Sergiu Catarau din Puhoi a beneficiat de proiectul PPRM

În urma constituirii Organizației de Fermieri a Partidului Popular din Republica Moldova, echipa PPRM a purces la realizarea  sarcinilor pe care şi le-au asumat, toate  acestea  constituind o nouă abordare a sectorului agrar. Este vorba despre materializarea unor soluţii  clare şi de acordarea de ajutor ţăranilor atunci cînd aceştia au nevoie de el. PPRM  nu  aşteaptă să ajungă la guvernare, ci  sprijină fermierii la modul real şi imediat, dovadă fiind cei  peste 200 de agricultori din întreaga țară care au fost ajutați să-și inițieze propriile afaceri, să-și procure utilajul agricol necesar sau să-și perfecteze actele de care aveau nevoie.

Președinții Organizațiilor Teritoriale de Fermieri a PPRM merg în satele republicii,  se întîlnesc în fiecare zi cu zeci de agricultori, care au nevoie de ajutor și care nu știu unde să se adreseze. Lipsa de informare în satele Moldovei este cel mai important obsatcol pentru fermieri, împreună cu atitudinea nepăsătoare a instituţiilor  de stat față de micii fermieri, față de cei care abia își inițiază o afacere și față de domeniul agrar în general.

Toți cei care s-au adresat pînă la moment echipei PPRM au primit informațiile necesare și suportul de care au avut nevoie.

În acest sens îl putem menționa pe  Sergiu Catarau din satul Puhoi, Ialoveni.

Agricultorii care au fost ajutați atrag atenția asupra faptului că pentru a putea aplica la vreun proiect, este nevoie de nenumărate documente, certificate și hîrtii, care pe lîngă faptul că presupun costuri destul de mari, mai este și coplicat să le perfectezi pentru cineva care nu cunoaște lucrurile. Partidul Popular  oferă acest suport  absolut gratis, fără să  li se ceară ceva în schimb, lucru întîlnit foarte rar astăzi.

Valeriu Cosarciuc, prim –vicepreședintele PPRM,   a menționat  că prin implicarea sa directă în agricultură,   Partidul Popular se distinge în mod evident în raport cu  celalalte formaţiuni care nu fac altceva decît să promită, să elaboreze  politici şi să aştepte mult rîvnitul  timp al guvernării.  Desigur, pentru multe partide aceste timpuri nu vor veni niciodată,  iar   cetățenii din mediul rural rămîn doar cu  istorii de succes bine povestite de liderii politici.

Partidul Popular din Republica Moldova va continua implemenatrea proiectelor în agricultură și susținerea  tuturor celor care au nevoie de ajutor real  și care consideră că faptele bune sînt apreciate atunci cînd este nevoie de ele și nu doar în campania electorală. Prin acțiunile sale de suport a fermierlor, PPRM  promovează un “Program Naţional de Îmbogăţire”, care să tranforme agricultura de autoconsum, în ferme, acestea integrate, la rîndul lor, într-un lanţ naţional de prelucrare şi procesare a produselor. Acest program are capacitatea de a le domonstra tinerilor  că trebuie să mizeze pe cunoştinţe şi pe antreprenoriat. Trebuie ca  acea Moldovă inertă de la ţară şi din orăşelele muribunde să înceapă să se mişte. Orice om de afaceri ar trebui să ceară mediului politic să lase cetăţenii să se îmbogăţească, este singura condiţie de creştere viitoare.

Partidul Popular  este unica formațiune din Republica Moldova care a înființat o Organizație a ferimerilor. Evenimentul a avut loc la 5 aprilie curent și a găzduit fermieri din toate localitățile rurale ale țării.

<