Categorie: Biroul Permanent Central

Apelul delegaților la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova la unitatea poporului şi clasei politice

CONSTATĂM –  partidele pro-europene, care și-au asumat  sarcina de a realiza prevederile Acordului de Asociere RM-UE în fața parlamentarilor europeni,-  pentru a obține susținere financiară, și în fața cetățenilor Republicii , - pentru a obține  votul lor pentru un nou mandat, NU AU REUȘIT SĂ FORMEZE  O MAJORITATE PARLAMENTARĂ, AU VOTAT UN GUVERN MINORITAR, CEEA CE ÎNSEAMNĂ – UN GUVERN LIPSIT DE SUPORT POLITIC ȘI  DE CREDIBILITATE, ACTIVITATEA  ACTUALEI GUVERNĂRI  COMPROMITE OPȚIUNEA EUROPEANĂ A CETĂȚENILOR ȘI STATUTULUI REPUBLICA MOLDOVA. CALIFICĂM  actuala situație social-politică și economică din țara noastră  -  haosul politic, aplicarea schemelor frauduloase în sistemul bancar și în raport cu proprietățile statutului, neadoptarea principalelor legi ale statutului, compromiterea democrației și statalității -  un mare pericol asupra  securității, statalității și viitorului european al  Republicii Moldova. OPTĂM pentru identificarea  clară a sarcinilor pentru a căror realizarea  e nevoie de  unirea eforturilor oamenilor politici şi ale cetăţenilor: reforma justiţiei, siguranţa financiar-bancară a ţării, sprijinirea agriculturii,  garantarea securităţii statului. În situația în care s-a ajuns, noi delegații la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova,  FACEM APEL  LA UNITATEA  POPORULUI ȘI A POLITICIENILOR PRO-EUROPENI ȘI PRO-MOLDOVA . Clasa politică din Republica Moldova  are nevoie de reformă!  Reforma trebuia să o facem noi, reprezentanții tuturor partidelor politice prin dialog și compromis, prin identificarea și consfințirea priorităților naționale , ca nici un partid politic să nu devieze de la aceste priorități.

A avut loc prima ședință a Biroului Permanent Central PPRM din 2014

Membrii Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova s-au întrunit în ședință pentru a discuta cîteva subiecte, printre care și convocarea Consiliului Politic Național. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat despre proiectul Planului de acțiuni al PPRM pentru anul 2014, care urmează să fie discutat și aprobat la Consiliul Politic Național. În aceeași ordine de idei, membrii Biroului Permanent Central au aprobat Planul de activitate al Consiliului Politic Național și al Biroului Permanent Central pntru trimestrul I al anului 2014. În cadrul acestui Plan de acțiuni se reflectă activitatea structurilor PPRM, care au ca scop primordial promovarea imaginii formațiunii și consolidarea continuă a echipei Partidului Popular. În același sens, Biroul Permanent Central a aprobat atît agenda Seminarelor de lucru a Președinților și Secretarilor executivi ai Organizațiilor Teritoriale, cît și agenda acțiunilor organizatorice a PPRM în perioada imediat următoare. Astfel, membrii Biroului Permanent Central PPRM și-au început activitatea în noul an cu entuziasm, fiind convinși că responsabilitatea și profesionalismul membrilor de partid ne va aduce succesul.

A avut loc ședința Biroului Permanent Central al PPRM

Membrii Biroului Permanent Central al PPRM s-au întrunit într-o ședință cu participarea președinților Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii. În cadrul întrunirii s-a discutat despre Planul de activitate al Consiliului Politic Național și Biroului Permanent Central pentru lunile septembrie – decembrie 2013, totodată fiind aprobată și data cînd va avea loc ședința Consiliului Politic Național. De asemenea, în conformitate cu  ordinea de zi a ședinței, s-a discutat despre planul de acțiuni pentru pregătirea și desfășurarea Adunării Republicane a președinților Organizațiilor Primare ale Partidului Popular din Republica Moldova. Președinții Organizațiilor Teritoriale PPRM, membrii Biroului Permanent Central și conducerea formațiunii au făcut un schimb de păreri în ceea ce privește lucrul Organizațiilor Primare și Teritoriale, menționînd activismul membrilor de partid și buna îndeplinire a Planului de acțiuni al Partidului Popular din Republica Moldova.

A avut loc ședința lărgită a Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova

Partidul Popular din Republica Moldova și-a reunit la Chișinău membrii Biroului Permanent Central al formațiunii, fiind invitați la ședință și președinții Organizațiilor Teritoriale  ai PPRM. Au fost supuse dezbaterilor subiectele ce țin de activitatea Organizațiilor Teritoriale privind primirea în partid și crearea organizațiilor primare, precum și subiectul cu privire la modul de organizare a procesului de colectare a semnăturilor privind alegerea directă a președintelui țării. Participanții la ședință au făcut o analiză  a activității Organizațiilor Teritoriale în prima jumătate a anului 2013, menționînd atît succesele obținute, cît și insucesele. Totodată, s-au trasat obiectivele și sarcinile care necesită  implementare pînă la sfîrșitul acestui an. În acest context, Biroul Permanent Central al PPRM, a menționat activismul politic și organizatoric al mai multor președinți ai Organizațiilor Teritoriale, atenționînd totodată, asupra necesității activizării procesului de consolidare organizatorică și numerică a partidului, de crearea a structurilor de partid în toate localitățile țării și de activizare a procesului de colectare a semnăturilor pentru realizarea inițiativei PPRM privind alegerea directă de către popor a Președintelui Republicii Moldova.

Ședința Biroului Permanent a Partidului Popular din Republica Moldova

La 11 ianuarie curent, a avut loc ședința Biroului Permanent a Partidului Popular din Republica Moldova. Pe ordinea de zi s-au discutat două subiecte: componența Comisiilor Permanente din cadrul Consiliului Politic Național și planul de acțiuni al Partidului pentru anul 2013. Astfel, în urma discuțiilor au fost identificate acțiunile și componența Comisiilor Permanente, care vor fi propuse spre aprobare către Consiliul Politic Național, care va avea loc la 17 ianuarie curent.
<