Categorie: Știri din Teritoriu

PPRM despre anul politic 2015 – oportunităţi şi pericole

Alexandru Oleinic, preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova a exprimat poziția formaţiunii pe marginea mai multor chestiuni de  importanță majoră,  care decurg din actualitatea politică şi care pot marca dur viaţa oamenilor şi viitorul Republicii Moldova. Referinduse la  scrutinul electoral din 30 noiembrie 2014, liderul PPRM a menţionat că acesta „a fost mai degrabă un referendum pentru determinarea vectorului extern al țării noastre, decît o competiție a programelor electorale și doctrinelor concurenților electorali. Am fost martorii unei campanii agresive din partea partidelor de la guvernare cu implicarea la maximum a resurselor administrative și financiare, cu încălcarea masivă a regulilor de joc pe piața mediatică și aplicarea metodelor antidemocratice de luptă cu concurenții electorali: începând cu înregistrarea partidelor clone și continuînd cu excluderea unor concurenți electorali, pe ultima sută de metri, din cursa electorală. În toți cei 24 ani de existență a R.Moldova ca stat democratic, pentru prima dată cetățenii țării au fost martorii unei campanii electorale antidemocratice și cu încălcări grave, care, deși s-a soldat cu câștigul la limită a forțelor pro-europene, dacă sa luăm în calcul partidele care au ajuns în Parlament, dar dacă pornim de la votul exprimat de cetăţeni pentru toţi concurenţii electorali, atunci putem constata că partidele care au guvernat ţara în ultimii 5 ani, au fost dur taxaţi de către alegătorii săi, pentru promisiunile date şi neîndeplinite în promovarea reformelor şi dezvoltarea durabilă a ţării. În plus, anume partidele de orientare democratică au amplificat acțiunile de limitare a accesului în Parlamentul Republicii Moldova – au majorat pragul electoral și au dispersat electoratul prin crearea partidelor clone. În rezultat – forțele pro-europene au acces în Parlamentul Republicii Moldova  cu un număr minim de mandate -  număr insuficient pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și pentru modificarea sistemului de alegere a Președintelui țării. Astfel, și după expirarea celor 5 ani, așa-numita guvernare pro-europeană din nou riscă să aducă țara în pragul unei crize economice și politice care va pune în pericol viitorul R. Moldova. Pentru a nu permite declanșarea unei crize politice, societatea are nevoie de unitatea clasei politice pronaționale și proeuropene pentru a continua modernizarea, dezvoltarea și consolidarea țării. În acest scop PPRM va insista în obținerea unui consens larg al societății și al partidelor politice în numele priorității naționale – integrarea europeană a Republicii Moldova. Un alt subiect asupra căruia s-a expus Alexandru Oleinic a fost situația politică post electorală și semnarea acordului de constituire a Alianței Politice minoritare pentru Moldova Europeană. PPRM constată că, atît perioada de guvernere a partidelor pro-europene, cît și perioada post-electorală după scrutinul din 30 noiembrie 2014 au aceleași caracteristici comune – haos, incertitudine și divergențe politice, bazate doar pe interese proprii și nicidecum pe interesele cetățenilor și ale statului Republica Moldova. Nici însuși semnare Acordului de constituire a Alianţei Politice pentru Moldova Europeană nu este ceva nou pentru politica moldovenească – o situație similară am avut-o în 1999, când Guvernul a fost instituit cu votul comuniștilor, doar că situația politică și economică era total diferită. Iar consecințele acelei cedări pentru constituirea unei coaliții cu susținerea  comuniștilor  o resimțim și astăzi - anume atuci s-a acceptat substituirea prevederilor constituționale privind alegerea Președintelui țării prin votul direct al poporului cu votul a 61 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Acceptarea condiției înaintate de comuniști la acel moment, precum în numele viitorului Republicii Moldova, de facto a însemnat aruncarea țării noastre cu zeci de ani înapoi. În contextul formării unei noi alianțe a forțelor pro-europene cu susținerea tacită a PCRM,  PPRM exprimă o mare îngrijorare față de alianța nou creată din următoarele considerente: O alianță minoritară cu susținerea tacită a PCRM pune în pericol adoptarea proiectelor de acte legislative necesare pentru continuarea reformelor şi îndeplinirea prevederilor Acordului de Asociere UE-RM care vor garanta parcursul European al RM. Lipsa de credibilitate a acestei alințe - deoarece atât PLDM cât și PD au obținut votul cetățenilor datorită faptului că au declarat și au luptat pentru înlăturarea comuniștilor de la putere, au promis cetățenilor o Moldova europeană și fără comuniști. Este o alianță la baza căreia au stat împărțirea funcțiilor și a zonelor de influiență dar nu un program de dezvoltare a Republicii Moldova. Este o alianță de scurtă durată – deoarece tot mai mulți oficiali europeni, care au pledat pentru un vot în avans în favoarea europenizării țării noastre, la moment își exprimă nemulțumirea asupra modalității de creare a alianței minoritare. În consecință – o alianță care nu garantează o stabilitate politică de durată, conduce la înghețarea finanțărilor externe și la stoparea fluxului de investiții străine in țară. Astfel Moldova poate rata miliarde de lei la bugetul de stat, fapt ce va pune în pericol onorarea mai multor obligațiuni sociale ale statului. În scopul depășirii unor astfel de situații, noua Alianță de guvernare se face responsabilă atît față de cetățenii țării noastre cît și față  de partenerii noştri europeni, care au oferit Republicii Moldova un avans de încredere în parcursul europen al țării noastre. Pentru onorarea acestei încrederi,  viitorul Guvern, care, sperăm să fie investit în funcție cît mai curînd posibil, este obligată să purceadă în mod de urgență la realizarea următoarelor angajamente: În primul rând, adoptarea, de urgență, a pachetului de legi privind politica fiscală și ale bugetului de stat pe anul 2015. Proiecte de legi care trebuie să corespundă angajamentelor asumate și să includă măsuri de reformare a economiei naționale în vederea stimulării mediului de afaceri și reducerii poverii fiscale. Una din prioritățile indiscutabile ale politicii bugetare necesită să constituie  reducerea cheltuielilor pentru întreținerea aparatului de stat, central și local cu minim 30% . La moment o treime din bugetul de stat este orientat spre întreținerea birocraților.Trebuie urgent de eficientizat actul de guvernare prin micșorarea numărului de ministere și implimentarea guvernării electronice. Reforma în domeniul justiției a devenit o rușine națională. PPRM este ferm convins că marea majoritate a judecătorilor și procurorilor din RM sunt oameni de o înaltă moralitate și responsabilitate. Realizarea cu succes a reformei în justiție va depinde de implicarea acestora în procesul de reformare. Partidul Popular va insista asupra reformei în domeniul protecției sociale, astfel încât calculul tuturor suporturilor să înceapă de la costul minimului de existență pentru a le asigura cetățenilor un nivel de venituri corespunzător necesităților. În viziunea PPRM o altfel de abordare este alogică. Partidul Popular va insista și în continuare pentru realizarea reformelor în agricultură. Reforme care vor impulsiona dezvoltarea sectorului și vor contribui la dezvoltarea mediului rural. Noul Guvern va trebui să adopte o nouă abordare în vederea gestionării eficiente a proprietăților statului, domeniu care a căpătat o direcție periculoasă în ultima perioadă de timp. Noul Guvern va trebui să nu cedeze presiunilor politice și să gestioneze proprietățile sale cu maximă eficiență pentru binele poporului, dar nu al unor persoane din spatele forțelor politice. Indiscutabil, anul 2015 va fi un an greu pentru Republica Moldova. In plus, desfășurarea alegerilor locale generale în iunie va bloca din nou activitatea instituțiilor statului, care masiv vor fi implicate în alegerile locale.   În acest scop, noua alianță minoritară, va trebui să  depolitizeze la maximum  funcțiile publice din cadrul  guvernului, pentru a pune instituțiile statuluiu în serviciul cetățenilor, dar nu al partidelor politice, aflate la guvernare.

Orice tărăgănare a alegerii conducerii Parlamentului împinge ţara spre dezastru

Partidul Popular acuză comportamentul iresponsabil al pardelor parlamentare pro-europene în vederea constituirii majorității parlamentare. Evoluția negocierilor pentru constituirea alianței de guvenare și sedințele forului legislativ sunt transformate în teatrul absurdului. Voința cetățenilor este ignorată, iar țara este aruncată în haos total – astfel, cei care în campania electorală ne-au garantat parcursul european al  Republicii Moldova, astăzi sunt ghidați doar de propriile interese de partid. PPRM constată cu îngrijorare  - lipsa de responsabilitate a clasei politice, lipsa dialogului și a compromisului – pot aduce Republica Moldova în pragul unei crize politice profunde și vor compromite procesul de europenizare a țării noastre. Şi toate aceste tărăgănări, în timp ce starea de lucruri de pe piața valutară și din economia națională este gata să degradeze într-o criză economică şi financiară. În timp ce instituțiile statutului nu pot activa deoarece nu avem un buget adoptat pentru anul 2015. Nu a fost aprobată nici politică bugetar-fiscală pentru acest an, în consecință statul ratează venituri la buget de zeci de milioane. Republica Moldova riscă să rateze mai multe proiecte investiționale de proporții. Nu a fost convocată ședința privind implementarea Acordului de asociere. Relațiile cu Fondul Monetar Internațional aproape că sunt blocate, fapt care descurajează investitorii să vină în Moldova. Toate aceste fenomene negative : dezmățul politic, devalorizarea valutei naționale, creșterea prețurilor coduc doar la un singur lucru – sărăcirea și dezamăgirea cetățenilor, deoarece salariile, pensiile și  plăţile sociale se devalorizează. Şi de data aceasta toate aceste probleme vor fi puse  pe umerii cetățenilor, acelor care au ales actualii deputaţi pentru a guverna ţara cu responsabilitate în interesul oamenilor şi al ţării. Le-au dat votul pentru a rezolva problemele arzătoare care le face viaţa amară. Partidul Popular , în numele cetățenilor Republicii Moldova, va îndeamnă, stimați reprezentați ai partidelor pro-europene, să vă onorați cu demnitate promisiunile expuse în campania electotală, să nu tradați încrederea cetățenilor și să manifestați respect și responsabilitate față de statul Republica Moldova. În caz contrar orice tărăgănare a alegerii conducerii Parlamentului și a executivului va împinge Republica Moldova  spre dezastru.    

Viitoarea guvernare a Moldovei este obligată să urmeze vectorul european pentru care a optat electoratul

Partidul Popular din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu tergiversarea negocierilor privind crearea alianței de guvernare. Cu atât mai gravă este situația cu cât nu au fost adoptate documente cardinale, bugetele pentru anul 2015, politica bugetar fiscală pentru acest an, ce crează multă incertitudine atât în economie, cât și mediul de afaceri. Pe agendă se află multe chestiuni legate de implementarea Acordului de asociere și respectiv a Acoprdului de liber schimb, a căror amânare ar aduce prejudicii parcursului european și a sprijinului acordat de către instituțiile financiare europene și internaționale.  Republica Moldova se află acum, mai mult ca niciodată, în pragul unei schimbări a vectorului politic al țării. În condițiile create, PPRM solicită formațiunilor politice parlamentare să găsească o soluție în beneficiul țării, să păstreze vectorul pro-european al Republicii Moldova în ce componență nu ar crea alianța de guvernare, declarată sau nedeclarată. Schimbarea vectorului pro/european în acest moment ar transforma catastrofa morală în care a ajuns guvernarea în una economică, în care va ajunge inevitabil Republica Moldova. Ultimele alegeri parlamentare au fost o confruntare între mișcările pro-europene și cele pro-euroasiatice. Populația a creditat cu votul său partidele pro-europene, susținând astfel vectorul european. În aceste condiții, orice schimbare bruscă a vectorului va înclina balanța ireversibil. Fapt care va afecta viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova.  PPRM va organiza un breafing în una din zilele următoare exprimînd opinia partidului privind prioritățile Republicii Moldova pe termen scurt, mediu și lung.

PPRM, partidul Mărului, cheamă la crearea unui nou pol politic

Am participat la o campanie electorală marcată de multiple încălcări ale normelor legale şi morale, dominată de monopolul mediatic al partidelor de la guvernare corupte şi de utilizarea abuzivă a resurselor administrative, bugetare în interesul meschin al acestor grupări politice. La o analiză obiectivă a rezultatului votului din 30 noiembrie, PPRM constată că, deşi calculele post-electorale, luând în consideraţie îngrădirea reprezentativităţii partidelor politice în Parlament, urmare a măririi pragului electoral la 6%, dau o majoritate parlamentară partidelor de centru şi de centru-dreapta pro-europene, în realitate, majoritatea voturilor au fost acumulate de partidele de stânga, de orientare pro-euroasiatică. Nu poate fi ignorată nici dezamăgirea cetăţenilor legată de neonorarea promisiunilor guvernării, demonstrată prin absenteismul de la vot a jumătate din populaţie. De aici, tragem concluzia că rezultatul a 4 ani de guvernare nu i-a convins pe cetăţenii Republicii Moldova că un  viitor european este real. Dimpotrivă, s-a adâncit neîncrederea în grupările de la Putere şi în capacitatea acestora de a implementa reformele necesare pentru modernizarea şi transformarea statului  în unul de drept, prosper şi european. Ne întrebăm, în acest caz, cine a câştigat, de fapt, alegerile din 30 noiembrie? În opinia Partidului Popular, ținând cont de modul în care s-a desfăşurat campania electorală, precum şi de sentimentul de dezgust şi  de dezamăgire al majorităţii alegătorilor, în realitate, au avut de câştigat doar partidele de la guvernare, şi nu cetăţenii Republicii Moldova. Vom avea, cel mai probabil, o majoritate parlamentară bazată pe „principii şi valori” ale guvernărilor anterioare, lipsită de legitimitate morală şi politică. Iar, luând în consideraţie evenimentele din ultima săptămână electorală, - vom avea şi o opoziţie parlamentară „avană”, dar, în realitate, - şubredă şi „constructivă”. În aceste condiţii, PPRM va continua lupta începută acum 3 ani, de când a fost creată formaţiunea, pentru a construi, consecvent şi hotărât, o alternativă viabilă şi credibilă actualului corp de deputaţi. Facem apel  către toţi oamenii de bună credinţă din Republica Moldova, către toate forţele politice apropiate viziunilor noastre şi care doresc o Moldovă a muncii cinstite, a ordinii, a dreptății şi a bunăstării, să ni se alăture şi să ducem această luptă împreună. E momentul edificării unei  alternative actualului sistem politic şi constituirii unei noi platforme social-politice, în care oamenii să se regăsească şi alături de care să-şi făurească viitorul pe care îl merită cu adevărat.  Mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut, ne-au votat, celor care s-au implicat direct sau indirect în campania electorală a PPRM, a echipei MĂRULUI. Mesajul nostru s-a făcut auzit în ciuda tuturor obstacolelor pe care le-am  întâmpinat. Ştim că avem mult mai mulţi simpatizanţi decât apar în buletinele de vot, dar pragul electoral exagerat i-a descurajat pe mulţi şi i-a determinat să-şi îndrepte votul spre unul dintre partidele de la guvernare. Acest fapt nu ne descurajează, ci, dimpotrivă, ne face mai încrezuţi, mai motivaţi în lupta noastră pentru un viitor cu adevărat  european aici la noi, acasă, în Republica Moldova!

PPRM acuză intenția guvernului Leancă de fraudare a alegerilor

Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM) acuză Guvernul de proastă organizare a alegerilor  și suspectează fraudarea masivă a votului cetățenilor. Regulamentul emis de Comisia Electorală Centrală (CEC) și aprobat prin Hotărîrea CEC nr 2689 din 7 octombrie 2014, conform căruia fiecare cetățean prezent la vot trebuie să se înregistreze în sistemul electronic, este încălcat în toate secțiile de vot din țară.  Alegătorilor li se spune că sistemul electronic este blocat, datele de identificare de pe buletin se scriu de mînă pe o simplă foaie de hîrtie și li se mai cere și o copie după buletinul de identitate. Domnului Prim Vice-Președinte al PPRM, Valeriu Cosarciuc, prezent în cursul dimineții la secția de votare nr. 213, i-a fost încălcat dreptul de vot, deoarece conform articolleor 60 și 61 din Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale, domnia sa putea să voteze doar după ce este verificat în sistemul electronic, SIAS "Alegeri", lucru care nu s-a întîmplat. Această încălcare a dreptului de vot are loc în majoritatea secțiilor de vot din țară. PPRM suspectează că așa zisa blocare a sistemului electronic s-a făcut intenționat pentru a permite ca simpatizanții și cei plătiți de actuala putere să poată vota de mai multe ori fără a putea fi depistați. PPRM cere o anchetă a organelor în drept și sesizează observatorii internaționali asupra situației. Amintim că împiedicarea alegătorilor să-și exercite dreptul de vot a fost pusă la cale și în alegerile recente din România, inclusiv la noi în Republica Moldova unde mii de oameni au stat degeaba la cozi imense la secțiile de vot.

Lider local PPRM agresat de un simpatizant PLDM după o vizită a premierului Iurie Leancă

În seara zilei de 27 noiembrie, Ion Moruz, președintele Organizației Primare a Partidului Popular din Republica Molodova (PPRM) din satul Parcani, raionul Soroca, a fost bătut de un simpatizant de-al PLDM, la scurt timp după vizita în localitate a Primului Ministru Iurie Leancă. Agresorul pe nume Igor Cetulean a intrat în ograda lui Ion Moruz și fără vreo explicație l-a lovit cu pumnii în față și cu piciorul în piept după ce acesta a căzut jos. Agresiunea s-a întîmplat după ce liderul local PPRM a criticat actuala guvernare la adunarea pe care Primul Ministru, Iurie Leancă, a organizat-o în localitate. Ion Moruz a reclamat cazul la Poliție chiar în seara acelei zile prezentînd și un certificat medico-legal care confirmă că a fost bătut. Deși agresorul este cunoscut, pînă la moment Poliția nu a luat nici o măsură. Ieri, la două zile după ce a avut loc agresiunea, la solicitarea presei locale, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției Soroca a declarat că "materialele sînt la sectorist" și că nu există certificat de la medicul legist, deși acesta a fost transmis încă de vineri. În schimb, fără să fi realizat vreo anchetă, ofițerul de presă al Poliției se autopronunță afirmînd că agresiunea "nu are nimic comun cu electorala". PPRM cere organelor MAI să urgenteze anchetarea cazului în condițiile în care toate materialele și elementele care să ducă la stabilirea faptelor și a vinovatului se află la dispoziția lor. Video - https://www.youtube.com/watch?v=oC-VcMbrCX0&feature=youtu.be

Abuz al vameșilor moldoveni pe terioriul țării împotriva unui candidat PPRM

În seara zilei de 11 noiembrie, Grigore Racu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Popular din Republica Moldova a fost oprit la postul vamal intern numărul 2 de lîngă podul Criuleni, în timp ce se deplasa de la Chișinău, către satul Holercani, localitatea de baștină a candidatului. Mașina în care se afla Grigore Racu, a fost stopată de 2 vameși, care au cerut actele la contorol, au percheziționat mașina, au verificat literatura și tirajul care era transportat. Grigore Racu a cerut vameșilor să prezinte documentele, dar aceștia inițial au refuzat după care au prezentat legitimațiile invocînd că ei au dreptul să facă astfel de percheziții tuturor mașinilor care trec prin acel punct. La cererea candidatului PPRM de a întocmi un proces verbal de percheziționare a automobilului, vameșii au refuzat să îl facă. Grigore Racu a fost lăsat să plece doar după ce unul din vameși s-a consultat cu cineva la telefon, iar candidatul PPRM a invocat că va face o plîngere pe numele lor. Partidul Popular din Republica Moldova consideră inadmisibil un astfel de comportament față de cetățenii Republicii Moldova, care vin din țara lor și pleacă tot în țara lor și  cere organelor competente să ia atitudine față de acest caz.

PPRM: "Sîntem aici ca să curățăm țara de uscături și de dăunători! Să-i măturăm de la putere!"

Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM), prin Organizația Fermierilor, a organizat azi, începînd cu ora 12, un protest mai puțin obișnuit la adresa guvernanților pentru modul cum au gestionat pînă acum criza declanșată de embargourilor rusești asupra produselor agricole moldovenești. Participanții la protest au răsturnat în fața Guvernului lăzi de mere înghețate sub care i-au "îngropat" pe cîțiva politicieni printre care Vladimir Voronin, Vlad Filat și Marian Lupu desenați pe niște matrioshki. La protestul care s-a desfășurat în fața clădirii Guvernului au participat cîteva zeci de fermieri liderii PPRM, domnul Alexandru Oleinic (președinte) și domnul Valeriu Cosarciuc (prim-vicepreședinte) precum și Vasile Mârzenco, Directorul Executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Republica Moldova. "Sîntem aici ca să curățăm țara de uscături și de dăunători! Nu vom sta cu mîna întinsă ci o vom face pumn ca să fie o adevărată putere. Birocrația îi sufocă pe producători. Subvenții nu există. Fructele și legumele noastre îngheață pe copaci și pe cîmp. Agricultorii noștri, fermierii, producătorii noștri dacă nu sînt ajutați dispar. Și dacă dispar ei, dispare satul moldovenesc. Și dacă moare satul moldovenesc moare și statul nostru." a declarat președintele PPRM, Alexandru Oleinic, în fața protestarilor. Particpanții la mitingul din fața Guvernului au purtat pancarte cu lozinci ca: "Vă rugăm să ne scuzați… Nu producem cît furați", "Mințiți de-ngheață merele!" sau "Ne vrem țara înapoi!" "Guvernanții au promis compensații pentru pierderile suferite de producătorii agricoli în urma embargoului rusesc dar marea majoritate a fermierilor nu au primit nimic. Au organizat și tot felul de licitații la care cei mai mulți dintre fermieri nici nu au putut să participe. Iar merele au înghețat in copac. Iată-le aici. Le-am adus aici în fața guvernului ca să le vadă și ei. Poate nu au aflat că au înghețat merele pe copaci. După estimările noastre la primul îngheț din această toamnă au înghețat pe copaci mai mult de 50 de mii de tone pentru că oamenii n-au mai avut ce să facă cu ele, n-au mai avut unde să le vîndă. Suma promisă de guvern pentru compensare, de 60 de milioane ar fi ajuns oricum doar pentru o mică parte din pierderi, cand pierderile se ridica la 400 de milioane." a declarat în fața celor prezenți la protest, Valeriu Cosarciuc, Prim Vice-Președintele PPRM. "Să măturăm țara de hoți și bandiți! Să-i măturăm de la putere!" a încheiat domnul Cosarciuc. "Noi am cerut primului ministru să vină cu modificări la Legea bugetului pentru a mări acest fond pentru compensații. Acest lucru nu s-a întîmplat." a mai spus domnul Valeriu Cosarciuc. Liderii PPRM au anunțat că partidul Mărului va mai organiza în perioada următoare proteste de acest fel.  

Membrii PPRM din raionul Cantemir informează cetățenii despre Programul Electoral

Echipa mobilă a Partidului Popular din Republica Moldova continuă ampla informare a cetățenilor țării despre Programul Electoral al formațiunii. Membrii PPRM din raionul Cantemir au mers din casă în casă vorbind cu cetățenii oferindu-le ziare, calendare și programul Pentru o Nouă Moldovă. În dialog cu cetățenii, membrii echipei mobile subliniază atât importanța pe care PPRM o acordă agriculturii și satului molodvenesc, prin stimularea activităților economice eficiente dintre care pot fi enumerate: -          compensarea ratei dobînzii la creditele contractate de către țărani; -          crearea rețelei de Bănci Țărănești; -          crearea Fondului de Granturi a creditului Agricol. Dar țin și să amintească fiecărui cetățean că simbolul partidului este mărul, “Mărul” care va aduce prosperitate, bunăstare și belșug. Dumitru Pasat, Președintele Organizației Teritoriale Cantemir a Partidului Popular din Republica Moldova, a declarat că locuitorii din raion sunt în mare parte familiarizați cu Programul Electoral și ascultă cu interes informația “toți spun că își doresc o schimbare reală în țară, îsi doresc un viitor rodnic la ei în țară, un viitor cu oameni noi la conducere! ” În același context Dumitru Pasat a îndemnat fiecare cetățean să meargă la vot: “Dacă dorești o schimbare în favoare țării, votează PPRM!”

Membrii Partidului Popular din Republica Moldova din satul Tartaul, raionul Cantemir bat alarma!!!

Locuitorii unei mahalale din satul Tartaul, Cantemir, deja de patru luni  se confruntă cu o problemă gravă, pe care nu o pot soluționa. Este vorba despre scurgerile din canalizarea care vine de la cele două fabrici de vin existente în localitate. Sătenii care trăiesc în apropierea acestor fabrici, se plîng de mirosul urît și murdăria care se scurge direct în grădinile oamenilor și pe drumul central al mahalalei. După cum menționează aceștia, ei au apelat de mai multe ori la conducerea celor două întreprinderi, dar problema așa și a rămas nesoluționată, iar Primăria satului se pierde în tăcere. Din numele Partidului Popular din Republica Moldova, rugăm ca organele competente să ia măsurile de rigoare și să intervină cu unele soluții palpabile în rezolvarea acestei probleme!