Raportul Președintelui Partidului Popular din Republica Moldova, Alexandru Oleinic, la Congresul III al formațiunii.

Raportul Președintelui Partidului Popular din Republica Moldova, Alexandru Oleinic, la Congresul III al formațiunii.

Stimaţi delegaţi la Congresul III al PPRM,


Doamnelor şi domnilor,


Dragi colegi şi invitaţi!


 Am onoarea să salut prezenţa Dumneavoastră la lucrările Congresului al III-lea al Partidului Popular din Republica Moldova - congres care ne va mobiliza și mai mult pentru realizarea obiectivelor trasate, ne va permite să ajungem, în campania electorală, ca o forță puternică, mobilizatoare, o adevărată alternativă actualei guvernări compromise.


 Acest Congres, este și un bilanț al muncii depuse în perioada de după Congresul al II-lea, dar și o evaluare a procesului de implementare a Programului politic al partidului. Acest interval de timp a fost un examen serios pentru fiecare din noi, pentru fiecare organizație primară și teritorială. Astăzi, putem spune cu mîndrie că, în pofida obstacolelor întâmpinate pe parcurs, noi am realizat multe obiective, am demonstrat că devenim o forță cu adevărat populară, cu sprijin real din partea cetățenilor, raportat la scăderea vizibilă a popularității guvernanților.


 Aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au crezut și cred în proiectul nostru, celor care au muncit pentru crearea organizațiilor primare, care au contribuit la formarea și promovarea imaginii partidului.


 Ca rezultat al muncii noastre comune Partidul Popular întrunește astăzi în rîndurile sale 8870 membri, care au format 722 de organizații primare în 32 de organizații raionale. Astfel suntem prezenți, practic, în toate localitățile țării.


 Totodată, aceste cifre nu sunt decât un prim-pas spre afirmarea noastră ca forță politică. Pentru a obține succes în scrutinele electorale, va trebui, însă, să muncim și mai mult, să ne consolidăm și să identificăm perspectivele de dezvoltare atît pentru popor, cât și pentru stat în ansamblu.


 Stimați delegați,


 Partidul Popular, prin acțiunile sale, a demonstrat societății că este partidul faptelor și nu al promisiunilor!


Am realizat, împreună, campania ”Tu alegi Președintele Țării”și am colectat peste 150.000 de semnături în vederea modificării Constituției și a alegerii prin vot direct a Președintelui Republicii Moldova. Această cifră impunătoare este unul dintre rezultatele activității noastre comune și va veni să repare greșeala comisă de clasa politică, pentru a ieși de sub controlul cetățenilor și pentru a-și subordona una dintre cele mai importante instituții ale statului – Președinția.


 Și prin această campanie am promovat imaginea PPRM, identificând problemele ce îi confruntă pe cetățeni și societatea.


 Stimați prieteni,


 Pentru a fi mai aproape de oamenii care să ne cunoască, PPRM a organizat un șir de acțiuni, în cadrul cărora le-am vorbit cetățenilor ce ne propunem pentru a redresa situația în societate.


 În perioada de dare de seamă, partidul a iniţiat și un şir de proiecte sociale cu menirea de a contribui la dezvoltarea localităţilor, în special în mediul rural. Voi menţiona aici proiectul „De la gospodari, pentru gospodari”, implementat într-un şir de localităţi din raioanele Cahul, Soroca, Cantemir, Ungheni şi din alte raioane. Se bucură de multă apreciere, în rândul cetăţenilor, proiectul „Suntem alături de voi”, prin care îi ajutam pe cei nevoiaşi şi singuri.


 În scopul sprijinirii instituţiilor şcolare,  PPRM a luat şefia asupra şcolii internat din s.Bulboaca, raionul Anenii Noi. OT a PP a lansat acţiunea „Şcoala la control”. Pentru promovarea imaginii partidului am început editarea și difuzarea ziarului ”Gazeta Poporului’, am organizat multiple conferințe de presă, dezbateri publice, am adoptat și publicat declarații și luări de atitudine în mass media pe marginea problemelor din societate. Am reușit să mediatizăm pe larg materialele Partidului Popular în ziare, la posturile TV și Radio din teritoriu.


