Alexandru Oleinic. Emisiunea Peterea a patra

PPRM. Congresul III

Irigarea poate readuce la viață agrciultura, satul moldovenesc, Moldova. Interviu cu Alexandru OLEINIC

 Interviu cu Alexandrul OLEINIC după definitivarea Stategiei  Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare   -         Domnule Alexandru Oleinic, Dumneravoastră sînteţi cel care a insistat pe crearea în Parlament a unei comsii speciale  pentru  elaborarea unei strategii  care, odată  pusă la lucru,  ne-ar permite să evităm situații pe care le-am avut în agricultură în anul trecut, an  măcinat de o secetă cruntă care a făcut colb din investițiile agricultoriltor și din  munca  lor de zi cu zi. -         Trebuie să înțelegem că  seceta din anul trecut a fost doar un context  în care demersurile noastre pentru dezvoltarea irigării  au fost mai convingătoare. Dar nu trebuie să luăm ca argument doar  seceta din anul 2020, ci întreg pachetul de probleme care decurg din situația pe care o constatăm în agricultură. Aceste evoluții climaterice, precum și alte probleme de mediu, ne demonstrează clar că pentru a asigura un viitor durabil agriculturii, cu cantități suficiente de apă și de a acoperi necesitățile de consum, trebuie să oferim pachete de politici eficiente pentru tot lanțul de utilizatori ai resurselor de apă. Fără aceasta nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă și competitivă a agriculturii. -         Prin cabinetele puterii s-au scris mai multe  discursuri care începeau cu „Agricultura este locomitiva economiei naționale”, dar  nu au urmat acțiuni concrete, lcuruile nu s-au schimbat. -         Nu e o propoziție formală.  Agricultura, într-adevăr  este una din ramurile de bază ale economiei naționale, care asigură securitatea alimentară a țării și este pentru moment una din cele mai importante surse de export - peste 50 la sută din tot exportul țării – ramură care produce cele mai competitive produse autohtone,  generează  cele mai multe locuri de munca și este cel mai mare  purtător și depozitar al culturii, tradițiilor naționale,  dezvoltător al turismului. Din aceste și din multe alte considerente, agricultura  merită să aibă altă sortă.  Iar la temelia acestei dezvoltări  trebuie să punem un sistem modern de irigare, care va deveni un domeniu strategic apt să atragă cele mai importante investiții, inclusiv finanțări  nerambursabile, pe care sînt gata să ni le ofere partenerii de dezvoltare.   -         Cum „citiţi Dumneavoastră această realitate pe care o trăim? Cum arată destinaţia de la care va trebui să pornim?   -         Trebuie să se ştie că Republica Moldova are o experiență, aşa mai recentă, destul de jalnică în domeniul irigării. Dacă e să ne referim la suprafețele  terenurilor irigate – de la cîteva sute mii de hectare  în anul 1990  am ajuns pînă la 17 mii în 2020.      Potrivit unor estimări, costul sistemelor de irigare distruse, evaluat la ziua de astăzi, este de aproximativ 15 miliarde lei, iar profitul ratat numai în ultimii 10 ani din cauza lipsei irigației, poate fi estimat la circa 8,5 miliarde euro!   Lipsa unui sistem funcțional de irigare, are consecințe negative nu doar asupra productivității sectorului agroalimentar, dezvoltării unei agriculturi competitive, dar exclude practic perspectiva atragerii investițiilor în tehnologii, plantații moderne, dezvoltarea spațiului rural, etc. -         Deci nu e vorba doar de seceta din anul trecut, ci de o secetă de acțiuni din partea instituțiilor responsabile. -         Este adevărat. Deci pornind de la acest și alte deziderate, în luna iunie 2020, Parlamentul a creat Comisia specială pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare, care în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu și Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, partenerii de la Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, alte structuri și instituții,.. au început lucru asupra elaborării unui amplu document, care ar permite Republicii Moldova să depășească starea deplorabilă în sectorul de irigare.   -         Ce reprezintă, în linii generale, documentul expus dezbaterilor în Comisie, iar apoi aprobat?   -         ”Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030” este un document de politică publică, care definește și planifică politica   Guvernului Republicii Moldova, pe un termen de  10 ani - în domeniul dezvoltării sectorului de irigare. Dar să vedem care sînt principalele obiective ale documentului. Deci, conform proiectului Strategiei, ne propunem ca pînă în 2030, pe lîngă cele 50 mii hectare pasibile irigării ,.. existente la moment,.. să amenajăm și dotăm cu echipamente performante pentru irigare încă 250 mii hectare de terenuri agricole.   Cu alte cuvinte, anual, pînă în 2030, se vor construi/amenaja circa 11 mii hectare terenuri pretabile pentru irigare, conectate la surse durabile de apă calitativă. -         Ne puteți spune pe puncte, la modul concret, ce avem de făcut în acești ani ? -         Timp de zece ani ne dorim, și vă spun pe puncte, cum mi-ați sugerat:   1.                 Restabilirea a 77 Stații Centralizate de Irigare existente, care urmează a fi modernizate și puse în funcțiune – ele vor asigra irigarea a circa 108 mii hectare.   2) construcția a unor noi Stații Centralizate de Irigare, care vor permite extinderea terenurilor irigate pe o suprafață încă de 112 mii ha, prin dezvoltarea proiectelor de aducere a apei în interiorul țării din sursele principale – rîurile Nistru, Prut și Dunăre, dupa cum urmeaza:            - Extinderea irigării masivului Căușeni – 22 mii ha;   - Irigarea din lacul Cahul (Dunăre) – 20 mii ha;   - Irigarea terenurilor din rîul Ialpugel și lacul Taraclia cu apă din Prut 40 mii ha;   - Irigarea cîmpurilor din zona rîurilor Cubolta, Ciuhur, Răut și Cainar după transferul apei din Nistru – 30 mii ha.   3) restul suprafețelor – circa 30 mii hectare - fiind amenajate în cadrul sistemelor de irigare private la scară mică, datorită proiectelor de susținere a fermierilor și subvenționare a fermierilor prin investiții proprii.   Conform estimărilor specialiștilor, pentru irigarea acestor terenuri Republica Moldova ar trebui să utilizeze circa 2000 milioane m3 de apă sau 36 la sută din totalul apei disponibile anual, adica din volumul  de peste 5585 mln m3/an. Aici, în volumul acesta, nu este inclus potențialul nelimitat din Dunăre, care poate fi utilizat  prin intermediul lacului Cahul.   Principalele surse sînt rîurile Nistru și Prut, care pot asigura anual 4000 milioane m3 (72%), apele interne și de suprafață - 800 milioane m3 de apă pe an (14 la sută) și apele subterane – 785 mln.m3 (14 la sută).       Aceste resurse de apă calitativă, disponibilă pentru irigare, în perspectivă, ar putea asigura integral irigarea terenurilor agricole care pot fi irigate de circa 1.2 mln ha, din 2,5 mln ha teren agricol de care dispune Republica Moldova. Pentru informare, în 2019 pentru irigare au fost captate 44 milioane m3 de apă sau 0,8 la sută.   -          Dar toate acestea au și o componentă financiară. Cît ne-ar costa aceste eforturi?   -         Pentru implementarea acestei Strategii, a obiectivelor stipulate în ea, care, să recunoaștem, sînt destul de ambițioase, dar realizabile și extrem de necesare pentru țară, avem nevoie de investiții de peste 2,27 miliarde de euro.   Raportarea acestei sume la suprafața totală de  250 mii hectare de terenuri agricole care urmează a fi amenajate pentru irigare, arată că  investițiile constituie peste 9000 euro per hectar.       Suma respectivă prevede acoperirea a peste 80 de proiecte de diferită capacitate, incluse în Strategie. Bucură faptul că în procesul de lucru asupra proiectului Strategiei, în cadrul consultărilor cu partenerii de dezvoltare, unii dintre ei deja și-au manifestat interesul de a veni cu suport logistic și financiar pentru anumite proiecte incluse în document.          Starategia prevede că pe lîngă investițiile statului, urmează a fi atrase fonduri de la partenerii de dezvoltare, donatori, alte proiecte internaționale, precum și contribuția agenților economici, întreprinderilor din sectorul agroalimentar, care vor fi beneficiari finali ai  proiectelor de irigare.   -         Pare un pic grbăit să măsurăm profitul, însă suntem obligați să o facem pentru a vedea  unde vrem să ajungem și unde vom ajunge. -         Profitul brut pe care îl va obține sectorul agricol anual ca urmare a implementării Strategiei este  estimat la 1,17 miliarde euro. Comparativ cu investițiile totale de 2,27 mlrd euro, vedem că efectele sînt  neverosimile.   Republica Moldova, prin implementarea proiectelor stabilite în acest document, va mai soluționa un șir de probleme legate de infrastructură, protecție a mediului, de conservare...  și formare a rezervelor de apă în sol, împădurire, etc.   De asemenea, în rezultatul implementării Strategiei, contribuția agriculturii la PIB-ul național va spori cu 25 la sută, ajungînd la 12,25 la sută, comparativ cu 9,8 la sută, pe  care o înregistrăm astăzi. Va crește semnificativ și numărul locurilor de muncă – de la 21 procente până la 26 procente, constituind peste  230 mii.   În opinia mea, dar și a specialiștilor din domeniu, implementarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare” este unica șansă ca sectorul agroindustrial să devină competitiv atît pe piața internă, cît și pe cea externă, să sporească atractivitatea businessului agrar și a  potențialului de producere, să salveze  spațiul rural și să readucă la viață satele noastre.   -         De vreme ce țintim piețele europene, avem obligația de a acționa la standarde europene inclusiv în procesul de elaborare și de poromovare a politicilor. Știm că nu a fost o exceăție nici procesul elavborării, dezbaterii și adoptării acestui document.   -         Vreau să menționez aportul Băncii Europene de Investiții, care ne-a oferit posibilitatea să-l atragem în elaborarea Strategiei pe domnul Jean-Marie Lescot, expert cu o vastă experiență în elaborarea unor asemenea documente de acest gen. Grație acestei colaborări cu expertul francez, proiectul Strategiei a fost racordat atît la cerințele și standardele europene, cît și angajamentele asumate de Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană, cu alte organizații regionale, europene și mondiale.  «Săptămîna”

Cu ocazia Sărbătorilor Naţionale !

    Ziua independenţei ne ridică privirile spre drapelul Ţării şi ne întăreşte încrederea în ziua de mîine. Sărbătoarea pe care o marcăm în acest an reconfirmă marea noastră  sete de libertate,  de pace şi de împlinire. Ca şi toate celelalte sărbători naţionale, Ziua independenţei ne pune în faţa unei perspective de care sîntem cu toţii responsabili, ne cere angajare  plenară şi  consolidare.                 Marcăm acest 27 august, dar şi Ziua Limbii Materne cu mîndrie şi bucurie, cu satisfacţia faptelor împlinite, dar şi cu speranţa că timpul care vine aduce cu el sănătatea, pacea şi încrederea de care are nevoie societatea. Credem în Moldova ! Alexandru OLEINIC

Alexandru OLEINIC: ”Consolidarea centrului politic din Moldova trebuie să se producă în jurul unui proiect național”

    Sîmbătă și duminică la  Vadul Lui Vodă s-a desfășurat conferința politică „De la confruntare la dialog, de la dialog la cooperare, de la cooperare la progres”. Drept inițiator se cere identificată  Fundația pentru Democrație și Progres cu ex-deputatul Dumitru Diacov printre organizatopri alături de cei  peste de o sută de invitați  reprezentanți ai partidelor politice, analiști, experți, reprezentanți ai societății civile si aleși locali. Alexandru Oleinic, Președintele Partidului Popular a specificat în luarea sa de cuvînt că această întrunire este parte a unui efort colectiv de consolidare a centrului în jurul unui proiect politic national, proiect care ar avea ca și țintă  o Moldovă  dezvoltată pe dimensiunea ei economică și o Moldovă prosperă și educată. ”Lupta cu sărăcia trebuie să fie prioritară pentru noi toți, așa cum, urmînd parcursul proeuropean pe care ni-l asumăm, trebuie să înțelegem că Europa nu are nevoie de o Moldovă săracă.”                    

Alexandru OLEINIC: ”Parcursul european este ireversibil”

    Ziua de ieri va rămâne drept una istorică pentru Republica Moldova. Am devenit mai aproape de UE ca niciodată, statutul de țară candidată făcând parcursul nostru european ireversibil. Simbolismul acestui moment istoric crește și mai mult odată cu faptul că decizia a fost votată în ziua când în urmă cu peste trei decenii a fost adoptată Declarația de Suveranitate a Republicii Moldova. Dar, aceasta este doar un început de cale până la transformarea sintagmei ”candidat” în cea de membru. Avem foarte mult de muncit. Și pentru aceasta este nevoie de o consolidare a tuturor forțelor, a întregii societăți. Nu este timpul când să umblăm cu declarațiile și laude cine a făcut mai mult, ale cui sunt meritele, etc. Trebuie să înțelegem și să recunoaștem clar, fără a diminua eforturile guvernării de astăzi, că războiul din Ucraina și criza de securitate din regiune au accelerat parcursul nostru european, decizia structurilor UE. Astăzi problema de consolidare a societății, implicării tuturor forțelor sănătoase în procesele de reformare a statului devine una crucială pentru Republica Moldova, deoarece, într-o societate democratică, guvernările se mai schimbă, dar linia directorie de dezvoltare a țării trebuie să rămână una constantă și ireversibilă. Mai mult, pentru depășirea tezei că am devenit țară candidat grație Ucrainei, cărei, să fim sinceri până la urmă, trebuie săi datorăm o parte din decizia finală de acordare a acestui statut, avem nevoie de o concentrare maximă pentru a implementa în practică cerințele față de un stat candidat. Și, în context, poate este momentul de a schimba organigrama Guvernului, creând un minister/agenție sau altă structură care se va ocupa direct cu problema integrării europene, va duce acest dosar de la ”a” până la ”z”. Nu este o tentativă de a diminua aportul și potențialul MAEIE, dar în realiile noastre, existența unu asemenea, să-l numim, ”centru de comandă”, cred că ar fi foarte binevenită și va eficientiza atât procesul de modernizarea a legislației naționale, programelor de reformare, cât și asimilarea a fondurilor oferite de UE. Calea spre UE nu este scurtă și ușoară. Dar, începând cu ziua de azi ”balonul este pe partea noastră de teren” și cum vom folosi această oportunitate depinde de noi. Personal, cât și Partidul Popular din Republica Moldova, am promovat permanent parcursul european al țării noastre, am crezut în Moldova și credem în Moldova !  

Partidul Popular: Soarta Moldovei depinde de capacitatea noastră de a ne consolida în regim de urgență

 Astăzi, atât întreaga omenire, cât și , în special, noi, cei din regiune, trăim timpuri cu adevărat de grea cumpănă. Evoluția alarmantă a relațiilor ruso-ucrainene  pot avea consecințe fatale nu doar asupra acestor două state, dar și a regiunii, în particular, și a continentului european, în ansamblu. Indiferent de consecințe, noi deja suntem ținta unui război  hibrid, care ne atacă pe toate dimensiunile – economică, politică, socială, culturală, etc. În urma acestui război nedeclarat, dar dirijat de unele forțe, avem de plătit scump – ca stat, ca societate, ca entitate, etc. Dorim sau nu, dar în aceste condițiile vom fi nevoiți să trăim și chiar să luptăm pentru a ne apăra independența, suveranitatea și statalitatea.   În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova vine cu un nou mesaj de conciliere națională a tuturor forțelor din țară, indiferent de doctrina politică, de orientarea socială, de scopuri electorale, etc. Astăzi pe altar este pus viitorul Țării, iar izbucnirea în regiune a unui conflict armat cu utilizarea forței militare ne va pune în fața dilemei – vom exista ca stat sau nu vom exista. Pentru Republica Moldova, chiar în pofida faptului că ne declarăm un stat neutru, izbucnirea în zonă a unui război,  ar însemna o catastrofă națională, care, într-un final, ne va distruge economic, politic, social, cultural, etc.   Partidul Popular din Republica Moldova consideră că a venit timpul intensificării eforturilor pe toate dimensiunile în procesul de consolidare a societății, a potențialului uman, economic, cultural, tehnologic, etc pentru elaborarea și realizarea în termeni rezonabili a unor programe de contracarare a pericolelor dictate de războiul hibrid, sau altor crize interne, regionale sau continentale.   În aceste condiții un rol important îi revine partidului de guvernământ, care deținând puterea și responsabilitatea exclusivă la toate nivelele, trebuie să devină forța determinantă în procesele de unificare a  țării și societății. Acest partid astăzi trebuie să devină avangarda în procesul elaborării și implementării programelor de reformare și modernizare a întregului sistem național la toate nivelele.   Evoluțiile din ultima perioadă ne demonstrează că lupta pentru careva succese virtuale în scrutinele viitoare, frustrări provocate de pierderile electorale în trecut sau ”simpla rânză moldovenească” ne pot juca festa ca stat. Opțiunea unora că suntem într-un ”război permanent” pentru ceva trebuie depășită, deoarece avem nevoie de un consens care ne va permite să supraviețuim ca stat independent, suveran și neutru.   Noi, Partidul Popular din Republica Moldova, ”Credem în Moldova” și îndemnăm toate forțele politice, indiferent de culoare, să ne unim pentru a face față pericolelor cu care ne confruntăm, deoarece este vorba despre viitorul Republicii Moldova, viitorul acestui popor!  

Partidul Popular din Republica Moldova îndeamnă toate forțele din țară la unitate națională și la solidaritate

 Astăzi Republica Moldova se află în pragul unei crize moral-psihologice grave a populației, criză care ar putea fi provocată atât de creșterea zilnică, în lanț, al prețurilor, cât și de evoluțiile pe plan regional, provocate de ostilitățile dintre Federația Rusă și Ucraina. În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova îndeamnă toate forțele din țară la unitate națională și la solidaritate.  Considerăm că, în scopul prevenirii unor noi crize și pentru a nu adminte destabilizarea  situației, - lucru pe care și-l doresc unele forțe antinaționale, - este necesară  atragerea și implicarea în realizarea programelor anticriză a profesioniștilor, indiferent de apartenența lor politică, precum și  a forțelor cu  viziuni clare asupra căilor de dezvoltare a  țării. Un rol important în acest proces îi revine guvernării, reprezentată, pentru moment, de un singur partid politic. Astăzi,  plasarea responsabilități pentru situația precară generală din țară pe guvernările precedente nu mai convinge pe nimeni, deoarece cetățenii  așteaptă decizii eficiente și operative, dar nu slogane electorale repetate  la posturile TV. In present , nu există probleme mai stringente decât recuperarea economică, eliminarea schemelor și  corupției, eliminarea monopolurilor și înlăturarea  incompetenței funcționarilor, care prin deciziile eronate în domenii pe care nu le pot gestiona, afectează simțitor  viața cetățenilor,  mediul de afaceri, agricultorii, sfera  serviciilor, companiile noi ș.a. Este necesară elaborarea unui plan anti-criză cu măsuri eficiente pe termen scurt, mediu şi lung, care  ar avea impact asupra fiecărui sector al economiei naționale  şi ar identifica măsuri complementare pentru fiecare categorie de cetățeni. Mai mult, situația prin care trece Republica Moldova  oferă Guvernului posibilitatea de a transforma aceste crize într-o oportunitate de accelerare a investiţiilor in  toate domeniile, în special în cel energetic, pentru a ne asigura că atât consumatorii simpli, cât și agenții economici  nu vor mai fi supuși riscurilor unor creșteri exagerate ale  prețurilor, creșteri  care în curînd nu  vor mai putea fi suportate.  Partidul Popular consideră drept o axiomă elaborarea unui plan multianual de investiții, care va asigura securitatea energetică , va rezolva problema structurală a prețurilor atât din sectorul energetic, cât și din alte domenii conexe cu acesta,  și va permite  eliminarea, pe viitor, a compensațiilor de la buget impuse de situația  actuală. Partidul Popular rămâne, în continuare, o formațiune care ”Crede în Moldova” și consideră că, în actuala situația,  principala preocupare a Guvernului, după sănătatea populaţiei, trebuie să o constituie  repornirea economiei şi evitarea unei recesiuni de lungă durată.  Acest imperativ, insă, poate fi realizat numai  cu implicarea întregii societăți, a  tuturor forțelor constuctive din Moldova, fără a le diviza în ”buni” și  ”răi”. 

Crăciun fericit

 Dragi prieteni!   Acest sfîrșit de an în miez de iarnă aduce iarăși dulcele ecou al colindelor.  Iar odată cu el ne revedem cu cei dragi, ne amintim de cei care nu sînt acasă și alegem cuvinte pentru a le trimte urările noastre de bine.  Am așteptat întotdeauna  aceste zile  pentru a ne bucura împreună de sărbătorile de iarnă. Să ne lăsăm cuprinși de vraja acestui basm și să Vă doresc un an cît mai bun.  Cu  bucuriile pe care le așteptați întotdeauna,  cu liniște sufletească, cu sănătate și cu multă căldură în case. Să privim înainte cu încredere și să ne lăsăm călăuziți de credință și de fapta cea bună.   Crăciun fericit! La mulţi ani!   Cu respect, Alexandru OLEINIC  

Prilej de bucurie și de mîngîiere la Cosăuți

    În ziua de duminică, 31 octombrie, Icoana Maicii Domnului Pantanassa (Atotîmpărăteasa), de la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos, a ajuns la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din satul Cosăuți, raionul Soroca . Icoana Maicii Domnului Pantanassa (Împărăteasa Tuturor) a fost sfințită de către un sobor de preoți în frunte cu episcopul Ioan. Ea este recunoscută ca făcătoare de minuni și este păstrată la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos. Prin rugăciuni săvârșite înaintea Icoanei, mulți credincioși s-au vindecat de cancer și de alte  boli incurabile.  Icoana va fi așezată în Biserica Mănăstirii și este un prilej de mare bucurie și de mângâiere sufletească pentru monahii și credincioșii acestei Mănăstiri și a celor din toată Țara noastră.  Icoana a fost dăruită Mănăstirii Acoperemântul Maicii Domnului  de către Alexandru Oleinic, ctitor al lăcașului sfânt de la Cosăuți.        
<