Cu ocazia Sărbătorilor Naţionale !

    Ziua independenţei ne ridică privirile spre drapelul Ţării şi ne întăreşte încrederea în ziua de mîine. Sărbătoarea pe care o marcăm în acest an reconfirmă marea noastră  sete de libertate,  de pace şi de împlinire. Ca şi toate celelalte sărbători naţionale, Ziua independenţei ne pune în faţa unei perspective de care sîntem cu toţii responsabili, ne cere angajare  plenară şi  consolidare.                 Marcăm acest 27 august, dar şi Ziua Limbii Materne cu mîndrie şi bucurie, cu satisfacţia faptelor împlinite, dar şi cu speranţa că timpul care vine aduce cu el sănătatea, pacea şi încrederea de care are nevoie societatea. Credem în Moldova ! Alexandru OLEINIC

Alexandru OLEINIC: ”Consolidarea centrului politic din Moldova trebuie să se producă în jurul unui proiect național”

    Sîmbătă și duminică la  Vadul Lui Vodă s-a desfășurat conferința politică „De la confruntare la dialog, de la dialog la cooperare, de la cooperare la progres”. Drept inițiator se cere identificată  Fundația pentru Democrație și Progres cu ex-deputatul Dumitru Diacov printre organizatopri alături de cei  peste de o sută de invitați  reprezentanți ai partidelor politice, analiști, experți, reprezentanți ai societății civile si aleși locali. Alexandru Oleinic, Președintele Partidului Popular a specificat în luarea sa de cuvînt că această întrunire este parte a unui efort colectiv de consolidare a centrului în jurul unui proiect politic national, proiect care ar avea ca și țintă  o Moldovă  dezvoltată pe dimensiunea ei economică și o Moldovă prosperă și educată. ”Lupta cu sărăcia trebuie să fie prioritară pentru noi toți, așa cum, urmînd parcursul proeuropean pe care ni-l asumăm, trebuie să înțelegem că Europa nu are nevoie de o Moldovă săracă.”                    

Alexandru OLEINIC: ”Parcursul european este ireversibil”

    Ziua de ieri va rămâne drept una istorică pentru Republica Moldova. Am devenit mai aproape de UE ca niciodată, statutul de țară candidată făcând parcursul nostru european ireversibil. Simbolismul acestui moment istoric crește și mai mult odată cu faptul că decizia a fost votată în ziua când în urmă cu peste trei decenii a fost adoptată Declarația de Suveranitate a Republicii Moldova. Dar, aceasta este doar un început de cale până la transformarea sintagmei ”candidat” în cea de membru. Avem foarte mult de muncit. Și pentru aceasta este nevoie de o consolidare a tuturor forțelor, a întregii societăți. Nu este timpul când să umblăm cu declarațiile și laude cine a făcut mai mult, ale cui sunt meritele, etc. Trebuie să înțelegem și să recunoaștem clar, fără a diminua eforturile guvernării de astăzi, că războiul din Ucraina și criza de securitate din regiune au accelerat parcursul nostru european, decizia structurilor UE. Astăzi problema de consolidare a societății, implicării tuturor forțelor sănătoase în procesele de reformare a statului devine una crucială pentru Republica Moldova, deoarece, într-o societate democratică, guvernările se mai schimbă, dar linia directorie de dezvoltare a țării trebuie să rămână una constantă și ireversibilă. Mai mult, pentru depășirea tezei că am devenit țară candidat grație Ucrainei, cărei, să fim sinceri până la urmă, trebuie săi datorăm o parte din decizia finală de acordare a acestui statut, avem nevoie de o concentrare maximă pentru a implementa în practică cerințele față de un stat candidat. Și, în context, poate este momentul de a schimba organigrama Guvernului, creând un minister/agenție sau altă structură care se va ocupa direct cu problema integrării europene, va duce acest dosar de la ”a” până la ”z”. Nu este o tentativă de a diminua aportul și potențialul MAEIE, dar în realiile noastre, existența unu asemenea, să-l numim, ”centru de comandă”, cred că ar fi foarte binevenită și va eficientiza atât procesul de modernizarea a legislației naționale, programelor de reformare, cât și asimilarea a fondurilor oferite de UE. Calea spre UE nu este scurtă și ușoară. Dar, începând cu ziua de azi ”balonul este pe partea noastră de teren” și cum vom folosi această oportunitate depinde de noi. Personal, cât și Partidul Popular din Republica Moldova, am promovat permanent parcursul european al țării noastre, am crezut în Moldova și credem în Moldova !  

Partidul Popular: Soarta Moldovei depinde de capacitatea noastră de a ne consolida în regim de urgență

 Astăzi, atât întreaga omenire, cât și , în special, noi, cei din regiune, trăim timpuri cu adevărat de grea cumpănă. Evoluția alarmantă a relațiilor ruso-ucrainene  pot avea consecințe fatale nu doar asupra acestor două state, dar și a regiunii, în particular, și a continentului european, în ansamblu. Indiferent de consecințe, noi deja suntem ținta unui război  hibrid, care ne atacă pe toate dimensiunile – economică, politică, socială, culturală, etc. În urma acestui război nedeclarat, dar dirijat de unele forțe, avem de plătit scump – ca stat, ca societate, ca entitate, etc. Dorim sau nu, dar în aceste condițiile vom fi nevoiți să trăim și chiar să luptăm pentru a ne apăra independența, suveranitatea și statalitatea.   În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova vine cu un nou mesaj de conciliere națională a tuturor forțelor din țară, indiferent de doctrina politică, de orientarea socială, de scopuri electorale, etc. Astăzi pe altar este pus viitorul Țării, iar izbucnirea în regiune a unui conflict armat cu utilizarea forței militare ne va pune în fața dilemei – vom exista ca stat sau nu vom exista. Pentru Republica Moldova, chiar în pofida faptului că ne declarăm un stat neutru, izbucnirea în zonă a unui război,  ar însemna o catastrofă națională, care, într-un final, ne va distruge economic, politic, social, cultural, etc.   Partidul Popular din Republica Moldova consideră că a venit timpul intensificării eforturilor pe toate dimensiunile în procesul de consolidare a societății, a potențialului uman, economic, cultural, tehnologic, etc pentru elaborarea și realizarea în termeni rezonabili a unor programe de contracarare a pericolelor dictate de războiul hibrid, sau altor crize interne, regionale sau continentale.   În aceste condiții un rol important îi revine partidului de guvernământ, care deținând puterea și responsabilitatea exclusivă la toate nivelele, trebuie să devină forța determinantă în procesele de unificare a  țării și societății. Acest partid astăzi trebuie să devină avangarda în procesul elaborării și implementării programelor de reformare și modernizare a întregului sistem național la toate nivelele.   Evoluțiile din ultima perioadă ne demonstrează că lupta pentru careva succese virtuale în scrutinele viitoare, frustrări provocate de pierderile electorale în trecut sau ”simpla rânză moldovenească” ne pot juca festa ca stat. Opțiunea unora că suntem într-un ”război permanent” pentru ceva trebuie depășită, deoarece avem nevoie de un consens care ne va permite să supraviețuim ca stat independent, suveran și neutru.   Noi, Partidul Popular din Republica Moldova, ”Credem în Moldova” și îndemnăm toate forțele politice, indiferent de culoare, să ne unim pentru a face față pericolelor cu care ne confruntăm, deoarece este vorba despre viitorul Republicii Moldova, viitorul acestui popor!  

Partidul Popular din Republica Moldova îndeamnă toate forțele din țară la unitate națională și la solidaritate

 Astăzi Republica Moldova se află în pragul unei crize moral-psihologice grave a populației, criză care ar putea fi provocată atât de creșterea zilnică, în lanț, al prețurilor, cât și de evoluțiile pe plan regional, provocate de ostilitățile dintre Federația Rusă și Ucraina. În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova îndeamnă toate forțele din țară la unitate națională și la solidaritate.  Considerăm că, în scopul prevenirii unor noi crize și pentru a nu adminte destabilizarea  situației, - lucru pe care și-l doresc unele forțe antinaționale, - este necesară  atragerea și implicarea în realizarea programelor anticriză a profesioniștilor, indiferent de apartenența lor politică, precum și  a forțelor cu  viziuni clare asupra căilor de dezvoltare a  țării. Un rol important în acest proces îi revine guvernării, reprezentată, pentru moment, de un singur partid politic. Astăzi,  plasarea responsabilități pentru situația precară generală din țară pe guvernările precedente nu mai convinge pe nimeni, deoarece cetățenii  așteaptă decizii eficiente și operative, dar nu slogane electorale repetate  la posturile TV. In present , nu există probleme mai stringente decât recuperarea economică, eliminarea schemelor și  corupției, eliminarea monopolurilor și înlăturarea  incompetenței funcționarilor, care prin deciziile eronate în domenii pe care nu le pot gestiona, afectează simțitor  viața cetățenilor,  mediul de afaceri, agricultorii, sfera  serviciilor, companiile noi ș.a. Este necesară elaborarea unui plan anti-criză cu măsuri eficiente pe termen scurt, mediu şi lung, care  ar avea impact asupra fiecărui sector al economiei naționale  şi ar identifica măsuri complementare pentru fiecare categorie de cetățeni. Mai mult, situația prin care trece Republica Moldova  oferă Guvernului posibilitatea de a transforma aceste crize într-o oportunitate de accelerare a investiţiilor in  toate domeniile, în special în cel energetic, pentru a ne asigura că atât consumatorii simpli, cât și agenții economici  nu vor mai fi supuși riscurilor unor creșteri exagerate ale  prețurilor, creșteri  care în curînd nu  vor mai putea fi suportate.  Partidul Popular consideră drept o axiomă elaborarea unui plan multianual de investiții, care va asigura securitatea energetică , va rezolva problema structurală a prețurilor atât din sectorul energetic, cât și din alte domenii conexe cu acesta,  și va permite  eliminarea, pe viitor, a compensațiilor de la buget impuse de situația  actuală. Partidul Popular rămâne, în continuare, o formațiune care ”Crede în Moldova” și consideră că, în actuala situația,  principala preocupare a Guvernului, după sănătatea populaţiei, trebuie să o constituie  repornirea economiei şi evitarea unei recesiuni de lungă durată.  Acest imperativ, insă, poate fi realizat numai  cu implicarea întregii societăți, a  tuturor forțelor constuctive din Moldova, fără a le diviza în ”buni” și  ”răi”. 

Crăciun fericit

 Dragi prieteni!   Acest sfîrșit de an în miez de iarnă aduce iarăși dulcele ecou al colindelor.  Iar odată cu el ne revedem cu cei dragi, ne amintim de cei care nu sînt acasă și alegem cuvinte pentru a le trimte urările noastre de bine.  Am așteptat întotdeauna  aceste zile  pentru a ne bucura împreună de sărbătorile de iarnă. Să ne lăsăm cuprinși de vraja acestui basm și să Vă doresc un an cît mai bun.  Cu  bucuriile pe care le așteptați întotdeauna,  cu liniște sufletească, cu sănătate și cu multă căldură în case. Să privim înainte cu încredere și să ne lăsăm călăuziți de credință și de fapta cea bună.   Crăciun fericit! La mulţi ani!   Cu respect, Alexandru OLEINIC  

Prilej de bucurie și de mîngîiere la Cosăuți

    În ziua de duminică, 31 octombrie, Icoana Maicii Domnului Pantanassa (Atotîmpărăteasa), de la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos, a ajuns la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din satul Cosăuți, raionul Soroca . Icoana Maicii Domnului Pantanassa (Împărăteasa Tuturor) a fost sfințită de către un sobor de preoți în frunte cu episcopul Ioan. Ea este recunoscută ca făcătoare de minuni și este păstrată la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos. Prin rugăciuni săvârșite înaintea Icoanei, mulți credincioși s-au vindecat de cancer și de alte  boli incurabile.  Icoana va fi așezată în Biserica Mănăstirii și este un prilej de mare bucurie și de mângâiere sufletească pentru monahii și credincioșii acestei Mănăstiri și a celor din toată Țara noastră.  Icoana a fost dăruită Mănăstirii Acoperemântul Maicii Domnului  de către Alexandru Oleinic, ctitor al lăcașului sfânt de la Cosăuți.        

De Ziua Independenței

 Ziua Independenței este ziua în care Republica Moldova își reconfirmă drumul parcurs și în care peste faptele noastre punem ștampila istoriei. Și dacă independența poate fi cumva măsurată, atunci demnitatea și voința sînt cele mai potrivite unități de măsură.          E ziua în care trecutul  ne apare în față ca o poză în Casa Mare a vieții noastre, iar viitorul  își limpezește orizonturile spre care ne sînt îndreptate drumurile.          Și tot în această zi ne sincronizăm bătăile inimilor cu pulsul timpurilor care vin. Iar pentru ca toate pe care ni le dorim nouă și țării în care trăim să ajungă la împlinire, avem nevoie de speranță și de încredere. Credem în Moldova!                 Partidul Popular din Republica Moldova       https://www.youtube.com/watch?v=JMIlddW0ndY

Alexandru Oleinic: Limitarea vânzării carburanților - o presiune din partea unor companii petroliere

    Politicianul Alexandru Oleinic a venit cu o reacție pentru Sputnik Moldova privind situația actuală de pe piața petrolului din Moldova. Deputatul Parlamentului de Legislatura a X-a Alex”Ceea ce se întâmplă acum este o presiune concretă din partea unor companii petroliere și a unor experți care susțin acțiunile acestea. Îmi pare rău că companiile petroliere, dorind să aibă o piață echitabilă și o concurență corectă, acum întreprind așa măsuri cum s-a întâmplat astăzi.”, a afirmat politicanul. Alexandru Oleinic consideră că plafonarea nu este cea mai bună situație pentru o piață a produselor petroliere, însă metoda poate fi folisită ca un mecanism intermediar până la stabilirea unei piețe libere. ”Agitația care este astăzi în jurul la consumul de carburanți este nejustificată. Și nu este corect din partea celor care au folosit la maxim consumatorii”, a menționat el. Oleinic este de părere că companiile petroliere trebuie să-și analizeze cheltuielile. ”Prin marja de cheltuieli trebuie să facă o concurență echitabilă, loială și transparentă, pentru ca consumatorii să aibă parte de un consum fără probleme. În mare parte, consumatorii sunt fermierii și sectorul agrar. Este o situație ieșită din comun dacă companiile petroliere pot să-și permită să creeze un deficit. Deficitul este nejustificat”, a spus politicianul.”Ceea ce se întâmplă acum este o presiune concretă din partea unor companii petroliere și a unor experți care susțin acțiunile acestea. Îmi pare rău că companiile petroliere, dorind să aibă o piață echitabilă și o concurență corectă, acum întreprind așa măsuri cum s-a întâmplat astăzi.”, a afirmat politicanul. Alexandru Oleinic consideră că plafonarea nu este cea mai bună situație pentru o piață a produselor petroliere, însă metoda poate fi folisită ca un mecanism intermediar până la stabilirea unei piețe libere. ”Agitația care este astăzi în jurul la consumul de carburanți este nejustificată. Și nu este corect din partea celor care au folosit la maxim consumatorii”, a menționat el. Oleinic este de părere că companiile petroliere trebuie să-și analizeze cheltuielile. ”Prin marja de cheltuieli trebuie să facă o concurență echitabilă, loială și transparentă, pentru ca consumatorii să aibă parte de un consum fără probleme. În mare parte, consumatorii sunt fermierii și sectorul agrar. Este o situație ieșită din comun dacă companiile petroliere pot să-și permită să creeze un deficit. Deficitul este nejustificat”, a spus politicianul.        

Alexandru Oleinic: ”Cetățenii Republicii Moldova au dat de înțeles că-și doresc o schimbare”

 Rezultatele preliminare ale alegerilor anticipate sînt, într-adevăr, pe alocuri surprinzătoare și aici putem vorbi atât despre scorul PAS, cât și al  altor actori politici. Dar, într-o măsură mare, acest scrutin ne-a demonstrat că alegătorul nostru s-a maturizat și votează deja asumat, necrezând promisiunilor și darurilor electorale.   Mai mult, prin acest vot cetățenii Republicii Moldova au dat de înțeles că-și doresc o schimbare, dar o schimbare eficientă și practică, nu una frumoasă doar în discursuri de la înaltele tribune.   Partidul Popular din Republica Moldova salută votul cetățenilor, deoarece anunțând că nu va participa în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, am îndemnat membrii și susținătorii noștri să sprijine partidele care promovează interesul național și vectorul proeuropean de dezvoltare a țării.   Partidul Popular rămâne în continuare o formațiune activă pe arena politică a țării, o formațiune care Crede în viitorul  Moldovei. Vom monitoriza permanent activitatea PAS la toate nivelele, vom susține proiectele și inițiativele care au drept scop dezvoltarea Republicii Moldova, îmbunătățirea condițiilor de viață și trai ale oamenilor, dar vor taxa dur toate acțiunile cu interes de partid și de cartel.  
<

rolex replicas madrid rolex yachtmaster fake submariner watches preis sotirio bulgari Real Rolex Watches for Sale