Categorie: Documente

Partidul Popular: Asumarea răspunderii politice a Guvernului asupra principalelor legi discreditează grav instituțiilor statului Republica Moldova

Președintele țării a promulgat legea cu privire la bugetul de stat. Singura speranță era ca  șeful statului să respingă acest important document, după ce guvernul și-a asumat răspunderea în fața legislativului, ignorînd orice încercare a societății de a se pronunța asupra proiectului de lege și neglijînd importanța pe care o are această constituție a economiei pe fundalul unei situații politice, economice și sociale  extrem de complicate. Urmărind cu atenție activitatea actualului guvern minoritar, votat de actuala coaliție parlamentară, se creează impresia lipsei totale de responsabilitate a instituțiilor statului și discreditării intenționată a imaginii Republicii Moldova.  La jumătate de an de la venirea actualei guvernări la putere în loc de discuții serioase asupra principalelor legi ale statului – politica fiscală și bugetul de stat – din nou asistăm la asumarea răspunderii politice a Guvernului asupra acestor proiecte importante pentru securitatea economică și financiară a statutului nostru. De ce s-a procedat așa în condițiile în care avem un Parlament funcțional și toți funcționarii de rang înalt sunt în fotolii? Deoarece, actuala guvernare nu dorește ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască adevăratele ei intenții și nu poate recunoaște adevărata stare de lucruri din economie și societate în preajma alegerilor locale. Deoarece actuala guvernare,  prin acceptarea răspunderii politice a Guvernului, încearcă să ascundă adevăratele lor intenții – de a pune pe umerii fiecărui cetățean povara tuturor datoriilor statutului nostru, care au fost acumulate prin deciziile si cu semnăturile lor. Astfel, în loc să asigure suport suport economiei naționale, actuala guvernare falimentează sistemul bancar, care, de facto  finanțează dezvoltarea economică prin creditarea agenților economici. În loc de majorări de pensii și salarii,  actuala guvernare întroduce și mai multe , și mai mari impozite pentru cetățenii care activează în Republica Moldova. Și -  mai nou – în loc de proiecte de atragere a remitențelor în economie națională, au avut intenția de a impozita banii trimiși copiilor ți părinților de către cei care muncesc în afara țării. În scopul majorării de venituri la bugetul de stat – actuala guvernare va impozita și indemnizațiile angajatului pe care statul este obligat să i le acorde la concediere. Și toate aceste măsuri de rînd cu criza în care intră Republica Moldova - sectorul bancar destabizat, un deficit bugetar enorm și un nivel minim al rezervelor valutare, plus lipsă totală de încredere a populației  în bănci și în moneda națională – pun în pericol stabilitatea și securitatea economică a țării noastre.  PPRM în repetate rînduri a atenționat despre necesitatea adoptării unui nou model de dezvoltare a țării noastre, bazat pe o politică fiscală de durată pe un termen de 5 ani,  care va da un semnal pozitiv pentru investiții și va contribui la dezvoltarea afacerilor. Reformarea sistemului fiscal în vederea unificării funcțiilor și instituțiilor abilitate cu funcții de colectare a impozitelor. Majorarea bazei impozabile prin introducerea impozitului unic de 10% pentru persoanele fizice și juridice; Măsuri de susținere a producătorului autohton și exporturilor —prin aplicarea taxei zero și zero impozite la importul de utilaje și tehnologii avansate; Măsuri de susţinere a agricultorilor și a gospodăriilor țărănești  - prin aplicarea cotei 0% la impozitul pe venit pentru gospodăriile țărănești (întreprinderi micro) pe o perioada de cinci ani. Pentru dezvoltarea mediul de afaceri întreprinderile mici și mijlocii care vor asigura angajarea în cîmpul muncii nu mai puţin de cinci persoane  - scutiri la  plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani. Doar așa  vom reuși să scoatem economia din tenebru. Practica mai multor țări a demonstrat acolo unde  impozitele sînt  moderate – impozitele le plătesc toți. Subvenţionarea agriculturii la nivelul de 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, construcţiile noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale,  procurării de animale și construcției fermelor zootehnice.   Susținerea   și dezvoltarea afacerilor la sate -  prin compensarea a 70 de procente din valoarea investiției la crearea întreprinderilor mici pentru procesarea legumelor, fructelor, strugurilor, cerealelor, cărnii, laptelui. PPRM condamnă iresponsabilitatea manifestată de actuala guvernare față de statul Republica Moldova și cere respectarea voinței majorității populației care a pledat pentru un viitor european al țării noastre.      