 O rezonanţă mare în societate au avut-o acţiunile de protest organizate de PPRM, ne referim la protestele fermierilor, îndreptate împotriva scumpirii carburanţilor, micșorării fondului de subvenționare în agricultură, de majorare a TVA și introducere a cotelor la exportul producției agricole și a altor bariere din activitatea țăranilor. Se înscriu acestui șir și acțiunile de protest ale partidului contra acaparării ilicite a proprietăților statului - Banca de Economii, Aeroportul Chișinău ș.a. Subliniem aici activismul OT PPRM care, prin acțiunile sale, a provocat un răsunet și o apreciere înaltă din partea societății civile în promovarea drepturilor și a libertăților cetățenilor.


 Toată aprecierea o merită cei ce activează în organizațiile de femei și veterani ai partidului și care contribue la identificarea și creșterea numărului de simpatizanți și de membri.


 PPRM își pune mari speranțe și în activitatea organizației recent formate – Organizația de Fermieri a Partidului Popular din Republica Moldova, al cărei scop este susținerea prin măsuri și proiecte concrete a țăranilor și a  fermierilor. În acest sens, ne propunem lansarea unor asemenea proecte în fiece localitate din țară și mizăm mult pe implicarea directă a membrilor organizațiilor teritoriale și a fermierilor cu experiență, care au beneficiat deja de suportul partidului în acest sens. PPRM este sigur că numai prin fapte concrete va cîștiga încrederea cetățenilor.


Onorată asistență,


 Congresul nostru are loc într-o perioadă importantă pe care o traversăm cu toții, în lungul drum spre marea familie europeană. Oferirea dreptului de a călători fără vize în țările Uniunii Europene cetățenilor noștri, semnarea, în viitorul apropiat, a Acordului de Asociere UE–RM, sunt evenimente însemnate și dăm o apreciere înaltă eforturilor oficialilor europeni de a sprijini R.Moldova pe calea integrării europene. Este, totodată, o apreciere a meritului cetățenilor noștri și al tuturor guvernelor democratice din 1994 încoace. Spun acest lucru deoarece partidele aflate la Putere, unii lideri politici încearcă, în mod fățiș, să obțină dividende din relațiile bune cu UE și să demonstreze că istoria noastră contemporană a început odată cu venirea lor la guvernare.


 Noi știm, însă, că aceste obiective au fost realizate datorită voinței poporului, tuturor cetățenilor care, pe parcursul anilor de la independență încoace, au spus ”da” opțiunii de integrare europeană a populației. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europenă este șansa cetățenilor de a trăi o viață demnă și asigurată, într-un stat prosper și credibil pe plan internațional.


 Spre regretul nostru, realitățile din viața politică și social-economică ne forțează să constatăm că actuala guvernare speculează opțiunea de integrare europeană, în scopul menținerii cu orice preț la putere.


 Statul de drept este transformat în statul corupției și al corupților. Partajarea funcțiilor în stat pe criterii politice a aprofundat corupția în toate structurile statului. Persoanele cu funcții publice nu asigură respectarea legii, ci a instrucțiunilor pe linie de partid. Iar pentru cetățeanul de rând legea e cel ce stă în fruntea Primăriei, a raionului sau conducătorul de întreprindere unde activează, toți fiind împărțiți după culoarea partidelor din care fac parte.


 Cei care ne-au promis democrația și prosperitatea au contribuit, de facto, - care la modul direct, care prin vot,- la aplicarea unor scheme frauduloase de deposedare a statului de patrimoniu, ceea ce duce la adâncirea sărăciei.


 Întreprinderile de stat, care ar trebui să genereze venituri la buget, sunt vîndute la un preț de nimic. Iar prin concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și cedarea Băncii de Economii, având peste 2 milioane de depunători și peste 600 de filiale în toată republica, statul și-a trădat cetățenii săi.


 Cei ce au promis majorarea pensiei minime până la 1300 lei, a alocației pentru nașterea copilului - până la 10 000 lei și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului - pțnă la 1500 lei, ne condamnă părinții și nepoții la subexistență, prin stabilirea unor alocații mizere, în locul celor promise în campaniile electorale.


Astazi, peste 500 mii de pensionari primesc o pensie mai mică de 800 lei, ceea ce înseamnă 50% din minimul de existență.


 Salariile angajaților sunt devalorizate din cauza jocurilor demnitarilor cu cursul de schimb al valutelor străine.


Cei care ne promit grija statului pentru familiile tinere adoptă, de fapt, legi ce reduc suportul statului pentru îngrijirea copilului.


 Cei care ne-au promis standarde educaționale de calitate au adus sistemul de educație la situația de a deveni fără școli și fără intelectualitate. Iată controversele reformei sistemului educațional: inițial (în anii 1996-1998), s-a pledat pentru micșorarea numărului de elevi în clasele gimnaziale, ulterior (după 2009) - pentru mărirea lor – au condus la închiderea școlilor în unele sate, iar lipsa politicilor de motivare a profesiei de pedagog, lasă satele moldovenești fără intelectualitate.


 Sectorul de sănătate este transformat într-un bussines al clanurilor. Oamenii de la sate sunt lăsați fără îngrijire medicală, în spitalele raionale nu mai are cine lucra, lipsa medicilor de specialitate a devenit o normă, ultimii tineri specialiști au venit în raioane cu 20 ani în urmă,vârsta medie a celor rămași trecând peste 60 de ani - unde sunt absolvenții Universității de medicina? - toți pleacă peste hotare. Asta în timp ce ministerul sănătății implementează reforme ce aduc unor clanuri concrete venituri fabuloase.


 Cei care ne-au promis o capitală europeană au transformat-o într-un șantier de construcții lipsit de orice concept al orașului european.


 Aceasta este fața adevărată a actualei guvernări.


 Republica Moldova continuă să rămână statul cu cele mai mici pensii și salarii și cu cel mai înalt nivel de corupție și sărăcie din Europa.


 Stimați delegați,


 NOI, echipa PPRM, în perioada de după Congresul al II-lea al partidului, am monitorizat continuu alianța de la guvernare și am intervenit cu luări de atitudine și reacțiile de rigoare la deciziile antipopulare ale guvernării. Totodată, echipa PPRM a fost mereu alături de cetățeni, ascultându-le problemele și durerile.


 Deaceea, astăzi putem afirma, că NOI, PPRM, suntem unicul partid extraparlamentar ce ne-am expus, ne-am implicat și am influiențat mai multe decizii ale guvernării. NOI, echipa PPRM, am pledat constant pentru asigurarea stabilității politice şi pentru respectarea principiului separării puterilor în stat, pentru democratizarea instituţiilor statutului şi crearea unui sistem de comunicare între putere şi societatea civilă, care să le ofere cetăţenilor oportunitatea de a participa la luarea deciziilor politice. Am atenționat, de nenumărate ori, asupra pericolului politizării excesive a funcțiilor și a structurilor din stat.


 NOI, echipa PPRM, am promovat cu insistență conceptul minimului de existeță drept bază de calcul a salariilor, pensiilor și a plăților sociale, pentru a reduce categoriile de cetățeni ce trăiesc sub pragul existenței și pentru a garanta echitatea socială.


 NOI, echipa PPRM, am insistat asupra consensului național în vederea identificării obiectivului de integrare europeană, ca model de dezvoltare și transformare a Republicii Moldova într-un stat civilizat și modern.


 NOI, echipa Partidului Popular, vom restabili dreptatea și voința poporului, deoarece suntem un Partid al Poporului.


 Echipa PPRM este echipa ce știe cum să aducă Republica Moldova la prosperitate, iar cetățenii - la bunăstare.


 Programul PPRM ”Pentru o nouă MOLDOVĂ!” este expresia angajamentelor Partidului în fața fiecărui cetățean, un program concret de redresare a fiecărui domeniu social-economic, cu soluții concrete, pentru garantarea stabilității politice și a bunăstării cetățenilor.


 Stimați prieteni,


 În contextul muncii depuse, astăzi, echipa PPRM, propune societății un nou model de dezvoltare, bazat pe așteptările cetățenilor, a cărui realizare va răspunde așteptărilor populației și ale fiecărui cetățean în parte.


 Principalul angajament al Programului este opțiunea majorității populației de integrare europeană a Republicii Moldova, care va constitui un proces de modernizare a economiei, a condițiilor de muncă și de trai ale cetățenilor. Noi nu ne vom trimite cetățenii la muncă peste hotare, dar vor asigura standarde europene de viaţă, bazate pe libertate şi bunăstare, aici, la noi acasă.


 Pentru a le garanta cetățenilor un nivel de viață european, echipa Partidului Popular va realiza, în mod responsabil, un progres rapid în economie. Progres, bazat pe investiţii şi venituri din activităţi, în condițiile unei economii de piață.


 Pentru atingerea acestui obiectiv vom asigura ca instituțiille statului și angajații sai să-și exercite funcțiile, respectînd cu strictețe drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.


 Vom începe de la corelarea salariului cu munca depusă. Cei care muncesc, vor primi un salariu ajustat la indicele prețurilor de consum. Iar pentru a exclude fenomenul sărăciei, vom stabili salariul minim al unei ore de muncă de 20 de lei.


 Valoarea minimului de existenţă va constitui baza de calcul a oricăror plăţi sociale: salarii, pensii şi indemnizaţii sociale.


 PPRM va garanta cetățenilor un nivel de viață corespunzător necesităților, prin excluderea tuturor plăților și a taxelor în lansarea propriei afaceri, după modelul țărilor europene.


 La nivel politic. PPRM va garanta aflarea în serviciul cetățeanului, care-i respectă libertatea personală și civilă, care îi protejează proprietatea privată și dreptul la viață personală. Un stat ce apără caracterul multinațional al culturii noastre și luptă cu xenofobia. Sunt convins că cerințele de astăzi ale societății noastre - privind sinceritatea, corectitudinea și bunul simț, sunt atât de mari, încât partidul nostru, noua generație politică, va trebui să readucă aceste calități din rândul celor uitate – în rândul celor absolut necesare. Aceasta înseamnă o bună reputație politică!


 Sunt convins că împreună vom face acest lucru mai bine decât alții. Anume din acest motiv, programul Partidului Popular este adresat fiecărui cetățean. Este un program de actualizare radicală a statului și a societății, în care puterea decizională nu sunt partidele, ci POPORUL. Scopul nostru e să creăm o guvernare cu adevărat responsabilă în fața poporului!


 La întrebarea ”Cum să obținem cu adevărat o responsabilitate din partea guvernării și cum să obținem controlul poporului asupra acesteia?” noi răspundem că Preşedintele Republicii Moldova trebuie să fie ales în mod direct de către popor.


 De asemenea, responsabilizarea politicienilor și stoparea traseismului politic le vom asigura prin alegerea deputaților printr-un sistem electoral mixt, în care parlamentarii să fie aleşi pe liste de partid şi în circumscripţii uninominale, în proporţie de 50 la 50.


 Venim și cu propunerea depolitizării funcțiilor de conducere în principalele instituții ale statului; Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului.


 Pentru a avea un stat fără corupție PPRM va realiza cu succes reforma în sistemul judiciar și va trece - de la practica de numire a judecătorilor - la alegerea lor directă de către cetățeni.


 Stimați delegați,


PPRM a atenționat în permanență despre necesitatea substituirii modelului de dezvoltare de la remitențe și importuri – la investiții și exporturi.


 În viziunea PPRM noul model de dezvoltare a statului va asigura o creștere economică continuă, prin dezvoltarea companiilor productive, competitive şi eficiente, generatoare de locuri de muncă şi de venituri; prin reformarea Guvernului şi a instituţiilor guvernamentale și trecerea definitivă la modelul E-guvernare.


 Pentru a realiza o creştere economică rapidă și durabilă, vom adopta un nou concept de politici fiscale - previzibil și stabil, pe un termen de 5 ani, care să asigure securitatea economică și financiară a statului, prin sporirea veniturilor la bugetul de stat.


 Noul concept de politici fiscale propus de PPRM, este bazat pe reformarea sistemului fiscal, în vederea unificării funcțiilor și a instituțiilor abilitate cu funcții de colectare a impozitelor și va include:


 Măsuri de mărire a bazei impozabile, prin introducerea impozitului unic de 10% pentru persoanele fizice și juridice;


 Măsuri de susținere a producătorului autohton și a exporturilor — zero taxe și impozite la importul de utilaje și de tehnologii avansate;


Pentru susţinerea agricultorilor și a gospodăriilor țărănești vom introduce cota 0% la impozitul pe venit pentru gospodăriile țărănești (microîntreprinderi), pe o perioadă de cinci ani.


 Pentru dezvoltarea mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii care vor asigura angajarea în câmpul muncii a cel puţin cinci persoane vor fi scutite de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani.


 Exact aceste metode de tratare a mediului de afaceri vor contribui la mărirea bazei impozabile și la scoaterea economiei din subteran. Practica mai multor țări a demonstrat că acolo unde sunt impozite dure, se plătește mai puțin. Iar unde impozitele sunt mai moderate plătesc si se dezvolta toți.


 Agricultura, care reprezintă satele noastre, va deveni principalul motor al relansării economice.


 În viziunea PPRM, cei care lucrează pământul şi cultivă cereale, legume şi fructe trebuie susţinuţi de stat, cum se procedează în ţările civilizate. Subvenţionarea agriculturii se va face la nivelul de 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, noi construcţii de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale, procurării de animale și construcției de ferme zootehnice.


Pentru a avea o agricultură de performanţă, vom compensa construcția sistemelor de irigare la crearea fermelor de familie (20-60 ha). Iar pentru stimularea activităţilor economice ale ţăranilor vom crea rețeaua Băncilor Țărănești în localitățile rurale și a Fondului de Garantare a Creditului Agricol, prin intermediul cărora vom compensa rata dobânzii la creditele contractate de cei ce practică activitățile agricole.


 Echipa PPRM își va continua eforturile în vederea dezvoltării afacerilor la sate, prin compensarea a 70 de procente din valoarea investiției la crearea întreprinderilor mici pentru procesarea legumelor, fructelor, strugurilor, cerealelor, cărnii, laptelui.


 Tinerii fermieri se vor bucura de un sprijin special, pentru inițierea unor afaceri la sate, prin acordarea unei Prime de Instalare de 20 000 EURO și prin acordarea a 1000 de burse anual în scopul perfecționării lor la întreprinderile agricole din țările europene.


 Printr-o agricultură dezvoltată și diversificată, vom reuși să dezvoltăm şi satele, unde vom ridica nivelul de trai și cultura oamenilor!


 PPRM va acorda prioritate educației și sănătății în stabilirea priorităților de cheltuieli anuale. Pentru atingerea standardelor europene în educație și sănătate, PPRM va asigura ca fiecare copil - de la sat sau oraș - să meargă la școala primară din localitate sa. Vom adopta măsuri stimulatorii ca fiecare sat și instituție să fie asigurată cu profesori și medici. Vom readuce statutul profesorului şi al şcolii la un nivel calitativ înalt.


 Pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, cei care doresc să obțină studii superioare vor beneficia de credite fără dobândă și de un loc de muncă după studii, prin promovarea parteneriatului public-privat și corelarea programelor de studii cu piața muncii.


 PPRM va reface imaginea sistemului de sănătate, prin adecvarea reformei de asigurare medicală obligatorie la standarde de înalta calitate și moralitate. La baza sistemului de asigurări medicale vor sta contractele individuale directe, iar costul poliței de aigurare medicală obligatorie se va stabili în corespundere cu serviciile de calitate incluse în pachetul minim garantat. Întreprinderile ce le vor oferi angajaților o asigurare medicală de sănătate deplină, vor beneficia de scutiri fiscale. Viitoarele mame vor beneficia de serviciile medicale necesare garantate în Programul unic.


 Onorată asistență,


 În viziunea PPRM, și problema îmbătrânirii populației Republicii Moldova este o consecință a politicilor promovate pe parcursul anilor de toate guvernările. Lipsa locurilor de muncă și salariile mizere, în raport cu creșterea prețurilor, au provocat exodul masiv al tinerilor și al populației apte de muncă. Tragedia e că nici peste zeci de ani, statul nu are politici atractive pentru revenirea lor acasă.


 În acest scop, PPRM va propune societății realizarea proiectului ”O politică demografică eficientă”, care va include politici de stimulare și susținere a familiilor tinere și de întreținere a copiilor.


 Grija de familiile tinere şi de familiile cu mulţi copii va însemna indemnizații indexate anual cu coeficientul 2, raportat la nivelul inflaţiei.


 Indemnizațiile pentru întreţinerea copiilor se vor acorda în mărime de 5000 euro, în câteva tranşe, până la absolvirea gimnaziului. Începând cu al treilea copil în familie, indemnizaţia va fi majorată cu câte 500 euro pentru fiecare copil.


 Dragi prieteni,


 Pe lângă dezvoltarea unei agriculturi diversificate, PPRM va promova și va susține, prin politici speciale, proiectele de dezvoltare a fiecărei localități rurale. În acest scop, PPRM va promova cadrul legal pentru susţinerea mecenatului, în baza căruia vom stimula inițiativele de păstrare şi de restaurare a monumentelor istorice și culturale, a lăcașelor sfinte.


 Prin promovarea și antrenarea societății în diverse proiecte culturale, vom dezvolta și educa o societate de o moralitate înaltă, bazată pe valorile si tradițiile strămoșeşti.


 Sarcina noastră este ca oamenii să trăiască bine nu doar în Chișinău și în suburbii, dar și în celelalte localități din Moldova.


 Administrațiile Publice Locale trebuie să dețină niște stimulente puternice, pentru a-și dezvolta independentă. Păstrând mai multe impozite în bugetele lor, vor obține o bază pentru creșterea economiei și noi posibilități pentru îmbunătățirea vieții populației.


 Autonomia financiară a Autorităților Publice Locale, este unica posibilitate de dezvoltare social-economica a localităților rurale și a serviciilor de înaltă calitate pentru cetățeni.


 Stimați delegați,


 Corupția, împreună cu instabilitatea politică, sunt cele mai negative calificative ce influențează imaginea oricărui stat. Cred că a venit timpul să spunem NU corupției și demnitarilor corupți!


 PPRM va promova cadrul legal necesar pentru introducerea răspunderii ministeriale și depolitizarea instituțuțiilor statutului – funcționarii publici vor fi în serviciul cetățenilor, nu în serviciul partidelor politice.


 Vom crea un sistem transparent de control al activității întreprinzătorilor și vom introduce un sistem de achitări pentru servicii și mărfuri prin intermediul plaților electronice.


 Noi, PPRM , nu suntem părtașii procesului de divizare a cetățenilor țării noastre pe diverse criterii. Noi vom continua realizarea obiectivului de consolidare a societății, prin implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.


 Problema fiecăruia este problema tuturor, iar problema comunității este problema fiecăruia - sunt opțiunile în baza cărora, Partidului Poporului va constitui o naţiune civică, într-o comunitate culturală comună.


Spre regret, și dupa 20 de ani, politicienii nu au reușit să identifice soluții pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Pentru reintegrarea definitivă a statului – PPRM propune de a merge pe calea dialogului economic și al dezvoltării. Numai prin prosperare și atractivitate economică, prin democratizarea și dezvoltarea statului, vom reuși să apropiem soluționarea diferendului transnistrean.


 Stimați delegați,


 PPRM este pentru o Moldovă  suverană, independentă, unitară și neutră!


PPRM este unica alternativă de guvernare competentă, responsabilă şi experimentată, care va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv.


 Programul Electoral al PPRM ”Pentru o nouă Moldovă” va readuce încrederea cetățenilor în statul de drept și în instituțiile sale, în valorile democratice autentice și în viitorul european al Moldovei.


 Sunt convins că marea majoritate a cetățenilor vor susține programul Partidulu Popular din Republica Moldova și vor vota ”Pentru o noua Moldovă!”


 E TIMPUL să întoarcem Moldova POPORULUI!


 

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh