Categorie: Discursuri

Alexandru Oleinic: Republica Moldova poate fi salvată doar prin stabilirea unui consens politic larg

Criticile dure,  expuse de către comisarii europeni în adresa clasei politice de la guvernare din Moldova  – că ”au adus țara în prăpastie, clasa politică este  lipsită de integritate ” - că ”Nu există nici dorința de a combate corupția” şi  „Se trage de timp cu reformele.” – că  ” Nevoile populației nu sunt luate în vedere, reformele nu sunt implementate.”  -  sunt dovada realității dure a statului Republica Moldova, dovada eșecului clasei politice de la guvernare. Starea de lucruri la care s-a ajuns – stoparea finanțării externe, lipsa de investiții, buget fără venituri, lipsă de dezvoltare, populație sărăcită, plus criza politică permanentă – ar trebui să responsabilizeze clasa politică de la guvernare și să-i impună  să identifice punctul de pornire al dialogului politic și democratic. Chiar dacă aparent  cei care au constituit, au dizolvat și din nou încearcă să constituie o alianță pro europeană  se declară pro europeni,  în realitate sunt antrenați în dispute  controversate . Se creează impresia că starea de haos și instabilitate politică devine o normalitate pentru clasa politică din Moldova. Revenind la ideea că Moldova are nevoie de o clasă politică capabilă să refacă încrederea cetățenilor, clasa politică de la guvernare TREBUIE să se așeze la masa de discuții cu reprezentanții tuturor partidelor politice și parlamentare și extraparlamentare. Numai prin dialog și compromis vom salva Republica Moldova. Să nu uităm - clasa politică din Moldova a trecut printr-o asemenea experiență  și cu efortul tuturor partidelor politice,  s-a reușit salvarea Republicii Moldova în faţa pericolului pe care îl genera planul Kozac, salvarea de dictatură și uzurpare a puterii în stat. A venit momentul, cînd clasa politică trebuie să-și unifice forțele și potențialul în numele cetățenilor Republicii Moldova, lăsînd la o parte propriile interese și ambiții. Noi toți suntem cetățenii acestei țări și suntem în drept să ne decidem soarta. Nenorocul Republicii Moldova  este tocmai clasa politică de la guvernare, care nu va rămîne să trăiască în țara pe care au condus-o. Dar ce facem cu cei care vor să trăiască în Republica Moldova, care vor o țară dezvoltată și prosperă pentru ei şi pentru urmașii lor?  

Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular: Politicienii și partidele care au furat poporul trebuie scoși în afara legii.

După ce au jefuit poporul Moldovei prin intermediul celor trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – politicienii din actuala guvernare, sub pretextul  că ei acționează în numele poporului și viitorului european al țării, au creat un haos și dezmăț politic demonstrînd societății lipsa de responsabilitate și respect față de Constituție, legile și statul Republica Moldova. Anume ei, politicienii și partidele pe care le reprezintă - sunt vinovați de situația la care s-a ajuns - prin politizarea instituțiilor statului, prin partajările de funcții pe criterii politice, prin falsificarea alegerilor parlamentare și locale, prin coruperea alegătorului și prin interpretarea legilor în interesul de a se menține la putere cu orice preț. Lipsa de integritate morală, cinizm și minciună - acestea sunt metodele aflării la putere acelora, care au furat poporul său la toate nivelele: deputați, miniștri, primari, consilieri, funcționari. Și absolut  nimeni nu s-a întrebat - de unde vin zeci și sutele de milioane de euro cheltuiți în campaniile electorale?  Anume ei, reprezentanții partidelor de la guvernare trebuie să conștientizeze că votul cetățenilor pentru un partid sau altul a fost doar un credit de încredere, iar încrederea se obține prin ceea ce faci pentru poporul tău, prin respect și responsabilitate față de tot ce se încadrează în noțiunea de stat. Nu prin manipularea opiniei publice doar pentru a accede la putere și a realiza interesele înguste de partid și de grup din contul statului și ale cetățenilor, dar prin integritate morala și devotament. Fiind convins, că imaginea țării noastre și încrederea cetățenilor în statul Republica Moldova poate fi redobîndidă doar prin VICTORIA LEGII, îmi exprim ferma  convingere că toți cei care au comis și au fost complici la furtul miliardului de euro de la bănci, la furtul altor miliarde de lei prin intermediul întreprinderilor de stat, la furtul de sute de  milioane prin intermediul politicilor tarifare la energia electrică și gaze naturale, vor fi trași la răspundere. Iar partidele ale căror reprezentanți au contribuit la furturile acestea  trebuie scoase în afara legii pentru a oferi o lecție de moralitate întregii clase politice din țara noastră și a readuce Republica Moldova în cadrul legal, pe calea modernizării și dezvoltării sale.

