Iniţiativa deputatului Oleinic privind schimbarea metodologiei de calcul a preţurilor la carburanţi a fost votată în lectură finală

 Parlamentul a aprobat în cea de-a doua lectură proiectul care prevede stabilirea de noi norme generale de calculare și aplicare a prețurilor la principalele produse petroliere. La inițiativa deputatului independent Alexandru Oleinic, a fost modificată Legea privind piața produselor petroliere. Potrivit autorului, amendamentele propuse sînt orientate spre limitarea abuzurilor din domeniu prin crearea în perspectivă a unui mediu economic bazat pe principiile economiei de piață. Modificările aplicate de către Parlament în iulie 2018, la Legea privind piața produselor petroliere, prin care se lăsa la latitudinea importatorilor și comercianților de produse petroliere stabilirea prețurilor, sînt nejustificate, menționează deputatul. Ce se va întîmpla după votul de neîncredere din Parlament acordat directorilor ANRE Inițiativa urmărește asigurarea stabilirii unor prețuri cît mai juste la benzină și motorină, ținînd cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts). Prețurile se vor calcula la I litru, separat pentru fiecare tip de produs și partidă importată. Periodicitatea propusă pentru recalculare este de 14 zile. În opinia autorului inițiativei, proiectul va conduce la crearea unui mediu concurențial mai echitabil pe piață, în special în raport cu companiile mici, întrucît reglementarea prețurilor va exclude abuzurile potențiale din partea operatorilor mari prin dictarea de facto a prețurilor și respectiv excluderea concurenței neloiale (cu caracteristici de înțelegeri de cartel).

Parlamentul a susținut inițiativa deputatului Alexandru Oleinic privind modificarea metodologiei de calculare a prețului la carburanți

    Parlamentul a votat în prima lectură inițiativa legislativă a deputatului independent Alexandru Oleinic de modificare a Legii 461/2001 privind produsele petroliere. Documentul prevede  plafonarea prețurilor în baza unei Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE, luînd ca bază cotațiile burselor internaționale Platt`s.   În duscursul său rostit în fața deputaților,  Alexcandru Oleinic a constata că  promovarea  modificărilor a avut ca fundal un an foarte complicat pentru consumatorii produselor petroliere, un an plin de nemulțumiri și dezamăgiri față de structurile care trebuiau să reacționeze prompt și să apere interesele consumatorilor.   ”Scopul acestui proiect de lege este de a stabili expres prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale. Necesitatea acestor modificări este dictată de evoluțiile de ultimă oră atât de pe piețele internaționale, cât și cea internă. Evoluții cu impact negativ pentru piața internă, când în pofida diminuării sau chiar prăbușirii prețurilor pe piețele internaționale, la noi ele practic au rămas constante.   Dacă luam în calcul că la momentul înregistrării inițiativei pe piețele internaționale prețul unui baril a căzut brusc până la 25$, crescând în septembrie-octombrie, peste 8 luni, până la 40$; în decembrie - 50$, iar în prezent- ajungând la 70$, atunci în Republica Moldova prețul mediu de comercializare a produselor petroliere, înregistrat de către cele mai importante rețele de stații din țară, nu a avut o evoluție simetrică în raport cu prețul de import, nemaivorbind în raport cu prețurile la bursele internaționale.   Doar în ultimele 2 luni prețurile la produsele petroliere au crescut de 5 ori. Conform unor calcule, benzina s-a scumpit cu circa 20%, iar motorina cu peste 19%.   Unii motivează aceste creșteri, în special reprezentanții companiilor petroliere, prin prisma creșterii accizelor la produsele petroliere și majorarea prețului petrolului pe piețele internaționale. Dar calculele ne arată că conform noilor prevederi, în 2021 acciza  a crescut de la 5960 lei/tona la 6490lei/tona, iar împreuna cu TVA, scumpirea este de 72 bani/litru.   Ce avem în realitate? Doar la ultima majorare a prețurilor, din 12 martie, petroliștii au afișat la panou prețuri mai mari la benzină – 1,05 lei, motorină – 65 bani și gazul lichefiat – 40 bani comparativ cu prețurile majorate la 24 februarie!   Pe fundalul acestor necorelări  au apărut mai multe opinii referitor la corectitudinea politicii de stabilire a prețurilor de către operatorii din sector.   În rezultat, prin aceasta inițiativă, se propune metoda de plafonarea a prețurilor în baza unei  Metodologii  de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE, luând ca bază cotațiile burselor internaționale Platt`s, fapt care ar asigura corelarea exactă a tendințelor bursiere și a prețurilor finale interne  achitate de către consumatori.   Analiză situației pe piața internă, inclusiv evoluția prețurilor în comparație cu fluctuațiile prețului pe piețele internaționale, comportamentul  companiilor petroliere, indică necesitatea unei revizuiri fundamentale a cadrului normativ în domeniul respectiv. Acest lucru a devenit și mai evident după audierea rapoartelor reprezentanților ANRE și Consiliului Concurenței, care ne-au demonstrat, odată în plus, că instituțiile respective, reieșind din prevederile legislative existente, pot acționa odată în an, doar post-factum, cu întârzieri majore, la evoluțiile de pe piața petrolieră. Drept confirmare că este necesară o intervenție în situație poate servi și datele unei analize recente, efectuate de ANRE, unde luând în considerație experiența de plafonare din anii 2016-2018, a fost modelată situația în care, pe parcursul anului 2020, prețul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale urma să fie stabilit prin metoda plafonării lunare de către ANRE.   Rezultatul obținut, confirmă suspiciunile precum că operatorii nu întotdeauna au operat scăderile de prețuri proporțional tendințelor de ieftinire a produselor la bursele internaționale.   De exemplu, la benzina A95, în luna mai 2020, diferența dintre eventualul preț plafon al ANRE și prețul mediu efectiv de comercializare urma să fie de 2,84 lei (incl. TVA), iar prețul maximal afișat la panourile stațiilor de alimentare urma să fie mai mic cu 3,16 lei (incl. TVA).   Totodată, cotele maxime și minime ale prețului plafon în anul 2020, urmau să se încadreze în limitele de 18,59 lei-12,32 lei, stabilind un coridor anual de 6,27 lei, în timp ce companiile au înregistrat un coridor al fluctuațiilor de preț în limita de 18,78 lei-15,48 lei, sau de 3,3 lei/litru.   Cred că anume această diferență a dat temei unor experți să vorbească despre faptul că adaosul nejustificat  aplicat în 2020 la produsele petroliere de companiile petroliere, le-a adus un venituri mai mari de un miliard de lei, comparativ cu anul 2019. Mai mult, valoare cea mai mare fiind suportată de către sectorul  agrar. Și aceasta se întâmpla într-un an marcat de pandemie.   Evoluțiile de ultimă oră, ne indică odată în plus că statul nu are pârghii eficiente pentru a interveni  pe acest segment, cadrul legislativ existent - de reglementare a rentabilității - care se face odată în an, este neeficient, unic și netransparent, inițiativa fiind în mâinile companiilor petroliere, care dictează regulile de joc reieșind din interesele sale și această situație NE OBLIGĂ să intervenim pentru a modifica modelul existent de stabilire a preturilor. Cu părere de rău am pierdut un an IMPORTANT.   În opinia mea, implementarea acestui proiect de lege ar fundamenta mediul concurențial și consecințele  pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor, ar stabili reguli clare de activitate a actorilor de pe piața petrolieră din țară și nu va permite companiilor să-și promoveze interesul de cartel  în detrimentul cetățenilor și economiei naționale.   Cunosc că unii nu agreează această inițiativă legislativă, motivând poziția prin ”atac” asupra liberei concurențe și o abatere de la regulile unei piețe libere. Dar când prețurile la produsele petroliere din țară  nu sunt ajustate la cele de pe piața internațională – cu libera concurență cum stăm? Mai mult, asemenea abordări vizavi de formarea prețurilor la produsele petroliere, prin utilizarea formulei stabilite de plafonare a prețurilor sunt folosite în Slovenia, Slovacia, Belgia și alte state membre UE, Muntenegru, Macedonia de Nord – state în curs de aderare. Deci, noi nu suntem ”pionieri” și inventăm ceva nou.”             Autoprul inițiativei a fost de părerea că ”proiectul propus poate fi votat în prima lectură, iar pînă la lectura a doua, ținînd cont de avizul Guvernului, care în esență, este pozitiv, consultărilor cu structurile statului, experții din domeniu, companiile petroliere, alți agenți economici din sector, partenerii de dezvoltare și alți actori interesați, în cadrul unui dialog constructiv, putem susține proiectul inițial, ca într-un final să avem un cadru legal care va reglementa odată și pentru totdeauna regulile de joc pe piața produselor petroliere.”      

Dragile noastre doamne şi domnişoare,

 Această  frumoasă sărbătoare de primăvară,  Vă  readuce speranţa şi lumina dragostei, reface încrederea şi porneşte înflorirea pe care o aşteptăm întotdeauna. Vă dorim multă sănătate, fericire, împlinire şi multă putere ca să trăiţi  căldura  şi împlinirea dorurilor voastre şi ale noastre. Cu drag şi recunoştinţă, Alexandru OLEINIC

Alexandru OLEINIC: ” Încă în ianuarie am sesizat existența problemei legate de prețurile la carburanți”

 Astăzi, după ce prețurile la produsele petroliere s-au majorat de două ori în doar câteva zile, și pentru a 4 (!) oară de la începutul anului, tot bomondul politic din țară a început să bată alarma - ceva nu este normal în domeniul dat...  Personal am sesizat existența problemei încă în luna ianuarie 2020, înregistrând în acest sens și o inițiativă legislativă prin care se modifica metodologia de formare a prețurilor... Dacă ar fi fost aprobată, atunci consumatorii ar fi economisit circa un miliard de lei... Dar, inițiativa a fost ignorată sau, chiar, respinsă... Mai mult, deja la începutul anului curent, am solicitat organizarea audierilor în problema formării prețurilor în Comisia economie, buget și finanțe... Și iarăși, cu mici excepți, majoritatea a abordat problema sceptic, iar reprezentanți instituțiilor regulatorii din domeniu optând pentru păstrarea actualei formule de formare a prețurilor... În opinia lor, aceasta fiind cea mai democratică, care formează o piață liberă... Dar unde erau ei când prețurile la bursele internaționale au scăzut foarte drastic, dar pe piața autohtonă ele erau menținute... În această situație mă întreb - oare trebuia să ajungem la un "colaps" în procesul de formare a prețurilor la carburanți ca să ne "trezim"?   Rămân pe poziția că trebuie să schimbăm unele prevederi în legislație, stabilind reguli clare de joc, în care trebuie să predomine interesul cetățianului și a statului, dar nu a unor agenți economici. Și punctul de pornire este - inițiativa mea legislativă. Poate nu este varianta ideală, dar putem s-o înbunătățim, s-o facem mai eficientă și transparentă... Evoluțiile din ultima perioadă de timp ne demonstrează că timpul discuțiilor "înflăcărate" și a populismului politic au trecut...

Alexandru Oleinic: În calitate de deputat independent, nu am nicio tangență cu jocurile politice

 ”Am susținut inițiativa de a înainta candidatura doamnei Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Este o decizie tehnică și nu una politică, deoarece consider că în condițiile unei situații de criză pe toate dimensiunile, nu ne putem permite luxul de a lăsa țara și cetățenii fără un Guvern cu drepturi depline, capabil să gestioneze eficient criza social-economică, cea din sănătatea publică, procesul de vaccinare, etc. Și aceasta chiar cu riscul să fiu criticat... Consider că în condițiile unei crize profunde, inclusiv politice, prin care trece Republica Moldova, doar un cabinet de miniștri tehnocrat și neangajat politic, format din profesioniști în domeniile gestionate, susținut de majoritatea partidelor parlamentare, poate contribui la soluționarea problemelor existente. Inclusiv, și în eventualitatea pregătirii unor alegeri anticipate, dacă va fi cazul. Mai mult, în calitate de deputat independent, nu am nici o tangență cu jocurile politice ale unor partide și grupuri de interes, în special, ale celora care încearcă să folosească situația din țară și imaginea șefului statului pentru a-și majora reprezentativitatea formațiunii în forul legislativ...”  

