Programul Politic

Aprobat la Congresul  V al PPRM

din 24 martie 2018

”CREDEM ÎN MOLDOVA”

Programul politic al Partidul Popular din Republica Moldova 

 

Programul Partidului Popular "CREDEM în MOLDOVA”  este un nou model de guvernare a statului Republica Moldova cu multă grijă și responsabilitate față de fiecare cetățean, fiecare localitate și pentru fiecare domeniul al economiei naționale,

 

Programul ”CREDEM în MOLDOVA” este un program de refacere a Republicii Moldova în plan moral şi spiritual prin repunerea în valoare a tradiţiilor culturale şi educaţionale, este un Program de

priorităţi ale cetățenilor de priorități naţionale și de dezvoltare a Republicii Moldova pe domenii. Un Program care oferă mai multe oportunităţi fiecărui cetăţean la educaţie, sănătate, locuri de muncă  și afaceri.

 

A CREDE în MOLDOVA

înseamnă a crede în viitorul copiilor noștri și a le oferi acces la studii preșcolare și primare de calitate și pe gratis. Prin bună educație creștem generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați Republicii Moldova. Realizarea acestui deziderat o vom face cu buni învățători și profesori, dedicați profesiei dar nu grijilor cotidiene.

 

1.EDUCAȚIE de CALITATE

.

Partidul Popular din Republica Moldova declară  EDUCAȚIA domeniul prioritar al economiei naționale și declară că fără o educație de calitate nu putem avea o economie și o țară dezvoltată. 

 

PPRM  propune soluții concrete pentru ca grădinița, școala și biblioteca să activeze în fiecare localitate. Printre soluțiile propuse sînt și masurile de garantare din partea statului a accesului gratuit la studii preșcolare și primare, de rînd cu demonopolizarea domeniului educațional.

 

Educație de calitate prin readucerea valorilor și tradițiilor culturale în fiecare familie și in fiecare localitate 

 

Fiecărui copil – acces gratuit la educația preșcolară, școlară si gimnaziala.

Grădinițe și școli dotate în fiecare localitate.

 

Reformarea sistemului de invățîmînt liceal în vederea obținerii unei profesii odată cu obținerea certificatului de absolvire. În acest sens vom propune examinarea oportunității menținerii în continuare a școlilor profesional tehnice.

 

Statutul profesorilor -  îl vom readuce la un nivel de onoare prin grija pe care o vom manifesta față de tinerii care vor dori să îmbrățișeze profesia de pedagog.

 

Burse de stat pentru tinerii care vor dori să îmbrățișeze  profesia de pedagog.

 

Alocații de la bugetul de stat pentru absolvenții care vor reveni în localitatea rurală pentru a profesa.

 

Locuință pe gratis în localitatea unde își vor desfășura activitatea, iar salariile tinerilor  profesori vor începe de la mărimea salariului mediu pe economie(6120 lei în 2018).

Zero taxe si impozite la profesori.

 

FAMILIA,

căreia îi revine cel mai  important și primordial rol în inițierea și dezvoltarea educațională a copilului - susținerea la toate etapele ei de dezvoltare - de la formarea tinerii familii, la familia cu copii și pînă la constituirea  familiei capabile să-și asigure o viață decentă. Alocații sociale de la 5000 lei pentru primul copil născut pînă la plus 15000 lei pentru fiecare următor copil. Alocații lunare pentru întreținere - de 1500 lei lunar. Asistență medicală pe gratis în perioada  prenatală. Acces gratuit la  învățămîntul  preșcolar, primar si gimnaziala.

 

2. ECONOMIE cu investiții și produse competitive

.

 

Economia Republicii Moldova a ajuns în rol de cerșătoare, fiind tot mai dependentă de jocurile geopolitice ale politicienilor.  Stabilitatea de care are nevoie o economie pentru a se dezvolta va fi asigurată prin scoaterea economiei de sub dependența politicului prin finalizarea reformei administrației publice central și formarea unui Guvern responsabil și profesionist.

 

Economia Republicii Moldova se va dezvolta  în baza modelului de creștere economic propus de echipa PPRM bazat pe trecerea la forța de muncă calificată, promovarea si consumul produsului autohton, creșterea investițiilor publice și private.