A avut loc Congresul IV al Partidului Popular din Republica Moldova

Partidul Popular din Moldova  a desfăşurat sîmbătă, 21 martie Congresul IV extraordinar al formaţiunii  care a întrunit delegaţi din toate raioanleor Republicii. Chestiunea  de bază din ordinea de zi a   congresului a fost  analiza situaţiei social-politice din țară  de după alegerile parlamentare din toamna anului trecut. Alexandru Oleinic, preşedintele  formaţiunii, a  menționat în faţa celor prezenţi la congres că, Partidul Popular  a reuşit să se  identifice pe eșchierul politic ca un partid serios, cu o echipă experimentată și cu un program pentru cetățenii Republicii Moldova. Liderul partidului a punctat şi  sarcinile  pe care şi le propune PPRM pentru alegerile locale din  acest an.  Obiectivul partidului pentru  viitoarele alegeri locale generale este consolidarea echipei de candidaţi la funcţia de primari în cele 898 de primării,1120 consilieri raionali şi 10630 consilieri sătești,comunali şi orășenești. Delegaţii congresului au confirmat modificările statutului, prin care sigla PPRM va deveni MARUL – simbolul electoral al Partidului Popular. Congresul IV al Partidului Popular a adoptat în unanimitate un APEL către forțele politice din Republica Moldova la unitatea poporului şi a partidelor politice pro-naţionale şi pro-europene, pentru identificarea şi consfințirea priorităților naționale. „Republica Moldova  are nevoie de reformă!  Reforma trebuia să o facem noi, reprezentanții tuturor partidelor politice prin dialog și compromis, prin identificarea și consfințirea priorităților naționale, ca nici un partid politic să nu devieze de la aceste priorități,” se spune în Apelul Partidului Popular.    

PPRM despre anul politic 2015 – oportunităţi şi pericole

Alexandru Oleinic, preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova a exprimat poziția formaţiunii pe marginea mai multor chestiuni de  importanță majoră,  care decurg din actualitatea politică şi care pot marca dur viaţa oamenilor şi viitorul Republicii Moldova. Referinduse la  scrutinul electoral din 30 noiembrie 2014, liderul PPRM a menţionat că acesta „a fost mai degrabă un referendum pentru determinarea vectorului extern al țării noastre, decît o competiție a programelor electorale și doctrinelor concurenților electorali. Am fost martorii unei campanii agresive din partea partidelor de la guvernare cu implicarea la maximum a resurselor administrative și financiare, cu încălcarea masivă a regulilor de joc pe piața mediatică și aplicarea metodelor antidemocratice de luptă cu concurenții electorali: începând cu înregistrarea partidelor clone și continuînd cu excluderea unor concurenți electorali, pe ultima sută de metri, din cursa electorală. În toți cei 24 ani de existență a R.Moldova ca stat democratic, pentru prima dată cetățenii țării au fost martorii unei campanii electorale antidemocratice și cu încălcări grave, care, deși s-a soldat cu câștigul la limită a forțelor pro-europene, dacă sa luăm în calcul partidele care au ajuns în Parlament, dar dacă pornim de la votul exprimat de cetăţeni pentru toţi concurenţii electorali, atunci putem constata că partidele care au guvernat ţara în ultimii 5 ani, au fost dur taxaţi de către alegătorii săi, pentru promisiunile date şi neîndeplinite în promovarea reformelor şi dezvoltarea durabilă a ţării. În plus, anume partidele de orientare democratică au amplificat acțiunile de limitare a accesului în Parlamentul Republicii Moldova – au majorat pragul electoral și au dispersat electoratul prin crearea partidelor clone. În rezultat – forțele pro-europene au acces în Parlamentul Republicii Moldova  cu un număr minim de mandate -  număr insuficient pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și pentru modificarea sistemului de alegere a Președintelui țării. Astfel, și după expirarea celor 5 ani, așa-numita guvernare pro-europeană din nou riscă să aducă țara în pragul unei crize economice și politice care va pune în pericol viitorul R. Moldova. Pentru a nu permite declanșarea unei crize politice, societatea are nevoie de unitatea clasei politice pronaționale și proeuropene pentru a continua modernizarea, dezvoltarea și consolidarea țării. În acest scop PPRM va insista în obținerea unui consens larg al societății și al partidelor politice în numele priorității naționale – integrarea europeană a Republicii Moldova. Un alt subiect asupra căruia s-a expus Alexandru Oleinic a fost situația politică post electorală și semnarea acordului de constituire a Alianței Politice minoritare pentru Moldova Europeană. PPRM constată că, atît perioada de guvernere a partidelor pro-europene, cît și perioada post-electorală după scrutinul din 30 noiembrie 2014 au aceleași caracteristici comune – haos, incertitudine și divergențe politice, bazate doar pe interese proprii și nicidecum pe interesele cetățenilor și ale statului Republica Moldova. Nici însuși semnare Acordului de