Categorie: Documente

A avut loc ședința Biroului Permanent Central al PPRM

Membrii Biroului Permanent Central al PPRM s-au întrunit într-o ședință cu participarea președinților Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii. În cadrul întrunirii s-a discutat despre Planul de activitate al Consiliului Politic Național și Biroului Permanent Central pentru lunile septembrie – decembrie 2013, totodată fiind aprobată și data cînd va avea loc ședința Consiliului Politic Național. De asemenea, în conformitate cu  ordinea de zi a ședinței, s-a discutat despre planul de acțiuni pentru pregătirea și desfășurarea Adunării Republicane a președinților Organizațiilor Primare ale Partidului Popular din Republica Moldova. Președinții Organizațiilor Teritoriale PPRM, membrii Biroului Permanent Central și conducerea formațiunii au făcut un schimb de păreri în ceea ce privește lucrul Organizațiilor Primare și Teritoriale, menționînd activismul membrilor de partid și buna îndeplinire a Planului de acțiuni al Partidului Popular din Republica Moldova.

Cinste Limbii Materne

Dragi compatrioţi, Astăzi este ziua limbii mamelor noastre. Este limba în care ne sînt scrise abecedarele, scrisorile către părinţi, urările de sănătate şi chiar testamentele. Este limba în care ne trăim viaţa. Simţim datoria de a ne cinsti limba pe care o vorbim, indiferent unde ne aflăm, pentru că prin limbă ne păstrăm cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa. Cu acest prilej, doresc să îndemn cetăţenii Republicii Moldova, fie că sînt  acasă, fie că sînt departe de baştină să scrie mai departe, în piatra  timpului, această dulce vorbire, să o transmită copiilor şi nepoţilor pentru a păstra curat şi la loc de înaltă cinste veşmîntul fiinţei  noastre. Alexandru Oleinic, Liderul Partidului Popular

A avut loc ședința lărgită a Biroului Permanent Central al Partidului Popular din Republica Moldova

Partidul Popular din Republica Moldova și-a reunit la Chișinău membrii Biroului Permanent Central al formațiunii, fiind invitați la ședință și președinții Organizațiilor Teritoriale  ai PPRM. Au fost supuse dezbaterilor subiectele ce țin de activitatea Organizațiilor Teritoriale privind primirea în partid și crearea organizațiilor primare, precum și subiectul cu privire la modul de organizare a procesului de colectare a semnăturilor privind alegerea directă a președintelui țării. Participanții la ședință au făcut o analiză  a activității Organizațiilor Teritoriale în prima jumătate a anului 2013, menționînd atît succesele obținute, cît și insucesele. Totodată, s-au trasat obiectivele și sarcinile care necesită  implementare pînă la sfîrșitul acestui an. În acest context, Biroul Permanent Central al PPRM, a menționat activismul politic și organizatoric al mai multor președinți ai Organizațiilor Teritoriale, atenționînd totodată, asupra necesității activizării procesului de consolidare organizatorică și numerică a partidului, de crearea a structurilor de partid în toate localitățile țării și de activizare a procesului de colectare a semnăturilor pentru realizarea inițiativei PPRM privind alegerea directă de către popor a Președintelui Republicii Moldova.

Corturile PPRM, în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Sîngerei și Ocnița

Partidul Popular din Republica Moldova, continuă campania de colectare a semnăturilor pentru alegerea președintelui țării prin vot direct: Tu alegi președintele țării. Corturile PPRM au fost instalate în alte patru raioane din țară: Anenii Noi, Criuleni, Sîngerei și Ocnița. Cetățenii care doresc să semneze pentru a susține campania inițiată de Partidul Popular, sînt așteptați zilnic de la ora 09.00 pînă la ora 18.00, la corturile PPRM. De asemenea,  cetăţenii Republicii Moldova pot  semna în listele întocmite de grupurile mobile ale PPRM care se deplasează în majoritatea localităţilor ţării. Alte informații  la numărul de telefon: 022-66-73-30. Nu fi indifernet. Semnează pentru alegerea președintelui țării prin vot direct! Să ne alegem singuri viitorul!!!

Nu fi indifernet. Semnează pentru alegerea președintelui țării prin vot direct!

