Pentru ca pompa să nu umfle prețul

 S-au  fluturat drapele poitice și s-au expus lozinci în fața Guvernelor și sub geamurile ANRE, cerîndu-se să se facă ordine pe piața produselor petroliere. S-au făcut amenințări cu blocări de drumuri în cazul în care… Dar prețurile la  carburanți au continuat să crească, fără ca  cineva să insiste cu explicații de ce cresc, cum se stabilesc ele, cine le stabilește și ce urmează în zilele care vin.          Da, pînă la urmă  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a văzut obligată să-și revadă abordările înregimentîndu-și capacitățile în vederea elaborîării unei noi metodologii de calcul a prețurilor. Înainte de toate acestea, însă, a existat o inițitivă care nu s-a născut în Birouri politice sau la Consilii Naționale, dar care a venit de la un singur deputat. Alexandru Oleinic, deputat independent, care reușește să promoveze idea  revederii metodologiei prin care s-ar aduce claritate pe piața ptrolieră și prin care  omul de la volan  să nu se simtă nedreptățit cel puțin în cele cinci minute cît durează alimentarea automobilului pe care îl conduce. Facem această precizare fără a ne asuma  careva  sarcini de natură electorală, pentru că, în calitatea sa de deputat independent, dar și de  conducător al unei formațiuni politice, Oleinic nu  se va regăsi în buletinul de vot.  Deci  promovarea  inițiativei de  modificare a metodoligiei de calcul a prețurilor la carburanți nu are  dedesubturi electorale, deși  pe ici-colo, se întrezăresc unele formațiuni care afișează o oarecare preocupare de cetățeanul de lîngă pompă.          Ei bine, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  a aprobat Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, La ședință au participat și petroliștii, iar  documentul intră în vigoare joi, 1 iulie. Deși  mai e ceva timp, pînă la data respectivă prețuirile nu pot fi schimbate. După decizia ANRE, s-a simțit  o ușoară îngrijorare a unor, să le zicem, observator pe piața produselor petroliere, aceștia fiind de părerea că  că marja comercială specifică la produsele petroliere principale nu acoperă cheltuielile minime necesare ale societăților petroliere, nemaivorbind de profit, suportând pierderi. Tot  ei  constată că,  companiile petroliere vor avea nevoie de cel puțin jumătate de an pentru a-și aduce sistemele informaționale IT în conformitate cu prevederile metodologiei. Noi însă constatăm un exces de zel și chiar un fel de îngrijorare nefondată, așa cum, la capacitățile pe care le au, companiile respective se pot adapta într-o singură noapte. Cu atît mai mult cu cît, inițiativa  privind modificările a fost înregistrată acum un an și jumătate, ceea ce înseamnă că, pentru a se  acomoda, petrolitii au avut  la dispoziție mai multe nopți. Mai puțină milă, dar mai multă determinare și clarviziune se  întrevăd în concluzia făcută de   Ștefan Creangă, director al ANRE. Acesta se arată nedumerit de faptul că, admițînd anumite riscuri, companiile petroliere trebuie să arate  clar dorința de a-și eficientiza  activitatea, inclusiv prin reducerea cheltuielilor pentru chiria unei stații de alimentare,  dar și prin alte metode. „Nu poate fi pusă ineficiența dumneavoastră pe spatele consumatorilor”, a adăugat Ștefan Creangă.          În principiu, este firesc să existe  opinii diferite vis-à-vis de noile abordări privind formarea prețului la  carburanți. Ceea ce contează, însă, e ca prețul afișat la pompă să exprime  cît se poate de corect costurile, iar consumatorul  să plece de lîngă pompă fără să înjure pe cineva.

Alexandru Oleinic:” Rămânem în continuare activi în viața politică a țării și ”Credem în Moldova”

 Rândurile expuse mai jos constituie o totalizare/analiză a activității mele în  Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X (aprilie 2019 – iunie 2021), unde am acces în calitate de deputat independent pe circumscripția uninominală nr.47 (or. Camenca, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol). Organizarea alegerilor în baza sistemului mixt este tratată diferit de experți, analiști și unele partide politice, chiar de cele care au susținut acest sistem, însă personal consider că este unul bun pentru țara noastră, deoarece fiind organizat în mod democratic și transparent, oferă posibilitatea accesului în legislativ a unui număr mai mare a reprezentanților din diferite partide, a candidaților independenți, care au un grad de responsabilitate mai mare față de cetățenii care i-au votat, etc. Plus la toate, acest sistem mixt diminuează, într-o măsură oarecare, monopolul unor actor politici în Parlament. Desigur, traseismul politic rămâne a fi o problemă pentru Republica Moldova, fapt demonstrat clar și în legislatura a X, dar un lucru este cert – totul depinde de deputat, care are mandatul imperativ și poate vota reieșind din convingerile personale și interesul cetățenilor, care i-au oferit acest mandat. Anume din aceste considerente, în pofida unor oferte/propuneri, am rămas în calitate de DEPUTAT INDEPENDENT, deoarece această postură mi-a oferit cea mai mare marjă de manevră în realizarea mandatului, fiind liber să susțin atât proiectele majorității, cât și ale opoziției. Plus la toate, nu accept sub nicio formă traseismul politic, fapt de  care am dat dovadă pe parcursul tuturor celor 4 mandate deținute. Mai mult, sunt adeptul interzicerii acestui fenomen dezastruos prin Constituție, precum și adoptării Legii Lustrației. Timpul ne-a demonstrat că adoptarea diferitor declarații în acest sens nu este altceva decât vorbe în vânt” sau un PR ieftin. Pe parcursul celor doi ani de activitate în Parlamentul de legislatura a X am înregistrat 12 inițiative legislative, 14 amendamente la diferite proiecte de legi, înaintat 4 sesizări la Curtea Constituțională, adresat diferitor instituții din țară 133 de interpelări și sesizări, solicitat organizarea audierilor publice în probleme de interes național în comisiile parlamentare, etc. Vorbind despre cele mai importante inițiative legislative, în mod special aș evidenția proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare, document elaborat în colaborare cu un grup de experți din țară și de peste hotare, realizarea căruia va soluționa mai multe probleme din domeniul agroalimentar – scopul final, fiind ca până în 2030 să fie pregătite pentru irigare circa 250 mii ha terenuri agricole (!). Este un proiect ambițios, pentru realizare căruia în 10 ani sunt necesare investiții totale de 2,27 mlrd euro, dar ulterior, profitul brut pe care îl va obține sectorul agricol, ca urmare a implementării Strategiei, este  estimat la 1,17 miliarde euro anual. De asemenea, în rezultatul implementării Strategiei, contribuția agriculturii la PIB-ul național va spori cu 25 la sută, ajungând la 12,25%, comparativ cu 9,8%, care este  astăzi, iar numărul locurilor de muncă noi se va majora cu peste  230 mii. O altă inițiativă legislativă, votată de Parlament, ține de modificarea Legii 461/2001 privind piața produselor petroliere, care prevede stabilirea de noi norme generale de calculare și aplicare a prețurilor la carburanți. Apropo, tergiversarea adoptării legii mai bine de 1,5 ani, chiar și în condițiile situației de criză în sănătate publică, secetă, alte cataclisme, denotă, odată în plus, că pentru unele forțe politice interesul de grup sau personal este mai presus decât interesul   țării, al  cetățeanului. Printre proiectele înaintate se numără cele privind acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensația accizului la motorină; măsurile de diminuare a impactului negativ asupra economiei naționale din cauza epidemiei de coronavirus;  etc. Din cele 4 sesizări la Curtea Constituțională vreau să scot în evidență solicitarea privind  verificarea constituționalității Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative. Cu alte cuvinte a proiectului nr.143 din 1 aprilie 2020, prin care Guvernul își asumă răspunderea asupra unor modificări în legislație. Am considerat că în condițiile unei pandemii, când trebuie să ne axăm pe măsuri și acțiuni eficiente de combatere a acesteia, nu este normal că Guvernul, folosindu-se de situație, pe lângă unele acțiuni necesare, include și un șir de ”inițiative”, care nu au nimic cu combaterea pandemiei, susținerea economiei, cetățenilor, mediului de afaceri, etc.   Referindu-mă la activitatea de deputat ales pe circumscripția nr. 47, trebuie să constat că nu sunt satisfăcut de aceasta. Sincer vorbind, inițial credeam că va fi cu mult mai simplu să realizez măcar o parte din obiectivele asumate, dar realitatea este cu totul alta. Când înaintezi o inițiativă sau alta trebuie să cauți susținere, dar toate partidele au agenda lor și de aceea desigur că e mai complicat de a promova obiective concrete. Dar și în aceste condiții s-a reușit soluționarea unor probleme ale oamenilor sau instituțiilor din stânga Nistrului. De exemplu, a fost soluționată problema procurării unui autocar pentru Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, amplasat în satul Corjova, a unor probleme de ordin social-economic ale locuitorilor din stânga Nistrului, etc. Desigur, și în acest caz și-a lăsat amprenta pandemia Covid-19, când a fost limitat, iar uneori și sistată circulația cetățenilor, transportului, etc. Consider că pentru viitor, în scopul soluționării problemelor cetățenilor din această zonă, autoritățile trebuie să schimbe procedurile – actualul sistem este prea birocratizat, iar tot procesul să fie dirijat exclusiv de/prin Biroul pentru Reintegrare. Vorbind despre decizia mea și a Partidului Popular din Republica Moldova de a nu participa la alegerile anticipate din 11 iulie 2021, vreau să reiterez odată în plus că organizarea alegerilor parlamentare anticipate în condițiile actualului Cod electoral, va aprofunda criza din țară și nu va schimba substanțial raportul de forțe pe arena politică din Republica Moldova. Considerăm că în structura viitoare a Parlamentului va fi imposibilă formarea unui Guvern, fapt care va duce inevitabil la alegeri anticipate repetate. În aceste condiții Partidul Popular îndeamnă membrii și susținătorii săi să voteze  pentru partidele care promovează interesul național și vectorul proeuropean de dezvoltare a țării, care exprimă opțiunile politice, economice și sociale ale electoratului PPRM.   În final vreau să accentuez că atât eu, cât și Partidul Popular rămânem în continuare activi în viața politică a țării, ”Credem în Moldova” și vom depune toate eforturile să schimbăm Țara, transformând-o într-un stat democratic, dezvoltat în familia europeană!  

Proiectul ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030” înregistrat în Parlament

 Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030, elaborat de o Comisie specială a Parlamentului, a fost înregistrat de Secretariatului Legislativului și urmează a fi examinat și aprobat de deputați. Proiectul Strategiei recunoaște necesitatea unei abordări noi, complet diferite a sectorului de irigare și, de asemenea, posibilitatea majorării suprafețelor irigate de la 50 mii ha existente în prezent până la 300 mii ha irigate în 2030, concomitent cu diversificarea și producerea culturilor strategice cu valoare adăugată, solicitate de consumatori pe piața locală si internațională. Este un proiect ambițios, pentru realizare căruia în 10 ani sunt necesare investiții totale de 2,27 mlrd euro, dar ulterior, profitul brut pe care îl va obține sectorul agricol, ca urmare a implementării Strategiei, este  estimat la 1,17 miliarde euro anual, iar numărul locurilor noi de muncă se va majora cu peste 230 mii. Acest angajament ambițios pentru dezvoltarea sectorului de irigare va permite Republicii Moldova să dezvolte o agricultură competitivă, durabilă, adaptabilă la schimbările climatice și, respectiv, să obțină beneficii economice și sociale directe și indirecte cum ar fi: potențial de atragere a investițiilor în modernizarea agriculturii, transferului tehnologic și creșterea suprafețelor de  culturi cu valoare adăugată sporită, care se vor  mări  odată cu reabilitarea și construcția sistemelor de irigare, acordând posibilitate tuturor participanților lanțului  valoric a culturilor aferente, de a dezvolta și implementa infrastructura post-recoltare modernă și a genera noi locuri de muncă plătite decent. Într-un final, aceasta ne va permite ca agricultura să devină domeniul cel mai important pentru țară, precum și de dezvoltare a localităților rurale

Alexandru Oleinic despre pomulgarea Legii privind produsele petroliere și despre bunul simț

  La 5 mai, după mai bine de un anu și jumătate  de la înaintarea inițiativei legislative de modificare a Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 (ianuarie 2020) și după  o lună de ”păfuire” prin birourile Preșidinției, șefa statului, Maia Sandu, a promulgat, cum o mai numesc, legea cu privire la plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Ținînd cont de ultimele evoluții pe piața petrolieră din țară, când prețurile la carburanți creșc mai repede decât  veniturile populației – este un lucru îmbucurător. Mai mult, și președintele țării recunoște ceea ce am menționat pe tot parcursul celor un an și jumătatei - „necesitatea de a plafona prețurile la produsele petroliere prin lege vine ca urmare a înţelegerilor de cartel pe piaţa petrolieră... Scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate.”   Dar modul în care a fost prezentat actul de promulgare a legii, trezește nedumeriri și  unele confuzii... Într-un comunicat de presă al instituției prezidențiale se indică că ”legea venită de la Parlament este una slabă, aceasta conține prevederi confuze, probabil introduse acolo intenționat de anumiți deputați...” – o constatare, care m-a frapat  și m/a nedumerit  atât ca autor al inițiativei legislative, cât și deputat. Din momentul abordării subiectului, în ianuarie 2020, am îndemnat în nenumărate rânduri colegii, instituțiile regulatorii, etc să se implice în proces pentru a elabora un act normativ care va soluționa problema. Aceste îndemnuri au fost abordate diferit – unii venind cu abordările sale, alții cu amendamente, cu sugestii... Mai mult, un grup de deputați de la PAS, în martie curent, a înaintat un proiect similar de lege, care conținea prevederi identice, expuse, evident, în altă formă, - dar în cele din urmă Comisia economie, buget și finanțe nu a susținut proiectul, indicând că unul similar deja este în proces legislativ. Nu vreau să cred că acest fapt a dus la unele ”gelozii politice”, deoarece atât scopul inițial, cât și cel final a fost unul - limitarea abuzurilor din domeniu prin crearea în perspectivă a unui mediu economic bazat pe principiile economiei de piață.    Desigur, acum, când am intrat în fiebra alegerilor parlamentare, orice subiect va fi tratat/prezentat poenind de la interesul de partid. Așa-i politica, în special cea moldovenească. În cazul dat, indiferent de evoluțiile politice, ANRE trebuie în cel mai scurt timp să elaboreze o metodologie nouă care va permite stabilirea unor prețuri cât mai juste la benzină și motorină, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale (Platts), acestea find calculate odată la 14 zile, la litru, separat pentru fiecare tip de produs și partidă importată.     Sunt de acord cu șeful statului, că „promulgarea legii este un semnal dat jucătorilor de pe piață, instituțiilor menționate și politicienilor care apără interesele unor grupuri că scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate” și în viitor nu vom avea majorări de prețuri spontane și nejustificate. Iar ulterioarele modificări ale legilației din domeniu, despre necesitatea cărora am vorbit nu o singură dată, vor fi realizate în strictă corespundere cu interesul consumatorului și statului, nu din cel de partid, grup sau apartenență politică.                 Îmi permit să atenționez în același timp, pornind de la experiența pe care am acumulat-o de-a lungului întregului parcurs politic, că  în actuala campanie electorală vom fi tentațI să  facem uz de toate mijloacele pentru a șlefui și a scoate la vedere imaginea  pretendenților la mandatul de deputat.  E bine să o facem  ținînd seama de anumite limite, de bunul simț și de  sincera dorință a cetățeanului de a i se oferi mai puțin noroi și mai multe  gînduri  și fapte bune dincolo de care această țară ar avea pace, bunăstare și viitor.  

Paşte fericit

 Duminică sărbătorim Paștele – Învierea Domnului pe care  o cinstim cu bucurie și  credință an de an. Pașii noștri ne sînt îndreptați  de Lumina sfîntă a acestei sărbători. Ne bucurăm că sîntem sănătoși și ne dorim sănătate pentru timpul care urmează. Ne bucurăm că ne sînt casele  ocrotite de puterea credinței, că avem cozonaci și ouă roșii pe masă, că ne sînt copii plini de  viață și de speranță.   Să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară și să dăruim iubire celor apropiați. E sărbătoarea în care Lumina Învierii răsare peste  toată Moldova ca să avem încredere unii în alții, ca să avem belșug și ca să așteptăm ziua de mîine  călăuziți de  cuvîntul lui Dumnezeu. Sărbători fericite tuturor.   Alexandru OLEINIC

Comisia specială a aprobat proiectul ”Strategiei de dezvoltare a sistemului de irigare 2030”

 28 aprilie, Chișinău – Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare” a aprobat proiectul documentului, acesta urmând a fi propus pentru consultări publice. Documentul prevede că în următorii zece ani vor fi amenajate și dotate cu echipamente performante pentru irigare circa 250 mii ha de terenuri agricole, pentru aceasta fiind necesare investiții totale de circa 2,27 mlrd euro.   Potrivit deputatului independent Alexandr Oleinic, președintele Comisiei speciale, ”Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2021-2030” este un document de politică publică, care definește și planifică politica publică a Guvernului Republicii Moldova pe un termen de 10 ani în domeniul dezvoltării sectorului de irigare, iar profitul brut anual pe care îl va obține sectorul agricol în rezultatul implementării Strategiei, este estimat la 1,17 miliarde euro.   Deputatul a mai accentuat că în rezultatul implementării Strategiei, contribuția agriculturii la PIB-ul național va crește până la 12,25%, comparativ cu 9,8% pentru moment, iar numărul locurilor de muncă în sector se va majora de la 21% până la 26%, constituind 230 mii. Alexandr Oleinic a mai specificat că transpunerea în practică a documentului va permite Republicii Moldova soluționarea unui șir de probleme legate de infrastructură, protecție a mediului, de conservare și formare a rezervelor de apă în sol, împădurire, etc.   În opinia lui Alexandr Oleinic, schimbările climatice, secetele severe, alte probleme de mediu, demonstrează clar că pentru a asigura un viitor durabil agriculturii, cu cantități suficiente de apă și de a acoperi necesitățile de consum, autoritățile statului trebuie să ofere pachete de politici eficiente pentru tot lanțul de utilizatori ai resurselor de apă. ”Fără aceasta nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă și competitivă a agriculturii. Cu părere de rău, Republica Moldova are o experiență nu din cele mai bune în acest domeniu. Potrivit unor estimări, costului sistemelor de irigare distruse evaluat la ziua de astăzi este aproximativ de 15 miliarde de lei, iar drept consecință, profitul ratat numai în ultimii 10 ani din cauza lipsei irigației poate fi estimat la aproximativ 8,5 miliarde euro”, a menționat deputatul Oleinic.   Prezentând proiectul Strategiei, Vasile Bumacov, conducătorului grupului de experți, care au elaborat documentul, a specificat că pentru a atinge obiectivul de 250 mii ha terenuri irigabile în următorii 10 ani, anual, până în 2030, se vor construi/amenaja circa 11 mii hectare terenuri pretabile pentru irigare, conectate la surse durabile de apă calitativă. În acest scop urmează a fi reabilitate sistemele centralizate de irigare existente pe o suprafață de 108 mii ha, dezvoltate proiecte noi de aducere a apei în interiorul țării din sursele principale – râurile Nistru, Prut și Dunăre pentru o suprafață de 112 mii ha, precum și dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică pe o suprafață de 30 mii ha prin investiții proprii a fermierilor, proiectelor de susținere și subvenționare a acestora.   ”Conform estimărilor specialiștilor, pentru irigarea acestor terenuri Republica Moldova ar trebui să utilizeze circa 2000 mln/m3 de apă (36%) din totalul de apă disponibilă anual în volum de 5585 mln m3/an. Principalele surse de apă fiind râurile Nistru și Prut (72%), apele interne și de suprafață (14%), precum și apele subterane (14%). Mai mult, aceste resurse de apă calitativă disponibilă pentru irigarea, în perspectivă ar asigura integral irigarea terenurilor estimate pretabile pentru irigare de circa 1.2 mln ha. În 2019 pentru irigare au fost captate 44 milioane m3 de apă sau 0,8%”, a spus Vasile Bumacov.   În opinia deputatului Nicolae Ciubuc, sistemul de irigare trebuie declarat unul de prioritate națională, deoarece realizarea obiectivelor propuse ”ne va permite soluționarea problemelor nu doar din domeniul agriculturii, dar și alte sectoare din economie, sfera socială, etc.” În aceiași ordine de idei, deputatul Vladimir Bolea a accentuat că ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”  trebuie să devină o componentă importantă a unei strategii naționale de dezvoltare economică durabilă a țării.   Comisia specială pentru elaborarea ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare”, a fost constituită de Parlament la 9 iunie 2020, la inițiativa deputatului independent Alexandr Oleinic, și are drept obiectiv, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, partenerii de la Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Unitatea Consolidată pentru implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, alte structuri și instituții să elaboreze și prezinte spre aprobare Legislativului un document, care ar permite Republicii Moldova să depășească starea deplorabilă în sectorul de irigare. 

Alexandru Oleinic: „Orice pandemie sau alt cataclism poate fi învins prin responsabilitatea și conștientizarea noastră.”

 În ultima perioadă de timp majoritatea indicatorilor care reflectă evoluțiao infecției Covid-19 se află într-o scădere continuă deja a 5-a săptămână la rând. Datele statistice indică că numărul persoanelor infectate a scăzut de la 4680, înregistrat acum două  săptămâni, până la 3242 săptămâna trecută, iar în municipiul Chișinău, ”lider neoficial al topului”, ieri au fost înregistrate numai 23 cazuri (ultima dată așa un număr a fost înregistrat un an în urmă (la 08 iunie 2020). Toate acestea indică că măsurile întreprinse de autorități la toate nivelele, în special introducerea stării de urgență pentru perioada 1 aprilie – 30 mai, au fost binevenite și eficiente. Chiar dacă introducerea stării de urgență a fost criticată și dezaprobată de unele forțe politice, putem constata că această măsură, alături de intensificarea procesului de vaccinare a populației, respectarea regulilor de protecție, ne oferă posibilitatea să privim cu o doză de optimism în viitor. Evoluțiile de ultimă oră ne indică că grație acestor măsuri, astăzi Covid-ul are o platformă destul de șubredă pentru a ne ataca masiv, dar aceasta nu trebuie să ne liniștească și ducă în eroare.   În ultima săptămână înaintea Sfintelor sărbători de Paști, apoi Păștilor Blajinilor, serbarea cărora, dacă nu respectăm regulile de protecție, inevitabil  poate spori riscul de răspândire a infecției. În peste un an și ceva de la apariția pandemiei ne-am ”fript” nu o singură dată când orice relaxare sau abordare superficială a Covid-ului ne juca festa, agravând situația la maxim. În această situație trebuie să fim prudenți și conștienți că totul depinde de noi, cetățeni, și nu de stările de urgență sau alte restricții. Orice pandemie sau alt cataclism poate fi învins prin responsabilitatea și conștientizarea noastră.    

Alexandru Oleinic: ”Pentru o stabilitate politică în viitor, actualul Parliament trebuie să-și asume reforma constituțională”

 Evoluțiile de ultimă oră din Republica Moldova, mai ales după alegerile prezidențiale, în contextul pandemiei Covid-19, care nu arată să se retragă prea în curând, ne indică, tot mai limpede, că, pe lângă un colaps evident în domeniul de sănătate publică, economie, sfera socială și alte sectoare, ne apropiem, "tot mai sigur", de un colaps "instituțional-politic". Decizia Curții Constituționale (CC), care nu poate fi contestată, dar trebuie respectată, aruncă, totuși, societatea într-o criză ce poate avea efecte grave pentru stat și întreaga populație - cea care așteaptă stabilitate și o viață mai bună acasă, nu pe meleaguri îndepărtate.. După promisiunile electorale "de consolidare a societății, de combatere a corupției, de redresare a situației social-economice", etc, am devenit martorii unei lupte acerbe pentru putere dintre unele forțe politice, ce se arată mai mult animate de îngustul și strictul interes de partid și de grup, decât de interesul public, al întregii populații. Noul Președinte, ales la sfârșitul anului 2020, își propune - după atingerea primului obiectiv, de câștigare a mandatului, - să realizeze un următor obiectiv  - de propulsare la putere a formațiunii din care a provenit, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Prin această evidență, cetățenii și clasa politică se întreabă dacă revenirea la alegerea Președintelui de către întreg electoratul este justificată pentru o societate măcinată de probleme grave? Într-o situație când statele sunt afectate de crize, polarizarea populației și a spectrului politic devine nefastă pentru speranța de a avansa spre un stat de drept și o democrație autentică. Blocarea alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii a unui nou judecător al CC - fapt întâmplat recent, în contextul confruntării dintre deținătorul funcției supreme în stat și majoritatea parlamentară, și în preajma examinării în CC a demersului șefului statului privind întrunirea condițiilor de dizolvare a Parlamentului, - a făcut parte din aceeași strategie: de a se crea în Curtea Constituțională o majoritate confortabilă pentru adoptarea unei anumite decizii. Desigur, aici ne putem întreba: "Dar cine sunt judecătorii?" Ne  convingem odată în plus, că, judecătorii numiți pe criterii politice, la așa o instituție ca CC, este o tragedie pentru țară și inadmisibilă. În situația dată  Parlamentul urgent trebuie sa modifice condițiile de numire a judecătorilor. În consecință, în pofida unor argumentate opinii separate ale unor judecători, lupta de interese și influențele nu doar din interior, au anihilat mecanismul de a judeca obiectiv, într-un câmp strict constituțional, faptul prezenței sau a lipsei condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului. Astfel, două opinii separate pe marginea unei decizii cruciale pentru o societate, plus pozițiile unei părți a clasei politice, ridică semne de întrebare privind corectitudinea și moralitatea politică a decidenților de orice natură. Bineînțeles, în situația creată, totuși, Parlamentul, Guvernul în demisie, alte instituții, - trebuie să pregătească alegerile anticipate. Dar - consider - nu înainte de a soluționa, în măsura posibilităților, situația din domeniile sănătății publice, social-economic și educațional. Un rol decisiv în acest proces îi revine Parlamentului, contrar tentativelor unor factori care depun eforturi considerabile pentru a-l discredita și dizolva. Mai mult, sunt de părere că în condițiile unei crize politice prin care trece Republica Moldova, Parlamentul trebuie să devină platforma pentru un dialog instituțional transparent și corect, cu participarea tuturor forțelor politice, ca, într-un final, prin consens, să fie realizată reforma constituțională prin care să fie stabilit clar și irevocabil, indiferent care forțe sunt la putere, că șeful statului se alege de către Legislativ, iar Republica Moldova este stat parlamentar în formulă clasică! Aceasta ne-ar permite pe viitor nu doar să excludem situațiile tensionate dintre diferite instituții ale statului, dar și tentative de a implica atât Curtea Constituțională, cât și alte structuri în jocurile politice și interpretarea voluntară a Constituției, etc. Intr-un stat cu regim parlamentar altfel nu poate fi. Președintele trebuie ales de către Parlament printr-un mecanism bine stabilit și să aibă atribuții bine precizate. În caz contrar, lupta actuală se va repeta după fiecare scrutin prezidențial. Iar această perspectivă pe popor îl va costa mereu foarte scump.  

PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA MOLDOVA – LA 10 ANI DE LA CONSTITUIRE

 La 15 aprilie 2011 a fost constituit Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM), astfel că astăzi formațiunea condusă de Alexandru Oleinic sărbătorește un deceniu de la fondare, informează TRIBUNA. Potrivit lui Oleinic, noul proiect politic a apărut atunci din dorința unui grup de persoane care, de la înălțimea vârstei și a experienței lor, își imaginau un viitor în care puterea să fie expresia voinței cetățeanului, un viitor în care statul să se impună ca un stat puternic, modern, generator de bunăstare – un stat în care bunul-simț și responsabilitatea să ia locul războiului politic, populismului și incompetenței. „În acești 10 ani de existență a partidului am avut un parcurs „sinusoidal”, dacă se poate spune așa… Am avut perioade când am fost foarte activi în viața politică, au fost timpuri când – din motive obiective sau subiective, cum ar fi perioada actuală de pandemie, am fost mai puțin vizibili, dar un lucru este cert – în toată această perioadă partidul a fost aproape de oameni, contribuind, în măsura posibilităților, la soluționarea problemelor de ordin social-economic pe diferite dimensiuni. Pe întreg parcursul acestor ani, Partidul Popular, echipa Mărului, se implică activ în viața societății, prin derularea unui șir de inițiative, care au drept expresie finală identificarea constantă a problemelor cu care se confruntă cetățeanul și oferirea de soluții imediate, fără a se ascunde după formulări de program, sau demagogia cu „politici promovate doar în eventualitatea venirii la guvernare””, a declarat politicianul, în ziua aniversării. Cu ocazia celebrării celor 10 ani, PPRM, care are sloganul „Credeți în Moldova”, a lansat un spot video special: PPRM 10 Ani Impreuna  

ALEXANDRU OLEINIC: ÎN ALEGERI, SLOGANUL PARTIDULUI POPULAR VA FI „CREDEM ÎN MOLDOVA”!

 Alexandru Oleinic, președintele Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), deputat independent, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, despre circumstanțele și necesitatea apariției PPRM, constituit în cadrul Congresului din 15 aprilie 2011 al grupului de inițiativă pentru crearea acestei entități politice. Potrivit spuselor sale, cu 10 ani în urmă, pe arena politică din Republica Moldova apărea un nou proiect politic din dorința unui grup de persoane care, de la înălțimea vârstei și a experienței lor, își imaginau un viitor în care puterea să fie expresia voinței cetățeanului, un viitor în care statul să se impună ca un stat puternic, modern, generator de bunăstare – un stat în care bunul-simț și responsabilitatea să ia locul războiului politic, populismului și incompetenței. TRIBUNA: Domnule Oleinic, apariția proiectului politic numit „Partidul Popular din Republica Moldova” a fost percepută atunci de către mulți drept un protest sau un dezacord cu decizia Alianței „Moldova Noastră” (AMN) de a fuziona cu Partidul Liberal Democrat din Moldova. Dacă nu greșesc, dumneavoastră ați fost unicul care ați votat împotriva acelei fuzionări? Alexandru Oleinic: Decizia de fuzionare, adoptată de congresul AMN, a fost doar una dintre premisele creării unui nou proiect politic. Până în prezent consider că fuzionarea a fost o decizie irațională și greșită, bazată mai mult pe emoții și pe interese personale ale unor persoane, dintre care, unii, voiau să distrugă o echipă de valoare, iar alții – să se regăsească neapărat și cu orice preț în ierarhia politică ce se forma în Republica Moldova după alegerile din 2010. Prin această decizie, practic, a fost lichidată o forță politică având o echipă bine structurată la toate nivelurile și un potențial enorm, format de-a lungul anilor. Anume în aceste circumstanțe a apărut ideea creării unui partid cu noi viziuni, care să-și aibă rădăcinile acolo unde sunt aspirațiile oamenilor, unde este interesul general al populației – o forță cu adevărat populară, cu o doctrină populară, cu un scop major bine definit – scoaterea republicii din haos, din prăpastia în care au împins-o falșii amici ai poporului – comuniștii și pseudo-democrații. T.: Acum, după 10 ani, considerați că v-a reușit acest lucru? Cu alte cuvinte – proiectul „Partidul Popular” a fost/este unul de succes? A.O.: Desigur, în acești 10 ani de existență a partidului am avut un parcurs „sinusoidal”, dacă se poate spune așa… Am avut perioade când am fost foarte activi în viața politică, au fost timpuri când – din motive obiective sau subiective, cum ar fi perioada actuală de pandemie, am fost mai puțin vizibili, dar un lucru este cert – în toată această perioadă partidul a fost aproape de oameni, contribuind, în măsura posibilităților, la soluționarea problemelor de ordin social-economic pe diferite dimensiuni. Pe întreg parcursul acestor ani, Partidul Popular, echipa Mărului, se implică activ în viața societății, prin derularea unui șir de inițiative, care au drept expresie finală identificarea constantă a problemelor cu care se confruntă cetățeanul și oferirea de soluții imediate, fără a se ascunde după formulări de program, sau demagogia cu ”politici promovate doar în eventualitatea venirii la guvernare”. De exemplu, proiectul de la „Gospodar la Gospodar” a ajuns în majoritatea satelor și a orașelor Moldovei. Da, nu s-au construit autostrăzi, însă o stație de așteptare, îngrijirea unui edificiu, a unui parc, a unei fântâni au destulă putere de convingere că am avut și  am realizat un proiect fezabil, care a schimbat niște lucruri în unele localități. Mai mult, în 2013, Partid Popular, o formațiune relativ tânără, lansa mesaje pe care nu s-au încumetat să le rostească nici cele mai pretențioase formațiuni din țară – cerea claritate în istoria Băncii de Economii și a Aeroportului, atenționând guvernarea de atunci să nu se lase atrasă în jocuri de natură să compromită clasa politică în fața populației și a statului nostru în fața lumii. Pe parcursul ultimilor ani, niciun partid din Republica Moldova nu a avut o conexiune atât de strânsă și atât de funcțională cu agricultorii. Adunarea de constituire a organizației fermierilor din cadrul PPRM a reconfirmat angajamentele partidului față de sat, dar și încrederea pe care țăranul o manifestă față de formațiune. Anume această conexiune strânsă cu cetățenii a stat la baza mai multor inițiative legislative, înaintate de persoana mea în calitate de deputat independent în Parlamentul Republicii Moldova. De exemplu, recenta modificare, la propunerea mea, a Legii privind produsele petroliere, care are drept scop aprobarea unei noi metode de formare a prețurilor la principalele produse petroliere – benzină și motorină, pornind de la interesul consumatorilor, și nu al companiilor petroliere, a fost sugerată de cetățenii cu care ne-am întâlnit și discutat în teritoriu. Grație acestui dialog constant cu colegii de partid, cu oamenii din diferite localități, acum, în Legislativ, mai sunt în proces de examinare un șir de inițiative, a căror aprobare va contribui la facilitarea diverselor și multiplelor probleme ale oamenilor. Unul dintre aceste documente este și Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare, a cărei implementare ne va permite ca, până în anul 2030, să irigăm peste 300 mii de hectare de terenuri agricole. Deci, pe parcursul acestor ani noi, echipa Mărului, suntem prezenți, practic, peste tot și oamenii trebuie să aprecieze lucrurile noastre. Poate ar trebui să facem mai mult PR prin intermediul mass-media, al rețelelor de socializare etc. Poate, dar nu aceasta este ideea „fixă” a proiectelor noastre. T.: Da, dar un partid politic se consideră eficient, când participă activ la campaniile electorale, luptă pentru prezența sa în Parlament, în consiliile locale de nivelul unu și doi, în alte structuri elective… Și, apropo, dacă realizați diferite proiecte, de ce nu vedem PPRM în topul sondajelor, nu observăm un vot masiv din partea cetățenilor? A.O.: Partidul Popular din Republica Moldova nu s-a lăsat atras în interminabilele războaie politice, declanșate fie între partide, fie între ramurile puterii. Noi mergem consecvent spre scopul nostru, care este clar formulat și descris și în programul partidului – „CREDE în MOLDOVA!” Pentru că a „CREDE în MOLDOVA”  înseamnă a respecta voința poporului, a oferi copiilor acces la studii gratuite, dar de calitate, înseamnă a crește, printr-o bună educație, generații de buni specialiști, oameni de o cultură și de o moralitate înaltă, cetățeni devotați Republicii Moldova. PPRM rămâne încrezător că – cetățenii, în special tinerii, care astăzi pleacă peste hotarele Republicii Moldova, vor reveni la baștină, pentru a schimba societatea din care au plecat și imaginea Republicii Moldova în lume – și nu vor uita că este baștina unde s-au născut, unde au mers la școală și în care îi așteaptă părinții și bunicii. Vorbind despre participarea la diferite scrutine, la lupta pentru funcții și altele, vreau să constat că majoritatea partidelor de la noi anume în acesta își văd rostul existenței. Noi, cei de la Partidul Popular, avem o altă abordare – să facem pentru oameni cât mai multe lucruri bune, să le ușurăm viața, iar aprecierile vor veni de la sine. La urma urmei, puterea unui partid nu este în numărul de deputați în Parlament sau într-un consiliu raional/local, dar  în valorile promovate, în puterea de cultivare și de realizare a lor. Aceasta-i important, iar mandatele sau voturile vor veni cu timpul. Noi am apărut pe arena politică nu pentru câțiva ani, ca să „rupem” odată și apoi să plecăm în istorie… Am apărut ca să perpetuăm idea de normalitate și de bunăstare. T.: Domnule Oleinic, cum apreciați Dumneavoastră și Partidul Popular situația politică, social-economică din Republica Moldova pentru moment și care vor fi evoluțiile? A.O.: În opinia noastră, Republica Moldova se află într-o criză politică, social-economică și sanitară profundă, provocată de managementul defectuos din partea partidelor aflate la guvernare. Cu părere de rău, ambițiile politice sau de partid, populismul și lipsa unei viziuni clare privind depășirea situațiilor de criză au dominat în procesul de gestionare a evenimentelor de ultimă oră, în special când vorbim despre criza pandemică, secetă, situația din economia națională etc. Drept rezultat, astăzi suntem la marginea prăpastiei și nimeni nu vrea să facă un prim-pas pentru a ne îndepărta de ea. T.: Să înțelegem că susțineți ideea unor alegeri anticipate? A.O.: Avem nevoie de o schimbare, dar nu cu orice preț! Anume din aceste considerente am susținut ideea învestirii, în primul rând, a unui Guvern cu împuterniciri depline, pentru o perioadă anumită de timp, care să întreprindă atât măsuri urgente de depășire a crizei în toate domeniile, cât și de pregătire a unor alegeri obiective. Mai mult, atâta timp cât avem o situație dezastruoasă în sănătatea publică, provocată de pandemia COVID-19, nu putem vorbi despre un scrutin, deoarece sănătatea oamenilor este mai presus decât orice mandat în Parlament. T.: În eventualitatea unor alegeri parlamentare, anticipate sau ordinare, Partidul Popular va participa la ele? Și care va fi mesajul PPRM? A.O.: Desigur, Partidul Popular din Republica Moldova va participa la următoarele alegeri parlamentare, indiferent care vor fi ele. Sperăm că exercițiul electoral se va desfășura sub semnul corectitudinii și al legalității, că vom avea un proces echitabil, liber și transparent pentru toți factorii electorali și că va garanta, într-un final, eficiența reformelor atât de așteptate de către cetățeni. Momentele organizatorice sau de alt ordin privind participarea la scrutin urmează a fi stabilite și discutate cu ai noștri colegi, dar un lucru este cert – că în alegeri sloganul Partidului Popular va fi „CREDEM ÎN MOLDOVA!”, deoarece considerăm că NOI ÎNȘINE trebuie să ne decidem soarta, NOI trebuie să decidem cum trebuie să trăim la noi acasă și cine să ne conducă!  
<