constituire a Alianţei Politice pentru Moldova Europeană nu este ceva nou pentru politica moldovenească – o situație similară am avut-o în 1999, când Guvernul a fost instituit cu votul comuniștilor, doar că situația politică și economică era total diferită. Iar consecințele acelei cedări pentru constituirea unei coaliții cu susținerea  comuniștilor  o resimțim și astăzi - anume atuci s-a acceptat substituirea prevederilor constituționale privind alegerea Președintelui țării prin votul direct al poporului cu votul a 61 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Acceptarea condiției înaintate de comuniști la acel moment, precum în numele viitorului Republicii Moldova, de facto a însemnat aruncarea țării noastre cu zeci de ani înapoi. În contextul formării unei noi alianțe a forțelor pro-europene cu susținerea tacită a PCRM,  PPRM exprimă o mare îngrijorare față de alianța nou creată din următoarele considerente: O alianță minoritară cu susținerea tacită a PCRM pune în pericol adoptarea proiectelor de acte legislative necesare pentru continuarea reformelor şi îndeplinirea prevederilor Acordului de Asociere UE-RM care vor garanta parcursul European al RM. Lipsa de credibilitate a acestei alințe - deoarece atât PLDM cât și PD au obținut votul cetățenilor datorită faptului că au declarat și au luptat pentru înlăturarea comuniștilor de la putere, au promis cetățenilor o Moldova europeană și fără comuniști. Este o alianță la baza căreia au stat împărțirea funcțiilor și a zonelor de influiență dar nu un program de dezvoltare a Republicii Moldova. Este o alianță de scurtă durată – deoarece tot mai mulți oficiali europeni, care au pledat pentru un vot în avans în favoarea europenizării țării noastre, la moment își exprimă nemulțumirea asupra modalității de creare a alianței minoritare. În consecință – o alianță care nu garantează o stabilitate politică de durată, conduce la înghețarea finanțărilor externe și la stoparea fluxului de investiții străine in țară. Astfel Moldova poate rata miliarde de lei la bugetul de stat, fapt ce va pune în pericol onorarea mai multor obligațiuni sociale ale statului. În scopul depășirii unor astfel de situații, noua Alianță de guvernare se face responsabilă atît față de cetățenii țării noastre cît și față  de partenerii noştri europeni, care au oferit Republicii Moldova un avans de încredere în parcursul europen al țării noastre. Pentru onorarea acestei încrederi,  viitorul Guvern, care, sperăm să fie investit în funcție cît mai curînd posibil, este obligată să purceadă în mod de urgență la realizarea următoarelor angajamente: În primul rând, adoptarea, de urgență, a pachetului de legi privind politica fiscală și ale bugetului de stat pe anul 2015. Proiecte de legi care trebuie să corespundă angajamentelor asumate și să includă măsuri de reformare a economiei naționale în vederea stimulării mediului de afaceri și reducerii poverii fiscale. Una din prioritățile indiscutabile ale politicii bugetare necesită să constituie  reducerea cheltuielilor pentru întreținerea aparatului de stat, central și local cu minim 30% . La moment o treime din bugetul de stat este orientat spre întreținerea birocraților.Trebuie urgent de eficientizat actul de guvernare prin micșorarea numărului de ministere și implimentarea guvernării electronice. Reforma în domeniul justiției a devenit o rușine națională. PPRM este ferm convins că marea majoritate a judecătorilor și procurorilor din RM sunt oameni de o înaltă moralitate și responsabilitate. Realizarea cu succes a reformei în justiție va depinde de implicarea acestora în procesul de reformare. Partidul Popular va insista asupra reformei în domeniul protecției sociale, astfel încât calculul tuturor suporturilor să înceapă de la costul minimului de existență pentru a le asigura cetățenilor un nivel de venituri corespunzător necesităților. În viziunea PPRM o altfel de abordare este alogică. Partidul Popular va insista și în continuare pentru realizarea reformelor în agricultură. Reforme care vor impulsiona dezvoltarea sectorului și vor contribui la dezvoltarea mediului rural. Noul Guvern va trebui să adopte o nouă abordare în vederea gestionării eficiente a proprietăților statului, domeniu care a căpătat o direcție periculoasă în ultima perioadă de timp. Noul Guvern va trebui să nu cedeze presiunilor politice și să gestioneze proprietățile sale cu maximă eficiență pentru binele poporului, dar nu al unor persoane din spatele forțelor politice. Indiscutabil, anul 2015 va fi un an greu pentru Republica Moldova. In plus, desfășurarea alegerilor locale generale în iunie va bloca din nou activitatea instituțiilor statului, care masiv vor fi implicate în alegerile locale.   În acest scop, noua alianță minoritară, va trebui să  depolitizeze la maximum  funcțiile publice din cadrul  guvernului, pentru a pune instituțiile statuluiu în serviciul cetățenilor, dar nu al partidelor politice, aflate la guvernare.

Raportul Președintelui Partidului Popular din Republica Moldova, Alexandru Oleinic, la Congresul III al formațiunii.

Stimaţi delegaţi la Congresul III al PPRM, Doamnelor şi domnilor, Dragi colegi şi invitaţi!  Am onoarea să salut prezenţa Dumneavoastră la lucrările Congresului al III-lea al Partidului Popular din Republica Moldova - congres care ne va mobiliza și mai mult pentru realizarea obiectivelor trasate, ne va permite să ajungem, în campania electorală, ca o forță puternică, mobilizatoare, o adevărată alternativă actualei guvernări compromise.  Acest Congres, este și un bilanț al muncii depuse în perioada de după Congresul al II-lea, dar și o evaluare a procesului de implementare a Programului politic al partidului. Acest interval de timp a fost un examen serios pentru fiecare din noi, pentru fiecare organizație primară și teritorială. Astăzi, putem spune cu mîndrie că, în pofida obstacolelor întâmpinate pe parcurs, noi am realizat multe obiective, am demonstrat că devenim o forță cu adevărat populară, cu sprijin real din partea cetățenilor, raportat la scăderea vizibilă a popularității guvernanților.  Aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au crezut și cred în proiectul nostru, celor care au muncit pentru crearea organizațiilor primare, care au contribuit la formarea și promovarea imaginii partidului.  Ca rezultat al muncii noastre comune Partidul Popular întrunește astăzi în rîndurile sale 8870 membri, care au format 722 de organizații primare în 32 de organizații raionale. Astfel suntem prezenți, practic, în toate localitățile țării.  Totodată, aceste cifre nu sunt decât un prim-pas spre afirmarea noastră ca forță politică. Pentru a obține succes în scrutinele electorale, va trebui, însă, să muncim și mai mult, să ne consolidăm și să identificăm perspectivele de dezvoltare atît pentru popor, cât și pentru stat în ansamblu.  Stimați delegați,  Partidul Popular, prin acțiunile sale, a demonstrat societății că este partidul faptelor și nu al promisiunilor! Am realizat, împreună, campania ”Tu alegi Președintele Țării”și am colectat peste 150.000 de semnături în vederea modificării Constituției și a alegerii prin vot direct a Președintelui Republicii Moldova. Această cifră impunătoare este unul dintre rezultatele activității noastre comune și va veni să repare greșeala comisă de clasa politică, pentru a ieși de sub controlul cetățenilor și pentru a-și subordona una dintre cele mai importante instituții ale statului – Președinția.  Și prin această campanie am promovat imaginea PPRM, identificând problemele ce îi confruntă pe cetățeni și societatea.  Stimați prieteni,  Pentru a fi mai aproape de oamenii care să ne cunoască, PPRM a organizat un șir de acțiuni, în cadrul cărora le-am vorbit cetățenilor ce ne propunem pentru a redresa situația în societate.  În perioada de dare de seamă, partidul a iniţiat și un şir de proiecte sociale cu menirea de a contribui la dezvoltarea localităţilor, în special în mediul rural. Voi menţiona aici proiectul „De la gospodari, pentru gospodari”, implementat într-un şir de localităţi din raioanele Cahul, Soroca, Cantemir, Ungheni şi din alte raioane. Se bucură de multă apreciere, în rândul cetăţenilor, proiectul „Suntem alături de voi”, prin care îi ajutam pe cei nevoiaşi şi singuri.  În scopul sprijinirii instituţiilor şcolare,  PPRM a luat şefia asupra şcolii internat din s.Bulboaca, raionul Anenii Noi. OT a PP a lansat acţiunea „Şcoala la control”. Pentru promovarea imaginii partidului am început editarea și difuzarea ziarului ”Gazeta Poporului’, am organizat multiple conferințe de presă, dezbateri publice, am adoptat și publicat declarații și luări de atitudine în mass media pe marginea problemelor din societate. Am reușit să mediatizăm pe larg materialele Partidului Popular în ziare, la posturile TV și Radio din teritoriu.  O rezonanţă mare în societate au avut-o acţiunile de protest organizate de PPRM, ne referim la protestele fermierilor, îndreptate împotriva scumpirii carburanţilor, micșorării fondului de subvenționare în agricultură, de majorare a TVA și introducere a cotelor la exportul producției agricole și a altor bariere din activitatea țăranilor. Se înscriu acestui șir și acțiunile de protest ale partidului contra acaparării ilicite a proprietăților statului - Banca de Economii, Aeroportul Chișinău ș.a. Subliniem aici activismul OT PPRM care, prin acțiunile sale, a provocat un răsunet și o apreciere înaltă din partea societății civile în promovarea drepturilor și a libertăților cetățenilor.  Toată aprecierea o merită cei ce activează în organizațiile de femei și veterani ai partidului și care contribue la identificarea și creșterea numărului de simpatizanți și de membri.  PPRM își pune mari speranțe și în activitatea organizației recent formate – Organizația de Fermieri a Partidului Popular din Republica Moldova, al cărei scop este susținerea prin măsuri și proiecte concrete a țăranilor și a  fermierilor. În acest sens, ne propunem lansarea unor asemenea proecte în fiece localitate din țară și mizăm mult pe implicarea directă a membrilor organizațiilor teritoriale și a fermierilor cu experiență, care au beneficiat deja de suportul partidului în acest sens. PPRM este sigur că numai prin fapte concrete va cîștiga încrederea cetățenilor. Onorată asistență,  Congresul nostru are loc într-o perioadă importantă pe care o traversăm cu toții, în lungul drum spre marea familie europeană. Oferirea dreptului de a călători fără vize în țările Uniunii Europene cetățenilor noștri, semnarea, în viitorul apropiat, a Acordului de Asociere UE–RM, sunt evenimente însemnate și dăm o apreciere înaltă eforturilor oficialilor europeni de a sprijini R.Moldova pe calea integrării europene. Este, totodată, o apreciere a meritului cetățenilor noștri și al tuturor guvernelor democratice din 1994 încoace. Spun acest lucru deoarece partidele aflate la Putere, unii lideri politici încearcă, în mod fățiș, să obțină dividende din relațiile bune cu UE și să demonstreze că istoria noastră contemporană a început odată cu venirea lor la guvernare.  Noi știm, însă, că aceste obiective au fost realizate datorită voinței poporului, tuturor cetățenilor care, pe parcursul anilor de la independență încoace, au spus ”da” opțiunii de integrare europeană a populației. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europenă este șansa cetățenilor de a trăi o viață demnă și asigurată, într-un stat prosper și credibil pe plan internațional.  Spre regretul nostru, realitățile din viața politică și social-economică ne forțează să constatăm că actuala guvernare speculează opțiunea de integrare europeană, în scopul menținerii cu orice preț la putere.  Statul de drept este transformat în statul corupției și al corupților. Partajarea funcțiilor în stat pe criterii politice a aprofundat corupția în toate structurile statului. Persoanele cu funcții publice nu asigură respectarea legii, ci a instrucțiunilor pe linie de partid. Iar pentru cetățeanul de rând legea e cel ce stă în fruntea Primăriei, a raionului sau conducătorul de întreprindere unde activează, toți fiind împărțiți după culoarea partidelor din care fac parte.  Cei care ne-au promis democrația și prosperitatea au contribuit, de facto, - care la modul direct, care prin vot,- la aplicarea unor scheme frauduloase de deposedare a statului de patrimoniu, ceea ce duce la adâncirea sărăciei.  Întreprinderile de stat, care ar trebui să genereze venituri la buget, sunt vîndute la un preț de nimic. Iar prin concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și cedarea Băncii de Economii, având peste 2 milioane de depunători și peste 600 de filiale în toată republica, statul și-a trădat cetățenii săi.  Cei ce au promis majorarea pensiei minime până la 1300 lei, a alocației pentru nașterea copilului - până la 10 000 lei și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului - pțnă la 1500 lei, ne condamnă părinții și nepoții la subexistență, prin stabilirea unor alocații mizere, în locul celor promise în campaniile electorale. Astazi, peste 500 mii de pensionari primesc o pensie mai mică de 800 lei, ceea ce înseamnă 50% din minimul de existență.  Salariile angajaților sunt devalorizate din cauza jocurilor demnitarilor cu cursul de schimb al valutelor străine. Cei care ne promit grija statului pentru familiile tinere adoptă, de fapt, legi ce reduc suportul statului pentru îngrijirea copilului.  Cei care ne-au promis standarde educaționale de calitate au adus sistemul de educație la situația de a deveni fără școli și fără intelectualitate. Iată controversele reformei sistemului educațional: inițial (în anii 1996-1998), s-a pledat pentru micșorarea numărului de elevi în clasele gimnaziale, ulterior (după 2009) - pentru mărirea lor – au condus la închiderea școlilor în unele sate, iar lipsa politicilor de motivare a profesiei de pedagog, lasă satele moldovenești fără intelectualitate.  Sectorul de sănătate este transformat într-un bussines al clanurilor. Oamenii de la sate sunt lăsați fără îngrijire medicală, în spitalele raionale nu mai are cine lucra, lipsa medicilor de specialitate a devenit o normă, ultimii tineri specialiști au venit în raioane cu 20 ani în urmă,vârsta medie a celor rămași trecând peste 60 de ani - unde sunt absolvenții Universității de medicina? - toți pleacă peste hotare. Asta în timp ce ministerul sănătății implementează reforme ce aduc unor clanuri concrete venituri fabuloase.  