Categorie: Comunicate de presă

„Salvarea Republicii Moldova – Un NOU SISTEM ELECTORAL cu O NOUĂ CLASĂ POLITICĂ„

Luînd în considerație ultimele evenimente politice din Republica Moldova  Partidul Popular  CONSTATĂ, că: Partidele pro-europene, care au guvernat timp de 5 ani și care, prin acțiunile lor antinaționale,  au partajat funcțiile pe criterii politice, au politizat instituțiile statale, au furat miliarde  din bănci (BEM, Unibank și Banca Socială), din întreprinderile de stat și au adus Țara la faliment, prin devalorizarea leului și creșterea   tarifelor la energia electrică și gazele naturale – au stopat dezvoltarea Republicii Moldova ca stat european, au compromis democrația și supremația legii. Anume partidele așa numite „pro-europene”, au distrus toate domeniile economiei naționale – prin lipsă de reforme și de responsabilitate, prin numiri în funcții de conducere doar a unor persoane loiale partidului, care nu dispuneau de educație, experiență și cunoștințe în domeniu. În așa mod, economia națională a ajuns să înregistreze descreștere de peste 5 la sută, datoria statului s-a majorat pînă la 50 la sută din PIB, valuta națională s-a depreciat de aproximativ două ori, iar prețurile la produse și servicii respectiv se dublează. Cetățenii Republicii Moldova sunt aruncați sub limita sărăciei, în beznă și disperare, fiind impuși să plece masiv din țară. Anume în perioadă  acestor 5 ani de guvernare, 2011-2015  – partidele din Parlamentul Republicii Moldova au sfidat în mod brutal principiile democratice prin coruperea politică a electoratului și acțiunile de falsificare a rezultatelor alegerilor locale și parlamentare, acțiuni elucidate de unii membri ai Comisiei Electorale Centrale, dar și deputați în plenul Parlamentului Republicii Moldova. În consecință, nici un organ de drept din stat, responsabil, nu s-a autosesizat și nu a verificat informațiile privind zecile de milioane de euro cheltuite în campaniile electorale de unele partide, nu au verificat proveniența acestor bani și nu au aplicat măsuri legale pentru acțiunile de corupere a electoratului. Astăzi, dezvăluirile apărute în mass-media, Parlament, Procuratura Generală, CNA – arată gravitatea acțiunilor coruptibile de toate nuvelele ce s-au petrecut în Țară. Actuala Clasă Politică a FALIMENTAT. PPRM CALIFICĂ perioada de guvernare a anilor 2011-2015 din Republica Moldova ca fiind cea mai instabilă perioadă din istoria statului nostru – haos și dezmăț politic, politizare totală a instituțiilor statului, lipsă de respect și de responsabilitate față de cetățeni, intimidarea statului de drept. A fost o perioadă de compromitere a imaginii Republicii Moldova pe plan intern şi extern – cel mai sărac și corupt stat, cu o guvernare coruptă, o perioadă în care Republica Moldova a ajuns într-un colaps total și nici un partid nu și-a asumat responsabilitatea și nu a propus soluții de depășire a lui. Aceste partide  nu mai au nici o șansă de a merge în fața cetățenilor pentru a le cere vot de încredere. Partidul Popular din Republica Moldova  CONSIDERĂ şi este CONVINS, că numai prin organizarea unor noi alegeri anticipate, democratice, transparente și corecte  în baza unui nou sistem electoral –alegerea deputaților  pe circumscripții uninominale 100 de procente –Republica Moldova are șansa de a SCHIMBA total clasa politică și de a-i oferi POPORULUI dreptul deplin de a-și alege reprezentanții săi în organul superior al Țarii -  Parlamentul Republicii Moldova – aleși de popor și care vor răspunde în fața poporului. Doar respectînd VOINȚA POPORULUI vom salva STATUL Republica Moldova, vom readuce încrederea în instituțiile sale și în viitorul  european al acestei Țări. CREDEŢI ÎN MOLDOVA!  