 

PPRM  propune crearea unui  Fond Național de Dezvoltare și Investiții, pornind de la experiența statelor dezvoltate, precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia, constituit din mijloacele donatorilor oferite sub forma de granturi Republicii Moldova.  Fondului va activa  în scopul de a dezvolta sau a construi de la zero afaceri în domeniile prioritare ale statului. Investițiile Fondului vor fi orientate spre dezvoltarea industriei prelucrătoare, la repararea spitalelor, școlilor și grădinițelor, drumurilor și la susținerea producătorilor agricoli în dezvoltarea produselor autohtone.

 

Creșterea economică stabilă o vom obține prin dezvoltarea sectorului de întreprinderi mici și mijlocii care constituie

„coloană vertebrală a economiei” și care, contribuie la formarea Produsului Intern Brut şi la crearea noilor locuri de muncă, la stimularea concurenţei, la creşterea consumului intern si a exporturilor, la favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor.

 

Pentru dezvoltarea micului business instituțiile statului vor atrage întreprinderile mici și mijlocii în activitățile de antreprenoriat social în fiecare localitate, pentru a parcurge drumul de la  dezvoltarea localităților îina  la dezvoltarea  țării noastre.

 

Zero taxe și impozite pentru primii trei ani de activitate întreprinderilor mici și mijlocii nou create.

 

Subvenții bugetare întreprinderilor mici si mijlocii pentru creare a 10 si mai multe locuri de munca.

 

În vederea măririi eficienţei lucrărilor de investiţii publice, propunem crearea unei proceduri de monitorizare a contractelor de servicii publice, care să rezulte în întocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucrează cu bani publici și care nu respectă prețul inițial, termenele sau nu livrează produsul achiziționat. 

 

Un Paradis INVESTITIONAL

Pentru susținerea dezvoltării economice stabile

PPRM va propune trecerea la adoptarea politicii fiscale și a bugetului public național pe o perioadă de 3-5 ani pentru a oferi credibilitate și a garanta  stabilitate  economică.

Mai multe

state foarte dezvoltate din afara UE mizează foarte mult pe încurajarea economiilor lor prin aplicarea unor cote foarte mici de TVA: Elveția - 8%, Japonia - 5%, SUA - 0%. In UE cota generala de TVA nu poate fi mai mica de 15%.

 

PPRM va propune modificarea cotei TVA de la 20% la 15%.

Impozit unic pe venitul realizat  de 10% pentru persoanele fizice și juridice

;

Zero taxe și impozite la importul de utilaje și tehnologii avansate;

Micșorarea cotei 8%TVA în agricultură la 5% pe tot lanțul valoric de la producere, procesare, rețeaua de alimentație publica(cafenea,restaurant,s.a.),rețeaua comerciala angro si cu amănuntul si export.

Cota  5% TVA  pentru vînzările de locuințe cu o suprafață mai mare de 120 mp.

 

E-Guvernare

PPRM va insista la informatizarea instituțiilor statului și creșterea serviciilor publice disponibile online, cu impact direct asupra îmbunătățirii nivelului de trai pentru cetățeni. : În acest sens, prioritizarea intervențiilor va fi realizată prin asigurarea interoperabilității instituțiilor implicate în cele 36 de evenimente din viața cetățeanului:

 

     

Stare civilă

(naștere, căsătorie, divorț, deces);

     

Activitatea agenților economici

(înființarea, vânzarea unei companii, modificarea statutului unei companii, obținerea surselor de finanțare, obținerea sprijinului pentru desfășurarea activității unei firme, faliment, lichidare, constituirea contractelor, înregistrare pentru plata taxelor);

     

Drepturi și responsabilități cetățenești

(eliberarea actelor de identitate, obținerea unui pașaport, obținerea permisului de conducere auto, înregistrarea unui autovehicul, cumpărarea/ închirierea unei case, asigurări opționale și obligatorii, asigurarea viitorului personal, votarea);

     

Muncă, familie și protecție socială

(servicii suport și de facilitare pentru căutarea unui loc de muncă, servicii suport în cazul pierderii locului de muncă, asistență în cazul accidentelor de muncă sau a incapacității de a lucra, pensionare, înscrierea alocației pentru persoane cu handicap, obținerea îndemnizației de creștere a copilului, adopții);

     

Afaceri externe

(emigrare, obținerea cetățeniei, obținerea unei vize);

     

Parcursul educațional

(clase primare/liceu/universitate, înscrierea la bibliotecă); 

     

Serviciile medicale

(programarea unei consultații medicale într-un spital);

     

Promovarea turismului

(ghiduri și informații de călătorie).

 

3

AGRICULTURĂ  ECOLOGICĂ

Agricultura și dezvoltarea satului moldovenesc va rămîne în continuare, o prioritate absolută a dezvoltării economice a Republicii Moldova. Pentru realizarea potențialul real al agriculturii moldovenești PPRM va propune programe de investiții reale din Fondul de dezvoltare regională, Fondul Ecologic și de la bugetul de stat.

Vom readuce activitățile economice în satele moldovenești, prin programe și investiții pentru dezvoltarea zootehniei, horticulturii, domeniul irigațiilor și pentru stimularea utilizării eficiente a apei.

 

Și cel mai important!  Agricultura moldovenească poate să se reînnoiască prin lansarea unui Program Național ”Produsul Autohton pe masa fiecărui”, propus de PPRM și care va încuraja dezvoltarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale autohtone.

 

 În acest scop PPRM va propune adoptarea de reglementări care vor încuraja activitățile agricole și non agricole prin promovarea facilităţilor pentru fermierii.

 

Revizuirea conceptului de subvenționare – prin orientarea subvențiilor în tehnologizarea viticulturii, pomiculturii. zootehniei și irigării.

Majorarea Fondului pentru susţinerea agriculturii pînă la

 2,0 miliarde lei anual începând cu 2019, din contul reducerii şi eficientizării cheltuielilor  bugetare neprioritare.

 

 Ramura agricolă se va dezvolta prin folosirea tehnicii agricole de înaltă calitate. Pentru a facilita accesul micilor fermieri la tehnica agricolă de înaltă calitate vom dezvolta leazingul agricol

 

Impozitarea  terenurile agricole neprelucrate.

 

Zero impozit  pentru tractoare, utilaje agricole si tehnologii avansate in agricultura.

 

Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020

Reducerea cotei de TVA de la 8/% cat este in prezent, la 5 % pe tot lanțul valoric.

 

 Controlul statului asupra CALITATII livrării de îngrășăminte si de pesticide utilizate in agricultura, semințe si alte produse destinate însămânțării sau plantarii, precum si prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol.

 

 Interzicerea importului produselor genetic modificate.

 

Apă gratuită pentru irigare pentru toți consumatorii până la reteaua de distribuire.

 

4.

EUROPENIZAREA standardelor de viață.

Angajamentul PPRM de a asigura fiecare localitate cu Zece servicii care reprezintă Pachetului minim de Zece servicii publice în fiecare localitate:

Sănătate:

medic de familie, centru medical de permanență, farmacie.

Educație:

  grădiniță, școală, centru cultural.

Apă

canalizare: apa potabila de calitate si canalizare centralizata.

Energie electrică:

iluminat public, promovarea resurselor regenerabile. 

Transport, drumuri

:

modernizare/reabilitare drumuri comunale, raionale, străzi, zone pietonale, poduri. 

Salubrizare:

conformare la cerințele obligatorii.

Cultură

:

cămin cultural,biblioteca.

Culte

:

reabilitarea localurilor de cult 

Sport:

construcție/modernizare terenuri sportive pentru sport de masă și performanță.

Locuință:

locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști.

PPRM va propune alocarea mijloacelor financiare în acest scop de la  bugetul de stat/ și din fonduri nerambursabile, create de comun cu autoritățile publice locale.

 

De la dezvoltarea și eficientizarea administrației publice locale la dezvoltarea țării

.

 

 

 

 

5.

DISCIPLINĂ, DEZVOLTARE, ECHITATE

Atingerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii constituie obiectivul fundamental al statului Republica Moldova.

Asumându-ne această misiune importantă, PPRM este determinat să continue strategiile de creștere economică cu un impact social pronunțat. În acest scop vom promova în mod responsabil, dezvoltarea antreprenoriatului social în fiecare localitate pentru soluționarea problemelor existente. Cei care au nevoie de un loc de muncă - să se implice, cei care sunt interesați - să ofere.

 

Un parteneriat între instituțiile de învățămînt și agenții economici pentru asigurarea economiei naționale cu forță de muncă calificată. Scutiri de impozite pentru proiectul dat. 

 

Implementarea programului Garanții pentru Tineret, care va încuraja tinerii să obțină o meserie, să meargă la studii și să lucreze în Republica Moldova.

 

Vom consolida rolul instituției dialogului social, componentă fundamentală a statului de drept și a democrației.

La nivel instituțional îl vom realiza prin implicarea partenerilor sociali și a societății civile în actul decizional.

Răspunderea administrativ prin

adoptarea Legii cu privire la răspunderea administrativă, care va reglementa principiile aplicabile răspunderii administrative - legalitatea, proporționalitatea, celeritatea și va identifica formele de răspundere pe categorii de personal : funcții de demnitate publică (alese, numite) și funcționari publici.

