua a exzodului cetatenilor din tara,  ne indică una - că doar cetățenii sunt cei care, prin implicare,  pot readuce starea de lucruri la normalitate. 

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat ședința Consiliului Politic Național

Membrii Consiliului Politic al Partidului Popular din Republica Moldova s-au întrunit într-o ultimă şedinţă din acest an. Principalele puncte din agendă au vizat  discuţii asupra situației social-politice din țară, realizările formațiunii preponderent în ultimile luni de activitate, poziţia echipei în raport cu recentele evenimente de pe scena politică naţională, precum şi  planul de acțiuni pentru perioada următoare. Raportul de bază a fost prezentat de domnul Alexandru Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova.  În raportul prezentat, Președintele PPRM, Alexandru  Oleinic, a  menționat că în perioada de referinţă, formaţiunea pe care o conduce a continuat să parcurgă un amplu process de reconfirmare  ca forţă politică distinctă pe esichierul naţional.   “A fost un an complicat și anevoios pentru noi, pentru realizarea sarcinilor preconizate, dar  am demonstart că sîntem capabili să ne mobilizăm și să arătăm tuturor, că intenția și ambiția noastră de a deveni o forță cu adevărat populară, capabilă să devină o alternativă actualei guvernări este reală.”     Liderul PPRM a ţinut să atragă atenţia că un şi de  obiective importante din programul  partidului au fost preluate de guvernare şi chiar implementate, aceasta din urmă îndrăznind să şi le asume în exclusivitate.  Este vorba de alegerea Președintelui țării direct de popor, adoptarea votului mixt  pentru  alegerile parlamentare, alte proiecte politice.   “Situația politică la care s-a ajuns în Republica Moldova este caracterizată  printr-un regretabil proces de discreditare a elitei politice moldovenești, prin divizarea tot mai pronunțată a societății și prin sărăcirea populației, a declarat Alexandru Oleinic. “A venit timpul cînd  cetățenii trebuie să-i dea acestei clase politice o lecție de răsplată pentru promisiunile nerealizate  și să-i voteze pe cei de încredere, care într-adevăr au dorinţa şi capacitatea de a schimba lucrurile în Ţara în care doresc să trăiască. Este regretabil faptul că o bună parte din cei care îşi asumă sau sînt gata să-şi asume rolul de slavatori ai Moldovei nu trăiesc cu problemele şi cu nevoile acestei Ţări. Atunci despre ce patriotizm şi despre ce fel de dragoste de ţară putem vorbi noi?             De aceea, noi, Echipa Mărului, trebuie să fim cît mai aproape de oameni, să le ascultăm opiniile și soluțiile, să știm în ce țară doresc ei să trăiască - în una coruptă și săracă sau în una bogată și prosperă.”   “În acest scop echipa PPRM își propune modificarea Programuului Partidului, prin ajustarea prevederilor lui la contextul politic actual, cît și identificarea unui program de dezvoltare a țării noastre sub genericul ”Credem în Moldova”. Un  Program, care va readuce încrederea cetăţenilor în Republica Moldova, în instituţiile statului, în viitorul european al Moldovei. Un  program de refacere a Republicii Moldova în plan moral şi spiritual prin repunerea în valoare a tradiţiilor culturale şi educaţionale si care sa  ofere  mai multe oportunităţi fiecărui cetăţean la educaţie, sănătate, locuri de muncă  și afaceri.”   În aceeași ordine de idei, Vicepreședintele PPRM, Valeriu Cosarciuc a specificat că imaginea Partidului Popular trebuie să fie promovată printr-un bun Program politic și de guvernare, care trebuie elaborat de oameni profesioniști din diverse domenii.             Şedinţa Consiliului Naţional a continuat cu mai multe luări de cuvînt, vorbitorii analizînd fără menajamente atît situaţia din interiorul formaţiunii, cît şi starea de lucruri din ţară, analize care s-au sprijinit pe propuneri concrete privind viitoarele acţiuni ale echipei. Președintele Organizației de Tineret, Maxim Brăilă, a menționat că  prin activitățile promovate, organizația de tineret a fost un adevărat model de implicare  a tinerilor în viaţa social-politică.   Președintele Organizației Femeilor a PPRM, Angela Cibotari a specificat că  atăt realizările cît şi  noile angajamente ale formaţiunii trebuie să aibă impact direct asupra veţii şi activităţii femeilor din Moldova. În luarea sa de cuvînt, membrul Biroului Permanent Central, profesorul Dumitru Sofroni a accentuat faptul că reformele cu care se vehiculează la moment nu sunt gîndite și implementate de profesioniști și tehnocrați, dar de oameni care nu cunosc suficient  domeniile în care se aplică aceste reforme, iar acest lucru generează lipsa locurilor de muncă, salarii mizere și plecarea masivă a oamenilor peste hotare.   În final, membrii Consiliului Politic, au adoptat o Hotărîre prin care a fost creat un grup de lucru, responsabil de organizarea Congresului V al formațiunii care va avea loc la începutuil anului următor și de elaborarea  noului program politic  şi noului program de guvernare cu un generic  extrem de important pentru Republica Moldova la ora actuală - ”Credem în Moldova”. Echipa Partidului Popular, Echipa Mărului promovează constant idea refacerii încrederii în viitorul ţării, condiţie absolut obligatorie în încurajarea unui efort comun de salvare a ţării şi a propriilor destine.

