Categorie: Organizația de Femei

PPRM a ridicat un Zid de Mere pentru protejarea producătorilor locali

Partidul Popular din Republica Moldova a lansat, astăzi, 26 noiembrie  Campania Zilele Mărului. Acțiunea s-a desfășurat lîngă Arcul de Triumf din Piața Marii Adunări Naționale, unde a fost prezent  prim vice-președinte Valeriu Cosarciuc, alături de un grup de fermieri din diverse raioane. Organizatorii au construit un zid de mere, prin care au dorit să sugereze în mod simbolic un perete protector pentru fermierii din Republica Moldova, pentru susținerea și dezvoltarea agriculturii, a producătorilor locali și a produselor moldovenești. “Zidul de mere pe care îl vedeți aici, simbolizează zidul de apărare a producătorilor autohtoni pe care PPRM îi susține cu toată fermitatea” a declarat prim vice-președintele PPRM, Valeriu Cosarciuc. PPRM propune în programul electoral acordarea de subvenții în valoare de 2000 de lei la hectar pentru toți deținătorii de cote, acordarea unei prime de instalare în valoare de 20 000 de euro pentru cei care înființează o întreprindere în mediul rural și creează minim 5 locuri de muncă precum și introducerea Cotei Zero la impozitul pe venit din agricultură pe timp de 5 ani. “Noi, Partidul Popular din Republica Moldova suntem acea formațiune care susține producătorul local, vrem ca tot ce consumăm să fie produs în Republica Moldova. Dorim un viitor mai bun pentru copii noștri. Dacă vom dezvolta agricultura, vom avea investiții, investițiile vor aduce progres economic și atunci vom avea educație la nivelul european, sistem de pensii pus la punct și o societate sănătoasă”  a susținut Valeriu Cosarciuc. La eveniment au putut fi observați nu doar membrii PPRM, ci și simpatizanți ai formațiunii, dar și trecători care își încetineau pasul să declare “Eu nu sunt membru de partid, dar am încredere în acest partid, pentru că este unicul care promovează agricultura și este cel care a aplecat urechea și la omul simplu, omul de la sat” a afirmat un trecător. La sfârșitul acțiunii Organizația de Tineret a PPRM a împărțit trecătorilor mere, îndemnindu-i vă voteze Mărul, pentru că mărul este un simbol al dragostei, frumosului și belșugului.

Organizația Teritorială de Femei Ialoveni și-a reales conducerea

Sîmbătă, 26 iulie curent, la Ialoveni, a avut loc Conferința Organizației Teritoriale de Femei a Partidului Popular din Republica Moldova. În cadrul întrunirii s-au discutat mai multe subiecte, dar sarcina primordială de pe ordinea de zi a fost realegerea conducerii Organizției. Astfel, fiind propusă  ca Președinte a Organziației Teritoriale de Femei, Ialoveni, Natalia Eremia, a fost alesă cu unanimitate de voturi în această funcție. Fiind prezent la eveniment, Mihai Camerzan, membrul Biroului Permanent Central al formațiunii, a felicitat noua președintă, dorindu-i inspirație și curaj în activitatea politică. Mihai Camerzan a accentuat încă o dată importanța majoră pe care o are femeia în domeniul politic, menționînd că anume femeile, îndeplinind rol de mamă, soție, fiică și cunoscînd problemele cu care se confruntă familiile,  trebuie promovate în funcțiile cheie ale statului. Partidul Popular  promovează cu insistență egalitatea de gen și valorile familiale. Aceasta este demonstrat atît prin Programul Pentru o nouă Moldovă, cît și prin acțiunile concrete pe care le întreprinde formațiunea. Totodată, Nina Talmaci, vicepreședintele Organizațiie de Femei Naționale, a încurajat femeile din raionul Ialoveni să se implice cît mai mult în activități sociale și în domeniul politic, deoarece de multe ori anume femeia poate să propună soluții strategige pentru problemele societății. Gheorghe Buzdugan, președintele Organizației Teritoriale Ialoveni și-a exprimat încrederea, în cadrul conferinței, că Oragnizația de Femei va deveni mult mai activă, se va implica în toate proiectele promovate de PPRM și împreună vor atinge succesul. La final, Natalia Eremia, a mulțumit celor prezenți pentru susținere, menționînd că își va depune toate eforturile pentru a consolida Organizația de Femei din Ialoveni, pentru a mobiliza cîți mai mulți oameni să se implice în activitatea Partidului Popular și pentru a promova o imagine bună a formațiunii.

De la gospodarii PPRM pentru gospodarii din Ungheni...

Încă un proiect De la gospodari pentru gospodari a fost implementat în raionul Ungheni. De această dată, donațiile membrilor Partidului Popular au fost îndreptate în satul Pîrlița, unde s-a construit o stație de autobuse. La deschiderea proiectului, în localitate au fost prezenți membri ai Biroului Permanent Central și conducerea raională a formațiunii, care au menționat că astfel de proiecte sociale vor fi implementate în toate localitățile unde este necesar. Localnicii au apreciat gestul echipei PPRM, specificînd că astăzi pentru cetățeni este important să vadă rezultate și nu doar promisiuni goale, de care s-au săturat deja. Amintim că proiectul De la gospodari pentru gospodari a fost lansat de Partidul Popular din Republica Moldova cu scopul de a implementa acțiuni sociale în localitățile rurale din țară și de a demonstra că formațiunea reprezintă o echipă credibilă, iar toate acțiunile se bazează mai întîi pe fapte reale.

Liderul PPRM la o întîlnire cu activul Organizației de Femei

Alexandru Oleinic, liderul PPRM, a avut o discuție cu activul Organizațiie de Femei a Partidului, în cadrul unei întîlniri de lucru. La ședință au participat președintele și vice-președinții organizație, discutîndu-se despre planul de acțiuni al femeilor Partidului Popular, despre rezultatele obținute și proiectele viitoare. Alexandru Oleinic a specificat că are o mare încredere în succesul Organizației de Femei atît la nivel teritorial, cît și la nivel național, deoarece femeile PPRM au dmonstrat nu odată că sînt active, sînt dornice de a schimba lucrurile spre bine și sînt adevărate lidere în comunitățile de unde vin. Totodată, activistele s-au arătat dornice de a organiza cît mai multe activități prin care să identifice adevăratele lidere, să le promoveze și, împreună, să obțină un rezultat real  şi de folos pentru întreaga formațiune.

Declaraţia delegatelor la Conferinţa de Constituire a Organizaţiei de Femei din cadrul Partidului Popular din Republica Moldova

Delegatele la Conferinţă îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia dezastruoasă în care s-au pomenit femeile în Republica Moldova. Lipsa locurilor de muncă şi a condiţiilor de trai, accesul limitat la o medicină calitativă pentru femei şi copiii săi, problemele serioase din sistemul de învăţămînt şi a ocrotirii copilului, discriminarea în toate domeniile şi agresiunea faţă de femei. Cu regret se atestă o mulțime de obstacole în promovarea femeilor în sfera politicilor publice, cît și participarea lor în procesul decizional. Iată tabloul real în care sînt nevoite să activeze şi să-şi crească copiii, să creeze o familie, femeile în societatea noastră. De asemenea, se atestă o lipsă totală de atenție faţă de problemele cu care se confruntă femeile din partea Parlamentului şi Guvernului, a Autorităţilor Publice Locale. Aceasta se manifestă prin lipsa unei politici coerente în asigurarea drepturilor femeilor, ajutorarea lor în crearea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educarea copiilor, antrenarea lor în viaţa publică şi în mediul de afaceri, asigurarea drepturilor egale cu bărbaţii, la salarii decente. La nivel de stat nu există o politică eficientă ce ar încuraja creşterea natalităţii, stimularea familiilor tinere şi a celor cu mulţi copii, protecţia cetăţenilor în faţa riscurilor majore. Această indiferenţă faţă de problemele femeilor, a fetelor ce păşesc pragul maturităţii, au adus în ultima perioadă la efecte negative pentru viitorul ţării, cum ar fi numărul mare de divorţuri, al copiilor abandonați.  Familia îşi pierde rolul care l-a avut de veacuri, de cămin părintesc în care se educă tinere generaţii, viitorii cetăţeni ai ţării. Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrînire rapidă a populaţiei, ceea ce ar însemna depopularea gravă a teritoriului naţional, cu efecte economice dezastruoase. O problemă serioasă au devenit cazurile multiple ce indică creşterea numărului de femei  ce folosesc abuziv alcool, substanţe narcotice. Reieşind din aceste considerente, fiind conştiente de rolul pe care îl joacă şi trebuie să-l joace femeia în dezvoltarea societăţii, viitorului ţării, participantele la Conferinţă se adresează către Preşedintele Ţării, Parlament şi Guvern, societatea civilă – să fie întreprinse măsuri concrete şi urgente întru rezolvarea situaţiie create, înlăturării urmărilor nefaste a politicii păguboase promovată în ultimile două decenii de toate guvernele şi partidele de la guvernare. Pledăm pentru aplicarea unor politici eficiente pentru stoparea fenomenului nefast prin: - Ridicarea standardului de calitate a vieţii - Crearea oportunităţilor egale ca un drept fundamental al femeilor şi bărbaţilor ce ar demonstra valoarea tuturor  cetăţenilor şi va oferi un cadru pentru coeziune socială şi prosperitate economică. -          Crearea de condiţii pentru creşterea natalităţii – protecţia maternităţii şi a copilăriei, reducerea mortalităţii la naştere şi a mortalităţii infantile, finanţarea maximă a instituţiilor medicale de profil. -          Stimulente financiare pentru familiile tinere şi familiile cu mulţi copii, protecţia acestora în faţa oricăror ameninţări şi riscuri sociale. La formarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări Sociale, spriginul familiilor cu copii să devină o prioritate, iar indemnizaţiile să fie indexate anual. -          Protecţia familiei, ca institut social, consolidarea valorilor şi a tradiţiilor vieţii de familie. -          Crearea unui sistem eficient de protecţie şi de asistenţă socială pentru copiii cu părinţii plecaţi peste hotare. -          Eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, cu introducerea de sancţiuni dure pentru asemenea fapte -          Promovarea unui Program Naţional pentru vacanţe – Prima mea vacanţă – destinate elevilor proveniţi din familii cu venituri mici. -          În scopul încurajării învăţămîntului în familiile cu venituri reduse de a oferi din partea statului un pachet de rechizite şcolare acestor copii la începutul anului. -          Asigurarea unei participări echilibrate în viața politică, a femeilor, inclusiv prin prezența lor pe listele electorale. Un capitol aparte trebuie să-l constituie elaborarea politicii statului și punerea în aplicare, de a ocupa funcții publice și a exercita toate funcțiile la toate eșaloanele de guvernămînt. Delegatele la Conferinţă, îşi exprimă speranţele că vor fi auzite și înţelese, vor fi ajutate, ca într-un timp apropiat să dăm exemplu de o ţară ce cu adevărat aspiră la standardele europene, capabilă să-şi protejeze cetăţenii.

A avut loc constituirea Organizației de Femei a Partidului Popular din Republica Moldova

La 3 martie curent, a avut loc Conferința Națională a Organizației de Femei a Partidului Popular din Republica Moldova. La eveniment au participat 140 delegate, care au reprezentat peste 2000 de femei membre a PPRM din întreaga țară, copreședinții partidului, membrii Biroului Permanent Central, președinții Organizațiilor Teritoriale și alți invitați. Astfel, în cadrul conferinței, a fost constituită organizația de Femei a Partidului Popular, a fost ales Consiliul Național al Organizației, președinta și trei vicepreședinte. Angela Cebotari, copreședintele Partidului Popular din Republica Moldova, a fost propusă în funcția de președinte a  organizației de Femei, iar delegatele, în unanimitate au votat această propunere. Problemele cu care se confruntă femeile din țara noastră se află permanent în atenția Partidului Popular. Statutul și Programul Partidului conțin prevederi concrete prin care susține rolul femeii în familie și societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați, promovează reprezentarea proporțională a femeilor în toate funcțiile și structurile politice și administrative. Astfel, pornind  de la misiunea organizației de Femei care a fost creată, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă la moment femeile, s-au propus cîteva subiecte prioritare care vor constitui obiectivul cheie al organizației pentru anul 2013: 1.  Elaborarea și înaintarea propunerilor în vederea modificării și completării legislației muncii privind protecția socială a femeilor, mamei și copilului, familiilor cu mulți copii. 2. Pariciparea la elaborarea politicilor și a strategiilor de partid privind asigurarea egalității de gen în domeniile ocupării forței de muncă, salarizării, securității și sănătății la locul de muncă, protecției sociale a femeilor. 3.  Implementarea programelor educaționale și desfășurarea campaniilor informaționaleprivind asigurarea egalității de gen în partid și societate. În alocuțiunea sa, Valeriu Cosarciuc, a menționat că Partidul Popular întotdeauna va promova femeile în toate structurile de conducere ale formațiunii, va susține implicarea lor în politică și în viața publică. Totodată, Valeriu Cosarciuc a felicitat doamnele și domnișoarele cu ajunul sărbătorii de 8 martie dorindu-le curaj, sănătate și optimism. La finalul Conferinței, delegatele au făcut o declarație prin care își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia dezastruoasă în care s-au pomenit femeile în Republica Moldova și îşi exprimă speranţele că vor fi auzite și înţelese, vor fi ajutate, ca într-un timp apropiat să dăm exemplu de o ţară ce cu adevărat aspiră la standardele europene, capabilă să-şi protejeze cetăţenii. Astfel, Oganizația de Femei a Partidului Popular va evidenția și va propune soluții pentru problemele cu care se confruntă femeile în Republica Moldova. Însă pentru aceasta este nevoie de o mai multă implicare a femeilor în apărarea propriilor interese prin promovarea lor în organele de conducere ale partidului, pe listele eletorale la alegerile parlamentare și locale, în organele de conducere ale administarției publice locale și centrale.

Conferința Națională a femeilor Partidului Popular din Republica Moldova

La 3 martie curent,va avea loc Conferința Națională a Femeilor Partidului Popular din Republica Moldova La eveniment vor participa în jur de 140 femei, delegate din toate raioanele țării, conducerea partidului, dar și alți invitați. În cadrul întrunirii, va fi creata Organizația de Femei a Partidului Popular, va fi aleasă conducerea și vor fi formate organele de lucru. Evenimentul va avea loc la Institul Muncii, str Zimbrului 10, cu începere de la ora 11.00. Presa va avea acces liber la eveniment.

A avut loc şedinţa Consiliului Politic al Organizaţiei Teritoriale sectorul Centru a Partidului Popular din Republica Moldova

Organizaţia Teritorială sectorul Centru a Partidului Popular din Republica Moldova a desfăşurat şedinţa Consiliului Politic, cu participarea Domnului Valeriu Cosarciuc, copreşedinte al formaţiunii. Membrii Consiliului Politic au făcut analiza activităţii Organizaţiei Teritoriale pînă la moment, fiind trasate obiectivele pentru perioada imediat următoare.  Totodată, s-a discutat pe marginea planului de acţiuni pentru anul 2013. Nina Talmaci, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Centru a Partidului Popular din Republica Moldova, a menţionat, că “la etapa actuală este imperativ să ne consolidăm echipa prin atragerea persoanelor responsabile şi competente. Totodată, sarcina de bază pentru fiecare membru de partid este promovarea imaginii formaţiunii şi readucerea încrederii cetăţenilor în schimbarea reală, atît de mult aşteptată de toţi”. În acelaşi timp, în sectorul Centru, s-a constituit Organizaţia Teritorială de Femei a Partidului, în funcţia de preşedinte fiind aleasă Olga Cosseli-Ostroskaia. Constituirea organizaţiilor de femei în toate Organizaţiile Teritoriale  este o acţiune a Partidului Popular, prin care formaţiunea susţine implicarea femeilor în politică şi le promovează în toate structurile de conducere ale Partidului. În alocuţiunea sa, Valeriu Cosarciuc, copreşedinte al Partidului Popular din Republica Moldova, a punctat sarcinile ce stau în faţa formaţiunii la etapa actuală, îndemnînd pe fiecare membru în parte să se mobilizeze, “să întreprindă acţiuni concrete pentru implementarea Programului Politic al formaţiunii,  prin care vom avea  încrederea cetăţenilor şi vom putea  fi  credibili în discursul nostru despre  un viitor mai bun pentru ţară.”

Au loc ședințele Consiliilor Politice Teritoriale a Partidului Popular din Republica Moldova

În perioada 21 – 27 ianuarie curent, mai multe Organizații Teritoriale ale Partidului Popular din Republica Moldova, au petrecut ședințele Consiliilor Politice Teritoriale, cu participarea conducerii formațiunii. Principalele întrebări discutate pe ordinea de zi a întrunirilor, au fost dezbaterile pe marginea planului de acțiuni al anul 2013, pentru fiecare Organizație Teritorială în parte. Astfel, în opt raioane a fost aprobat planul de activități preconizate pentru anul curent. Printre acțiunile de bază pot fi menționate: coaptarea noilor membri și constituirea Organizațiilor Primare în fiecare localitate rurală din țară. Totodată, în cadrul ședințelor Consiliilor, au fost constituite Organizațiile Teritoriale de Femei a Partidului Popular din Republica Moldova, prin intermediul cărora femeile vor fi promovate în toate structurile Partidului și se va susține implicarea lor în politică. Pe parcursul lunii ianuarie, Partidul Popular din Republica Moldova planifică organizarea ședințelor Consiliilor Politice în toate Organizațiile Teritoriale, cu scopul de a evalua activitatea acestora pînă la moment și de a trasa obiectivele pentru perioada imediat următoare.

Avut loc Ședința de Constituire a Organizației de Femei a Partidului Popular din Bălți

La 24 ianuarie curent a avut loc Ședința de Constituire a Organizației de Femei a Partidului Popular din Bălți. Pe ordinea de zi erau incluse chestiuni precum alegerea Biroului Permanent, președintele și vicepreședintele Organizației de Femei și delegarea membrilor la Conferința Națională a Femeilor. În urma discuțiilor, privind prima chestiune de pe ordinea de zi, s-a votat unanim ca Biroul Permanent să fie format din 9 persoane, dintre care 7 au fost alese iar celelate 2 vor fi înaintate pe parcurs. În funcție de președinte și vicepreședinte a Organizației a fost propusă Derevici Tatiana și respectiv Magnet Elena. Candidaturile în cauză au fost votate unanim. Privitor la ultima chestiune de pe ordinea de zi s-a decis delegarea a 4 membri a organizației, la Conferința Națională a Femeilor, toate persoanele fiind votate unanim. Ședința a avut loc într-o atmosferă amicală, iar la sfirșitul acesteia, doamnele au fost felicitate pentru curajul de care dau dovadă și li s-a urat succes.
<