Categorie: Consiliul Politic Național

Apelul delegaților la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova la unitatea poporului şi clasei politice

CONSTATĂM –  partidele pro-europene, care și-au asumat  sarcina de a realiza prevederile Acordului de Asociere RM-UE în fața parlamentarilor europeni,-  pentru a obține susținere financiară, și în fața cetățenilor Republicii , - pentru a obține  votul lor pentru un nou mandat, NU AU REUȘIT SĂ FORMEZE  O MAJORITATE PARLAMENTARĂ, AU VOTAT UN GUVERN MINORITAR, CEEA CE ÎNSEAMNĂ – UN GUVERN LIPSIT DE SUPORT POLITIC ȘI  DE CREDIBILITATE, ACTIVITATEA  ACTUALEI GUVERNĂRI  COMPROMITE OPȚIUNEA EUROPEANĂ A CETĂȚENILOR ȘI STATUTULUI REPUBLICA MOLDOVA. CALIFICĂM  actuala situație social-politică și economică din țara noastră  -  haosul politic, aplicarea schemelor frauduloase în sistemul bancar și în raport cu proprietățile statutului, neadoptarea principalelor legi ale statutului, compromiterea democrației și statalității -  un mare pericol asupra  securității, statalității și viitorului european al  Republicii Moldova. OPTĂM pentru identificarea  clară a sarcinilor pentru a căror realizarea  e nevoie de  unirea eforturilor oamenilor politici şi ale cetăţenilor: reforma justiţiei, siguranţa financiar-bancară a ţării, sprijinirea agriculturii,  garantarea securităţii statului. În situația în care s-a ajuns, noi delegații la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova,  FACEM APEL  LA UNITATEA  POPORULUI ȘI A POLITICIENILOR PRO-EUROPENI ȘI PRO-MOLDOVA . Clasa politică din Republica Moldova  are nevoie de reformă!  Reforma trebuia să o facem noi, reprezentanții tuturor partidelor politice prin dialog și compromis, prin identificarea și consfințirea priorităților naționale , ca nici un partid politic să nu devieze de la aceste priorități.

Consiliul Politic Național PPRM a aprobat Planul de acțiuni al formațiunii pentru anul 2014 şi a stabilit ziua desfăşurării Congresului III extraordinar

Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova, întrunit în ședință sîmbătă, 15 febriarie, a aprobat Planul de acțiuni al formațiunii pentru anul 2014. Principalul punct inclus în agenda de lucru pentru anul curent  vizează pregătirea formațiunii pentru  alegerile parlamentare din 2014.  Pentru  îndeplinirea acestui obiectiv PPRM îşi identifică  capacităţile şi instrumentele  pentru promovarea mesajului partidului şi fortificarea rîndurilor formațiunii.    În această ordine de idei planul  de activitate al formaţiunii prevede Convocarea Congresului III  extraordinar al PPRM, care urmează să ia decizii concrete asupra strategiei preelectorale, a Programului și mesajului electoral, cu care formațiunea va merge în fața cetatenilor. Congresul PPRM urmează să aibă loc pe 17 mai anul curent. Pe lîngă agenda sa tradiţională, forul superior al formaţiunii va discuta şi chestiuni organizationale de o importanta deosebita pentru viitorul partidului. Alexandru Oleinic, liderul PPRM, a declarat în cadrul Consililui Politic Naţional, că echipa pe care o conduce este în plin proces de consolidare. „Scopul activității oricărui partid este să ajungă la guvernare pentru a-și putea realiza sarcinile incluse în program. În acest sens, în planul de acțiuni avem un capitol aparte care prevede formarea echipei guvernamentale, prin selectarea din rîndurile partidului a unui grup de profisionisti care vor elabora Programul electoral, mesajul, politica partidului pe diferite domenii, ar monitoriza situația social politică și economică  și ar veni cu propuneri concrete pentru soluționarea problemelor  țării și al cetățenilor săi. PPRM este capabil să devină o ALTERNATIVĂ reală actualei guvernari.” a  menționat liderul PPRM.               După discuții și un schimb activ de opinii, membrii Consiliului Politic a aprobat Planul de Acțiuni. Acest caiet de sarcini urmează să-şi găsească  reflectare în planurile de acţiune ale tuturor Organizațiilor Teritoriale care vor fi aprobate în cadrul Conferintțelor Raionale ale partidului în perioadea martie-aprilie, la care se vor adăuga obiective de ordin local și sarcini concrete pentru fiecare organizație primară a PPRM.

PPRM convoacă Consiliul Politic Naţional

Conducerea Partidului Popular din Republica Moldova convoacă şedinţa Consiliului Politic Naţional al formaţiunii. Şedinţa va avea loc sîmbătă, 15 februarie, ora 10.00 Pe agenda ședintei sînt incluse examinarea planului de acţiuni ale PPRM pentru anul 2014, finalizarea  campaniei naționale lansată de PPRM “Tu alegi preşedintele ţării!”, alte chestiuni.

A avut loc Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova

Conform Hotărîrii Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova, la 7 decembrie curent, a fost convocat Consiliul Politic  Național al formațiunii. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse două subiecte, ce țin de modul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2013 și sarcinile PPRM pentru etapa următoare, plus unele  chestiuni organizatorice de ordin intern. Astfel, în raportul prezentat, Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular, a menționat că făcînd o restrospectivă  a parcursului nostru în aceste 10 luni, putem spune că, datorită eforturilor activului de partid din teritoriu, colegilor din centru, membrilor  Consiliului Politic Naţional,  majoritatea obiectivelor  stabilite şi asumate  au fost îndeplinite. „Eforturile noastre, a spus Alexandru Oleinic,  au fost concentrate asupra apropierii noastre faţă de alegător, prin desfăşurarea mai multor acţiuni atît la nivel local, cît şi central. Este clar, a fost un an anevoios pentru noi, pentru realizarea sarcinilor preconizate, dar noi am demonstart că sîntem capabili, ca într-un timp foarte scurt, să ne mobilizăm și să demonstrăm tuturor, că angaamentul și ambiția noastră de a deveni o forță cu adevărat populară, capabilă să devină o alternativă actualei guvernări, zi cu zi se materializează. În aceeași ordine de idei, Valeriu Cosarciuc, Copreședintele PPRM a specificat că Anul 2014 este unul foarte responsabil pentru noi și echipa PPRM își propune să facă mult mai mult decît în 2013, deoarece avem potențial și ne dorim cu adevărat o schimbare. „Noi trebuie să le spunem oamenilor că sîntem mai buni și trebuie să demonstrăm prin lucruri concerte că aceasta este adevărat, ” a declarat Valeriu Cosarciuc. În discursul său, Vasile Guțu, Copreședintele Partidului Popular, a menționat că „echipa PPRM a făcut lucruri mari într-un timp relativ scurt, dar pentru a obține succesul trebuie să continuăm această muncă zi de zi, să ne promovăm echipa și să demonstrăm că sîntem puternici.” Mai mulți membri ai Consiliului Politic, în discursurile lor, au apreciat rezultatele obținute în anul 2013, menționînd totodată că anul 2014 este foarte important pentru echipa Partidului Popular – un an în care trebuie să fim mai aproape de cetățeni și prin acțiuni concrete să le cîștigăm încrederea. Noi trebuie să ne identificăm ca o forță căreia îi pasă de cetățenii acestei țări, cunoaștem problemele lor și avem soluțiile pentru rezolvare. În încheiere, Alexandru Oleinic a mulțumit întregii echipe pentru implcare, menționînd că ne așteaptă o muncă enormă dar  mult depinde de fiecare din noi, de conștientizarea importanței muncii pe care o avem de depus. „Dacă ne vom organiza și mobiliza cum trebuie – succesul va veni inevitabil,” a concluzionat liderul Partidului Popular.  

Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova s-a reunit la Chișinău

La 1 iunie, la Chișinău a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova. Principalele subiecte discutate, au ținut de situația social-politică din țară, realizarea planului de acțiuni a partidului, activitatea Organizației de Femei și a Organizațiie de Tineret, dar și alte chestiuni ce țin de activitatea internă a partidului. Alexendru Oleinic, liderul Partidului Popular din Republica Moldova, a menționat că ședința Consiliului Național are loc într-o perioadă de grea încercare pentru țară,  pentru cetățenii ei. Moldova trece printr-o profundă criză social-economică și politică și a ajuns la o răscruce de drumuri: ori politicienii se mobilizează pentru depășirea crizei prin soluții concrete, pentru a parcurge drumul către familia țărilor europene civilizate, ori ne întoarcem la o nouă perioadă de guvernare comunistă, care va izola din nou țara și o va adânci sărăcia. Liderii raionali au menționat că exsită în rândul oamenilor o dezamăgire accentuată față de actuala guvernare și că rolul PPRM este de a se constitui ca alternativă la actuala guvernare, cu un program concret și realist pentru a scoate țara din criză. Este necesar ca politica să fie lăsată deoparte și să fie promovați oameni noi, profesioniști, care au demonstrat că sunt buni gospodari și care să fie cu adevărat în slujba cetățenilor. Nadejda Coman, președintele Organizațiie Teritoriale Anenii Noi, a realizat o analiză amplă a activității organizației, menționînd că oamenii privesc cu neliniște viitorul și ceea ce se întâmplă azi în societatea moldovenească și că trebuie o forță nouă, capabilă să schimbe ceva în bine în țara noastră. Ian Lisnevschi, președintele Organizațiie de Tineret, a specificat că datorită susținerii conducerii partidului și a tuturor membrilor, Organizația de Tineret a fost foarte activă în ultimele luni, activitatea organizației fiind reflectată în mod repetat în mass-media. Ion Pușcaș, președintele Organizației Teritoriale Dondușeni, a menționat că cetățenii sînt foarte deschiși față de campania "Tu Alegi Președintele", așteptînd o schimbare spre bine în țară și o schimbare a calității vieții. Unul din obiectivele principale ar fi deplasarea cît mai deasă în Organizațiile Primare pentru lucrul individual cu fiecare om în parte. În același context, Angela Cebotari, copreședintele Partidului Popular, a arătat că țara are nevoie de adevărați gospodari, care să fie aproape de problemele reale ale cetățenilor. Trebuie să readucem încrederea cetățenilor într-o viață mai bună. Să redăm speranța că lucrurile se pot schimba și la noi. Valentin Șargarovschi, președintele Organizației Teritoriale Căușeni, a reamintit că problema cea mai gravă este că satele au rămas pustii, iar tinerii și specialiștii continuă să plece din țară în căutarea unei vieți mai bune. Cei puțini care au mai rămas în satele republicii sînt dezamăgiți total de actuala politică și își doresc un viitor mai bun măcar pentru copiii lor. Iurii Prisacari, președintele Organizațiie Teritoriale Bălți consideră că sarcina principală este de a îndeplini programul de activitate a PPRM, în primul rînd calitativ, pentru a ne putea bucura toți împreună de succes. Viorel Jujcov, președintele Organizației Teritoriale Călărași, a menționat că sarcina de bază este dobîndirea încrederii cetățenilor în forța PPRM și a echipei formațiunii, prin întîlniri și discuții cu cetățenii țării și atragerea persoanelor noi în rîndurile PPRM, care împărtășesc aceleași obiective și scopuri. În luarea sa de cuvînt, Dorin Cojocaru, vicepreședintele Organizației Teritoriale Botanica a menționat că ceea ce avem foarte important este echipa, pe care trebuie să o consolidăm în continuare, trebuie să o promovăm, astfel încît să formeze imaginea unei formațiuni puternice și organizate. Dumitru Pasat, președintele OT Cantemir, a specificat că raionul pe care îl conduce continuă să fie consolidat, iar cetățenii trebuie mobilizați pentru a fi activi și pentru ași putea apăra drepturile, care de cele mai multe ori sînt încălcate. Sarcina principală a PPRM, consideră Gheorghe Buzdugan, Președinte al Organizației Ialoveni,  este de a identifica oamenii pregătiți și gospodari, care să ne reprezinte echipa în alegerile locale, raionale și republicane, oameni care împărtășesc idealurile noastre și vor munci împreună pentru a aduce schimbarea atît de mult așteptată de cetățeni. Vasile Plăcintă, președintele Organizației Teritoriale Hîncești a specificat că nimeni nu trebuie să fie indiferent de ceea ce se întîmplă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, astfel încît să ni se respecte drepturile și să ajungem la un nivel de viață civilizat și asigurat. Valentin Talmaci, membrul Comisiei De Etică și Arbitraj, a îndemnat colegii de partid să ne menținem echipa și să ne consolidăm forțele în ciuda tuturor obstacolelor și problemelor pentru a ne implica în schimbarea spre bine a viitorului nostru și a copiilor noștri. Maxim Brăila, vicepreședintele Organizațiie de Tineret, a menționat că PPRM, devine cunoscut în țară, de aceea trebuie să ne unim forțele pentru a ne consolida în continuare, pentru a ne promova și pentru a deveni o forță mobilizatoare și puternică. La finalul ședinței Alexandru Oleinic a dorit succes în continuare tuturor membrilor de partid, menționînd că dacă acțiunile membrilor vor fi coordonate în mod eficient la nivel republican și local, se va demonstra cetățenilor că Partidul Popular din RM este acea formațiune capabilă să unească în jurul său toate forțele sănătoase din țară, pentru a ajunge la guvernare și a schimba partidele din Alianță care au compromis forțele democratice și au deschis calea spre revenirea comuniștilor la putere. ,,Prin tot ceea ce facem noi trebuie să demonstrăm că sîntem o forță bine organizată, monolită și eficientă. O forță care se opune demagogiei, extremismului politic de orice culoare, o forță cu  poziţie proprie, responsabilă şi echilibrată, în toate problemele cheie ale societăţii. În sfîrşit, o forţă capabilă să-i unească în jurul său pe toţi acei care sînt îngrijoraţi de destinul ţării şi sînt gata să nu-şi precupeţească puterile pentru a o salva", a încheiat liderul PPRM, Alexandru Oleinic.