Cei care ne-au promis o capitală europeană au transformat-o într-un șantier de construcții lipsit de orice concept al orașului european.  Aceasta este fața adevărată a actualei guvernări.  Republica Moldova continuă să rămână statul cu cele mai mici pensii și salarii și cu cel mai înalt nivel de corupție și sărăcie din Europa.  Stimați delegați,  NOI, echipa PPRM, în perioada de după Congresul al II-lea al partidului, am monitorizat continuu alianța de la guvernare și am intervenit cu luări de atitudine și reacțiile de rigoare la deciziile antipopulare ale guvernării. Totodată, echipa PPRM a fost mereu alături de cetățeni, ascultându-le problemele și durerile.  Deaceea, astăzi putem afirma, că NOI, PPRM, suntem unicul partid extraparlamentar ce ne-am expus, ne-am implicat și am influiențat mai multe decizii ale guvernării. NOI, echipa PPRM, am pledat constant pentru asigurarea stabilității politice şi pentru respectarea principiului separării puterilor în stat, pentru democratizarea instituţiilor statutului şi crearea unui sistem de comunicare între putere şi societatea civilă, care să le ofere cetăţenilor oportunitatea de a participa la luarea deciziilor politice. Am atenționat, de nenumărate ori, asupra pericolului politizării excesive a funcțiilor și a structurilor din stat.  NOI, echipa PPRM, am promovat cu insistență conceptul minimului de existeță drept bază de calcul a salariilor, pensiilor și a plăților sociale, pentru a reduce categoriile de cetățeni ce trăiesc sub pragul existenței și pentru a garanta echitatea socială.  NOI, echipa PPRM, am insistat asupra consensului național în vederea identificării obiectivului de integrare europeană, ca model de dezvoltare și transformare a Republicii Moldova într-un stat civilizat și modern.  NOI, echipa Partidului Popular, vom restabili dreptatea și voința poporului, deoarece suntem un Partid al Poporului.  Echipa PPRM este echipa ce știe cum să aducă Republica Moldova la prosperitate, iar cetățenii - la bunăstare.  Programul PPRM ”Pentru o nouă MOLDOVĂ!” este expresia angajamentelor Partidului în fața fiecărui cetățean, un program concret de redresare a fiecărui domeniu social-economic, cu soluții concrete, pentru garantarea stabilității politice și a bunăstării cetățenilor.  Stimați prieteni,  În contextul muncii depuse, astăzi, echipa PPRM, propune societății un nou model de dezvoltare, bazat pe așteptările cetățenilor, a cărui realizare va răspunde așteptărilor populației și ale fiecărui cetățean în parte.  Principalul angajament al Programului este opțiunea majorității populației de integrare europeană a Republicii Moldova, care va constitui un proces de modernizare a economiei, a condițiilor de muncă și de trai ale cetățenilor. Noi nu ne vom trimite cetățenii la muncă peste hotare, dar vor asigura standarde europene de viaţă, bazate pe libertate şi bunăstare, aici, la noi acasă.  Pentru a le garanta cetățenilor un nivel de viață european, echipa Partidului Popular va realiza, în mod responsabil, un progres rapid în economie. Progres, bazat pe investiţii şi venituri din activităţi, în condițiile unei economii de piață.  Pentru atingerea acestui obiectiv vom asigura ca instituțiille statului și angajații sai să-și exercite funcțiile, respectînd cu strictețe drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.  Vom începe de la corelarea salariului cu munca depusă. Cei care muncesc, vor primi un salariu ajustat la indicele prețurilor de consum. Iar pentru a exclude fenomenul sărăciei, vom stabili salariul minim al unei ore de muncă de 20 de lei.  Valoarea minimului de existenţă va constitui baza de calcul a oricăror plăţi sociale: salarii, pensii şi indemnizaţii sociale.  PPRM va garanta cetățenilor un nivel de viață corespunzător necesităților, prin excluderea tuturor plăților și a taxelor în lansarea propriei afaceri, după modelul țărilor europene.  La nivel politic. PPRM va garanta aflarea în serviciul cetățeanului, care-i respectă libertatea personală și civilă, care îi protejează proprietatea privată și dreptul la viață personală. Un stat ce apără caracterul multinațional al culturii noastre și luptă cu xenofobia. Sunt convins că cerințele de astăzi ale societății noastre - privind sinceritatea, corectitudinea și bunul simț, sunt atât de mari, încât partidul nostru, noua generație politică, va trebui să readucă aceste calități din rândul celor uitate – în rândul celor absolut necesare. Aceasta înseamnă o bună reputație politică!  