Comisia specială a examinat componenta de analiză a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030

 Comisia specială pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030 a examinat în ședința de astăzi componenta de analiză a Strategiei și lista actelor normative, modificarea cărora ar facilita accesul la apa de irigare. Proiectul documentului a fost prezentat de grupul de experți, antrenați în elaborarea Strategiei. Documentul stipulează că motivele elaborării Strategiei sunt dictate de schimbările climatice și secetele tot mai frecvente și severe pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care afectează culturile agricole și diminuează competitivitatea producătorilor agricoli.  Potrivit analizelor, în prezent, sectorul de irigare existent nu face față cerințelor agricultorilor, iar pentru obținerea recoltelor stabile, în condițiile Republicii Moldova, sunt necesare precipitații anuale în mărime de 750-800 mm, față de 300-400 mm reale. ”În cazul insuficienței acestora, devin absolut necesare sistemele de irigare, care vor asigura cu cantitatea necesară de apă marea majoritate a sectorului. Potrivit analizelor făcute, pentru asigurarea securității alimentare a țării, este necesară obținerea unor recolte stabile pe o suprafață de 300 mii hectare de terenuri irigabile, dar conform datelor disponibile, în 2020 s-au irigat doar aproximativ 6 mii ha”, a menționat Vasile Bumacov, liderul grupului de experți. Apreciind prestația grupului de experți, președintele Comisiei speciale, deputatul independent, Alexandr Oleinic, a accentuat necesitatea activizării lucrului persoanelor implicate în elaborarea documentului, inclusiv prin preajma unei colaborări cât mai eficiente cu structurile statului, partenerii de dezvoltare, sectorul academic, producătorii agricoli și societatea civilă. În context, Alexandr Oleinic a informat membrii Comisiei că în rezultatul discuțiilor cu partenerii de dezvoltare, Banca Europeană de Investiții va susține logistic, începând cu luna februarie curent, participarea la procesul de elaborare a Strategiei a unui expert european. Referindu-se la activitatea ulterioară a Comisiei și grupului de experți, Alexandr Oleinic a accentuat că în partea a doua a documentului, cea practică, trebuie să fie clar specificate proiectele, recomandările și acțiunile concrete, care necesită să fie structurate pe etape până în 2030, precum și cheltuielile reale necesare pentru realizarea fiecărei etape. ”În special, în afara dezvoltării de mai departe a proiectelor implementate de Programul Compact și reabilitarea celorlalte rețele și stații de pompare, trebuie atrasă o deosebită atenție la elaborarea proiectelor noi de aducere a apei din râurile Nistru și Prut, lacul Cahul și alte surse periferice în interiorul țării, fără a avea consecințe de mediu sau alt ordin pentru țară și cetățeni”, a spus deputatul Oleinic.  

Alexandru OLEINIC: ”Am propus crearea unui grup de lucru privind examinarea actelor normative pe domeniul pieței carburanților”

 După audierile de astăzi la Comisia economie, buget și finanțe privind situația de pe piața petrolieră din republica Moldova, în contextul ultimelor majorări a prețului la carburanți, am propus crearea unui grup de lucru, care împreună cu reprezentanții din instituțiile regulatorii ale statului va examina situația și va veni cu propuneri nu doar la compartimentul metodologiei de stabilire a prețurilor, dar și la întreg lanțul de acte normative care reglementează acest domeniu. Necesitatea unei revizii fundamentale a cadrului normativ în domeniul respectiv a devenit și mai evidentă după audierile de azi, după audierea rapoartelor reprezentanților ANRE și Consiliului Concurenței, care ne-au demonstrat odată în plus că instituțiile respective, reieșind din prevederile legislative existente, pot acționa doar post-factum, cu întârzieri majore, la evoluțiile de pe piața petrolieră. Mai mult, evoluțiile de ultimă oră, în special majorările din luna ianuarie a prețurilor, ne indică că statul nu are pârghii eficiente pentru a interveni în evoluția evenimentelor de pe acest segment, inițiativa fiind în mâinile companiilor petroliere, care dictează regulile de joc reieșind din interesele sale sau, conform declarațiilor unor agenți economici, ale unor actori politici din țară. Consider că ultimul fapt este și motivul tergiversării examinării inițiativei legislative, înaintate încă în ianuarie 2020 privind modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001, unde am propus ca prețul de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se fie stabilit de către agenții economici în baza unei Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE. În opinia mea, implementarea acestui proiect de lege ar fundamenta mediul concurențial și repercusiunile pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor, ar stabili reguli clare de activitate a actorilor de pe piața petrolieră din țară și nu va permite companiilor să-și promoveze interesul personal în detrimentul cetățenilor și economiei naționale.  

