PPRM despre anul politic 2015 – oportunităţi şi pericole

PPRM despre anul politic 2015 – oportunităţi şi pericole

Alexandru Oleinic, preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova a exprimat poziția formaţiunii pe marginea mai multor chestiuni de  importanță majoră,  care decurg din actualitatea politică şi care pot marca dur viaţa oamenilor şi viitorul Republicii Moldova.


Referinduse la  scrutinul electoral din 30 noiembrie 2014, liderul PPRM a menţionat că acesta „a fost mai degrabă un referendum pentru determinarea vectorului extern al țării noastre, decît o competiție a programelor electorale și doctrinelor concurenților electorali.


Am fost martorii unei campanii agresive din partea partidelor de la guvernare cu implicarea la maximum a resurselor administrative și financiare, cu încălcarea masivă a regulilor de joc pe piața mediatică și aplicarea metodelor antidemocratice de luptă cu concurenții electorali: începând cu înregistrarea partidelor clone și continuînd cu excluderea unor concurenți electorali, pe ultima sută de metri, din cursa electorală.


În toți cei 24 ani de existență a R.Moldova ca stat democratic, pentru prima dată cetățenii țării au fost martorii unei campanii electorale antidemocratice și cu încălcări grave, care, deși s-a soldat cu câștigul la limită a forțelor pro-europene, dacă sa luăm în calcul partidele care au ajuns în Parlament, dar dacă pornim de la votul exprimat de cetăţeni pentru toţi concurenţii electorali, atunci putem constata că partidele care au guvernat ţara în ultimii 5 ani, au fost dur taxaţi de către alegătorii săi, pentru promisiunile date şi neîndeplinite în promovarea reformelor şi dezvoltarea durabilă a ţării.


În plus, anume partidele de orientare democratică au amplificat acțiunile de limitare a accesului în Parlamentul Republicii Moldova – au majorat pragul electoral și au dispersat electoratul prin crearea partidelor clone. În rezultat – forțele pro-europene au acces în Parlamentul Republicii Moldova  cu un număr minim de mandate -  număr insuficient pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și pentru modificarea sistemului de alegere a Președintelui țării.


Astfel, și după expirarea celor 5 ani, așa-numita guvernare pro-europeană din nou riscă să aducă țara în pragul unei crize economice și politice care va pune în pericol viitorul R. Moldova.


Pentru a nu permite declanșarea unei crize politice, societatea are nevoie de unitatea clasei politice pronaționale și proeuropene pentru a continua modernizarea, dezvoltarea și consolidarea țării. În acest scop PPRM va insista în obținerea unui consens larg al societății și al partidelor politice în numele priorității naționale – integrarea europeană a Republicii Moldova.


Un alt subiect asupra căruia s-a expus Alexandru Oleinic a fost situația politică post electorală și semnarea acordului de constituire a Alianței Politice minoritare pentru Moldova Europeană.


PPRM constată că, atît perioada de guvernere a partidelor pro-europene, cît și perioada post-electorală după scrutinul din 30 noiembrie 2014 au aceleași caracteristici comune – haos, incertitudine și divergențe politice, bazate doar pe interese proprii și nicidecum pe interesele cetățenilor și ale statului Republica Moldova.


Nici însuși semnare Acordului de constituire a Alianţei Politice pentru Moldova Europeană nu este ceva nou pentru politica moldovenească – o situație similară am avut-o în 1999, când Guvernul a fost instituit cu votul comuniștilor, doar că situația politică și economică era total diferită.


Iar consecințele acelei cedări pentru constituirea unei coaliții cu susținerea  comuniștilor  o resimțim și astăzi - anume atuci s-a acceptat substituirea prevederilor constituționale privind alegerea Președintelui țării prin votul direct al poporului cu votul a 61 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Acceptarea condiției înaintate de comuniști la acel moment, precum în numele viitorului Republicii Moldova, de facto a însemnat aruncarea țării noastre cu zeci de ani înapoi.