Sunt convins că împreună vom face acest lucru mai bine decât alții. Anume din acest motiv, programul Partidului Popular este adresat fiecărui cetățean. Este un program de actualizare radicală a statului și a societății, în care puterea decizională nu sunt partidele, ci POPORUL. Scopul nostru e să creăm o guvernare cu adevărat responsabilă în fața poporului!  La întrebarea ”Cum să obținem cu adevărat o responsabilitate din partea guvernării și cum să obținem controlul poporului asupra acesteia?” noi răspundem că Preşedintele Republicii Moldova trebuie să fie ales în mod direct de către popor.  De asemenea, responsabilizarea politicienilor și stoparea traseismului politic le vom asigura prin alegerea deputaților printr-un sistem electoral mixt, în care parlamentarii să fie aleşi pe liste de partid şi în circumscripţii uninominale, în proporţie de 50 la 50.  Venim și cu propunerea depolitizării funcțiilor de conducere în principalele instituții ale statului; Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului.  Pentru a avea un stat fără corupție PPRM va realiza cu succes reforma în sistemul judiciar și va trece - de la practica de numire a judecătorilor - la alegerea lor directă de către cetățeni.  Stimați delegați, PPRM a atenționat în permanență despre necesitatea substituirii modelului de dezvoltare de la remitențe și importuri – la investiții și exporturi.  În viziunea PPRM noul model de dezvoltare a statului va asigura o creștere economică continuă, prin dezvoltarea companiilor productive, competitive şi eficiente, generatoare de locuri de muncă şi de venituri; prin reformarea Guvernului şi a instituţiilor guvernamentale și trecerea definitivă la modelul E-guvernare.  Pentru a realiza o creştere economică rapidă și durabilă, vom adopta un nou concept de politici fiscale - previzibil și stabil, pe un termen de 5 ani, care să asigure securitatea economică și financiară a statului, prin sporirea veniturilor la bugetul de stat.  Noul concept de politici fiscale propus de PPRM, este bazat pe reformarea sistemului fiscal, în vederea unificării funcțiilor și a instituțiilor abilitate cu funcții de colectare a impozitelor și va include:  Măsuri de mărire a bazei impozabile, prin introducerea impozitului unic de 10% pentru persoanele fizice și juridice;  Măsuri de susținere a producătorului autohton și a exporturilor — zero taxe și impozite la importul de utilaje și de tehnologii avansate; Pentru susţinerea agricultorilor și a gospodăriilor țărănești vom introduce cota 0% la impozitul pe venit pentru gospodăriile țărănești (microîntreprinderi), pe o perioadă de cinci ani.  Pentru dezvoltarea mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii care vor asigura angajarea în câmpul muncii a cel puţin cinci persoane vor fi scutite de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani.  Exact aceste metode de tratare a mediului de afaceri vor contribui la mărirea bazei impozabile și la scoaterea economiei din subteran. Practica mai multor țări a demonstrat că acolo unde sunt impozite dure, se plătește mai puțin. Iar unde impozitele sunt mai moderate plătesc si se dezvolta toți.  Agricultura, care reprezintă satele noastre, va deveni principalul motor al relansării economice.  În viziunea PPRM, cei care lucrează pământul şi cultivă cereale, legume şi fructe trebuie susţinuţi de stat, cum se procedează în ţările civilizate. Subvenţionarea agriculturii se va face la nivelul de 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, noi construcţii de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale, procurării de animale și construcției de ferme zootehnice. Pentru a avea o agricultură de performanţă, vom compensa construcția sistemelor de irigare la crearea fermelor de familie (20-60 ha). Iar pentru stimularea activităţilor economice ale ţăranilor vom crea rețeaua Băncilor Țărănești în localitățile rurale și a Fondului de Garantare a Creditului Agricol, prin intermediul cărora vom compensa rata dobânzii la creditele contractate de cei ce practică activitățile agricole.  Echipa PPRM își va continua eforturile în vederea dezvoltării afacerilor la sate, prin compensarea a 70 de procente din valoarea investiției la crearea întreprinderilor mici pentru procesarea legumelor, fructelor, strugurilor, cerealelor, cărnii, laptelui.  Tinerii fermieri se vor bucura de un sprijin special, pentru inițierea unor afaceri la sate, prin acordarea unei Prime de Instalare de 20 000 EURO și prin acordarea a 1000 de burse anual în scopul perfecționării lor la întreprinderile agricole din țările europene.  