De mai bine de 20 de ani încoace, atît deciziile politice, cît şi acţiunile clasei politice din Republica Moldova sînt îndreptate împotriva statului. Mai dureros e că acest buldozer – clasa politică iresponsabilă – lucrează zi şi noapte,  an după an adoptînd legi antistatale,  făcînd declaraţii antistatale, constituind  coaliţii antistatale, declanşînd alegeri după alegeri. Singurii care făuresc  această ţară sînt cetăţenii, oamenii simpli care muncesc, dar care nu prea au locuri de muncă, pedagogii  şi medicii care îşi fac   meseria cinstit, dar care sînt prost plătiţi, ţăranii care muncesc din greu, dar care nu au niciodată bani,  tinerii care învaţă o profesie, dar care trăiesc cu teama că nu vor găsi de lucru, tot mai mult plecînd din tară şi lăsînd-o fără viitor. Criza politică din ultimii patru ani demonstrează că Moldova are nevoie de un lider național, independent și garant al Constituției!  Țara are nevoie de un președinte ales de popor.  De aceea, Partidul Popular din Republica Moldova, cheamă cetățenii acestei țări să semneze pentru modificarea Constituției, astfel încît președintele țării să fie ales direct de popor și nu de clasa politică. La 16 mai curent, Partidul Popular din Republica Moldova, a lansat campania de colectare a semnăturilor pentru alegerea președintelui țării prin vot direct: Tu alegi președintele țării. Mircea Sofronii, chirurg: “Sînt  convins, că un preşedinte ales de popor s-ar afla  în afara jocurilor politice, în afara războielor politice şi ar garanta stabilitatea în ţară.” Nicolae Cibotaru, fermier: “Poporul trebuie să aleagă preşedintele ţării, pentru că poporul este talpa ţării. Dacă  deputaţii nu ne dau acest drept, înseamnă că deputaţii se tem de popor.” Ion Grosu, actor: “Cel mai lung, dar şi mai prost spectacol pe care l-am văzut în viaţa mea a fost  acea lungă perioadă de vreme  în care deputaţii se chinuiau să aleagă Preşedintele ţării. Un spectacol  de rîs, dar în acelaşi timp şi destul de trist.” Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular: „Instabilitatea politică care persistă în  ţară se datorează şi faptului că Preşedintele ţării este ales de către politicieni şi nu de popor. Sîntem convinşi, că Moldova are nevoie de un lider naţional ales direct de cătăţeni. Doritorii de a semna pentru alegerea președintelui prin vot direct de către cetățeni, pot veni în corturile PPRM instalate în țară. De asemenea,  cetăţenii pot  semna în listele întocmite de grupurile mobile ale PPRM care se deplasează în majoritatea localităţilor ţării. Alte informații  la numărul de telefon: 022-66-73-30. Să ne alegem singuri viitorul!!!

Comunicat de presă. În Dubăsari se vor sărbători 10 ani de scindare a raionului

La 18 iunie curent, Partidul Popular din Republica Moldova a organizat o conferință de presă, ca un semnal de alarmă venit din partea  locuitorilor raionuui Dubăsari. Nu demult, preşedintele raionului, Grigore Policinschi, a semnat o dispoziţie prin care cere instituţiilor subordonate să se încadreze în organizarea unei sărbători dedicate marcării a 10 ani de la reformarea raionului Dubăsari, dar nu se prea înțelege conotația acestei sărbători. Grigorie Racu, președintele Organizațiie Teritoriale Dubăsari a Partidului Popular din Republica Moldova, a menționat, în cadrul conferinței de presă că actuala conducere a raionului  nu face altceva decît să-şi promoveze  propriile interese. Se sărbătoreşte, de fapt, scindarea raionului Dubăsari şi se face bucurie din asta. Locutorii raionului  sînt de părere că   acele  sute de mii de lei care urmează a fi cheltuiţi pentru această acţiune, mai bine erau repartizaţi celor care au avut de suferit în urma conflicturi armat de pe Nistru, raionul Dubăsari fiind  epicentrul acelui conflict. În același context, Anatolie Croitoru, directorul Asociației de Cultură și Drept Transnistria, a specificat că pentru îndeplinirea planului de acțiuni, planificat pentru această zi, desigur se va cheltui o sumă destul de mare de bani, iar documentele pe care le semnează Policinschi, nu arată decît sursa de finanţare, nu şi sumele concrete. „Noi credem că ascunderea sumelor nu este o scăpare a administraţiei, ci un  stil de lucru, o încercare de a pregăti terenul  pentru utilizarea acestor bani în alte scopuri,” a spus Croitoru. Despre utilizarea ineficientă a banilor în raionul Dubăsari ne vorbește și raportul Inspecție Fiscale, în care este un punct care se intitulează astfel „Acordarea creditelor preferenţiale  unor categorii de populaţiei.” Iată ce a constatat Inspecţia Financiară „În perioada 2005 - 2008, de credite preferenţiale în sumă totală de 3468,4 mii lei  în raionul Dubăsari au bebeficat 48 de persoane, inclusiv şi preşedintele raionului în calitate de combatant a primit 60 mii de lei  în baza pachetului de documente prezentat, din care 50 procente au fost rambursaţi de beneficar şi 50 procente  de consiliu.” „Ceea  ce vă putem noi spune e că  Policinschi nu este combatant,” au declarat vorbitorii.  Grigorie Racu a mai specificat: „Noi totuşi, în calitatea noastră şi de locuitori ai raionului Dubăsari, dar şi de combatanţi, membri ai PPRM,  ne întrebăm dacă  este întîmplătoare organizarea acestei  sărbători  pe fundalul   evenimentelor de la Varniţa, a deciziilor Tiraspolului privind stabilirea frontierei, a altor acţiuni organizate de regimul separatist. Dacă într-adevăr este o legătură între  sărbătoarea lui Policinschi şi  evenimentele din Transnistria, atunci, problema este mult mai gravă decît acea risipă de bani din bugetul raionului.” Partidul Popular din Republica Moldova, face apel către Guvernul Republicii, Parlament, Serviciul de Securitate, alte instuții ale statului, să analizeze cu maximă atenţie aceste fapte, să tragă concluziile de rigoare şi să le facă publice în faţa locutorilor raionului Dubăsari şi în faţa   întregii Republici.

Anunț. Conferință de presă

Un grup de combatanţi, membri ai Partidului Popular din Republica Moldova atenţionează asupra deciziei Preşedintelui raionului Dubăsari de a sărbărtori 10 ani de scindare a raionului. IPN, 18 iunie, ora 10.00,  str. Puşkin 22, et. 4.

Partidul Popular cere demisia ministrului educației

Partidul Popular din Republica Moldova este profund indignat de modul în care este organizat procesul de susţinere a examenelor de bacalaureat sesiunea 2013. Guvernul, în special, Ministrul Educației, au demonstrat încă o dată tuturor că nu are soluții concrete pentru problemele din educație, înlocuindu-le cu metode depășite, de constrîngere, intimidare și de “terorizare” a elevilor. Soluția pusă în aplicare, cu insistență, de către Ministerul Educației, de a instala camere de supraveghere a elevilor în sălile de examene, demonstrează mentalitatea și abordarea greșită pentru rezolvarea unei probleme fundamentale a școlii moldovenești:  creșterea nivelului de cunoștințe și capacității elevilor, pentru a-i pregăti să facă față provocărilor curente. În loc să trateze cauzele problemei, Ministerul Educației, încearcă neîndemnatic să combată efectele acestora. Este inadmisibil ca Guvrnul să-i trateze pe elevii noștri ca pe niște hoți și agramați. Trebuie ca mai întâi să  propună programe școlare viabile și performante, să implementeze proiecte care să motiveze  elevii să învețe și profesorii  să obțină performanțe. Pentru ca în final, să avem elevi bine pregatiți, studenți sârguincioși și specialiști profesioniști pentru toate domeniile economei naționale. Acum, însă, tot ce a obținut Guvernul sunt 80% din absolvenți care pleacă din țară în căutarea locurilor de muncă. Pentru ce cheltuim sute de milioane pentru sistemul educațional? PPRM consideră că Educația, trebuie să fie prioritatea numărul unu a guvernării. O Moldovă educată, înseamnă o Moldovă bogată și dezvoltată! Guvernul ne demonstreaza încă o dată că nu are soluții concrete pentru  problemele din sistemul de educație și, respectiv, soluții pentru a scoate țara din criză. Ministerul Educației trebuie să conștiintizeze că închiderea școlilor și represiile intelectuale nu pot fi numite reforme. Pentru modul dezastruos în care a fost gestionat examenul de bacalaureat, PPRM consideră că funcționarii iresponsabili, ce se fac vinovați de acestă prigonire a elevilor, pedagogilor și părinților, să fie izgoniți din sistemul educațional, iar Ministrul Educației ar trebui să își înainteze demisia de onoare. Este necesar ca politicienii să înceapă să și plătească pentru incompetența și greșelile pe care le fac, care, în final afectează un popor întreg. Guvernul trebuie să-și revadă prioritățile în sistemul de educație și să aducă copiilor noștri încrederea în forțele proprii și în viitorul lor într-o Moldovă prosperă.

Propunerile PPRM pentru primele 100 de zile ale Guvernului Leancă

În cadrul conferinței de presă care a avut loc la 12 iunie curent, Valeriu Cosarciuc, copreședinte al Partidului Popular din Republica Moldova, a prezentat propunerile PPRM pentru planul de acțiuni al Guvernului RM. Valeriu Cosarciuc a menționat că un Guvern care a fost investit pe timp de criză, trebuie să acționeze rapid, cu un plan de acțiuni bine stabilit, pe cînd, astăzi, după aproape două săptămîni, nici nu există un astfel de plan. Astfel, Partidul Popular din Republica Moldova vine cu următoarele propuneri, pentru primele 100 de zile ale Guvernului Leancă 1.Modificări a legislației cu scopul implementării pe larg a sistemului de plăți electronice - eliminarea din circulație a banilor de hîrtie către 01.01.2015; 2.Eliminarea tuturor plăților pentru serviciile acordate de instituțiile statului 3.Eliminarea tuturor autorizațiilor, licențelor, certificatelor pentru lansarea și desfășurarea activităților antreprenoriale 4.Lansarea Programului de reinstruire continuă a persoanelor disponibilizate și a șomerilor precum și crearea condițiilor de angajare rapidă în proiectele anunțate 5.Modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli: Introducerea Asociațiilor de Economii și Împrumut ca solicitanți și beneficiari Tînăr fermier - producător agricol, înfiinţat într-o localitate rurală, a cărei fondator şi administrator unic sunt persoane fizice cu vîrsta între 18 - 40 şi deţine studii şi pregătire profesională în domeniul ce vizează investiţia Achitarea urgentă a compensațiilor pentru înființarea semănăturilor de porumb și grîu; Plafonarea compensațiilor la o sumă nu mai mare de 400000 lei per beneficiar. 6. Majorarea Fondului de subvenționare pentru a.2013 cu 500mln.lei; 7. Capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor Agricole la o valoare nu mai mică de 100mln.lei; 8. Implementarea HG 741 din 17 august 2010 “ Cu privire la crearea infrastructurii de piață pentru produsele agroalimentare” – Începerea construcției Centrului Agroalimentar Chișinău; 9. Eliminarea tuturor barierelor la export. Introducerea în codul penal a sancțiunilor pentru persoanele care îngrădesc dreptul la export a entităților economice (Exemplul Turciei) 10. Transferul maxim a spațiilor de producere neutilizate precum și a activelor proprietate de stat catre IMM prin închiriere, răscumpărare în rate, licitații de tip olandez 11. Modificarea Codului Fiscal: a)Neaplicarea TVA la importul de materii prime, componente utilizate la producerea mărfurilor pentru export; b) Introducerea normei ca obligația plății TVA apare la încasarea banilor pentru livrări și nu la livrări; c) Revenirea la cotă TVA de 8% pentru agricultura; d) Restituirea TVA în maximum 5 zile; 12. Modificarea Legii cu privire la piața produselor petroliere, care să permită importul de produse petroliere direct de către Cooperativele de Întreprinzători create de producătorii agricoli 13. Aprobarea Legii cu privire la grupurile de producători 14. Adoptarea Legii cu privire la impozitul unic agricol, care să prevadă pentru GT o cotă nu mai mare de 1,85 lei*bal-hectar. Partidul Popular din Republica Moldova cere Guvernului RM, să-și consolideze capacitățile pentru a îndeplini acest plan, în primele 100 de zile de activitate și pentru a demonstra responsabilitate și atitudine corectă față de cetățenii țării. Acțiunile propuse, sînt o urgență, care trebuiau să fie implementate încă din primul an de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană. De aceea, de modul în care noul Guvern se va mobiliza, depinde stabilitatea economică a țării și imaginea Republicii Moldova pentru Instituțiile Europene.  

Anunț. Conferință de presă

Valeriu Cosarciuc, co-preşedinte al Partidului Popular din Republica Moldova invită miercuri, 12 iunie, la o conferinţă de presă cu genericul: „Propunerile PPRM pentru 100 de zile  ale Guvernului Leancă” IPN, Chişinău, str. Puşkin,22, Casa Presei, et.4. Începutul la 10.00