Alexandru Oleinic: ”Sînt necesare audieri/dezbateri publice privind situația de pe piața petrolieră”

 Am solicitat Comisiei economie, buget și finanțe organizarea unor audieri/dezbateri publice privind situația de pe piața petrolieră din țară, în special după creșterea semnificativă a prețurilor din luna ianuarie 2021. În condițiile când nimeni nu poate prezenta o informație veridică despre cantitatea și prețul real al carburanților importați în țară, formarea prețurilor, etc, consider că Agenția Națională de Reglementare în Energetica, ministerul Economiei și Infrastructurii și alte însutiții de reglementare trebuie să vină cu explicații și soluții.     Chiar dacă unii motivează aceste creșteri prin prisma creșterii accizelor la produsele petroliere și majorarea prețului petrolului pe piețele internaționale, rămân pe poziția că este necesară o analiză profundă a situației și inițierea unor măsuri urgente în domeniul respectiv. Conform estimărilor unor experți independenți, în 2020 adaosul comercial aplicat la produsele petroliere a fost mai mare cu circa 840 milioane lei decât în anul precedent. Oare structurile de supraveghere/reglementare din stat nu au știut despre acest lucru? Ce au întreprins? Și acesta când țara a fost afectată de secetă, pandemie și alte cataclisme. Și evoluțiile din ultimele luni ne indică că situația nu s-a schimbat. Ce facem?   În aceste condiții am înaintat Biroului Permanent al Parlamentului o solicitare cu propunerea de a examina proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 ( http://www.parlament.md/.../4871/language/ro-RO/Default.aspx ), unde am propus ca prețul de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se fie stabilit de către agenții economici în baza unei Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE. În opinia mea, implementarea acestui proiect de lege ar fundamenta mediul concurențial și repercusiunile pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor.   Cunosc că unii nu agreează ideea, dar doar în cadrul unui dialog constructiv putem găsi soluții, îmbunătăți produsul inițial, ca într-un final să avem un cadru legal care va reglementa odată și pentru totdeauna regulile de joc pe piața produselor petroliere și nu va permite companiilor să-și promoveze interesul personal în detrimentul cetățenilor și economiei naționale.      

La mulți ani!

 

Alexandru OLEINIC: ”Adaosul comercial aplicat în acest an la produsele petroliere va fi estimativ cu 840 milioane lei mai mare decât anul trecut”

 Problema formării prețurilor la produsele petroliere și comercializarea acestora, în condițiile când nimeni nu poate prezenta o informație veridică despre cantitatea și prețul real al carburanților importați în țară, am abordat-o nu o singură dată atât în plenul Parlamentului sau ședințele Comisiei economie, buget și finanțe, cât și în cadrul numeroaselor discuții cu factori de decizie din cadrul Guvernului, diferitor ministere, ANRE, etc.   Mai mult, am venit cu o inițiativă  legislativă – Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001, unde am propus ca prețul de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se fie  stabilit  de către agenții economici în baza unei  Metodologii  de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată  de către  ANRE. La baza Metodologiei trebuia să  fie  fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale. Implementarea ei ar fundamenta mediul concurențial  și repercusiunile pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor. Ideile expuse în acest proiect au fost agreate și considerate oportune de premierul Ion Chicu, ministrul finanțelor Serghei Pușcuța, oficiali de la ANRE, reprezentanți ai societății civile, societăților de fermieri, producători, etc.   Dar, într-un final, aceste inițiative nu au fost susținute, fiind invocate ”argumente” precum atac la liberalizarea pieței, marginalizarea concurenței loiale, etc. Nu spun că aceste inițiative sunt o formulă ideală, dar a fost un compromis în soluționarea problemei. Astfel de Metodologii sunt aplicate în mai multe țări europene. Ce efecte ar fi avut adoptarea acestor inițiative, în special, în condițiile secetei, pandemiei, protestelor agricultorilor, transportatorilor – rămâne a fi analizate de experții în domeniu. În context, este interesantă poziția expusă recent de expertul în economie, Veaceslav Ioniță, care a punctat foarte bine într-o postare pe o rețea de socializare: ”Adaosul comercial aplicat în acest an la produsele petroliere va fi estimativ cu 840 milioane lei mai mare decât anul trecut. Cel mai mult creșterea este datorită adaosului mult mai ridicat la motorină 3,19 Lei/litru, față de media de 1,88 Lei/litru din ultimii 4 ani. Drept consecință agricultorii și transportatorii vor plăti suplimentar 740 milioane lei în acest an. Noi automobiliștii amatori am scăpat mai ieftin Vom plăti suplimentar ”doar” 100 milioane lei. Cam așa ...”   P.S. Foto preluat de la Veaceslav Ioniță.