Apelul delegaților la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova la unitatea poporului şi clasei politice

CONSTATĂM –  partidele pro-europene, care și-au asumat  sarcina de a realiza prevederile Acordului de Asociere RM-UE în fața parlamentarilor europeni,-  pentru a obține susținere financiară, și în fața cetățenilor Republicii , - pentru a obține  votul lor pentru un nou mandat, NU AU REUȘIT SĂ FORMEZE  O MAJORITATE PARLAMENTARĂ, AU VOTAT UN GUVERN MINORITAR, CEEA CE ÎNSEAMNĂ – UN GUVERN LIPSIT DE SUPORT POLITIC ȘI  DE CREDIBILITATE, ACTIVITATEA  ACTUALEI GUVERNĂRI  COMPROMITE OPȚIUNEA EUROPEANĂ A CETĂȚENILOR ȘI STATUTULUI REPUBLICA MOLDOVA. CALIFICĂM  actuala situație social-politică și economică din țara noastră  -  haosul politic, aplicarea schemelor frauduloase în sistemul bancar și în raport cu proprietățile statutului, neadoptarea principalelor legi ale statutului, compromiterea democrației și statalității -  un mare pericol asupra  securității, statalității și viitorului european al  Republicii Moldova. OPTĂM pentru identificarea  clară a sarcinilor pentru a căror realizarea  e nevoie de  unirea eforturilor oamenilor politici şi ale cetăţenilor: reforma justiţiei, siguranţa financiar-bancară a ţării, sprijinirea agriculturii,  garantarea securităţii statului. În situația în care s-a ajuns, noi delegații la Congresul IV al Partidului Popular din Moldova,  FACEM APEL  LA UNITATEA  POPORULUI ȘI A POLITICIENILOR PRO-EUROPENI ȘI PRO-MOLDOVA . Clasa politică din Republica Moldova  are nevoie de reformă!  Reforma trebuia să o facem noi, reprezentanții tuturor partidelor politice prin dialog și compromis, prin identificarea și consfințirea priorităților naționale , ca nici un partid politic să nu devieze de la aceste priorități.

PPRM acuză Guvernul Leancă de pasivitate iresponsabilă și cere tuturor actorilor politici să condamne atentatele la adresa stabilității Republicii Moldova

Partidul Popular din Republica Moldova condamnă orice declarație de avertizare adresate țării noastre precum și îndemnurile de a renunța la statutul de neutralitate al Republicii Moldova expuse în toiul campaniei electorale de diplomați și politicieni care reprezintă statele cu interes geopolitic în Republica Moldova. PPRM consideră inacceptabile încercările unor candidați români la alegerile prezidențiale din această țară de a cîștiga voturi cu prețul stabilității Republicii Moldova și califică declarațiile acestora referitoare la neutralitatea țării noastre drept o încălcare gravă a dreptului internațional  – de amestec în treburile noastre interne. Numai cetățenii Republicii Moldova sunt în drept de a decide asupra statutului țării lor și acest lucru trebuie făcut prin referendum.  Republica Moldova și-a menținut cu demnitate statutul de neutralitate, în pofida tuturor provocărilor existente, de la proclamarea independenței pînă în prezent. PPRM declară cu responsabilitate că procesul de integrare europeană nicidecum nu este condiționat de statutul de neutralitate a țării noastre. În Uniunea Europeană sunt state neutre din punct de vedere militar, precum Austria a cărei aderare la UE nu i-a afectat acesta statut. Și Suedia, stat dezvoltat economic, și-a păstrat neutralitatea și nu a aderat nici la NATO nici la alte structuri militaro-politice, fiind stat membru al UE. În contextul situației tensionate din regiune și a încercărilor periculoase de a schimba raportul intereselor geopolitice și economice, PPRM face apel către partidele înscrise în lista concurenților electorali la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova să respectăm Constituția Republicii Moldova, să nu admitem lansarea declarațiilor anticonstituționale, care pun în pericol stabilitatea, statalitatea și neutralitatea Republicii Moldova. PPRM solicită, deasemenea, tuturor instituțiilor responsabile, Guvernului și Președinției Republicii Moldova în primul rând, să apere Constituția și interesele statului nostru și să ia poziție publică, oficială, împotriva acestor  provocări meschine. Pasivitatea de care dau dovadă aceste instutuții fundamnetale ale statului nostru este condamnabilă și periculoasă.        Repunlica Moldova trebuie să rămînă un stat neutru, suveran și independent!

APELUL PPRM: Republica Moldova are nevoie de unitatea forțelor politice în favoarea cetățenilor săi

Partidul Popular din Republica Moldova califică perioada de aflare la putere a alianței de guvernare democratică — o perioadă de haos și criză politică, de politizare și partajare a funcțiilor și instituțiilor statului, de divizare a societății pe criterii politice, de distrugere a economiei naționale și a proprietăților statului și de discreditare a instituțiilor constituționale. Deși alianța de guvernare, datorită susținerii majorității dintre cetățenilor, a reușit să asigure semnarea Acordului de Asociere RM-UE, credibilitatea acestui eveniment trebuie să fie urmată de reforme cu o finalitate vizibilă,- privind o justiție corectă și neangajată politic; o administrație publică eficientă și în serviciul cetățenilor, nu al partidelor politice; un mediu de afaceri liber și competitiv; o economie de piață și durabilă; un nivel redus al sărăcie și standarde europene de viață pentru cetățeni. În pofida angajamentelor și promisiunilor alianței de guvernare  față de cetațeni cît și față de partenerii europeni, astăzi, Republica Moldova continuă să înregistreze un nivel înalt al corupției, al sărăciei și al șomajului în rîndurile tinerilor. Lipsa unui program de dezvoltare a Republicii Moldova, a unor politici fiscal – bugetare transparente și previzibile, a măsurilor de protecție socială a populației, au condus la distrugerea economiei naționale, la irosirea banilor publici pe populismul politic al partidelor din alianța de guvernare și la vinderea prin scheme corupte a  proprietăților statului – măsuri, care nicidecum nu s-au soldat cu ridicarea bunăstării cetățenilor țării noastre. Perioada de guvernare a alianței pentru integrarea europeană a culminat cu o nouă criză în interiorul alianței, în urma căreia, datorită insuficienței de voturi, Guvernul și-a asumat responsabilitea politică asupra mai multor proiecte de legi — ceea ce de fapt ne demonstrează că alianța de guvernare democratică este ghidată nu de interesul Republicii Moldova și al cetățenilor ei, ci de propriile interese de afaceri sau de partid. Aceasta o confirma și unii exponenți a alianței. Deciziile adoptate de alianța de guvernare nu mai sunt credibile și atractive, iar societatea este cuprinsă de panică și neîncredere. În situația creată PPRM constată că: Aprofundarea în Republica Moldova a crizei social-politice și economice, a instabilitații politice,va pune în pericol parcursul european al țării și va destabiliza pacea interetnică din societate. Atît cetățenii, cît și economia Republicii Moldova sunt în așteptarea proceselor de transformare a țării într-un stat european, democratic și liber, cu standarde înalte de viață. PPRM consideră inadmisibil pentru viitoarele alianțe de guvernare promovarea principiului de politizare și de divizare a societății pe criterii politice, principiul, aplicarea căruia a condus la divizarea societății și la aprofundarea crizei integrității teritoriale a Statului Republica Moldova. Populația țării este demnă de o guvernare democratică, eficientă și responsabilă, în realizarea angajamentelor asumate atît față de cetățeni cît și față de partenerii noștri de dezvoltare. Pentru neadmiterea unei situații de criză social-politică în Republica Moldova, PPRM lansează un APEL LA UNITATE către societatea civilă și partidele politice care pledeaza în favoarea unei guvernări pentru popor și împreună cu poporul. PPRM s-a pronunțat constant pentru consolidarea societății prin implicarea și participarea fiecăruia la un dialog civilizat și constructiv. PPRM se declară deschis și invită la  dialog  toate fortele politice, în scopul identificării priorităților naționale care vor sta la baza consolidării noastre în numele cetățenilor Republicii Moldova. Viitorul european al țării noastre poate fi asigurat nu de un partid sau de un om, ci prin efortul comun al tuturor. A venit timpul să întoarcem Moldova POPORULUI!

Alexandru Oleinic, Președintele PPRM: Banca de Economii a Moldovei trebuie întoarsă poporului

PPRM și-a asumat angajamentul de a răspunde doleanțelor cetățenilor și își reconfirmă opinia expusa anterior privind situația de la Banca de Economii a Moldovei – statul care și-a asumat obligațiunea de a gestiona depunerile bănești ale populației, care au ramas loiali ani de zile singurei bănci de stat în care și-au depus agonisirile, a adus BEM la faliment și a acționat împotriva interesului național și a cedat-o la un preț simbolic apropiaților săi.  PPRM califică starea de lucruri la care s-a ajuns la  Banca de Economii  drept un  act de trădare a Guvernului, a celor peste 2 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, categoriile cele mai defavorizate ale populației, deponenți ai Băncii de Economii. Banca de la care întreaga populație a așteptat programe de stat, credite preferențiale, proiecte de pensii private, programe sociale etc... Anume Guvernul, care a preluat în 2009 conducerea în BEM, deținînd un pachet de acțiuni de peste 56 % în portofoliul de acțiuni ale BEM, ulterior, pe parcursul a doi ani de zile a adus Banca Poporului în prag de faliment, diminuînd la maxim valoare bancii, pentru a fi preluata  tot de ei. Este o minciună că statul nu a avut posibilitate să salveze BEM. Astfel, Guvernul, care a preluat conducerea în una din cele mai mari bănci din Republică, nu a fost capabil să gestioneze eficient unica sa bancă de stat, care pe lîngă depunerile bănești ale populației, deservește cele mai impunătoare fonduri și programe sociale de stat. Costul programelor sociale incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat constituie peste 10 miliarde lei, fondul de pensionare destinat celor peste 342 mii de pensionari - peste 7 miliarde lei, peste 25 de mii de beneficiari ai ajutorului social și  cei peste   100 de mii de funcționari publici. În condițiile în care: Guvernul în calitatea sa de deținător a pachetului majoritar de acțiuni la BEM, a admis acordarea creditelor neperformante  și prezentarea datelor eronate despre situația de la bancă. Guvernul, prin deciziile sale, a condus: la  dimunuarea valorii de piață a acțiunilor BEM, la expunerea băncii atacurilor raid, în rezultatul cărora controlul majoritar al BEM a fost preluat de acționarii privați aparent legal, de facto – prin manipulări ilicite, cu acordul tăcit al Guvernului. Guvernului, prin inacțiunile sale a indus BEM la o situație de blocaj administrativ prin alegerea a două consilii de administrare – unul al Adunării Generale a Acţionarilor și al doilea al  noilor acţionari minoritari.   Guvernul, care a fost obligat să majoreze capitalul statutar al BEM prin recapitalizarea ei, în mod iresponsabil a refuzat să participe la procurarea acțiunilor noi emise și a contribuit în modul cel mai direct la diminuarea pachetului de acțiuni ale statului de la 56% la 33,5%. PPRM califică acțiunile Guvernului  în gestionarea pachetului de acțiuni ale statului la BEM drept o crimă împotriva poporului și a securității financiare a statului Republica Moldova. În această ordine de idei: PPRM solicită Procuraturii Generale să se autosesizeze și să se expună asupra legalității acțiunilor întreprinse de Guvern, enumerate mai sus. Cei care au contribuit la privatizarea ascunsă și ilegală a Băncii de Economii din Moldova trebuie să răspundă în fața poporului. Banca de Economii a Moldovei trebuie întoarsă poporului, pentru ca aceasta să activeze în folosul poporului, care a susținut-o cu încredere ani de zile. În caz contrar, PPRM declară cu responsabilitate că își asumă angajamentul de a iniția acțiuni și procedura de naționalizare a BEM, pentru a reîntoarce controlul statului asupra acestei instituții financiare strategice.

Consiliul Politic Național PPRM a aprobat Planul de acțiuni al formațiunii pentru anul 2014 şi a stabilit ziua desfăşurării Congresului III extraordinar

Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova, întrunit în ședință sîmbătă, 15 febriarie, a aprobat Planul de acțiuni al formațiunii pentru anul 2014. Principalul punct inclus în agenda de lucru pentru anul curent  vizează pregătirea formațiunii pentru  alegerile parlamentare din 2014.  Pentru  îndeplinirea acestui obiectiv PPRM îşi identifică  capacităţile şi instrumentele  pentru promovarea mesajului partidului şi fortificarea rîndurilor formațiunii.    În această ordine de idei planul  de activitate al formaţiunii prevede Convocarea Congresului III  extraordinar al PPRM, care urmează să ia decizii concrete asupra strategiei preelectorale, a Programului și mesajului electoral, cu care formațiunea va merge în fața cetatenilor. Congresul PPRM urmează să aibă loc pe 17 mai anul curent. Pe lîngă agenda sa tradiţională, forul superior al formaţiunii va discuta şi chestiuni organizationale de o importanta deosebita pentru viitorul partidului. Alexandru Oleinic, liderul PPRM, a declarat în cadrul Consililui Politic Naţional, că echipa pe care o conduce este în plin proces de consolidare. „Scopul activității oricărui partid este să ajungă la guvernare pentru a-și putea realiza sarcinile incluse în program. În acest sens, în planul de acțiuni avem un capitol aparte care prevede formarea echipei guvernamentale, prin selectarea din rîndurile partidului a unui grup de profisionisti care vor elabora Programul electoral, mesajul, politica partidului pe diferite domenii, ar monitoriza situația social politică și economică  și ar veni cu propuneri concrete pentru soluționarea problemelor  țării și al cetățenilor săi. PPRM este capabil să devină o ALTERNATIVĂ reală actualei guvernari.” a  menționat liderul PPRM.               După discuții și un schimb activ de opinii, membrii Consiliului Politic a aprobat Planul de Acțiuni. Acest caiet de sarcini urmează să-şi găsească  reflectare în planurile de acţiune ale tuturor Organizațiilor Teritoriale care vor fi aprobate în cadrul Conferintțelor Raionale ale partidului în perioadea martie-aprilie, la care se vor adăuga obiective de ordin local și sarcini concrete pentru fiecare organizație primară a PPRM.

PPRM convoacă Consiliul Politic Naţional

Conducerea Partidului Popular din Republica Moldova convoacă şedinţa Consiliului Politic Naţional al formaţiunii. Şedinţa va avea loc sîmbătă, 15 februarie, ora 10.00 Pe agenda ședintei sînt incluse examinarea planului de acţiuni ale PPRM pentru anul 2014, finalizarea  campaniei naționale lansată de PPRM “Tu alegi preşedintele ţării!”, alte chestiuni.

A avut loc prima ședință a Biroului Permanent Central PPRM din 2014

Membrii Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova s-au întrunit în ședință pentru a discuta cîteva subiecte, printre care și convocarea Consiliului Politic Național. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat despre proiectul Planului de acțiuni al PPRM pentru anul 2014, care urmează să fie discutat și aprobat la Consiliul Politic Național. În aceeași ordine de idei, membrii Biroului Permanent Central au aprobat Planul de activitate al Consiliului Politic Național și al Biroului Permanent Central pntru trimestrul I al anului 2014. În cadrul acestui Plan de acțiuni se reflectă activitatea structurilor PPRM, care au ca scop primordial promovarea imaginii formațiunii și consolidarea continuă a echipei Partidului Popular. În același sens, Biroul Permanent Central a aprobat atît agenda Seminarelor de lucru a Președinților și Secretarilor executivi ai Organizațiilor Teritoriale, cît și agenda acțiunilor organizatorice a PPRM în perioada imediat următoare. Astfel, membrii Biroului Permanent Central PPRM și-au început activitatea în noul an cu entuziasm, fiind convinși că responsabilitatea și profesionalismul membrilor de partid ne va aduce succesul.