Interviu: (preluat din revista Săptămâna) Alexandru OLEINIC, Președintele Partidului Popular din Moldova, ex-ministru, ex-deputat: ”Cetăţeanul decide în ce ţară vrea să trăiască – în una coruptă , săracă şi bolnavă sau în una educată, prosperă şi sănătoa

    Domnule Oleinic, dvs. în repetate rânduri ați vorbit despre schimbarea clasei politice. Dar ce presupune această schimbare a clasei politice, schimbarea liderilor de partide, schimbarea unora prin alții, sau schimbarea denumirii partidelor?      Echipa Partidului Popular și-a propus realizarea mai multor obiective în vederea schimbării stării de lucruri din țara noastră, printre care și schimbarea clasei politice, și implementarea unui program de dezvoltare a Republicii Moldova, care este un program foarte concret, pe domenii concrete.   Vorbind despre schimbarea clasei politice, ar trebui să începem de la schimbarea de atitudine faţă de tot ce întruchipează ţara, poporul, valorile naţionale, copiii şi nepoţii. Schimbarea clasei politice presupune o cultură politică, responsabilitate şi respect pentru toţi şi pentru fiecare. În acest sens, schimbarea clasei politice se va produce doar atunci cînd cetăţenii vor avea încredere în anumiți politicieni.   La noi însă, timp de peste 25 de ani de independență, clasa politică s-a condus nu de doleanțele poporului și prosperitatea cetățenilor, dar de obținerea de beneficii electorale și materiale - pentru sine și pentru formațiunile lor. În acești 25 de ani, nu am reușit să selectăm și să promovăm o elită politică înțeleaptă, care să-și iubească poporul ce le încredințează periodic puterea de a decide în numele său.   Acum, cînd și timpul e altul, şi valorile dispar, pentru a continua să ne dezvoltăm țara, trebuie să începem schimbarea de la noi, să educăm o nouă generație de politicieni, pentru care cuvîntul ţară să se identifi ce cu responsabilitate şi dăruire pentru cei care visează și merită o viață demnă la ei acasă, în ţara în care s-au născut.   Și dacă e să vorbim tot despre agenda Partidului Popular, ați reușit să realizați obiectivele incluse în programul formațiunii?   Sînt mîndru să spun că anume Partidul Popular a fost cel care a promovat ideea de alegere a președintelui de întreg poporul și am colectat peste 150 000 de semnături din toată republica în susținerea ei. Chiar dacă decizia privind revenirea la alegerea Președintelui de țară a fost impusă de Curtea Constituțională, oricum, sîntem mîndri că am contribuit la realizarea voinței cetățenilor de a-și alege Președintele prin vot direct.   Un alt obiectiv al Programului Partidului Popular, adoptat la primul Congres, în 2011, pe care, de asemenea, îl putem considera ca realizat, este schimbarea sistemului electoral sau, mai bine zis, trecerea la votul mixt.   Atunci, în 2011, nimeni nu vorbea de votul mixt. Partidul Popular a fost primul partid care s-a condus de experiența acumulată în alegerile precedente (principiile de formare a listelor, metodelee selectare a candidaților, influența unui lider asupra întregii liste, cumătrismul şi nepotismul, metodele de corupere a viitorilor deputați din liste) și a avut curajul să promoveze sistemul mixt de votare a deputaților, pentru a-i oferi cetățeanului posibilitatea de a-l vota pe cel mai bun dintre cei mai buni, pe cei care îi cunosc și doresc să le reprezinte interesele în organul suprem al țării - Parlamentul Republicii Moldova. Nu „Măria Sa Spiscu”, cum i-a zis Ion Druță, dar omul concret și de încredere.   Dar o parte din populație este împotriva votului mixt, ce o să le spuneți celor care cer anularea acestui model?   