Categorie: PPRM În Pressă

Alexandru OLEINIC: Guvernarea care ne divizează și ne dezbina ţara trebuie să plece în istorie

  În ultima perioadă de timp, volens-nolens sîntem martorii diferitelor manifestații de amploare sub lozinca Marii Adunări Naționale. Dacă e să revenim la evenimentul Marii Adunări Naționale din august 1991, la care au participat sute de mii de cetățeni, trebuie să recunoaștem că a fost cea mai pronunțată expresie a revoltei populare împotriva guvernării, care s-a soldat cu schimbarea regimului și a guvernării. Și astăzi, cetățenii Republicii Moldova care au crezut și au votat partidele din actuala guvernare și care mai continuă să creadă în schimbarea lucrurilor spre bine, care au ajuns la limita răbdării, au început să-și manifeste nemulțumirea față de acțiunile guvernanților. Adevărul este că cetățenii țării noastre nu mai doresc să tolereze starea de haos total din Republica Moldova – lipsa unei majorități parlamentare pro-europene, lipsa unui guvern profesionist și responsabil, corupție și dezmăț în sistemul judecătoresc, lipsă de grijă față de cetățeni, salarii mizerabile și prețuri fabuloase. Revolta populară este în creștere pe fundalul fărădelegilor pe care actuala guvernare continuă să le comită – nesoluționarea problemei legată de Banca de Economii, lipsa de reforme, nesemnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, blocarea finanțării externe pentru Republica Moldova. Poporul a ajuns la limita răbdării. Iar lipsa de responsabilitate și cinismul guvernanților pot să aducă Republica Moldova în pragul unor noi alegeri parlamentare, alegeri anticipate. Dacă se va face acest pas – Republica Moldova și cetățenii ei vom fi aruncați din nou în haos politic, economic și financiar. Partidul Popular este ferm convins că Republica Moldova merită un viitor european cu o nouă clasă politică care manifestă responsabilitate și respect față de cetățenii săi.    