Alexandru Oleinic: Partidele care au obținut votul european al cetățenilor nu sînt în drept să-și trădeze electoratul

 Demisia Guvernului la nici 100 de zile de la investirea lui, vorbeşte despre o stare de panică a partidelor din Parlamentul Republicii Moldova, stare la care s-a ajuns ca urmare a partajărilor pe criterii politice, în corespundere cu interesele de  partide şi ale liderilor lor. În condițiile situației dezastruoase social – politice și economice la care s-a ajuns în Republica  Moldova, votul de ieri din Parlament este un vot împotriva poporului, tot el fiind şi  dovada lipsei de responsabilitate a forului legislativ. Ne convingem tot mai mult că parlamentarismul, ca formă de guvernare în țara noastră, s-a compromis și a adus statul la faliment. Clasa politică din Republica Moldova trebuie să conștientizeze acest adevăr. Acum este o ultimă șansă pentru partidele pro-europene de a-și onora cu demnitate promisiunile electorale și de a salva statul Republica Moldova.  Acum este momentul ca, pentru investirea unui guvern tehnocrat, profesionist și credibil acesta să scoată țara și cetățenii din sărăcie și haos, să recapte încrederea partenerilor de dezvoltare. Acum, partidele de la guvernare sînt obligate să realizeze angajamentele asumate si voința poporului –  Republica Moldova să devină un stat european. 

Alexandru Oleinic: Sub paravanul luptei cu corupția –se distruge economia și se sărăcește țara.

Lanțul evenimentelor din țara noastră, au deteriorat radical imaginea Republicii Moldova în plan intern și internațional – Moldova este privită ca o țara în decădere, cu cetățeni care continuă să fugă din  țară, în care  ” Oligarhii golesc băncile, îşi arestează concurenţii şi sunt acoperiţi de politica coruptă. În mod inevitabil, creşte furia poporului.” Cei care, sub paravanul luptei cu corupția, au numit și au demis guverne, au creat o stare de haos total, stare în care s-au furat miliarde  și s-a stopat activitatea economică a statului – trebuie să conștientizeze că anume ei sunt cei care au adus țara la această limită a disperării. În timp ce unele țări din Europa, Elveția spre exemplu reduc ziua de muncă pîna la 6 ore pentru  ”a mări productivitatea muncii și ca oamenii să fie mai fericiți” – Republica Moldova și cetățenii ei continuă  să fie martorii luptei cu marea corupție, care în loc să diminueze cazurile și proporțiile de corupție, le tot amplifică. Dacă în anul 2006, conform Raportului Transparency International  eram plasați pe locul 81 cu un indice al corupției de 3,2 puncte, atunci în 2014 țara noastră s-a plasat în grupul țărilor cu un risc înalt de corupție - locul 130  cu  un scor al indicelui corupției  de 6,4 de puncte. Dacă în 2006 printre cauzele corupției se remarcau – numărul mare de verificări executate de organele de stat; dublarea competențelor între organele de stat; instabilitatea economică și scăderea bruscă a economiei, lipsa încrederii în ziua de mîne și nivelul scăzut de salarizare - și după zece ani de ”luptă cu corupția” rămînem față în față cu aceleași probleme, doar că mult mai acute – povară mare a reglementărilor asupra economiei; un risc mare de luare de mită, lipsa de transparență în activitatea guvernului, economia prăbușită, prețurile în creștere și salariile devalorizate din cauza deprecierii monedei naționale. Paradoxul situației este, că pentru combaterea corupției prin realizarea reformelor în justiție, guvernarea noastră a beneficiat de 60 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Dar rezultate așa și nu avem. Cu certitudine, reprezentanții partidelor de la guvernare TREBUIE să puna în capul mesei  modele și programe de dezvoltare economică, NU PARTAJĂRI PE CRITERII POLITICE fără a lua în calcul potențialul candidaților. Banii care vin în țara noastră trebuie îndreptați în activități economice - nu prin constrîngeri dar printr-un parteneriat deschis și transparent. O guvernare poate reuși doar prin dezvoltarea activităților economice și grija față de popor.Țara are nevoie de un model nou de dezvoltare a economiei bazat pe supremația legii și climatul investițional. E timpul să conștientizați acest lucru.

Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular: Politicienii și partidele care au furat poporul trebuie scoși în afara legii.

După ce au jefuit poporul Moldovei prin intermediul celor trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – politicienii din actuala guvernare, sub pretextul  că ei acționează în numele poporului și viitorului european al țării, au creat un haos și dezmăț politic demonstrînd societății lipsa de responsabilitate și respect față de Constituție, legile și statul Republica Moldova. Anume ei, politicienii și partidele pe care le reprezintă - sunt vinovați de situația la care s-a ajuns - prin politizarea instituțiilor statului, prin partajările de funcții pe criterii politice, prin falsificarea alegerilor parlamentare și locale, prin coruperea alegătorului și prin interpretarea legilor în interesul de a se menține la putere cu orice preț. Lipsa de integritate morală, cinizm și minciună - acestea sunt metodele aflării la putere acelora, care au furat poporul său la toate nivelele: deputați, miniștri, primari, consilieri, funcționari. Și absolut  nimeni nu s-a întrebat - de unde vin zeci și sutele de milioane de euro cheltuiți în campaniile electorale?  Anume ei, reprezentanții partidelor de la guvernare trebuie să conștientizeze că votul cetățenilor pentru un partid sau altul a fost doar un credit de încredere, iar încrederea se obține prin ceea ce faci pentru poporul tău, prin respect și responsabilitate față de tot ce se încadrează în noțiunea de stat. Nu prin manipularea opiniei publice doar pentru a accede la putere și a realiza interesele înguste de partid și de grup din contul statului și ale cetățenilor, dar prin integritate morala și devotament. Fiind convins, că imaginea țării noastre și încrederea cetățenilor în statul Republica Moldova poate fi redobîndidă doar prin VICTORIA LEGII, îmi exprim ferma  convingere că toți cei care au comis și au fost complici la furtul miliardului de euro de la bănci, la furtul altor miliarde de lei prin intermediul întreprinderilor de stat, la furtul de sute de  milioane prin intermediul politicilor tarifare la energia electrică și gaze naturale, vor fi trași la răspundere. Iar partidele ale căror reprezentanți au contribuit la furturile acestea  trebuie scoase în afara legii pentru a oferi o lecție de moralitate întregii clase politice din țara noastră și a readuce Republica Moldova în cadrul legal, pe calea modernizării și dezvoltării sale.

Alexandru Oleinic: Stabilitatea Republicii Moldova o poate garanta doar un Președinte ales de popor