E foarte bine că sînt cetățeni care au și altă părere. Cred că timpul o să ne arate că votul mixt e mult mai bun și pentru țară, și pentru popor. Noi am avut 7 campanii electorale în care s-a mers cu votul proporțional și cu fiecare campanie electorală dezamăgirile electoratului deveneau tot mai mari ajunși în Parlament, unii deputați părăseau fracțiunea partidului cu care au venit în Parlament, alții în campanie optau pentru una, în Parlament pentru alta și tot așa. Sînt convins că, cu votul mixt, va fi altfel vom vedea care partide sînt puternice și care sînt cele slabe, ne vom convinge cît de eficient va fi un asemenea Parlament, cu cîtă responsabilitate va promova interesele cetățenilor, și atunci după patru ani de zile, tot noi, cetățenii, vom decide dacă mergem în continuare cu votul mixt ori ne întoarcem la cel proporțional. Sau poate trecem la votul uninominal şi, într-o țară atît de mică, reducem și numărul deputaților pînă la cincizeci, iar ministerele  pînă la cinci, șase.   Celor care nu cred în votul mixt vreau să le spun că, prin acceptarea sistemului electoral mixt, vom responsabiliza liderii de partid în promovarea candidaţilor pe listele electorale ale partidului și pe circumscripţiile electorale, vom promova persoane capabile și destoinice să apere interesele cetățeanului din localitatea concretă prin intermediul candidatului său în forul suprem al țării. Prin sistemul electoral mixt, vom reuși să-i atragem în viața social politică și pe cetățenii noștri din partea stîngă a Nistrului, și pe cei care muncesc în afara țării, vom spori credibilitatea cetăţenilor în forul suprem legislativ al Republicii Moldova.   Spre exemplu, dacă raionul Edineț sau Soroca va avea un reprezentant care într-ade-văr să țină la cetățenii din raionul respectiv, să contribuie la dezvoltarea lui și să vină la raport în fața cetățenilor pentru situația din teritoriu, sînt sigur că starea de lucruri va merge spre bine. Rămîne doar ca oamenii să conștientizeze acest lucru, și atunci și rezultatele reformelor vor fi altele. Dar dacă vor vota pentru o sută de lei sau un pachet de nu ştiu ce, rezultatul va fi cel pe care îl avem azi.   Despre numărul ministerelor: micșorarea numărului de ministere pe care o face guvernarea, credeți că este o reformă benefică cetățeanului? În viziunea Partidului Popular, reforma Guvernului trebuie începută de la trecerea sis-temului de guvernare ”din favoarea partidului de la guvernare” la sistemul de guvernare ”în favoarea cetățeanului”, ceea ce înseamnă că instituțiile statului trebuie să fie în serviciul cetățeanului - acesta este credoul PPRM.   Partidul Popular pledează pentru depolitizarea instituțiilor statului, pentru a putea forma echipe de profesioniști în fiecare minister. Iar reducerea numărului de ministere o vom face fără a lăsa funcționarii fără un loc de muncă. Fiecare specialist va avea un loc de muncă bine plătit și îsi va aduce aportul la dezvoltarea statului nostru.   Pentru atingerea acestui obiectiv, vom asigura ca instituțiile statului și angajații să-și exercite funcțiile cu respect față de cetățeni, cu responsabilitate și cu dăruire pentru statul Republica Moldova.     Și totuși, care sînt soluțiile PPRM pentru cetățenii Republicii Moldova?   Dacă dorești să schimbi lucrurile, trebuie să te implici, să fii responsabil și să-ți asumi consecinţele schimbării. La nivel de stat, schimbarea o poți face doar dacă vii la putere, cu un program concret și cu personalități experimentate în echipa de guvernare.   Echipa PPRM este capabilă să refacă starea de lucruri din Republica Moldova spre bine și să readucă încrederea cetăţenilor în Republica Moldova, în instituţiile statului, în viitorul european al Moldovei.   Pentru a schimba viața oamenilor spre bine, echipa PPRM are un program concret, măsuri concrete pentru fiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru toate domeniile economiei naționale.   Vom începe de la EDUCAȚIE, deoarece prin bună educație vom crește noi generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate în-altă și cetățeni devotați Republicii Moldova. Dar pentru a realiza acest deziderat, avem nevoie și de buni învățători și profesori, dedicați pro-fesiei, dar nu grijilor cotidiene.   PPRM va garanta grădiniță și școală primară în fiecare sat, de rînd cu asistență medicală și medicamente de prim ajutor. Vom avea grijă ca salariile să corespundă muncii depuse și vom stabili costul minim al unei ore de muncă de 20 de lei, iar salariile, pensiile și indemnizațiile sociale vor fi calculate și ajustate pînă la valoarea minimului de existență. Mai mulți bani la bugetul de stat îi vom aduna din dezvoltarea economiei. Vom trece la un nou concept de politici fiscale - previzibil și stabil, pe un termen de 5 ani și prin care vom introduce impozitul unic de 10%.   Pentru cei care au afaceri și produc mărfuri și produse – zero taxe și impozite la importul de utilaje și tehnologii.   Pentru agricultori și gospodăriile țărănești, vom introduce cota 0% la impozitul pe venit (întreprinderi micro) pe o perioadă de cinci ani.   Pentru dezvoltarea mediului de afaceri - întreprinderile mici și mijlocii care vor asigura angajarea în cîmpul muncii a nu mai puţin de cinci persoane vor fi scutite de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani.   Celor care muncesc la pămîntşi cultivăcereale, legume şi fructe le vom subvenționa 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, construcţiile noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale, procurării de animale și construcției fermelor zootehnice. Agricultorilor noștri le vom compensa 100% construcția sistemelor de irigare la crearea fermelor de familie (20-60 ha) și vom crea rețeaua de Bănci Țărănești în sate și un Fond de Garantare a Creditului Agricol. Parti-dul Popular are soluții pentru fiecare, dar care pot fi realizate doar într-un singur mod – să fie la putere. Îndemn cetățenii să fie încrezători în echipa PPRM, în Echipa „MĂRULUI” şi să ne acorde întreaga susţinere în aceste timpuri extrem de importante pentru oameni şi ţară.   Avem în față un nou an politic. Care sînt următorii pași pe agenda partidului?   Prioritatea de bază din agenda Partidului Popular sînt cetățenii. Echipa partidului va continua dialogul cu cetățenii pentru a le asculta părerile și durerile, pentru a-i convinge să fie activi și să se implice în soluționarea problemelor existente. Desigur, pe agenda PPRM este și participarea în următoarele alegeri, din 2018-2019, selectarea candidaților PPRM în toate circumscripțiile. De asemenea, pregătim candidați pentru a participa activ în alegerile locale din 2019. Și desigur, sperăm să avem rezultate bune. La începutul anului viitor, vom organiza Congresul Extraordinar, la care vom propune spre aprobare noul program politic al Partidului Popular ”Credeți în Moldova” și un program de guvernare. Aceste două documente de referinţă vor reflecta propunerile PPRM pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, PPRM a inițiat o campanie națională “La sfat cu Poporul”, pentru ca, împreună cu cetățenii, să întocmim un program al poporului de salvare a Republicii Moldova și a viitorului nostru. Mizăm mult pe activismul și implicarea cetățenilor și le adresez rugămintea să contacteze organizațiile teritoriale ale partidului din teritoriu sau direct oficiul partidului din capitală pentru a-și expune părerile și propunerile cum își doresc ei dezvoltarea Republicii Moldova.   Ce anume vă ține în fața cetățenilor?   În faţa cetăţenilor mă ține dorința de a trăi împreună cu familia în țara mea Republica Moldova, pe care doresc să o văd prosperă, cu oameni fericiți și copii frumoși și educați. Această dorință mă face puternic și îmi dă curajul să mă implic pentru a schimba lucrurile în bine.   Echipa PPRM este capabilă să refacă starea de lucruri din Republica Moldova spre bine și să readucă faima și încrederea statului nostru.

Alexandru Oleinic: Cui îi va ramîne Moldova?

Informațiile făcute publice privind starea de lucruri din sistemul de educație din țara noastră, îndeosebi cea privind înmatricularea în instituțiile superioare de învățămînt din Republica Moldova pentru anul curent, ne indică tot mai insistent despre acutizarea problemelor din educație, dar nicidecum nu reflectă voința politică a guvernării pentru schimbarea situației din educație și pentru  salvarea viitorului Republicii Moldova. Lipsa de soluții pentru sistemul educațional pe parcursul mai multor ani (2001-2010-2017) a transformat școala moldovenească din locul formării personalității prin cultivarea valorilor și comportamentului social în locul unde elevul vine pentru a obține un certificate de studii și acesta - pentru a merge la studii în alte țări.  Statul Republica Moldova rămîne fără cetățeni, dar și mai grav e că pleacă din țară și copiii. Astfel, numărul instituțiilor de învățămînt primar și secundar s-a diminuat de la 1573 în 2001  la 1294 în 2017,  în aceiași perioadă de timp, numărul cadrelor didactice s-a redus de la 42380 la 28880, iar numărul elevilor - de la 631 la 329 mii. Dacă un profesor din Germania câştigă anual 60.600 de euro, în Canada câştigă 58.500, iar în România, un venit mediu de doar 350 de euro net pe lună, atunci în Republica Moldova salariul mediu în învățămînt este de doar cu puțin peste 200 de euro (4530 lei). Deci dacă vom continua tot așa, riscăm să răminem și fără profesori  și fără elevi. Educația, care stă la baza formării fiecărui individ și care reprezintă unica formă de a influența personalitatea atît în mod pozitiv cît și în mod negativ și care merită să i se acorde cel mai înalt grad de dezvoltare  - a fost transformată în cerșetoare. Instituțiile de învătîmînt au degradat atît în plan material cît și moral din lipsă de mijloace, lipsă de profesori și lipsă de respect față de profesia de învățător. Nelson Mandela spunea că  ,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea''. Iată de ce noi, statul Republica Moldova nu am reușit să realizăm schimbarea vieții noastre spre bine – deoarece nu am acordat atenția cuvenită educației, atît educației ca domeniu al economiei naționale, cît și educației în familie și societate, nu am cultivat transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi comportamentul în societate.  Nu am reușit, deoarece nu am avut locuri de muncă și salarii bune, deoarece părinții au plecat la munci peste hotare, iar copiii rămași acasă au crescut fără căldura și educația din familie. Paradoxală situație, în condițiile în care doar prin bună educație creștem generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați. Dar pentru a realiza acest deziderat avem nevoie si de buni învățători și profesori, dedicați profesiei dar nu grijilor cotidiene. Partidul Popular din Republica Moldova va stabili domeniul EDUCAȚIE ca domeniul prioritar al programului ”CREDEM în MOLDOVA” și va propune soluții concrete pentru readucerea încrederii în viitorul Republicii Moldova. Printre soluțiile propuse se vor regăsi măsuri de garantare din partea statului a accesului gratuit la studii preșcolare și primare, de rînd cu demonopolizarea  domeniului educațional. Echipa PPRM pledează pentru dezvoltarea statului Republica Moldova, pentru dezvoltarea fiecărei localități și a fiecărui cetățean în parte. 

Alexandru Oleinic: Decesul cetățeanului Braguța - fața inumană a legii sau a celor care asigură respectarea ei

Informațiile făcute publice despre decesul cetățeanului Braguța Andrei au șocat întreaga societate  și au scos în evidenţă mai multe întrebări  la care  trebuie să răspundă cei care sunt obligați să asigure buna funcționalitate și aplicarea prevederilor legale în vigoare. Care e cauza sau Cine  se face vinovat de  modul  în care  s-a procedat astfel cu Braguța? Cazul Brăguţă vine să confirme contradicţiile dintre  cadrul legal, pretins european, şi practicile locale. Instituţiile statului, în cazul de faţă, organele de drept, au evitat să-şi asume responsabilitatea într-o situaţie ordinară care - în cele din urmă - a degradat într-o regretabilă dramă. În lipsa unor informaţii bine fundamentate şi făcute publice în termene optime, societatea este tentată să  creadă că statul îşi risipeşte capacităţile prin a-şi demonstra puterea în conflicte de bucătărie, minuscule în comparație cu cele răsunătoare, făcîndu-se a nu observa jafurile de miliarde și nici pe infractori care se distrează pe la concerte costisitoare și chefuri. Ne întrebăm: mai trebuie sau nu mai trebuie să sprijinim, prin contribuțiile noastre, asemenea instituţii?      Cele întîmplate cu Braguța este un semnal de alarmă pentru guvernare privind calitatea și moralitatea personalului din organele de forță, iar cei care se fac vinovați de deces să fie pedepsiți - și  nu cu suspendare din funcție, ci pentru săvîrșirea unei crime inumane,  ceea ce implică  lipsirea lor de dreptul de a fi reprezentanții legii în Republica Moldova.  

Cu ocazia sărbătorilor naționale...

Dragi prieteni, Sărbătorile naţionale pe care le marcăm în aceste zile, ne îndreaptă privirile spre drapeul ţării, spre locuri de glorie şi pagini de istorie. Cu acelaşi prilej însă ne citim prezentul şi viitorul. Sînt timpuri pe care ni le dorim scăldate în pace şi împovărate de roadă. Ne mai dorim o viaţă mai bună, cu casele luminate de împlinire, cu copii sănătoşi şi cu bună înţelegere între oameni şi între popoare. Vă doresc fericire, speranţă şi libertate.   Alexandru OLEINIC, Preşedintele Partidului Popular din Moldova