Reconstrucția fîntînii din Tomai, Leova

Partidul Popular din Republica Moldova a finalizat încă un proiect De la Gopodari pentru gospodari. De această dată este vorba despre localitatea Tomai din raionul Leova, unde s-a reconstruit fîntîna din centrul satului. La deschiderea proiectului, în localitate a fost prezent Valeriu Cosarciuc, Prim vicepreședintele Partidului Popular și conducerea raională a formațiunii.

Localnicii au apreciat gestul echipei PPRM, specificînd că astăzi pentru cetățeni este important să vadă rezultate și nu doar promisiuni, de care s-au săturat deja. Ei au menționat că reconsturcția aceste fîntîni are o importanță deosebită pentru locuitorii din Tomai, deoarece izvorul ei este unul vechi, cu însemnătate istorică pentru sat.

Valeriu Cosarciuc, a mulțumit la rîndul său tuturor celor care au venit cu inițiativa și s-au implicat în lucrările reconstrucției, menționînd că cel mai important este ca oamenii să aibă dorință de a face lucruri frumoase, să aibă încredere în oameni gospodari și să se consolideze împreună pentru a schimba lucrurile spre bine. Totodată, Valeriu Cosarciuc a specificat că acesta nu este primul și nici ultimul proiect de acest fel implementat de Partidul Popular. Formațiunea va promova și în continuare proiecte sociale, prin intermediul căror va implementa lucruri reale, necesare cetățenilor.

Ion Pucalev, președintele Organizațiie Teriotriale Leova a specificat că din întreg raionaul a fost aleasă anume această localitate pentru concurs, deoarece acolo locuiesc oameni cu adevărat gospodari, dornici de a-și moderniza satul, de a-și deschide afaceri proprii, astfel încît să nu fie nevoiți să plece peste hotare, dar să locuiască la ei acasă.

Amintim că proiectul De la gospodari pentru gospodari a fost lansat de Partidul Popular din Republica Moldova cu scopul de a implementa acțiuni sociale în localitățile rurale din țară și de a demonstra că formațiunea reprezintă o echipă credibilă, iar toate acțiunile se bazează mai întîi pe fapte reale.6

IMG_2523IMG_2548IMG_2545IMG_2492

<