Va avea loc Consiliul Politic Național al PPRM

La 1 iunie curent, Partidul Popular din Republica Moldova, va organiza ședința Consiliului Politic Național. Principalele subiecte care vor fi discutate pe ordinea de zi a ședinței se vor referi la situația  social-politică din ţară şi sarcinile partidului la etapa actuală; îndeplinrea Planului de Acțiuni pentru anul 2013; mersul campaniei ”Tu alegi Președintele țării”, sarcinile pentru perioada urmatoare, precum și alte chestiuni ce țin de activitatea internă a partidului. Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova, va avea loc la Institutul Muncii, str. Zimbrului 10, cu începere de la ora 11.00. Presa va avea acces liber la eveniment.   Servicul de pesă PPRM Natalia Codrean 022667325

Organizaţiile teritoriale ale Partidului Popular fac apel către Președintele Ţării

Fiind pătrunşi de responsabilitatea momentului politic pe care îl trăim în prezent, reprezentanţii a circa 30 de organizaţii teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova au expediat zilele acestea, scrisori către  Preşedintele ţării Nicolae Timofti în care se arată îngrijoraţi  de cele ce se întîmplă în eşaloanele de vîrf ale puterii.  „Organizatia teritoriala Criuleni a PPRM, se spune în scrisoarea adresată şefului statului,  îşi exprimă ingrijorarea în legatură cu faptul cum derulează în prezent evenimentele pe scena politică a ţării. Apreciem la justa valoare străduinţele Dumneavoastră pentru  soluţionarea crizei politice declanşate care se adînceşte şi sîntem siguri că şi de data aceasta veţi găsi căile de depăşire a ei, încît să nu ajungem la alegeri parlamnetare anticipate.” Semnatarii din Căuşeni întreabă în apelul lor adresat Preşedintelui „Oare de acest circ politic pe care îl urmărim în fiecare seară la TV are nevoie acum ţara, oare această păruială după funcţii o să ne asigure pîinea de mîine, oare de alegeri anticipate avem noi nevoie astăzi?”  (...)  Mizăm pe experienţa şi înţelepciunea Domniei Voastre şi pe faptul că veţi găsi soluţia potrvită pentru a detensiona situaţia, instaurînd pacea şi înţelegerea.” „Luînd în consedaraţie că s-au început lucrările de primăvară, scriu reprezantaţii organizaţiei teritoriale Dubăsari, locuitorii de la sate au simţit şi simt consecinţele secetei anului trecut, se simte sărăcia şi foarte multe probleme social–economice, oamenii nu au locuri de muncă, ţara nu are timp pentru a tărăgăna negocierile şi jocurile între forţele politice din Republică.” „Domnule Preşedinte, atunci cînd am mers la alegeri, am votat pentru stabilitate, prosperitate şi integrare europeană. Am votat pentru „Moldova fără sărăcie”, „Moldova fără comunişti”, pentru „Schimbare pînă la capăt”, pentru „Bunăstare, Respect, Progres”. Mai ţine minte  clasa politică aceste promisiuni? Vă rugăm să faceţi uz de puterea pe care o aveţi şi să ne redaţi încrederea în viitorul nostru, în viitorul Moldovei”. Conducerea Partidului Popular  se alătură apelului organizaţiilor raionale ale formaţiunii şi cere implicarea categorică a şefului statului în vederea desemnării  candidatului pentru funcţia de prim-ministru şi a deblocării activităţii instituţiilor statului. Legea Suprempă a ţării  spune clar: „Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii,   independenţei  naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.” Puneţi, deci, Domnule Preşedinte,  în seviciul poporului calitatea Dumneavoastră  supremă şi nu permiteţi ca Republica Moldova să rateze şansa istorică care i se oferă. Partidul Popular din Republica Moldova 12 martie 2013 Drochia Sângerei Călărași Rezina Basarabeasca Telenești Candtemir Strășeni Șoldănești Rîșcani Briceni Cahul Anenii Noi Dondușeni Ialoveni Criuleni Bălţi Soroca Dubăsari

Şedința Consiliului Politic Național

La 17 ianuarie curent, la Chișinău, va avea loc Consiliul Politic Naţional al Partidului Popular din Republica Moldova. Pe ordinea de zi a şedinţei se va discuta componenţa Comisiilor Permanente din cadrul Consiliului Politic Naţional și aprobarea planului de acţiuni a Partidului pentru anul 2013. Totodată, în cadrul întrunirii va avea loc cooptarea noilor membri ai Comisiei de Cenzori a Partidului Popular din Republica Moldova.
<