La Florești s-au produs încălcări de ordin financiar în realizarea proiectului de asigurare cu apă potabilă a populaţiei

La Florești s-au produs încălcări de ordin financiar în realizarea proiectului de asigurare cu apă potabilă a populaţiei

Deşi  factorii de decizie  din orăşelul Floreşti s-au grăbit să raporteze triumfalist despre finalizarea proeictului de aprovizionare cu apă a populaţiei, în realitate este vorba despre punerea în aplicare a unor scheme de estorcare de la consumatori a unor sume de bani.


Înainte de a  ne referi nemijlocit la cazurile de  minţire a populaţiei trebuie să spunem că  pentru sporirea accesului populației orașului și raionului Florești la resursele de apă potabilă, Guvernul Republcii Moldova a semnat la 16.06.2010, Acordul de împrumut cu BERD, care a fost ratificat prin Legea nr 203 din 16.07.2010, Contractul de finanțare cu BEM, semnat la 26.09.2010 și ratificat de către Parlament prin Legea nr 13 din 11.02.2011 și Acordul de finanțare cu Fondul de investiții de vecinătate, semnat la 16.11.2010 în cadrul programului de dezvoltare al companiilor de apă din Republica  Moldova. Contractul de împrumut internațional cu BERD a fost încheiat între SA Servicii Comunale Florești sub garanția consiliului raional (suma de 2166666.67 euro). Tot în acest proiect și-au găsit locul grantul acordat de către Banca Europeană de investiții în sumă de 2166666,67 euro și grantul acordat de către Fondul de investiții în vecinătate în sumă de 2166666,67 euro. În total se acumulează 64999998 mln euro.


Primăriei orașului Florești și APL i-a revenit 565.333 mii euro credit. Între timp, SA Servicii Comunale Florești, ocolind consiliul orășănesc, a procurat apometre, accesorii și cămine de control în sumă de 32 milioane lei.


Atunci cînd au demarat negocierile cu BERD, accentul principal a fost pus pe necesitatea reconstrucției, reabilitării și dezvoltării sistemului de distribuire a apei potabile în orașul Florești. Dar pînă la urmnă, orașul Florești nu a primit nici un cent pentru restabilirea sistemului de apă potabilă.


Conform prevederilor Acordului de împrumut și granturilor oferite de BMI și Fondul de investiții în vecinătate, mijloacele financiare alocate au fost direcționate și către procurarea contoarelor și accesoriilor, cu instalarea acestora la punctele consumatorilor. În rezultat, 66% din mijloacele financiare preconizate pentru procurarea contoarelor și accesoriilor au fost încasate cu titlu de grant, iar restul sumei 34% care formează prețul contoarelor și accesoriilor sînt reflectate în tarifele pentru apă potabilă aprobate de Consiliul orășănesc Florești și nu mai pot fi plătite încă o dată de consumatori.


În urma examinării mai multor adresări ale cetățenilor orașului Florești, Consiliul Orășănesc prin decizia nr.05-25 din 19.06.2013 a constituit Comisia pentru identificarea cadrului legal privind impunerea procurării apometrelor cu citire la distanță din contul consumatorului de către SA Servicii Comunale Florești  din Contractul de Acordare.


Ion Iavorski, președintele Organizație Teritoriale Florești a Partidului Popular din Republica Moldova, a menționat în cadrul conferinței de presă că  în final consumatorul din or.Florești a primit tarif majorat la apă, 3 milioane lei anual-rambursarea creditului și intimidări din partea SA Servicii Comunale Florești și personal  din partea Dl  Rusu Sergiu, directorul acestei societăți.


Apare întrebarea din ce surse va fi întors creditul. Și iată aici apare și răspunsul: dacă conducerea SA Servicii Comunale Florești ar fi coordonat lucrările prevăzute în PLANUL INVESTIȚIONAl PRIORITAR  cu Consiliul orășenesc Florești, rețelele de distribuire a apei potabile ar fi fost extinse, care la etapa următoare ar fi adus noi consumatori, iar sumele acumulate ar fi acoperit parțial sumele împrumutului.


Astăzi constatăm contrariul.


 Pînă în anul2013 nu a funcționat Consiliul de Administrare ceea ce a împiedicat Consiliul orășenesc de a dirija și a stopa fărădelegile care se produceau la SA Servicii Comunale Florești. Și în lipsa acestora s-a produs mai multe nereguli în activitatea acestei întreprinderi.


 În concluzie, conducerea SA Servicii Comunale Florești a provocat o fraudă economic considerabilă,  care,  aşa cum considerăm noi nu poate rămîne netaxată.


Ne adresăm conducerii ţării, organelor de control şi justiţiei cu  rugămintea de a  investiga cazul de la Floreşti pentru a-i da o apreciere în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh