Proiectul ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030” înregistrat în Parlament

 Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030, elaborat de o Comisie specială a Parlamentului, a fost înregistrat de Secretariatului Legislativului și urmează a fi examinat și aprobat de deputați. Proiectul Strategiei recunoaște necesitatea unei abordări noi, complet diferite a sectorului de irigare și, de asemenea, posibilitatea majorării suprafețelor irigate de la 50 mii ha existente în prezent până la 300 mii ha irigate în 2030, concomitent cu diversificarea și producerea culturilor strategice cu valoare adăugată, solicitate de consumatori pe piața locală si internațională. Este un proiect ambițios, pentru realizare căruia în 10 ani sunt necesare investiții totale de 2,27 mlrd euro, dar ulterior, profitul brut pe care îl va obține sectorul agricol, ca urmare a implementării Strategiei, este  estimat la 1,17 miliarde euro anual, iar numărul locurilor noi de muncă se va majora cu peste 230 mii. Acest angajament ambițios pentru dezvoltarea sectorului de irigare va permite Republicii Moldova să dezvolte o agricultură competitivă, durabilă, adaptabilă la schimbările climatice și, respectiv, să obțină beneficii economice și sociale directe și indirecte cum ar fi: potențial de atragere a investițiilor în modernizarea agriculturii, transferului tehnologic și creșterea suprafețelor de  culturi cu valoare adăugată sporită, care se vor  mări  odată cu reabilitarea și construcția sistemelor de irigare, acordând posibilitate tuturor participanților lanțului  valoric a culturilor aferente, de a dezvolta și implementa infrastructura post-recoltare modernă și a genera noi locuri de muncă plătite decent. Într-un final, aceasta ne va permite ca agricultura să devină domeniul cel mai important pentru țară, precum și de dezvoltare a localităților rurale

Alexandru Oleinic despre pomulgarea Legii privind produsele petroliere și despre bunul simț

  La 5 mai, după mai bine de un anu și jumătate  de la înaintarea inițiativei legislative de modificare a Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 (ianuarie 2020) și după  o lună de ”păfuire” prin birourile Preșidinției, șefa statului, Maia Sandu, a promulgat, cum o mai numesc, legea cu privire la plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Ținînd cont de ultimele evoluții pe piața petrolieră din țară, când prețurile la carburanți creșc mai repede decât  veniturile populației – este un lucru îmbucurător. Mai mult, și președintele țării recunoște ceea ce am menționat pe tot parcursul celor un an și jumătatei - „necesitatea de a plafona prețurile la produsele petroliere prin lege vine ca urmare a înţelegerilor de cartel pe piaţa petrolieră... Scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate.”   Dar modul în care a fost prezentat actul de promulgare a legii, trezește nedumeriri și  unele confuzii... Într-un comunicat de presă al instituției prezidențiale se indică că ”legea venită de la Parlament este una slabă, aceasta conține prevederi confuze, probabil introduse acolo intenționat de anumiți deputați...” – o constatare, care m-a frapat  și m/a nedumerit  atât ca autor al inițiativei legislative, cât și deputat. Din momentul abordării subiectului, în ianuarie 2020, am îndemnat în nenumărate rânduri colegii, instituțiile regulatorii, etc să se implice în proces pentru a elabora un act normativ care va soluționa problema. Aceste îndemnuri au fost abordate diferit – unii venind cu abordările sale, alții cu amendamente, cu sugestii... Mai mult, un grup de deputați de la PAS, în martie curent, a înaintat un proiect similar de lege, care conținea prevederi identice, expuse, evident, în altă formă, - dar în cele din urmă Comisia economie, buget și finanțe nu a susținut proiectul, indicând că unul similar deja este în proces legislativ. Nu vreau să cred că acest fapt a dus la unele ”gelozii politice”, deoarece atât scopul inițial, cât și cel final a fost unul - limitarea abuzurilor din domeniu prin crearea în perspectivă a unui mediu economic bazat pe principiile economiei de piață.    Desigur, acum, când am intrat în fiebra alegerilor parlamentare, orice subiect va fi tratat/prezentat poenind de la interesul de partid. Așa-i politica, în special cea moldovenească. În cazul dat, indiferent de evoluțiile politice, ANRE trebuie în cel mai scurt timp să elaboreze o metodologie nouă care va permite stabilirea unor prețuri cât mai juste la benzină și motorină, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts), acestea find calculate odată la 14 zile, la litru, separat pentru fiecare tip de produs și partidă importată.     Sunt de acord cu șeful statului, că „promulgarea legii este un semnal dat jucătorilor de pe piață, instituțiilor menționate și politicienilor care apără interesele unor grupuri că scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate” și în viitor nu vom avea majorări de prețuri spontane și nejustificate. Iar ulterioarele modificări ale legilației din domeniu, despre necesitatea cărora am vorbit nu o singură dată, vor fi realizate în strictă corespundere cu interesul consumatorului și statului, nu din cel de partid, grup sau apartenență politică.                 Îmi permit să atenționez în același timp, pornind de la experiența pe care am acumulat-o de-a lungului întregului parcurs politic, că  în actuala campanie electorală vom fi tentațI să  facem uz de toate mijloacele pentru a șlefui și a scoate la vedere imaginea  pretendenților la mandatul de deputat.  E bine să o facem  ținînd seama de anumite limite, de bunul simț și de  sincera dorință a cetățeanului de a i se oferi mai puțin noroi și mai multe  gînduri  și fapte bune dincolo de care această țară ar avea pace, bunăstare și viitor.  

