Stații de autobuze în localitățile Visoca și Manta

Partidul Popular din Republica Moldova,  a cărui scop principal este bunăstarea poporului, implicarea oamenilor în procesele decizionale, conștientizînd importanța satului ca pilon de bază al Republicii Moldova, a lansat un proiect social care are ca scop final dezvolzarea localităților rurale.

Proiectul cu genericul De la Gospodari pentru Gospodari, constă în inițierea unui concurs de granturi mici pentru Organizațiile Primare ale formațiunii.

Membrii PPRM,  au colectat donații, care vor fi oferite celor 32 localități rurale din țară care vor fi selectate în urma concursului, pentru a implementa activități de ordin social, în localitate.

Partidul Popular, a realizat două proiecte pilot, a acestui concurs, în două localități diferite, pentru a testa inițiativa. Astfel, în satul Visoca, raionul Soroca și în satul Manta, raionul Cahul, au fost construite cîte o stație de auobuze, iar președinții Organizațiilor Primare și locuitorii, au rămas foarte mulțumiți de acest gest.

Prin acest proiect, PPRM, va demonstra că noi nu aducem doar promisiuni mari și goale, dar începem cu lucruri mai mici, dar reale și cu adevărat necesare pentru cetățeni, cu forțe proprii și nu din buzunarul statului. Pentru Partidul Popular, grija pentru cetățeni este primordială.

Totodată, ne adresăm către toți oamenii de bună credință, către toți cei cărora satul le-a dat drum în viață, o educație bună, cei șapte ani de-acasă, să fie împreună cu noi, alături de oamenii de la sate, ce merită tot respectul și plecăciunea noastră, ca împreună să ne construim viitorul.

Să nu uităm. Țara, locuitorii ei, întotdeauna s-au mîndrit că sîntem buni gospodari, Să demonstrăm, aceasta prin fapte!

Să nu uităm despre esența cuvintelor marelui scriitor Lucian Blaga – „veșnicia s-a născut la sat”!

IMG_0465IMG_0479IMG_6723IMG_6726

<