În contextul formării unei noi alianțe a forțelor pro-europene cu susținerea tacită a PCRM,  PPRM exprimă o mare îngrijorare față de alianța nou creată din următoarele considerente:


O alianță minoritară cu susținerea tacită a PCRM pune în pericol adoptarea proiectelor de acte legislative necesare pentru continuarea reformelor şi îndeplinirea prevederilor Acordului de Asociere UE-RM care vor garanta parcursul European al RM.


Lipsa de credibilitate a acestei alințe - deoarece atât PLDM cât și PD au obținut votul cetățenilor datorită faptului că au declarat și au luptat pentru înlăturarea comuniștilor de la putere, au promis cetățenilor o Moldova europeană și fără comuniști.


Este o alianță la baza căreia au stat împărțirea funcțiilor și a zonelor de influiență dar nu un program de dezvoltare a Republicii Moldova.


Este o alianță de scurtă durată – deoarece tot mai mulți oficiali europeni, care au pledat pentru un vot în avans în favoarea europenizării țării noastre, la moment își exprimă nemulțumirea asupra modalității de creare a alianței minoritare.


În consecință – o alianță care nu garantează o stabilitate politică de durată, conduce la înghețarea finanțărilor externe și la stoparea fluxului de investiții străine in țară. Astfel Moldova poate rata miliarde de lei la bugetul de stat, fapt ce va pune în pericol onorarea mai multor obligațiuni sociale ale statului.


În scopul depășirii unor astfel de situații, noua Alianță de guvernare se face responsabilă atît față de cetățenii țării noastre cît și față  de partenerii noştri europeni, care au oferit Republicii Moldova un avans de încredere în parcursul europen al țării noastre.


Pentru onorarea acestei încrederi,  viitorul Guvern, care, sperăm să fie investit în funcție cît mai curînd posibil, este obligată să purceadă în mod de urgență la realizarea următoarelor angajamente:


În primul rând, adoptarea, de urgență, a pachetului de legi privind politica fiscală și ale bugetului de stat pe anul 2015. Proiecte de legi care trebuie să corespundă angajamentelor asumate și să includă măsuri de reformare a economiei naționale în vederea stimulării mediului de afaceri și reducerii poverii fiscale.


Una din prioritățile indiscutabile ale politicii bugetare necesită să constituie  reducerea cheltuielilor pentru întreținerea aparatului de stat, central și local cu minim 30% . La moment o treime din bugetul de stat este orientat spre întreținerea birocraților.Trebuie urgent de eficientizat actul de guvernare prin micșorarea numărului de ministere și implimentarea guvernării electronice.


Reforma în domeniul justiției a devenit o rușine națională. PPRM este ferm convins că marea majoritate a judecătorilor și procurorilor din RM sunt oameni de o înaltă moralitate și responsabilitate. Realizarea cu succes a reformei în justiție va depinde de implicarea acestora în procesul de reformare.


Partidul Popular va insista asupra reformei în domeniul protecției sociale, astfel încât calculul tuturor suporturilor să înceapă de la costul minimului de existență pentru a le asigura cetățenilor un nivel de venituri corespunzător necesităților. În viziunea PPRM o altfel de abordare este alogică.


Partidul Popular va insista și în continuare pentru realizarea reformelor în agricultură. Reforme care vor impulsiona dezvoltarea sectorului și vor contribui la dezvoltarea mediului rural.


Noul Guvern va trebui să adopte o nouă abordare în vederea gestionării eficiente a proprietăților statului, domeniu care a căpătat o direcție periculoasă în ultima perioadă de timp. Noul Guvern va trebui să nu cedeze presiunilor politice și să gestioneze proprietățile sale cu maximă eficiență pentru binele poporului, dar nu al unor persoane din spatele forțelor politice.


Indiscutabil, anul 2015 va fi un an greu pentru Republica Moldova. In plus, desfășurarea alegerilor locale generale în iunie va bloca din nou activitatea instituțiilor statului, care masiv vor fi implicate în alegerile locale.


  În acest scop, noua alianță minoritară, va trebui să  depolitizeze la maximum  funcțiile publice din cadrul  guvernului, pentru a pune instituțiile statuluiu în serviciul cetățenilor, dar nu al partidelor politice, aflate la guvernare.


Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh