Cerere de finanţare

Concurs de granturi mici pentru Organizațiile Primare ale PPRM

1. INFORMAȚIA PRIVIND ORGANIZAȚIA PRIMARĂ:

Localitatea

Numărul de locuitori

Președintele OP

Numărul de membri PPRM

Numărul de semnături anexate

2. INFORMAŢIA PRIVIND PERSOANA RESPONSABILĂ DE IMPLEMENTARE PROIECTULUI

Numele persoanei responsabile:

Data şi anul naşterii:

Locul naşterii şi viza de reşedinţă;

Adresa de la domiciliu:

Nr. Tel:

e-mail:

3. DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI ARGUMENTAREA LUI

Denumirea proiectului

Formularea problemei (Expuneți problema ce se dorește a fi soluţionată în cadrul acestui proiect.)

4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

În această parte a proiectului, Dvs. trebuie să descrieţi ce scop îşi propune Organizaţia şi pentru care probleme; ce obiective urmează a fi realizate pentru atingerea scopului proiectului.

5. STRATEGIA ȘI METODELE DE REALIZARE A SCOPURILOR ȘI OBIECTIVELOR PROPUSE.

Descrierea mecanismului de realizare al proiectului (acțiunile care vor fi implementate pentru realizarea obiectivelor și scopului proiectului).

6. PLANUL DETALIAT AL PROIECTULUI.

Este solicitat un orar de realizare a activităţilor planificate cu Indicarea datelor şi termenelor concrete. Vă rugăm să descrieţi detaliat ce şi cînd se va realiza, indicînd persoana responsabilă pentru fiecare activitate.

Exemplu:

Descrierea activităţilor, persoana responsabilă.

1 săptămînă

2 săptămînă

3 săptămînă

4 săptămînă

7. REZULTATELE SCONTATE

Descrierea rezultatelor care vor fi obținute în urma implementării proiectului

8. DURABILITATEA PROIECTULUI

Cum se vor menține în timp acțiunile implementate în urma proiectului

<