Alexandru Oleinic : Este timpul să vă asumați responsabilitatea guvernării

  Dacă e să facem abstracție de la contextul electoral, care capătă un statut permanent la noi în țară, se creează impresia că din nou suntem puși în situația de a alege și de a decide: Ce facem mai departe? Dezvoltăm sau falimentăm statul Republica Moldova? Cu o singură excepție – acum decizia le aparține doar liderilor de partide de la guvernare, pentru opțiunile europene votate de majoritatea cetățenilor. Noi, cetățenii Republicii Moldova, am optat prin votul acordat, pentru viitorul european al țării noastre. Acum este timpul liderilor de partide pro-europene să demonstreze societății și comunității internaționale, responsabilitate și angajare plenară. Situația la care s-a ajuns în Republica Moldova – lipsa democrației, deoarece nu este respectat principiul separării puterilor în stat; un nivel înalt al corupției, prin coruperea instituțiilor statului; lipsa dezvoltării economice și a nivelului de trai al cetățeanului – a aruncat statul nostru cu treizeci de ani în urmă. Economia națională nu are potențial de creștere, iar companiile de stat au înregistrat datorii de peste 40 miliarde de lei. Din cauza instabilității politicii fiscale, importurile și exporturile au scăzut dramatic. În primele 5 luni ale anului - doar  importul de automobile s-a redus cu peste 30 la sută,  fapt ce va diminua considerabil veniturile la bugetul de stat. Din cauza instabilității și fluctuației cursului de schimb al valutelor străine față de leul moldovenesc, prețul de import al benzinei s-a majorat cu 36%, iar prețul de vinzare al benzinei s-a  scumpit cu 2%. Aceste majorări se produc din nou în preajma începerii recoltării roadei de grîu, și așa compromisă din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Șirul scumpirilor abia începe. Iar lipsa de decizii responsabile din partea guvernării pentru situația din sectorul bancar - a condus la blocarea finanțării externe din cauza nesemnării Acordului cu Fondul Monetar Internațional. În aceste condiții, liderii partidelor de la guvernare sunt obligați să dea dovadă de responsabilitate politică și să realizeze următoarele: Formarea unei coaliții majoritare parlamentare, care să-și asume realizarea responsabilă a angajamentelor trasate în documentele de politici cu partenerii noștri de dezvoltare. Formarea unei echipe guvernamentale din profesioniști și specialiști cu experiență în domeniu, care cu adevărat să-și dorească realizarea reformelor necesare economiei naționale și societății. Finalizarea situației cu furtul de la cele trei bănci: BEM, Banca Socială și Unibank. Revizuirea strategiilor de dezvoltare a sectorului bancar și adoptarea cadrului legal necesar pentru majorarea fondului de garantare a depunerilor bănești și de diminuarea a ratei la creditele pentru dezvoltarea economică. Revizuirea propunerii de naționalizare a Băncii de Economii, realizarea căreia va pune pe umerii cetățenilor noi datorii de stat. Revizuirea politicii fiscale și a bugetului de stat pe anul 2015 și adoptarea unei politici fiscale pe o perioadă de 3-5 ani, care va asigura climatul investițional şi securitatea economico- financiară a statului. Adoptarea unui plan anticriză, care să identifice prioritățile din sistemul bancar, financiar (reguli clare de creditarea a economiei naționale, garantarea depunerilor);  de dezvoltare economică (suport inițiativelor de lansare a afacerilor, eliminarea barierelor din mediul de afaceri) și de garantare a unui nivel de trai corespunzător (garanții sociale celor angajați în cîmpul muncii și celor care au nevoie de suport din partea statului). NU CETĂȚENII TREBUIE SĂ SUPORTE EFECTELE CRIZEI, DAR CEI CARE AU ADUS ȚARA ÎN PRAG DE CRIZĂ! În caz contrar, UNICA NOASTRĂ SALVARE poate fi introducerea administrării externe de către partenerii noștri de dezvoltare, care au acordat în avans un suport considerabil guvernării pro-europene din Moldova.    

Alexandru Oleinic, despre naţionalizarea Băncii de Economii

  Indignat de încercările de a influența, cu orice preț, votul cetățenilor la scrutinul electoral local, liderul Partidului Popular din R. Moldova, Alexandru Oleinic, a discutat despre ”naţionalizarea” Băncii de Economii - concluzia la care au ajuns liderii din Coaliţia de guvernare, acum cîteva zile. Politik.md: Acum cîteva zile, liderii PLDM şi PD au declarat că Banca de Economii trebuie naționalizată. După părerea dumneavoastră, această concluzie este benefică pentru cetățenii R. Moldova sau este, doar, un scenariu în ajunul alegerilor locale? Alexandru Oleinic: Sunt doar niște declarații prin care se încearcă de a influența votul cetățenilor la scrutinul electoral local general din 14 iunie curent. Voi reaminti doar că aceiași propunere a fost lansată și de PCRM în anul 2013, dar care nu a avut priza pe motivul lipsei de bani la bugetul de stat, sumă estimată aproximativ la cel moment era  mai puțin de un miliard de lei. Este doar o declarație iresponsabilă și inacceptabilă. Deoarece este binecunoscut faptul că unul din criteriile obligatorii pentru semnarea unui Program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) îl constituie neadmiterea majorării cheltuielilor la bugetul de stat, cheltuieli care provoacă majorarea deficitului bugetar sau a datoriei de stat interne. Îndeosebi în condițiile în care - în 2013 bani la bugetul de stat nu erau, atunci  în 2015, după furtul miliardului de euro - statul  va fi obligat să mai dea cel puțin 5 miliarde de lei, având o datorie publică internă de 7 miliarde de lei și un deficit  bugetar de 4 miliarde de lei. Constatăm că, propunerea de naționalizare a BEM poartă un caracter populist, deoarece, în primul rând, în contextul prevederilor Hotărârii Curții Supreme de Justiție conform căreea BEM a trecut în posesia statului, nu este clar ce vom naționaliza? Doar datoriile BEM? În al doilea rând, lipsa unui cadru juridic corespunzător, va crea mari dificultăți în raport cu acționarii băncii și  îi va defavoriza pe depunătorii BEM. Și în al treilea rând,  care vor fi costurile acestei naționalizări și cine le vor suporta? În situația în care guvernarea, prin acțiunile și inacțiunile sale, se face unicul vinovat de situația din sistemul financiar-bancar, care a adus țara în prag de faliment, Partidul Popular cere realizarea următoarelor măsuri: Pentru readucerea încrederii populației și ale donatorilor în  guvernare și  cursul european a  Republicii Moldova - mai întâi, întoarceți miliardul de euro furat! Pentru a nu destabiliza total sistemul financiar-bancar și a nu admite lichidarea celor trei bănci - întoarceți miliardul furat! Pentru a nu provoca izolarea țării noastre și destabilizarea situației social-politice prin neonorarea angajamentelor asumate - întoarceți miliardul furat! Politik.md: În cazul în care guvernarea nu va reuși să întoarcă miliardul, ce va urma? Alexandru Oleinic: Îi rămâne să-și asume responsabilitatea de ce ne așteaptă.  

Alexandru Oleinic: Lichidarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și a Unibank-ului pune o presiune socială enormă asupra cetățenilor

  În așteptare de soluții pentru întoarcerea miliardului dispărut de la Banca de Economii Banca Socială și Unibank, recent au apărut informații conform cărora pentru a semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, Guvernul trebuie să se oblige să inițieze procedura de lichidare a celor 3 bănci. Lucrul care, fiind realizat, nicidecum nu se va solda cu obiectivul trasat – întoarcerea miliardului furat în caznaua statului. Dimpotrivă, va provoca și mai multă panică în societate și va clătina grav credibilitatea sistemului bancar. Or, să înțelegem că echipa guvernamentală, care negociază cu misiunile Fondului Monetar Internațional nu are destule capacități pentru a conveni cu experții FMI asupra unor soluții mai eficiente și cu un impact minor asupra societății. Este evident, că în condițiile în care Republica Moldova nu va putea beneficia de nici un suport financiar al donatorilor, fără existența unui Acord cu FMI, negocierile asupra acestui nou Program vor fi anevoioase, dacă mai luăm în calcul și faptul că problemele de la BEM au fost menționate în rapoartele misiunilor FMI de după 2010 pînă în prezent. Iar obrăznicia guvernării, care în loc de înlăturarea lacunelor menționate, a generat situația pe care o avem astăzi – miliardul furat, hoții nepedepsiți, băncile falimentate. Lucrul cel mai grav este că toată povara acestui jaf va fi suportată de cetățenii deponenți ai acestor bănci. Urmează să contăm, că pînă la sosirea misiunii Fondului Monetar Internațional, echipa de experți naționali vor reuși să identifice soluții mult mai eficiente pentru aceste trei bănci și nu vor îndrăzni să implice cetățenii în recuperarea miliardului furat.  

Alexandru Oleinic: Eșecul Republicii Moldova la summitul de la Riga este dovada guvernări falimentare pentru viitorul european al țării noastre

  Tăcerea oficialităților după summitul de la Riga, îndeosebi după declarațiile optimiste din ajunul reuniunii creează o stare de nedumerire în societate – încotro mergem? Ce se întîmplă cu țara noastră? Și controversatele informații expuse în comunicatele de presă preluate de agențiile de presa din străinătate sunt dovada eșecului actualei guvernării de la Chișinău în realizarea reformelor în contextul Acordului de Asociere RM-UE. Dar cea mai importantă acțiune, care continuă să constituie principalul reper al dialogului cu partenerii de dezvoltare este problema marei corupții în care sînt implicaţi unii demnitari de stat. De ce am ajuns la această situație? Deoarece actuala guvernare este preocupată de propriile afaceri și probleme, pe cînd problemele cetățenilor și problemele țării continuă să se contureze într-o criză de proporții. În pofida faptului că atît experții naționali, cît și cei internaționali ne atenționează despre prăbușirea economiei naționale în anul curent dacă nu se vor întreprinde măsuri concrete în vederea evitării acestei drame, guvernarea sustrage atenția societății de la gravele probleme social economice prin diverse marșuri și mitinguri. În loc de măsuri concrete pentru susținerea mediului de afaceri și a întreprinderilor – guvernarea adoptă o politică bugetar-fiscală restrictivă și imprevizibilă, implementarea căreia va alunga din țară şi puţinii investitori rămași. În loc de suport agricultorilor – guvernarea majorează prețurile la motorină și refuză să acorde subvențiile necesare sectorului. În loc de politici responsabile în vederea asigurării securității naționale – guvernarea, prin reprezentații săi, declară, că ei au știut despre furturile de la cele trei bănci și că chiar știu și unde sînt banii, dar acțiunile legale necesare nu se întreprind.  Concluzia este că actuala guvernare, prin acțiunile și inacțiunile sale, falimentează statul Republica Moldova. Cred că o atare stare de lucruri nu mai poate fi tolerată. PPRM a susținut permanent opțiunea europeană a majorității cetățenilor Republicii Moldova și pledează în continuare pentru europenizarea țării noastre. Nici o guvernare nu este în drept să schimbe direcția de dezvoltare pentru care au optat cetățenii țării noastre – integrarea în Uniunea Europeană. În acest scop, PPRM cere reprezentanților partidelor de guvernare, să respecte voința majorității cetățenilor și să-și asume public angajamentul de a nu devia de la promisiunile electorale – continuarea cursului european, continuarea procesului de întregire a Moldovei și asigurarea viitorului european al țării noastre și să implementeze cu responsabilitate angajamentele asumate. Pentru ca la următorul summit al Parteneriatului Estic din 2017 Republica Moldova să obțină statutul de țară candidat.  

Tinerii PPRM au cerut înapoi miliardul furat

  Tinerii PPRM, au organizat în fața sediului central al PLDM, un protest prin care  au cerut celor responsabili să întoarcă înapoi banii furați din cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. De aceste delapidări, protestatarii i-au învinuit pe foștii prim-miniștri, Vlad Filat și Iurie Leancă, exponenți ai PLDM. „Atât Vlad Filat, cât și Iurie Leancă au fost în fruntea Guvernului atunci când a avut loc furtul. Ei au condus Guvernul timp de 6 ani de zile. În 2009, cetățenii au așeptat o schimbare, au așteptat să vină o clasă politică nouă, au așteptat să vină partide pro-europene, care să dezvolte statul R. Moldova. Dar ceea ce vedem noi astăzi este inversul așteptărilor noastre. Guvernele de după 2009 au prădat această țară, au distrus și au vândut tot ce au putut. Noi nu putem rămîne indiferenți față de ceea ce se întâmplă în sistem”, a declarat Maxim Braila, prim-vicepreședintele organizației de tineret a Partidului Popular. Echipați cu pancarde și steaguri cu simbolica formațiunii politice PPRM, tinerii au scandat: „Întoarceți miliardul înapoi”, „Moldova nu se vinde” și „Jos Filat”.    

Mihai Cîrlig dezvăluie încă un act de corupție al lui Dorin Chirtoacă!

Azi, 12 mai 2015, în cadrul unei conferinţe de presă, candidatul Partidului Popular din Moldova la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Mihai Cîrlig, a adus dovezi clare despre ilegalităţile comise la cedarea parcării Spitalului Clinic Republican în folosul unui agent economic. În anul 2010, în apropierea Spitalului Republican din Mun. Chişinău, compania de construcţii “Dansicons” a început construcţia unei zone rezidenţiale, destinată, în  mare parte, lucrătorilor din domeniul medical. Timp de 5 ani, au fost construite şi date în exploatare 31 de blocuri de locuit. Conform Legislaţiei în vigoare, în curtea acestor blocuri trebuiau să fie amenjate terenuri de joacă pentru copii, locuri de distracţie şi agrement, o parcare (700 locuri) etc, însă în loc de toate aceste utilităţi, s-au mai construit alte 3 blocuri de locuit (preţul apartamentelor din acele 3 blocuri fiind de 550 euro / m2), fapt care trebuia să împiedice procedura de dare în exploatare. Totodată, peste 85% din spaţiile locative din acea zonă rezidenţială au fost vîndute altor persoane, (cu 100 euro mai scump decît suma prevăzuă în proiect), ci nu medicilor, aşa cum era stabilit iniţial. Odată cu darea în exploatare a blocurilor locative menţionate, a apărut necesitatea locurilor de parcare, astfel, în mod ilegal, parcarea din faţa Spitalului Republican, care era destinată medicilor, pacienţilor şi vizitatorilor instituţiei, a fost dată în gestiunea aceleiaşi companii de construcţii care a efectuat lucrările blocului rezidenţial Testimiţeanu. Astăzi, în acea zonă se efectuează lucrări de construcţie a unei parcări pentru locatarii acestor blocuri, iar medicii şi vizitatorii, inclusiv maşinile de urgenţă, nu numai că nu au unde staţiona, dar nici nu pot ajunge la locul destinaţiei din cauza ambuteiajelor care se formează zilnic.   Pînă în ziua alegerilor locale, săptămînal, Mihai Cîrlig va organiza cîte o conferinţă de presă pentru a  dezvălui alte ilegalităţi comise de Dorin Chirtoacă.  

Mihai Cîrlig a dezvăluit în cadrul unei conferinţe de presă un şir de acte de corupţie ale lui Dorin Chirtoacă

Azi, 6 mai 2015, candidatul Partidului Popular din Moldova la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Mihai Cîrlig, a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă ilegalitatea acţiunilor lui Dorin Chirtoacă în gestionarea terenului de importanţă strategică de lîngă Circ, sectorul Rîşcani. Pe parcursul anului 2014 de către Primăria mun. Chișinău  au fost lansate mai multe proiecte ilegale care au atras atenția publicului larg. Un exemplu elocvent în acest sens este terenul din zona Circului din capitală. Terenul respectiv are peste 270 ari și a fost înstrăinat pentru o „Ligă de baseball și softball pentru copii”, însă cînd s-a cerut detaliile despre Ligă și în urma adresării la Ministerul Justiției, s-a constatat că aceasta nu este înregistrată și eventual nici nu există. Prețul de piață la un ar de teren în această zonă  este de 50 mii euro, ceea ce  înseamnă că terenul de 270 ari valorează 270 milioane de lei. O altă ilegalitate din preajma Circului este construcția unui bloc locativ. Construcția are abateri de la normele prevăzute de lege, deoarece în autorizație este stipulat că se prevede construcția unui bloc cu 2 partere, 3 nivele și 2 mansarde, lucru de altfel, inimaginabil! Mihai Cîrlig a mai prezentat și cazul construcției ilegale de pe strada Nicolae Dimo 13/1 - o problema care se înceracă a fi soliţionată  deja de mai  mulți ani, dar fără nici un rezultat. Acest caz, de asemenea a fost mușamalizat de către funcționarii din Primărie. Toate construcțiile menționate urmau să fie incluse atît în planul urbanistic  general, cît și în planul urbanistic zonal, lucru care nu s-a realizat.  Pînă în ziua alegerilor locale, săptămînal, Mihai Cîrlig va organiza cîte o conferință de presă pentru a  dezvălui alte ilegalități  comise de  Dorin Chirtoacă.

Alexandru Oleinic:În loc de decizii imediate, reprezentanții guvernării se dau în spectacole

Ultimele declarații și acțiuni ale liderilor politici și ale demnitarilor, responsabili de gestionarea domeniului financiar bancar, vis-a-vis de publicarea raportului de audit al companiei Kroll pot fi calificate drept batjocură față de cetățenii Republicii Moldova. Cei care au promis acțiuni concrete și că cei care se fac vinovați de deposedarea statului și cetățenilor de miliarde de lei, se pare că au dat startul campaniei electorale și concurează la capitolul cine primul va face publică informația din raportul comisiei de anchetă și din raportul Kroll privind situația de le Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Nu am mai asistat la așa spectacole de prost gust al clasei politice - dovada lipsei de respect și responsabilitate, și lucrul cel mai grav –  punerea în pericol a securității și statalității Republicii Moldova. Partidul Popular din Republica Moldova, acuză și cere instituțiilor statului și a celor de drept din țara noastră, să-și onoreze cu responsabilitate atribuțiile de serviciu, să înceteze batjocora informațională în societate, SĂ SE AUTOSESIZEZE și SĂ APROBE DECIZIILE NECESARE față de cei care se fac vinovați. Iar dacă nu vă ajunge curaj și responsabilitate - DEMISIONAȚI.   

Alexandrul Oleinic: Ce am făcut timp de şase ani?

Dramatizmul timpurilor pe care le trăim, starea de haos şi de imoralitate pe care o suportă  acum cetăţeanul Moldovei, ne obligă să căutăm adevăratele cauze care  au stat la începutul  acestui dezmăţ fără de seamăn. Trebuie să spunem că actul de început al acestei drame naţionale îl constituie  totuşi acea mascaradă de alegere a Preşedintelui ţării, atunci cînd sub falsul pretext al alegerii unui preşedinte  al poporului, clasa politică a degradat în  scheme şi tîrguri, urmărind nimic altceva decît propriile interese şi eşuînd în  ordinare reglări de conturi. A fost începutul unei lungi perioade de şantaj, traseism prin trădare, de abandonare a tot ce înseamnă  Constituţie şi moralitate, angajament faţă de cetăţean, bunăcreştere. Deşi, în mod normal, alegerea preşedintelui trebuia să aducă pace şi consens, să asigure o evoluţie normală a lucurilor în ţară, au urmat patru ani de discreditare totală a clasei politice şi a instituţiilor statului,  ani de goană după îmbogăţiri fără limite care au culminat cu acel  furt al secolului – devalizarea Băncii de Economii şi compromiterea totală a  institutiilor statului. În felul acesta Moldova îşi reconfirmă  calificativul de cea mai coruptă ţară din Europa, instaurînd în  vîrful puterii un guvern de-a dreptul întîmplător. Alegerile din noiembrie, prin care Moldovei i se  oferea şansa de a se reabilita ca opţiune democratică şi europeană, au eşuat şi ele în jocuri murdare cu încălcări grave, aducerea în scena politică a unor clone şi scoaterea de pe aceeaşi scenă a unor concurenţi incomozi. Cetăţeanul a fost şantajat  şi minţit cu „pericolul schimbării vectorului extern” şi cel al „căderii democraţiei”, pentru ca  tot atunci, în spatele lozincilor de falsă mobilizare să se producă furturi greu de imaginat. Urmare a unei guvernări iresponsabile, timpurile care vin  aduc în mod iminent  creşteri  de peste 50 la sută a tarifelor la resursele energetice, care, la rîndul lor vor genera  scumpiri în lanţ la servicii, mărfuri şi produse  şi care vor sărăci  dramatic majoritatea cetăţenilor. Ieşirea oamenilor în stradă, protestele  de acum cîteva zile ne obligă să răspundem  corect şi rapid la cîteva  întrebări: Ce totuşi îi nemulţumeşte?  Cine e cel de la protest? Va rămîne oare în Piaţă sau va acoperi întrega Moldovă? Şi încă o întrebare: Ce am făcut timp de şase ani?