Legea lustrației 

va stopa procesul de divizare a societății și a clasei politice.

Reformă în sănătate – acces la servicii de sănătate de calitate

PPRM va propune revederea reformei de asigurare medicală obligatorie prin trecerea de la sistemul de asistență medicală obligatorie la sistemul de asistență medicală bazat pe încredere. Cetățeanul va obține dreptul de a alege și beneficia de asistența medicală care îi insuflă încredere prin achitarea plaților de asigurare medicală direct instituției medicale.

 

Spitale regionale dotate cu echipamente

de ultimă generație și care vor elimina eforturile financiare și umane pentru deplasarea cetățenilor din sate si orașe la Chișinău sau peste hotarele țării, în speranța unui act medical de calitate.

Zero impozit pe venit pentru medici.

 

Program național

prin care, pentru fiecare maladie, fiecare pacient va avea la dispoziție un medicament gratuit pentru afecțiunea sa.

 

Reforma sistemului de pensionare pe principiul cumulative.

Reforma sistemului de pensionarea în baza venitului realizat și suma achitată către Fondul de pensionare.

Pensia  minimă

va fi majorată anual pînă la valoarea minimului de existență.

 

Suport pentru familii și copii

Natalitatea este o problemă importantă pentru fiecare stat. Decizia de a avea un copil e pentru orice familie foarte importantă.

PPRM va pleda pentru majorarea indemnizațiilor la nașterea copiilor de la  – 5000 lei  cu plus 15000 lei pentru următorul copil. Alocații pentru întreținerea copilului de 1500 lei lunar.

 

6. STABILITATE   

 

Un  stat de drept şi fără corupţie.

 

PPRM va promova excluderea fenomenului corupției din viața social-politică prin introducerea răspunderii ministeriale și prin depolitizarea  instituțiilor statutului – funcționarii publici să fie în serviciul cetățenilor.

 

Justiție în numele legii

Pentru consolidarea statului de drept, democratic și social, PPRM introduce obligația de a face cunoscută LEGEA tuturor beneficiarilor.

Vom propune constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare (similar celor existente în instanțele din statele UE), conținând materiale despre principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative.

Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic

.

Efecte: se reduc costurile de administrare a instanțelor: hârtie, spații de arhivare și costurile de deplasare, copiere, suportate de cetățeni și companii.

     

Responsabilitate politică

PPRM va propune reducerea numărului deputaților din Parlamentul Republicii Moldova pînă la 51 deputați.

 

Stabilitatea financiară

Pentru asigurarea securității financiare a statului Republica Moldova PPRM va opta pentru eliminarea  tranzacţiilor cu bani cash, pentru a diminua și elimina  numărului de infracţiuni de ordin financiar, cum at fi jafurile din băncile comerciale și fenomenul de spălare de bani.

 

 

7. UNITATE,  SUVERANITATE,  PROSPERITATE.

Prin Cultură la  identitatea națională

Societatea moldovenească are nevoie de cultură, alături de educație, pentru a-și dezvolta spiritul critic cetățenesc, pentru a se bucura de libertatea individuală și colectivă

 

Solidarizarea tuturor cetățenilor

Republicii Moldova prin implicarea lor în  rezolvarea problemelor de interes naţional și susținerea iniţiativelor civice va stopa procesul de divizate a societății pe diverse criterii.

Opțiunea cetățenilor de integrare europeană a Republicii Moldova va constitui principalul angajament politic al Programului Politic al PPRM. 

 

Voința majorității populației Republicii Moldova de

europenizare a țării noastre va fi realizată prin alinierea noastră la standardele de viață și democrație europene.

Vom  insista asupra unui consens naţional larg în vederea identificării vectorului politicii externe al statului.

 

PPRM va promova o politică externă bazată pe consensul naţional pentru a atinge obiectivele în mod eficace, gestionată cu profesionalism şi integritate, pentru promovarea şi apărarea intereselor naţionale.

 

Vom pleda pentru dezvoltarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și cu Federația Rusă în domeniile politic şi de securitate, economic şi social.

 

Vom pleda pentru un comportament mai activ în cadrul organizaţiilor internaţionale în care suntem membri pentru promovarea intereselor şi obiectivelor externe ale Republicii Moldova.

 

Aveți încredere în echipa PPRM - CREDEM ÎN MOLDOVA!

 

 

 

<