Situația social politică  la care s-a ajuns  în țara noastră, provocată de  instabilitatea politică din Parlamentul Republicii Moldova, de lipsa de responsabilitate și profesionalism ale persoanelor numite în funcții și de indiferența liderilor de partid față de soarta Republicii Moldova,   impune  societății   schimbarea  modului de guvernare în țara noastră. Regimul parlamentar de guvernare, care a provocat doar haos politic, economic și social, a distrus instituțiile statului  și a  stimulat uzurparea puterii în stat. S-a compromis.  Cetățenii Republicii Moldova doresc să aibă un Președinte ales de ei, care să le apere interesele și să le garanteze drepturile și libertățile fundamentale. În condițiile în care, guvernarea lucrează împotriva statului Republica Moldova și a cetățenilor lui – ea trebuie să plece.  Economia națională este adusă în prag de prăbușire totală cu scadere de 6% în a doua jumătate a anului 2015. Remitențele se reduc cu 35%, inflația a crescut pînă la 17%, deficitul bugetar a ajuns la 50% din Produsul Intern Brut. După  furtul miliardului de dolari din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, guvernarea continuă să jefuiască anual cetățenii   cu peste 150 de milioane de dolari prin tarifele la energia electrică și gaze naturale. Iar prin gestionarea proastă a întreprinderilor de stat –  cu încă 2 miliarde de lei. Lipsa de rezultate în soluționarea problemelor din sistemul bancar ale actualei guvernări a lăsat Republica Moldova fără un  acord cu Fondul Monetar Internațional, lipsind țara de suportul donatorilor și de investiții străine pentru dezvoltare. O țară cu o guvernare coruptă și cu o societate divizată este lipsită perspectiva de a se dezvolta și de viitor. Republica Moldova are nevoie de  stabilitate politică, care poate fi asigurată doar prin  respectarea principiului separării puterilor în stat, prin democratizarea instituţiilor statului şi crearea unui sistem de comunicare între putere şi societatea civilă, care să le ofere cetăţenilor oportunitatea de a participa la luarea deciziilor politice. Voința cetățenilor de a-și alege Președintele de țară trebuie respectată.

Alexandru Oleinic: Demisia Guvernatorului BNM – o nouă crimă împotriva poporului și statului Republica Moldova

  Anunțul despre demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei și al Vice – Guvernatorului, făcut tocmai în ajunul venirii  misiunii Fondului Monetar Internațional, care urma să înceapă negocierile asupra unui nou program cu FMI, nu poate fi calificată altfel decît  batjocora guvernării față de cetățeni și faţă de viitorul țării noastre. Noua-veche Alianță de guvernare în loc să asigure stabilitate politică, economică și socială, prin acțiunile și declarațiile sale, continuă să amplifice nemulțumirea și revolta în societate. Ultimele declarații ale Prim Ministrului privind creșterea cursului de schimb al valutei străine față de leul moldovenesc, costul noului contract cu compania Krol pentru continuarea investigațiilor miliardului furat și privind demisia Guvernatorului BNM   sînt dovada lipsei de responsabilitate și de unitate a echipei de guvernare. Se creează impresia, că guvernarea, în mod intenționat, provoacă revolta populară pentru a deplasa accentele de la situația dezastruoasă din economia națională şi din sistemul financiar-bancar – devalorizarea totală a veniturilor populației și lipsa de dezvoltare economică din cauza ratei înalte la creditele bancare. În plus, blocarea intenționată a negocierilor cu Fondul Monetar Internațional în vederea semnării unui nou Program, fapt care va bloca alocarea mijloacelor financiare din exterior pentru dezvoltarea Republicii Moldova, - este dovada minciunii și neseriozității actualei guvernări. Societatea a ajuns la limita răbdării, de aceea UNICA SOLUŢIE PENTRU REFACEREA CREDIBILITĂȚII guvernării democratice și pro-europene este să întoarceți miliardul furat poporului. Încetați să manipulați opinia publică cu investigații suplimentare pentru a stabili vinovații. Procurorul General și șeful CNA îi cunosc pe cei vinovați. Rămîne doar să întoarceți miliardul înapoi!  

Alexandru Oleinic: Ori facem schimbarea acum, ori ţara ajunge la faliment.

  "În situaţia care s-a creat astăzi în Republica Moldova, avem două şanse: ori facem o schimbare acum şi posibilitatea de a schimba ceva este prin intermediul noului guvern, ori atunci ţara ajunge la faliment, ceea ce ar însemna în primul rând, stoparea finanţării din partea partenerilor", a menţionat Alexandru Oleinic în cadrul unui interviu. În situaţia de faliment au trecut mai multe ţări. Există falimentul prin administrarea externă. Există falimentul prin responsabilitatea faţă de creditori. În situaţia noastră, datoriile sunt destul de mari, nimeni nu a dăruit aceşti bani pentru Republica Moldova. Aceasta înseamnă că noi vom trebui mai departe să cedăm ce ţine de politicile statului care pot fi implementate în funcție de necesităţile statului şi să mergem pe baza politicilor care vor fi cerute de către administratorii externi. Falimentul unei ţări este o procedură foarte serioasă şi o procedură foarte dureroasă pentru cetăţenii de rând, întâi de toate. Noi astăzi suntem la limită absolută, numai dacă ne uităm după alocările care vin din buget şi vedem care este situaţia în economie, cu atît mai mult cu cît am trecut printr-un an destul de dificil în agricultură. Noi avem probleme în toate domeniile. Astăzi în ţară nu există domenii în care să nu avem probleme serioase. "Actuala putere nu trebuie să se joace cu situaţia şi cu răbdarea cetăţenilor. Spiritul din piaţă la 6 septembrie arată că în Republica Moldova s-a ajuns la apogeul răbdării din partea cetăţenilor. Oamenii s-au adunat din dorinţa de a schimba într-adevăr ceva. Deja a ajuns răbdarea la limită", a specificat Alexandru Oleinic.  

Alexandru Oleinic: revendicărilre protestatarilor din PMAN sînt reale, atunci cînd ele au o finalitate.

În cadrul unui interviu acordat pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Oleinic, preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova, s-a referit la protestele organizate la 6 septembrie, menţionînd că odată cu venirea forţelor democratice în ţară, cetăţenii Republicii Moldova, se aşteptau la libertate şi stabilitate. Oamenii au aşteptat nişte schimbări reale, nişte reforme reale şi în justiţie, şi în mediul de afaceri, şi în politicile fiscale, politicile de dezvoltare a antreprenoriatului. Aceste lucruri însă nu s-au întîmplat, iar principala problema a fost lupta unor conducători de partide care au preluat puterea pentru funcţii, pentru controlul asupra domeniilor concrete, pentru monopolizarea domeniilor economice. Lupta pentru îmbogăţirea clanurilor politice concrete, aceasta a fost principala problemă de ce noi ne-am stopat timp de patru ani. Spiritul din piaţă la 6 septembrie, arată că cetăţenii s-au săturat, de aici vin şi revendicările protestatarilor, care sunt reale atunci când ele au o finalitate, ele sunt necesare toate. Ce s-a numit în revendicări toate sunt necesare.   Se cere alegerea preşedintelui de întreg poporul, ca să avem un segment al puterii independent, un segment al puterii care să reprezinte cetăţenii, nu politicul. Se cere rezolvarea problemei cu reforma în justiţie, demisia procurorului general, demisia conducerii CNA, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, demisia guvernatorului Băncii Naţionale. Toate demisiile acestea sunt consecinţele unor acţiuni care s-au întâmplat în ultimul an. Dacă vorbim de Banca Naţională, este aportul concret al Băncii Naţionale la furtul miliardului de euro. Dacă vorbim de procurorul general, noi vorbim de acele probleme care sunt acolo. Dacă vorbim de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, vorbim de consecinţele campaniei electorale, sunt televiziuni care 90% din tot eterul l-au consacrat unor partide concrete.   Noi ori avem concurenţă loială şi avem transparenţă, ori avem o dictatură de care totuşi cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea. De aceea, revendicările ca să fie implementate, trebuie să fie o logică finală. Logica finală – Parlamentul trebuie să schimbe preşedintele Comisiei Electorale Centrale, ca să putem avea acces la alegeri libere şi independente, trebuie să schimbe preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ca să avem drept la libertatea de exprimare, să schimbe procurorul general. Dar ca să ajungem la alegeri anticipate, ţara trebuie pregătită, a specificat Alexandru Oleinic.   Sursa: www.politik.md  

Alexandru Oleinic : Corupţia şi sărăcia –„CANCERUL” Republicii Moldova.