Paşte fericit

 Duminică sărbătorim Paștele – Învierea Domnului pe care  o cinstim cu bucurie și  credință an de an. Pașii noștri ne sînt îndreptați  de Lumina sfîntă a acestei sărbători. Ne bucurăm că sîntem sănătoși și ne dorim sănătate pentru timpul care urmează. Ne bucurăm că ne sînt casele  ocrotite de puterea credinței, că avem cozonaci și ouă roșii pe masă, că ne sînt copii plini de  viață și de speranță.   Să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară și să dăruim iubire celor apropiați. E sărbătoarea în care Lumina Învierii răsare peste  toată Moldova ca să avem încredere unii în alții, ca să avem belșug și ca să așteptăm ziua de mîine  călăuziți de  cuvîntul lui Dumnezeu. Sărbători fericite tuturor.   Alexandru OLEINIC

Comisia specială a aprobat proiectul ”Strategiei de dezvoltare a sistemului de irigare 2030”

 28 aprilie, Chișinău – Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare” a aprobat proiectul documentului, acesta urmând a fi propus pentru consultări publice. Documentul prevede că în următorii zece ani vor fi amenajate și dotate cu echipamente performante pentru irigare circa 250 mii ha de terenuri agricole, pentru aceasta fiind necesare investiții totale de circa 2,27 mlrd euro.   Potrivit deputatului independent Alexandr Oleinic, președintele Comisiei speciale, ”Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030” este un document de politică publică, care definește și planifică politica publică a Guvernului Republicii Moldova pe un termen de 10 ani în domeniul dezvoltării sectorului de irigare, iar profitul brut anual pe care îl va obține sectorul agricol în rezultatul implementării Strategiei, este estimat la 1,17 miliarde euro.   Deputatul a mai accentuat că în rezultatul implementării Strategiei, contribuția agriculturii la PIB-ul național va crește până la 12,25%, comparativ cu 9,8% pentru moment, iar numărul locurilor de muncă în sector se va majora de la 21% până la 26%, constituind 230 mii. Alexandr Oleinic a mai specificat că transpunerea în practică a documentului va permite Republicii Moldova soluționarea unui șir de probleme legate de infrastructură, protecție a mediului, de conservare și formare a rezervelor de apă în sol, împădurire, etc.   În opinia lui Alexandr Oleinic, schimbările climatice, secetele severe, alte probleme de mediu, demonstrează clar că pentru a asigura un viitor durabil agriculturii, cu cantități suficiente de apă și de a acoperi necesitățile de consum, autoritățile statului trebuie să ofere pachete de politici eficiente pentru tot lanțul de utilizatori ai resurselor de apă. ”Fără aceasta nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă și competitivă a agriculturii. Cu părere de rău, Republica Moldova are o experiență nu din cele mai bune în acest domeniu. Potrivit unor estimări, costului sistemelor de irigare distruse evaluat la ziua de astăzi este aproximativ de 15 miliarde de lei, iar drept consecință, profitul ratat numai în ultimii 10 ani din cauza lipsei irigației poate fi estimat la aproximativ 8,5 miliarde euro”, a menționat deputatul Oleinic.   Prezentând proiectul Strategiei, Vasile Bumacov, conducătorului grupului de experți, care au elaborat documentul, a specificat că pentru a atinge obiectivul de 250 mii ha terenuri irigabile în următorii 10 ani, anual, până în 2030, se vor construi/amenaja circa 11 mii hectare terenuri pretabile pentru irigare, conectate la surse durabile de apă calitativă. În acest scop urmează a fi reabilitate sistemele centralizate de irigare existente pe o suprafață de 108 mii ha, dezvoltate proiecte noi de aducere a apei în interiorul țării din sursele principale – râurile Nistru, Prut și Dunăre pentru o suprafață de 112 mii ha, precum și dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică pe o suprafață de 30 mii ha prin investiții proprii a fermierilor, proiectelor de susținere și subvenționare a acestora.   ”Conform estimărilor specialiștilor, pentru irigarea acestor terenuri Republica Moldova ar trebui să utilizeze circa 2000 mln/m3 de apă (36%) din totalul de apă disponibilă anual în volum de 5585 mln m3/an. Principalele surse de apă fiind râurile Nistru și Prut (72%), apele interne și de suprafață (14%), precum și apele subterane (14%). Mai mult, aceste resurse de apă calitativă disponibilă pentru irigarea, în perspectivă ar asigura integral irigarea terenurilor estimate pretabile pentru irigare de circa 1.2 mln ha. În 2019 pentru irigare au fost captate 44 milioane m3 de apă sau 0,8%”, a spus Vasile Bumacov.   În opinia deputatului Nicolae Ciubuc, sistemul de irigare trebuie declarat unul de prioritate națională, deoarece realizarea obiectivelor propuse ”ne va permite soluționarea problemelor nu doar din domeniul agriculturii, dar și alte sectoare din economie, sfera socială, etc.” În aceiași ordine de idei, deputatul Vladimir Bolea a accentuat că ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”  trebuie să devină o componentă importantă a unei strategii naționale de dezvoltare economică durabilă a țării.   Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”, a fost constituită de Parlament la 9 iunie 2020, la inițiativa deputatului independent Alexandr Oleinic, și are drept obiectiv, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, partenerii de la Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Unitatea Consolidată pentru implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, alte structuri și instituții să elaboreze și prezinte spre aprobare Legislativului un document, care ar permite Republicii Moldova să depășească starea deplorabilă în sectorul de irigare. 

Alexandru Oleinic: „Orice pandemie sau alt cataclism poate fi învins prin responsabilitatea și conștientizarea noastră.”

 În ultima perioadă de timp majoritatea indicatorilor care reflectă evoluțiao infecției Covid-19 se află într-o scădere continuă deja a 5-a săptămână la rând. Datele statistice indică că numărul persoanelor infectate a scăzut de la 4680, înregistrat acum două  săptămâni, până la 3242 săptămâna trecută, iar în municipiul Chișinău, ”lider neoficial al topului”, ieri au fost înregistrate numai 23 cazuri (ultima dată așa un număr a fost înregistrat un an în urmă (la 08 iunie 2020). Toate acestea indică că măsurile întreprinse de autorități la toate nivelele, în special introducerea stării de urgență pentru perioada 1 aprilie – 30 mai, au fost binevenite și eficiente. Chiar dacă introducerea stării de urgență a fost criticată și dezaprobată de unele forțe politice, putem constata că această măsură, alături de intensificarea procesului de vaccinare a populației, respectarea regulilor de protecție, ne oferă posibilitatea să privim cu o doză de optimism în viitor. Evoluțiile de ultimă oră ne indică că grație acestor măsuri, astăzi Covid-ul are o platformă destul de șubredă pentru a ne ataca masiv, dar aceasta nu trebuie să ne liniștească și ducă în eroare.   În ultima săptămână înaintea Sfintelor sărbători de Paști, apoi Păștilor Blajinilor, serbarea cărora, dacă nu respectăm regulile de protecție, inevitabil  poate spori riscul de răspândire a infecției. În peste un an și ceva de la apariția pandemiei ne-am ”fript” nu o singură dată când orice relaxare sau abordare superficială a Covid-ului ne juca festa, agravând situația la maxim. În această situație trebuie să fim prudenți și conștienți că totul depinde de noi, cetățeni, și nu de stările de urgență sau alte restricții. Orice pandemie sau alt cataclism poate fi învins prin responsabilitatea și conștientizarea noastră.    

Alexandru Oleinic: ”Pentru o stabilitate politică în viitor, actualul Parliament trebuie să-și asume reforma constituțională”

 Evoluțiile de ultimă oră din Republica Moldova, mai ales după alegerile prezidențiale, în contextul pandemiei Covid-19, care nu arată să se retragă prea în curând, ne indică, tot mai limpede, că, pe lângă un colaps evident în domeniul de sănătate publică, economie, sfera socială și alte sectoare, ne apropiem, "tot mai sigur", de un colaps "instituțional-politic". Decizia Curții Constituționale (CC), care nu poate fi contestată, dar trebuie respectată, aruncă, totuși, societatea într-o criză ce poate avea efecte grave pentru stat și întreaga populație - cea care așteaptă stabilitate și o viață mai bună acasă, nu pe meleaguri îndepărtate.. După promisiunile electorale "de consolidare a societății, de combatere a corupției, de redresare a situației social-economice", etc, am devenit martorii unei lupte acerbe pentru putere dintre unele forțe politice, ce se arată mai mult animate de îngustul și strictul interes de partid și de grup, decât de interesul public, al întregii populații. Noul Președinte, ales la sfârșitul anului 2020, își propune - după atingerea primului obiectiv, de câștigare a mandatului, - să realizeze un următor obiectiv  - de propulsare la putere a formațiunii din care a provenit, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Prin această evidență, cetățenii și clasa politică se întreabă dacă revenirea la alegerea Președintelui de către întreg electoratul este justificată pentru o societate măcinată de probleme grave? Într-o situație când statele sunt afectate de crize, polarizarea populației și a spectrului politic devine nefastă pentru speranța de a avansa spre un stat de drept și o democrație autentică. Blocarea alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii a unui nou judecător al CC - fapt întâmplat recent, în contextul confruntării dintre deținătorul funcției supreme în stat și majoritatea parlamentară, și în preajma examinării în CC a demersului șefului statului privind întrunirea condițiilor de dizolvare a Parlamentului, - a făcut parte din aceeași strategie: de a se crea în Curtea Constituțională o majoritate confortabilă pentru adoptarea unei anumite decizii. Desigur, aici ne putem întreba: "Dar cine sunt judecătorii?" Ne  convingem odată în plus, că, judecătorii numiți pe criterii politice, la așa o instituție ca CC, este o tragedie pentru țară și inadmisibilă. În situația dată  Parlamentul urgent trebuie sa modifice condițiile de numire a judecătorilor. În consecință, în pofida unor argumentate opinii separate ale unor judecători, lupta de interese și influențele nu doar din interior, au anihilat mecanismul de a judeca obiectiv, într-un câmp strict constituțional, faptul prezenței sau a lipsei condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului. Astfel, două opinii separate pe marginea unei decizii cruciale pentru o societate, plus pozițiile unei părți a clasei politice, ridică semne de întrebare privind corectitudinea și moralitatea politică a decidenților de orice natură. Bineînțeles, în situația creată, totuși, Parlamentul, Guvernul în demisie, alte instituții, - trebuie să pregătească alegerile anticipate. Dar - consider - nu înainte de a soluționa, în măsura posibilităților, situația din domeniile sănătății publice, social-economic și educațional. Un rol decisiv în acest proces îi revine Parlamentului, contrar tentativelor unor factori care depun eforturi considerabile pentru a-l discredita și dizolva. Mai mult, sunt de părere că în condițiile unei crize politice prin care trece Republica Moldova, Parlamentul trebuie să devină platforma pentru un dialog instituțional transparent și corect, cu participarea tuturor forțelor politice, ca, într-un final, prin consens, să fie realizată reforma constituțională prin care să fie stabilit clar și irevocabil, indiferent care forțe sunt la putere, că șeful statului se alege de către Legislativ, iar Republica Moldova este stat parlamentar în formulă clasică! Aceasta ne-ar permite pe viitor nu doar să excludem situațiile tensionate dintre diferite instituții ale statului, dar și tentative de a implica atât Curtea Constituțională, cât și alte structuri în jocurile politice și interpretarea voluntară a Constituției, etc. Intr-un stat cu regim parlamentar altfel nu poate fi. Președintele trebuie ales de către Parlament printr-un mecanism bine stabilit și să aibă atribuții bine precizate. În caz contrar, lupta actuală se va repeta după fiecare scrutin prezidențial. Iar această perspectivă pe popor îl va costa mereu foarte scump.  

PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA MOLDOVA – LA 10 ANI DE LA CONSTITUIRE

 La 15 aprilie 2011 a fost constituit Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM), astfel că astăzi formațiunea condusă de Alexandru Oleinic sărbătorește un deceniu de la fondare, informează TRIBUNA. Potrivit lui Oleinic, noul proiect politic a apărut atunci din dorința unui grup de persoane care, de la înălțimea vârstei și a experienței lor, își imaginau un viitor în care puterea să fie expresia voinței cetățeanului, un viitor în care statul să se impună ca un stat puternic, modern, generator de bunăstare – un stat în care bunul-simț și responsabilitatea să ia locul războiului politic, populismului și incompetenței. „În acești 10 ani de existență a partidului am avut un parcurs „sinusoidal”, dacă se poate spune așa… Am avut perioade când am fost foarte activi în viața politică, au fost timpuri când – din motive obiective sau subiective, cum ar fi perioada actuală de pandemie, am fost mai puțin vizibili, dar un lucru este cert – în toată această perioadă partidul a fost aproape de oameni, contribuind, în măsura posibilităților, la soluționarea problemelor de ordin social-economic pe diferite dimensiuni. Pe întreg parcursul acestor ani, Partidul Popular, echipa Mărului, se implică activ în viața societății, prin derularea unui șir de inițiative, care au drept expresie finală identificarea constantă a problemelor cu care se confruntă cetățeanul și oferirea de soluții imediate, fără a se ascunde după formulări de program, sau demagogia cu „politici promovate doar în eventualitatea venirii la guvernare””, a declarat politicianul, în ziua aniversării. Cu ocazia celebrării celor 10 ani, PPRM, care are sloganul „Credeți în Moldova”, a lansat un spot video special: PPRM 10 Ani Impreuna  

ALEXANDRU OLEINIC: ÎN ALEGERI, SLOGANUL PARTIDULUI POPULAR VA FI „CREDEM ÎN MOLDOVA”!

 Alexandru Oleinic, președintele Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), deputat independent, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, despre circumstanțele și necesitatea apariției PPRM, constituit în cadrul Congresului din 15 aprilie 2011 al grupului de inițiativă pentru crearea acestei entități politice. Potrivit spuselor sale, cu 10 ani în urmă, pe arena politică din Republica Moldova apărea un nou proiect politic din dorința unui grup de persoane care, de la înălțimea vârstei și a experienței lor, își imaginau un viitor în care puterea să fie expresia voinței cetățeanului, un viitor în care statul să se impună ca un stat puternic, modern, generator de bunăstare – un stat în care bunul-simț și responsabilitatea să ia locul războiului politic, populismului și incompetenței. TRIBUNA: Domnule Oleinic, apariția proiectului politic numit „Partidul Popular din Republica Moldova” a fost percepută atunci de către mulți drept un protest sau un dezacord cu decizia Alianței „Moldova Noastră” (AMN) de a fuziona cu Partidul Liberal Democrat din Moldova. Dacă nu greșesc, dumneavoastră ați fost unicul care ați votat împotriva acelei fuzionări? Alexandru Oleinic: Decizia de fuzionare, adoptată de congresul AMN, a fost doar una dintre premisele creării unui nou proiect politic. Până în prezent consider că fuzionarea a fost o decizie irațională și greșită, bazată mai mult pe emoții și pe interese personale ale unor persoane, dintre care, unii, voiau să distrugă o echipă de valoare, iar alții – să se regăsească neapărat și cu orice preț în ierarhia politică ce se forma în Republica Moldova după alegerile din 2010. Prin această decizie, practic, a fost lichidată o forță politică având o echipă bine structurată la toate nivelurile și un potențial enorm, format de-a lungul anilor. Anume în aceste circumstanțe a apărut ideea creării unui partid cu noi viziuni, care să-și aibă rădăcinile acolo unde sunt aspirațiile oamenilor, unde este interesul general al populației – o forță cu adevărat populară, cu o doctrină populară, cu un scop major bine definit – scoaterea republicii din haos, din prăpastia în care au împins-o falșii amici ai poporului – comuniștii și pseudo-democrații. T.: Acum, după 10 ani, considerați că v-a reușit acest lucru? Cu alte cuvinte – proiectul „Partidul Popular” a fost/este unul de succes? A.O.: Desigur, în acești 10 ani de existență a partidului am avut un parcurs „sinusoidal”, dacă se poate spune așa… Am avut perioade când am fost foarte activi în viața politică, au fost timpuri când – din motive obiective sau subiective, cum ar fi perioada actuală de pandemie, am fost mai puțin vizibili, dar un lucru este cert – în toată această perioadă partidul a fost aproape de oameni, contribuind, în măsura posibilităților, la soluționarea problemelor de ordin social-economic pe diferite dimensiuni. Pe întreg parcursul acestor ani, Partidul Popular, echipa Mărului, se implică activ în viața societății, prin derularea unui șir de inițiative, care au drept expresie finală identificarea constantă a problemelor cu care se confruntă cetățeanul și oferirea de soluții imediate, fără a se ascunde după formulări de program, sau demagogia cu ”politici promovate doar în eventualitatea venirii la guvernare”. De exemplu, proiectul de la „Gospodar la Gospodar” a ajuns în majoritatea satelor și a orașelor Moldovei. Da, nu s-au construit autostrăzi, însă o stație de așteptare, îngrijirea unui edificiu, a unui parc, a unei fântâni au destulă putere de convingere că am avut și  am realizat un proiect fezabil, care a schimbat niște lucruri în unele localități. Mai mult, în 2013, Partid Popular, o formațiune relativ tânără, lansa mesaje pe care nu s-au încumetat să le rostească nici cele mai pretențioase formațiuni din țară – cerea claritate în istoria Băncii de Economii și a Aeroportului, atenționând guvernarea de atunci să nu se lase atrasă în jocuri de natură să compromită clasa politică în fața populației și a statului nostru în fața lumii. Pe parcursul ultimilor ani, niciun partid din Republica Moldova nu a avut o conexiune atât de strânsă și atât de funcțională cu agricultorii. Adunarea de constituire a organizației fermierilor din cadrul PPRM a reconfirmat angajamentele partidului față de sat, dar și încrederea pe care țăranul o manifestă față de formațiune. Anume această conexiune strânsă cu cetățenii a stat la baza mai multor inițiative legislative, înaintate de persoana mea în calitate de deputat independent în Parlamentul Republicii Moldova. De exemplu, recenta modificare, la propunerea mea, a Legii privind produsele petroliere, care are drept scop aprobarea unei noi metode de formare a prețurilor la principalele produse petroliere – benzină și motorină, pornind de la interesul consumatorilor, și nu al companiilor petroliere, a fost sugerată de cetățenii cu care ne-am întâlnit și discutat în teritoriu. Grație acestui dialog constant cu colegii de partid, cu oamenii din diferite localități, acum, în Legislativ, mai sunt în proces de examinare un șir de inițiative, a căror aprobare va contribui la facilitarea diverselor și multiplelor probleme ale oamenilor. Unul dintre aceste documente este și Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare, a cărei implementare ne va permite ca, până în anul 2030, să irigăm peste 300 mii de hectare de terenuri agricole. Deci, pe parcursul acestor ani noi, echipa Mărului, suntem prezenți, practic, peste tot și oamenii trebuie să aprecieze lucrurile noastre. Poate ar trebui să facem mai mult PR prin intermediul mass-media, al rețelelor de socializare etc. Poate, dar nu aceasta este ideea „fixă” a proiectelor noastre. T.: Da, dar un partid politic se consideră eficient, când participă activ la campaniile electorale, luptă pentru prezența sa în Parlament, în consiliile locale de nivelul unu și doi, în alte structuri elective… Și, apropo, dacă realizați diferite proiecte, de ce nu vedem PPRM în topul sondajelor, nu observăm un vot masiv din partea cetățenilor? A.O.: Partidul Popular din Republica Moldova nu s-a lăsat atras în interminabilele războaie politice, declanșate fie între partide, fie între ramurile puterii. Noi mergem consecvent spre scopul nostru, care este clar formulat și descris și în programul partidului – „CREDE în MOLDOVA!” Pentru că a „CREDE în MOLDOVA”  înseamnă a respecta voința poporului, a oferi copiilor acces la studii gratuite, dar de calitate, înseamnă a crește, printr-o bună educație, generații de buni specialiști, oameni de o cultură și de o moralitate înaltă, cetățeni devotați Republicii Moldova. PPRM rămâne încrezător că – cetățenii, în special tinerii, care astăzi pleacă peste hotarele Republicii Moldova, vor reveni la baștină, pentru a schimba societatea din care au plecat și imaginea Republicii Moldova în lume – și nu vor uita că este baștina unde s-au născut, unde au mers la școală și în care îi așteaptă părinții și bunicii. Vorbind despre participarea la diferite scrutine, la lupta pentru funcții și altele, vreau să constat că majoritatea partidelor de la noi anume în acesta își văd rostul existenței. Noi, cei de la Partidul Popular, avem o altă abordare – să facem pentru oameni cât mai multe lucruri bune, să le ușurăm viața, iar aprecierile vor veni de la sine. La urma urmei, puterea unui partid nu este în numărul de deputați în Parlament sau într-un consiliu raional/local, dar  în valorile promovate, în puterea de cultivare și de realizare a lor. Aceasta-i important, iar mandatele sau voturile vor veni cu timpul. Noi am apărut pe arena politică nu pentru câțiva ani, ca să „rupem” odată și apoi să plecăm în istorie… Am apărut ca să perpetuăm idea de normalitate și de bunăstare. T.: Domnule Oleinic, cum apreciați Dumneavoastră și Partidul Popular situația politică, social-economică din Republica Moldova pentru moment și care vor fi evoluțiile? A.O.: În opinia noastră, Republica Moldova se află într-o criză politică, social-economică și sanitară profundă, provocată de managementul defectuos din partea partidelor aflate la guvernare. Cu părere de rău, ambițiile politice sau de partid, populismul și lipsa unei viziuni clare privind depășirea situațiilor de criză au dominat în procesul de gestionare a evenimentelor de ultimă oră, în special când vorbim despre criza pandemică, secetă, situația din economia națională etc. Drept rezultat, astăzi suntem la marginea prăpastiei și nimeni nu vrea să facă un prim-pas pentru a ne îndepărta de ea. T.: Să înțelegem că susțineți ideea unor alegeri anticipate? A.O.: Avem nevoie de o schimbare, dar nu cu orice preț! Anume din aceste considerente am susținut ideea învestirii, în primul rând, a unui Guvern cu împuterniciri depline, pentru o perioadă anumită de timp, care să întreprindă atât măsuri urgente de depășire a crizei în toate domeniile, cât și de pregătire a unor alegeri obiective. Mai mult, atâta timp cât avem o situație dezastruoasă în sănătatea publică, provocată de pandemia COVID-19, nu putem vorbi despre un scrutin, deoarece sănătatea oamenilor este mai presus decât orice mandat în Parlament. T.: În eventualitatea unor alegeri parlamentare, anticipate sau ordinare, Partidul Popular va participa la ele? Și care va fi mesajul PPRM? A.O.: Desigur, Partidul Popular din Republica Moldova va participa la următoarele alegeri parlamentare, indiferent care vor fi ele. Sperăm că exercițiul electoral se va desfășura sub semnul corectitudinii și al legalității, că vom avea un proces echitabil, liber și transparent pentru toți factorii electorali și că va garanta, într-un final, eficiența reformelor atât de așteptate de către cetățeni. Momentele organizatorice sau de alt ordin privind participarea la scrutin urmează a fi stabilite și discutate cu ai noștri colegi, dar un lucru este cert – că în alegeri sloganul Partidului Popular va fi „CREDEM ÎN MOLDOVA!”, deoarece considerăm că NOI ÎNȘINE trebuie să ne decidem soarta, NOI trebuie să decidem cum trebuie să trăim la noi acasă și cine să ne conducă!  

Iniţiativa deputatului Oleinic privind schimbarea metodologiei de calcul a preţurilor la carburanţi a fost votată în lectură finală

 Parlamentul a aprobat în cea de-a doua lectură proiectul care prevede stabilirea de noi norme generale de calculare și aplicare a prețurilor la principalele produse petroliere. La inițiativa deputatului independent Alexandru Oleinic, a fost modificată Legea privind piața produselor petroliere. Potrivit autorului, amendamentele propuse sînt orientate spre limitarea abuzurilor din domeniu prin crearea în perspectivă a unui mediu economic bazat pe principiile economiei de piață. Modificările aplicate de către Parlament în iulie 2018, la Legea privind piața produselor petroliere, prin care se lăsa la latitudinea importatorilor și comercianților de produse petroliere stabilirea prețurilor, sînt nejustificate, menționează deputatul. Ce se va întîmpla după votul de neîncredere din Parlament acordat directorilor ANRE Inițiativa urmărește asigurarea stabilirii unor prețuri cît mai juste la benzină și motorină, ținînd cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts). Prețurile se vor calcula la I litru, separat pentru fiecare tip de produs și partidă importată. Periodicitatea propusă pentru recalculare este de 14 zile. În opinia autorului inițiativei, proiectul va conduce la crearea unui mediu concurențial mai echitabil pe piață, în special în raport cu companiile mici, întrucît reglementarea prețurilor va exclude abuzurile potențiale din partea operatorilor mari prin dictarea de facto a prețurilor și respectiv excluderea concurenței neloiale (cu caracteristici de înțelegeri de cartel).

Parlamentul a susținut inițiativa deputatului Alexandru Oleinic privind modificarea metodologiei de calculare a prețului la carburanți

    Parlamentul a votat în prima lectură inițiativa legislativă a deputatului independent Alexandru Oleinic de modificare a Legii 461/2001 privind produsele petroliere. Documentul prevede  plafonarea prețurilor în baza unei Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE, luînd ca bază cotațiile burselor internaționale Platt`s.   În duscursul său rostit în fața deputaților,  Alexcandru Oleinic a constata că  promovarea  modificărilor a avut ca fundal un an foarte complicat pentru consumatorii produselor petroliere, un an plin de nemulțumiri și dezamăgiri față de structurile care trebuiau să reacționeze prompt și să apere interesele consumatorilor.   ”Scopul acestui proiect de lege este de a stabili expres prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale. Necesitatea acestor modificări este dictată de evoluțiile de ultimă oră atât de pe piețele internaționale, cât și cea internă. Evoluții cu impact negativ pentru piața internă, când în pofida diminuării sau chiar prăbușirii prețurilor pe piețele internaționale, la noi ele practic au rămas constante.   Dacă luam în calcul că la momentul înregistrării inițiativei pe piețele internaționale prețul unui baril a căzut brusc până la 25$, crescând în septembrie-octombrie, peste 8 luni, până la 40$; în decembrie - 50$, iar în prezent- ajungând la 70$, atunci în Republica Moldova prețul mediu de comercializare a produselor petroliere, înregistrat de către cele mai importante rețele de stații din țară, nu a avut o evoluție simetrică în raport cu prețul de import, nemaivorbind în raport cu prețurile la bursele internaționale.   Doar în ultimele 2 luni prețurile la produsele petroliere au crescut de 5 ori. Conform unor calcule, benzina s-a scumpit cu circa 20%, iar motorina cu peste 19%.   Unii motivează aceste creșteri, în special reprezentanții companiilor petroliere, prin prisma creșterii accizelor la produsele petroliere și majorarea prețului petrolului pe piețele internaționale. Dar calculele ne arată că conform noilor prevederi, în 2021 acciza  a crescut de la 5960 lei/tona la 6490lei/tona, iar împreuna cu TVA, scumpirea este de 72 bani/litru.   Ce avem în realitate? Doar la ultima majorare a prețurilor, din 12 martie, petroliștii au afișat la panou prețuri mai mari la benzină – 1,05 lei, motorină – 65 bani și gazul lichefiat – 40 bani comparativ cu prețurile majorate la 24 februarie!   Pe fundalul acestor necorelări  au apărut mai multe opinii referitor la corectitudinea politicii de stabilire a prețurilor de către operatorii din sector.   În rezultat, prin aceasta inițiativă, se propune metoda de plafonarea a prețurilor în baza unei  Metodologii  de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată de către ANRE, luând ca bază cotațiile burselor internaționale Platt`s, fapt care ar asigura corelarea exactă a tendințelor bursiere și a prețurilor finale interne  achitate de către consumatori.   Analiză situației pe piața internă, inclusiv evoluția prețurilor în comparație cu fluctuațiile prețului pe piețele internaționale, comportamentul  companiilor petroliere, indică necesitatea unei revizuiri fundamentale a cadrului normativ în domeniul respectiv. Acest lucru a devenit și mai evident după audierea rapoartelor reprezentanților ANRE și Consiliului Concurenței, care ne-au demonstrat, odată în plus, că instituțiile respective, reieșind din prevederile legislative existente, pot acționa odată în an, doar post-factum, cu întârzieri majore, la evoluțiile de pe piața petrolieră. Drept confirmare că este necesară o intervenție în situație poate servi și datele unei analize recente, efectuate de ANRE, unde luând în considerație experiența de plafonare din anii 2016-2018, a fost modelată situația în care, pe parcursul anului 2020, prețul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale urma să fie stabilit prin metoda plafonării lunare de către ANRE.   Rezultatul obținut, confirmă suspiciunile precum că operatorii nu întotdeauna au operat scăderile de prețuri proporțional tendințelor de ieftinire a produselor la bursele internaționale.   De exemplu, la benzina A95, în luna mai 2020, diferența dintre eventualul preț plafon al ANRE și prețul mediu efectiv de comercializare urma să fie de 2,84 lei (incl. TVA), iar prețul maximal afișat la panourile stațiilor de alimentare urma să fie mai mic cu 3,16 lei (incl. TVA).   Totodată, cotele maxime și minime ale prețului plafon în anul 2020, urmau să se încadreze în limitele de 18,59 lei-12,32 lei, stabilind un coridor anual de 6,27 lei, în timp ce companiile au înregistrat un coridor al fluctuațiilor de preț în limita de 18,78 lei-15,48 lei, sau de 3,3 lei/litru.   Cred că anume această diferență a dat temei unor experți să vorbească despre faptul că adaosul nejustificat  aplicat în 2020 la produsele petroliere de companiile petroliere, le-a adus un venituri mai mari de un miliard de lei, comparativ cu anul 2019. Mai mult, valoare cea mai mare fiind suportată de către sectorul  agrar. Și aceasta se întâmpla într-un an marcat de pandemie.   Evoluțiile de ultimă oră, ne indică odată în plus că statul nu are pârghii eficiente pentru a interveni  pe acest segment, cadrul legislativ existent - de reglementare a rentabilității - care se face odată în an, este neeficient, unic și netransparent, inițiativa fiind în mâinile companiilor petroliere, care dictează regulile de joc reieșind din interesele sale și această situație NE OBLIGĂ să intervenim pentru a modifica modelul existent de stabilire a preturilor. Cu părere de rău am pierdut un an IMPORTANT.   În opinia mea, implementarea acestui proiect de lege ar fundamenta mediul concurențial și consecințele  pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor, ar stabili reguli clare de activitate a actorilor de pe piața petrolieră din țară și nu va permite companiilor să-și promoveze interesul de cartel  în detrimentul cetățenilor și economiei naționale.   Cunosc că unii nu agreează această inițiativă legislativă, motivând poziția prin ”atac” asupra liberei concurențe și o abatere de la regulile unei piețe libere. Dar când prețurile la produsele petroliere din țară  nu sunt ajustate la cele de pe piața internațională – cu libera concurență cum stăm? Mai mult, asemenea abordări vizavi de formarea prețurilor la produsele petroliere, prin utilizarea formulei stabilite de plafonare a prețurilor sunt folosite în Slovenia, Slovacia, Belgia și alte state membre UE, Muntenegru, Macedonia de Nord – state în curs de aderare. Deci, noi nu suntem ”pionieri” și inventăm ceva nou.”             Autoprul inițiativei a fost de părerea că ”proiectul propus poate fi votat în prima lectură, iar pînă la lectura a doua, ținînd cont de avizul Guvernului, care în esență, este pozitiv, consultărilor cu structurile statului, experții din domeniu, companiile petroliere, alți agenți economici din sector, partenerii de dezvoltare și alți actori interesați, în cadrul unui dialog constructiv, putem susține proiectul inițial, ca într-un final să avem un cadru legal care va reglementa odată și pentru totdeauna regulile de joc pe piața produselor petroliere.”      
<