Categorie: Căușeni

PPRM este unicul partid care a înființat o Organizație dedicată fermierilor

PPRM este unicul partid din politica moldavă, care a înființat o Asociație a Fermierilor. Și asta pentru că, spun reprezentanții, agricultura este cel mai important sector din țara noastră. Partidul Popular din Republica Moldova, la 05 aprilie current și-a constituit Organizația de Fermieri. Liderul formațiunii, Alexandru Oleinic, a menționat că necesitatea instituirii unei asemenea structuri a apărut încă de la fondarea partidului, iar sarcina acesteia este susținerea țăranilor. „Pentru a dezvolta ceva într-o localitate, în primul rând trebuie de informat fermierii cu privire la căile, proiectele și posibilitățile de a deschide o afacere, dar și pentru ca acea afacere să fie una profitabilă. Toate aceste probleme și le asumă acum Partidul Popular, prin crearea Asociației Fermierilor. Vom merge din localitate în localitate, vom avea întâlniri cu fermierii, pentru a-i ajuta să-și deschidă o afacere. Este regretabilă atitudinea actualei guvernări față de un domeniu atât de important din R. Moldova precum este agricultura. Chiar ultimele majorări de prețuri la carburanți, în ajunul lucrărilor de primăvară, a scos din buzunarul țăranilor peste 100 mln de lei. Și asta e o cifră extraordinar de mare pentru situația de astăzi din agricultură”, a declarat Alexandru Oleinic. În același context, co-președintele partidului, Valeriu Cosarciuc, susține că agricultura este un domeniu prioritar pentru economia țării, dar regretă faptul că guvernarea o desconsideră. „De aceea noi venim cu soluții pentru fermieri. Problemele în acest domeniu sunt foarte multe, precum: accesul limitat la subvenționare, inexistența unui sistem clar de garantare a creditelor. De aceea noi propunem o lege specială, care va permite garantarea creditelor bancare.   Nu avem o infrastructură bună, unde fermierii să-și poată vinde produsele autohtone, pentru că intermediarii ocupă aceste piețe. De aceea propunem ca să fie contruită o piață în sectorul centru al capitalei, unde toți producătorii mici și mijlocii să-și poată vinde marfa”, a subliniat Valeriu Cosarciuc. Potrivit conducerii partidului, Organizaţia Fermierilor  are structuri  în toate localităţile din Republica Moldova şi vine cu un nou model de abordare a tot ce înseamnă agricultură. De asemenea, ei susțin că Organizația  va avea  formulate şi va implementa soluţii concrete pentru fiecare problemă  identificată. 

A fost constituită Organizaţia de Fermieri a Partidului Popolar din Republica Moldova

Partidul Popular din Republica Moldova a organizat la 5 aprilie curent Conferința de constituire a Organizației de Fermieri din cadrul formațiunii. Scopul acestui eveniment a fost unirea fermierilor din țară,  producătorilor mici și  oamenilor de la sate în jurul unor scopuri comune prin care se doreşte bunăstarea cetățenilor. Partidul Popular consideră că agricultura este motorul economiei Moldovei.  Prin  constituirea Organizaţiei de Fermeiri, PPRM îşi  reconfirmă  opţiunea pentru dezvoltarea acestui domeniu și pentru  sprijinirea prin toate mijloacele a oamenilor  din mediul rural. Partidul Popular din Republica Moldova este formaţiunea care nu doar promite, dar ajută țăranii, prin acțiuni concrete, să prospere, să-și deschidă o afacere și să aibă posibilitatea de a obține un venit stabil pentru sine și pentru familia sa. Organizaţia Fermierilor  are structuri  în toate localităţile din Republica Moldova şi vine cu un nou model de abordare a tot ce înseamnă agricultură. Acesta nu se va limita doar la  critici, ci  va avea  formulate şi va implementa soluţii concrete pentru fiecare problemă  identificată.  Fermierii Moldovei pot conta pe suportul direct  şi imediat al Organizaţiei de Fermieri  a PPRM.   Formațiunea și-a expus de nenumărate ori părerea față de dezvoltarea acestui domeniu și față de oamenii care muncesc în acest sector și consideră în continuare că agricultura trebuie să devină ramura primordială a țării noastre și să se întreprindă toate măsurile pentru redresarea ei.   Serviciul de presă al PPRM 5 aprilie 2014

La Florești s-au produs încălcări de ordin financiar în realizarea proiectului de asigurare cu apă potabilă a populaţiei

Deşi  factorii de decizie  din orăşelul Floreşti s-au grăbit să raporteze triumfalist despre finalizarea proeictului de aprovizionare cu apă a populaţiei, în realitate este vorba despre punerea în aplicare a unor scheme de estorcare de la consumatori a unor sume de bani. Înainte de a  ne referi nemijlocit la cazurile de  minţire a populaţiei trebuie să spunem că  pentru sporirea accesului populației orașului și raionului Florești la resursele de apă potabilă, Guvernul Republcii Moldova a semnat la 16.06.2010, Acordul de împrumut cu BERD, care a fost ratificat prin Legea nr 203 din 16.07.2010, Contractul de finanțare cu BEM, semnat la 26.09.2010 și ratificat de către Parlament prin Legea nr 13 din 11.02.2011 și Acordul de finanțare cu Fondul de investiții de vecinătate, semnat la 16.11.2010 în cadrul programului de dezvoltare al companiilor de apă din Republica  Moldova. Contractul de împrumut internațional cu BERD a fost încheiat între SA Servicii Comunale Florești sub garanția consiliului raional (suma de 2166666.67 euro). Tot în acest proiect și-au găsit locul grantul acordat de către Banca Europeană de investiții în sumă de 2166666,67 euro și grantul acordat de către Fondul de investiții în vecinătate în sumă de 2166666,67 euro. În total se acumulează 64999998 mln euro. Primăriei orașului Florești și APL i-a revenit 565.333 mii euro credit. Între timp, SA Servicii Comunale Florești, ocolind consiliul orășănesc, a procurat apometre, accesorii și cămine de control în sumă de 32 milioane lei. Atunci cînd au demarat negocierile cu BERD, accentul principal a fost pus pe necesitatea reconstrucției, reabilitării și dezvoltării sistemului de distribuire a apei potabile în orașul Florești. Dar pînă la urmnă, orașul Florești nu a primit nici un cent pentru restabilirea sistemului de apă potabilă. Conform prevederilor Acordului de împrumut și granturilor oferite de BMI și Fondul de investiții în vecinătate, mijloacele financiare alocate au fost direcționate și către procurarea contoarelor și accesoriilor, cu instalarea acestora la punctele consumatorilor. În rezultat, 66% din mijloacele financiare preconizate pentru procurarea contoarelor și accesoriilor au fost încasate cu titlu de grant, iar restul sumei 34% care formează prețul contoarelor și accesoriilor sînt reflectate în tarifele pentru apă potabilă aprobate de Consiliul orășănesc Florești și nu mai pot fi plătite încă o dată de consumatori. În urma examinării mai multor adresări ale cetățenilor orașului Florești, Consiliul Orășănesc prin decizia nr.05-25 din 19.06.2013 a constituit Comisia pentru identificarea cadrului legal privind impunerea procurării apometrelor cu citire la distanță din contul consumatorului de către SA Servicii Comunale Florești  din Contractul de Acordare. Ion Iavorski, președintele Organizație Teritoriale Florești a Partidului Popular din Republica Moldova, a menționat în cadrul conferinței de presă că  în final consumatorul din or.Florești a primit tarif majorat la apă, 3 milioane lei anual-rambursarea creditului și intimidări din partea SA Servicii Comunale Florești și personal  din partea Dl  Rusu Sergiu, directorul acestei societăți. Apare întrebarea din ce surse va fi întors creditul. Și iată aici apare și răspunsul: dacă conducerea SA Servicii Comunale Florești ar fi coordonat lucrările prevăzute în PLANUL INVESTIȚIONAl PRIORITAR  cu Consiliul orășenesc Florești, rețelele de distribuire a apei potabile ar fi fost extinse, care la etapa următoare ar fi adus noi consumatori, iar sumele acumulate ar fi acoperit parțial sumele împrumutului. Astăzi constatăm contrariul.  Pînă în anul2013 nu a funcționat Consiliul de Administrare ceea ce a împiedicat Consiliul orășenesc de a dirija și a stopa fărădelegile care se produceau la SA Servicii Comunale Florești. Și în lipsa acestora s-a produs mai multe nereguli în activitatea acestei întreprinderi.  În concluzie, conducerea SA Servicii Comunale Florești a provocat o fraudă economic considerabilă,  care,  aşa cum considerăm noi nu poate rămîne netaxată. Ne adresăm conducerii ţării, organelor de control şi justiţiei cu  rugămintea de a  investiga cazul de la Floreşti pentru a-i da o apreciere în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.

Ion Iavorschi: problema cea mai mare a locuitorilor din Florești este sărăcia

Ion Iavorschi, președintele Organizației Teritoriale Florești, a declarat în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Flor TV, că cea mai mare problemă a cetățenilor de la sate rămîne a fi sărăcia, care este un rezultat al lipsei locurilor de muncă, ceea ce rezultă că tinerii nu pot să-și întemeieze o familie și pleaca peste hotare, în căutarea unei vieți mai bune. După cum a afirmat Ion Iavorschi, tinerii sînt dezamăgiți, deoarece ei își fac studiile dar nu au unde aplica cunoștințele obţinute, nu sînt angajaţi sau le sînt oferite salarii mizere. Totodată ocupația principal a oamenilor de la sate este  doar agricultura, dar acest domeniu nu poate acoperi în totalitate nevoia de locuri de muncă. Dar chiar și aceeași agricultură, la noi rămîne a fi necompetitivă, deoarece nu există spaţii de păstrare și secţii  ambalare a producției, ceea ce rezultă un preț foarte mic la aceste produse. Statul este obliogat să susțină întreprinzătorii pentru a crea un lanț de producere, păstrare, ambalare și vindere. “Deşi anul current a fost  un an bun și bogat el s-a dovedit a fi mai rău pentru agricultori, deoarece roada este multă, dar foarte ieftină, preţurile cu care se operează pe piaţă fiind sub cel de cost al producţiei,” a spus Iavorschi. În campanile electorale, vin toți politicienii și vorbesc foarte frumos, pînă în momentul în care își cîștigă fotoliul, după care cetățenii sînt uitați cu desăvîrșire. Locuitorii orașului Florești se mai confruntă cu probleme cum ar fi drumurile care sînt într-o stare deplorabilă și nu sînt reparate, deoarece conducerea raionului este  preocupată de politică și nu de problemele cetățenilor. Organizația Teritorială Florești a PPRM, activează pe teritoriul raionului din 22 iunie 2012, fiind o echipă puternică, cu oameni gospodari, care doresc să-și aducă aportul pentru dezvoltarea localităților, a raionului și a întregii țări.  

Organizația Teritorială Florești a PPRM a cerut implicare și responsabilitate consiliului raional.

http://youtu.be/Nc8CXG7nDYc Organizația Teritorială Florești a Partidului Popular din Republica Moldova a organizat o acțiune în fața consiliului raional prin care a cerut autorităților publice să lase  la o parte preocupările politice și să acorde o atenție mai mare problemelor cu care se confruntă locuitoriii raionului Florești. Potrivit lui Ion Iavorski, președintele Organizației Teritoriale PPRM, scopul primordial al acestei acțiuni a fost atragerea atenției atît a locuitorilor orașului, cît și a consilierilor, asupra acțiunilor incorecte a consiliului raional Florești, ceea ce ține de alegerea președintelui raionului, de starea drumurilor și de situația grea în care s-au pomenit agricultorii. Acestei acțiuni s-au alăturat mai mulți locuitori ai orașului Florești care au cerut implicare și responsabilitate din partea autorităților. Cei cîțiva consilieri, care au ieșit în fața celor adunați, nu au putut raspunde la întrebările participanților la acțiunea de protest. material preluat de  pe   http://flortv.net/news/miting_de_protest_organizat_de_pprm/2013-04-17-954  

Declaraţia Partidului Popular din Republica Moldova în legătură cu devastarea sediului organizaţiei teritoriale Floreşti

În seara zilei de 20 martie, în mod barbar a fost devastat şi vandalizat sediul Organizaţiei Teritoriale a Partidului  Popular din r-nul Floreşti . Persoane necunoscute au pătruns în încăpere distrugînd documentele şi simbolurile  partidului , mobilierul. Au fost sustrase  de asemenea şi bunuri materiale . În legătură cu acest act de vandalism, facem apel către Procuratura Generală, SIS, Ministerul Afacerilor Interne,  să fie întrepinse măsurile de rigoare pentru investigarea şi elucidarea acestui caz ieşit din comun, pentru identificare şi pedepsirea  vinovaţilor. Indiferent de scopurile urmate de  infractori, considerăm acest act ca un atac asupra dreptului cetăţenilor la libera asociere,  ca o constrîngere  asupra activităţii partidelor politice, care  inevitabil duce la intimidarea celor ce activează  în conformitate cu Legea. Totodată cele intîmplate ilustrează  cu exactitate  situaţia din ţară şi demonstrează incapacitatea actualei  guvernări de a-şi proteja cetăţenii şi drepturile lor, pun în pericol orice formă de activitate legală. Conducerea Partidului Popular din Republica Moldova consideră cele întîmplate  ca o intimidare a forţelor politice extraparlamentare de a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu Legea despre partidele politice şi sînt o continuare a multiplelor cazuri de pesiune ce au avut loc  asupra membrilor partidului  de a-şi înceta activitatea, de a abandona calitatea de membru  al formaţiunii. Din aceste considerente facem apel către Parlament şi Guvern, către conducerea Republcii să fie întreprinse măsuri pentru a stopa dezmăţul şi haosul din ţară,  pentru restabilirea încrederii cetățenilor  în statul de drept.  Este necesar ca partidelor  politice să li se protejeze drepturile la libera  activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să fie excluse orice forme de constrîngere şi  de intimidare. Garantarea drepturilor la libera asociere şi activitate, exprimarea de opinii trebuie să devină o realitate a unui stat ce aspiră la standardele democratice europene. Patidul Popular din Republica Moldova

Ședința Consiliului Politic Florești

Aprobarea planului de acțiuni al Organizației Teritoriale, promovarea și implementarea Programului Politic al Formațiunii și constituirea Organizațiilor Primare în toate localitățile din raion – iată doar cîteva din subiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Politic, desfășurat în cadrul Organizației Teritoriale Florești a Partidului Popular din Republica Moldova. Ion Iavorski, Președintele Organizației Teritoriale Florești, a specificat că activitatea de bază a tuturor membrilor Partidului trebuie să fie promovarea imaginei  formaţiunii și motivarea oamenilor de a merge împreună cu noi. Partidul Popular este o echipă consolidată și puternică, cu viziuni clare, o forţă care poate aduce schimbarea reală în toate localităţile Republicii. Acum important e să redăm încrederea cetățenilor. Alexandru Oleinic, prezent la întrunire, a menționat că “baza și esența unui partid o constituie Organizația Primară, de aceea toți trebuie să ne unim eforturile pentru a identifica acele persoane responsabile și curajoase, care pot să meargă alături de noi” Totodată, în cadrul ședinței Consiliului, a fost constituită Organizația de Femei Florești a Partidului Popular din Republica Moldova, în funcţia de preşedinte fiind aleasă  doamna Ala Dubinschi. Prin intermediul acestor organizații,  formațiunea va stimula participarea femeilor în în procesul luării deciziilor politice și va susține implicarea lor activă în viaţa societăţii.
<