  Manifestaţia de duminica trecuta numită „Marea Adunare Naţională”, care a adunat zeci de mii de cetăţeni, veniţi nu la îndemnul partidelor politice, dar hotărîţi de a nu mai tolera dezmăţul guvernanţilor, - a reflectat starea actuală de spirit a societăţii moldoveneşti şi este dovada unităţii poporului în dorinţa lor de a-şi schimba viaţa spre bine, de a avea un viitor aici la ei acasă într-o ţară prosperă şi  cu o nouă clasă politică.    Cetăţenii ţării noastre, cei care au votat independenţa Republicii Moldova, cei care au deturnat regimul comunist de la putere, cei care au votat pentru integrarea ţării noastre în familia europeană, dezamăgiţi şi umiliţi de guvernarea pro- europeană au venit în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a vota din nou împotriva uzurpări puterii în stat.  Am fost printre protestatari ca cetăţean simplu, nu ca lider de partid, şi, din discuţii, am concluzionat că noi toţi, nu mai dorim să tolerăm actuala stare de lucruri din Republica Moldova:Corupţia, care s-a înrădăcinat în toate domeniile şi instituţiile statutului. În loc de reforme în calitatea guvernării, organele de drept şi justiţie, actuala putere a creat un sistem şi mai corupt. Iar în loc de libertate în afaceri – au creat un sistem mafiot de constrîngeri. Sărăcia, cu care ţara noastră se tot luptă de la independenţă pînă astăzi şi nicidecum nu ne reuşeşte să avem o guvernare care să-şi onoreze cu demnitate sarcina ei de bază – asigurarea unui nivel de viaţă corespunzător fiecărui cetăţean. În loc de bunăstare cetăţenilor guvernarea îşi crează bunăstare lor – fură miliarde de la popor, iar poporul este impus să achite tarife, preţuri şi costuri tot mai mari. Guvernarea, care denumindu-se pro europeană guvernează antieuropeneşte – fură şi dezbină ţara şi cetăţenii prin partajarea funcţiilor pe criterii politice. Politicienii iresponsabili, care în dorinţa lor de a se menţine la putere, promit cetăţenilor un viitor european, în realitate însă deposedează statul şi cetăţenii de proprietăţi şi de miliarde. Corupţia şi sărăcia care s-au transformat în CANCERUL Republicii Moldova trebuie urgent înlăturate. Această stare de spirit a adus cetăţenii în piaţă pentru a pune capăt acestui flagel. Dar pentru vindecarea definitivă a ţării noastre mai este nevoie de unitatea voinţei şi de un punct comun de sprijin al fiecărui protestatar.    Întotdeauna am fost convins, că doar poporul este în drept să decidă asupra celor mai importante lucruri – suveranitatea şi puterea de stat.  

Un sunet de clopoțel pentru Moldova

  Dragi elevi şi studenţi, stimaţi pedagogi şi părinţi. Astăzi, 1 septembrie, în toată Moldova clopoţelul sună începutul unui nou an de studii. Pentru unii dintre voi se deschide primul abecedar,  se scriu primele litere, pentru alţii – la cunoştinţele adunate pînă acum se vor adăuga altele.   Timpurile pe care le trăim, uşile care ni se deschid în faţă ne arată clar că viaţa, progresul, bunăstarea sînt de neconceput fără cunoştinţe. Sîntem încadraţi într-o  neîntreruptă competiţie, iar pentru a rezista, pentru a rămîne în plutonul fruntaş, trebuie să fim buni, să fim deştepţi, să putem genera idei. Cu prilejul noului an de studii ne exprimăm respectul pentru scumpii noştri pedagogi pentru tăria cu care stau drepţi în faţa prea multelor probleme pe care le au, făcîndu-şi  cu cinste datoria.  Într-un ceas bun şi note mari în viaţă.   Alexandru Oleinic, Preşedintele Partidului Popular.  
<