A avut loc Consiliul Politic Național al Partidului Popular din Republica Moldova

Conform Hotărîrii Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova, la 7 decembrie curent, a fost convocat Consiliul Politic  Național al formațiunii. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse două subiecte, ce țin de modul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2013 și sarcinile PPRM pentru etapa următoare, plus unele  chestiuni organizatorice de ordin intern. Astfel, în raportul prezentat, Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular, a menționat că făcînd o restrospectivă  a parcursului nostru în aceste 10 luni, putem spune că, datorită eforturilor activului de partid din teritoriu, colegilor din centru, membrilor  Consiliului Politic Naţional,  majoritatea obiectivelor  stabilite şi asumate  au fost îndeplinite. „Eforturile noastre, a spus Alexandru Oleinic,  au fost concentrate asupra apropierii noastre faţă de alegător, prin desfăşurarea mai multor acţiuni atît la nivel local, cît şi central. Este clar, a fost un an anevoios pentru noi, pentru realizarea sarcinilor preconizate, dar noi am demonstart că sîntem capabili, ca într-un timp foarte scurt, să ne mobilizăm și să demonstrăm tuturor, că angaamentul și ambiția noastră de a deveni o forță cu adevărat populară, capabilă să devină o alternativă actualei guvernări, zi cu zi se materializează. În aceeași ordine de idei, Valeriu Cosarciuc, Copreședintele PPRM a specificat că Anul 2014 este unul foarte responsabil pentru noi și echipa PPRM își propune să facă mult mai mult decît în 2013, deoarece avem potențial și ne dorim cu adevărat o schimbare. „Noi trebuie să le spunem oamenilor că sîntem mai buni și trebuie să demonstrăm prin lucruri concerte că aceasta este adevărat, ” a declarat Valeriu Cosarciuc. În discursul său, Vasile Guțu, Copreședintele Partidului Popular, a menționat că „echipa PPRM a făcut lucruri mari într-un timp relativ scurt, dar pentru a obține succesul trebuie să continuăm această muncă zi de zi, să ne promovăm echipa și să demonstrăm că sîntem puternici.” Mai mulți membri ai Consiliului Politic, în discursurile lor, au apreciat rezultatele obținute în anul 2013, menționînd totodată că anul 2014 este foarte important pentru echipa Partidului Popular – un an în care trebuie să fim mai aproape de cetățeni și prin acțiuni concrete să le cîștigăm încrederea. Noi trebuie să ne identificăm ca o forță căreia îi pasă de cetățenii acestei țări, cunoaștem problemele lor și avem soluțiile pentru rezolvare. În încheiere, Alexandru Oleinic a mulțumit întregii echipe pentru implcare, menționînd că ne așteaptă o muncă enormă dar  mult depinde de fiecare din noi, de conștientizarea importanței muncii pe care o avem de depus. „Dacă ne vom organiza și mobiliza cum trebuie – succesul va veni inevitabil,” a concluzionat liderul Partidului Popular.  

A avut loc ședința Biroului Permanent Central al PPRM

Membrii Biroului Permanent Central al PPRM s-au întrunit într-o ședință cu participarea președinților Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii. În cadrul întrunirii s-a discutat despre Planul de activitate al Consiliului Politic Național și Biroului Permanent Central pentru lunile septembrie – decembrie 2013, totodată fiind aprobată și data cînd va avea loc ședința Consiliului Politic Național. De asemenea, în conformitate cu  ordinea de zi a ședinței, s-a discutat despre planul de acțiuni pentru pregătirea și desfășurarea Adunării Republicane a președinților Organizațiilor Primare ale Partidului Popular din Republica Moldova. Președinții Organizațiilor Teritoriale PPRM, membrii Biroului Permanent Central și conducerea formațiunii au făcut un schimb de păreri în ceea ce privește lucrul Organizațiilor Primare și Teritoriale, menționînd activismul membrilor de partid și buna îndeplinire a Planului de acțiuni al Partidului Popular din Republica Moldova.
<