Printr-o agricultură dezvoltată și diversificată, vom reuși să dezvoltăm şi satele, unde vom ridica nivelul de trai și cultura oamenilor!  PPRM va acorda prioritate educației și sănătății în stabilirea priorităților de cheltuieli anuale. Pentru atingerea standardelor europene în educație și sănătate, PPRM va asigura ca fiecare copil - de la sat sau oraș - să meargă la școala primară din localitate sa. Vom adopta măsuri stimulatorii ca fiecare sat și instituție să fie asigurată cu profesori și medici. Vom readuce statutul profesorului şi al şcolii la un nivel calitativ înalt.  Pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, cei care doresc să obțină studii superioare vor beneficia de credite fără dobândă și de un loc de muncă după studii, prin promovarea parteneriatului public-privat și corelarea programelor de studii cu piața muncii.  PPRM va reface imaginea sistemului de sănătate, prin adecvarea reformei de asigurare medicală obligatorie la standarde de înalta calitate și moralitate. La baza sistemului de asigurări medicale vor sta contractele individuale directe, iar costul poliței de aigurare medicală obligatorie se va stabili în corespundere cu serviciile de calitate incluse în pachetul minim garantat. Întreprinderile ce le vor oferi angajaților o asigurare medicală de sănătate deplină, vor beneficia de scutiri fiscale. Viitoarele mame vor beneficia de serviciile medicale necesare garantate în Programul unic.  Onorată asistență,  În viziunea PPRM, și problema îmbătrânirii populației Republicii Moldova este o consecință a politicilor promovate pe parcursul anilor de toate guvernările. Lipsa locurilor de muncă și salariile mizere, în raport cu creșterea prețurilor, au provocat exodul masiv al tinerilor și al populației apte de muncă. Tragedia e că nici peste zeci de ani, statul nu are politici atractive pentru revenirea lor acasă.  În acest scop, PPRM va propune societății realizarea proiectului ”O politică demografică eficientă”, care va include politici de stimulare și susținere a familiilor tinere și de întreținere a copiilor.  Grija de familiile tinere şi de familiile cu mulţi copii va însemna indemnizații indexate anual cu coeficientul 2, raportat la nivelul inflaţiei.  Indemnizațiile pentru întreţinerea copiilor se vor acorda în mărime de 5000 euro, în câteva tranşe, până la absolvirea gimnaziului. Începând cu al treilea copil în familie, indemnizaţia va fi majorată cu câte 500 euro pentru fiecare copil.  Dragi prieteni,  Pe lângă dezvoltarea unei agriculturi diversificate, PPRM va promova și va susține, prin politici speciale, proiectele de dezvoltare a fiecărei localități rurale. În acest scop, PPRM va promova cadrul legal pentru susţinerea mecenatului, în baza căruia vom stimula inițiativele de păstrare şi de restaurare a monumentelor istorice și culturale, a lăcașelor sfinte.  Prin promovarea și antrenarea societății în diverse proiecte culturale, vom dezvolta și educa o societate de o moralitate înaltă, bazată pe valorile si tradițiile strămoșeşti.  Sarcina noastră este ca oamenii să trăiască bine nu doar în Chișinău și în suburbii, dar și în celelalte localități din Moldova.  Administrațiile Publice Locale trebuie să dețină niște stimulente puternice, pentru a-și dezvolta independentă. Păstrând mai multe impozite în bugetele lor, vor obține o bază pentru creșterea economiei și noi posibilități pentru îmbunătățirea vieții populației.  Autonomia financiară a Autorităților Publice Locale, este unica posibilitate de dezvoltare social-economica a localităților rurale și a serviciilor de înaltă calitate pentru cetățeni.  Stimați delegați,  Corupția, împreună cu instabilitatea politică, sunt cele mai negative calificative ce influențează imaginea oricărui stat. Cred că a venit timpul să spunem NU corupției și demnitarilor corupți!  PPRM va promova cadrul legal necesar pentru introducerea răspunderii ministeriale și depolitizarea instituțuțiilor statutului – funcționarii publici vor fi în serviciul cetățenilor, nu în serviciul partidelor politice.  Vom crea un sistem transparent de control al activității întreprinzătorilor și vom introduce un sistem de achitări pentru servicii și mărfuri prin intermediul plaților electronice.  Noi, PPRM , nu suntem părtașii procesului de divizare a cetățenilor țării noastre pe diverse criterii. Noi vom continua realizarea obiectivului de consolidare a societății, prin implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.  Problema fiecăruia este problema tuturor, iar problema comunității este problema fiecăruia - sunt opțiunile în baza cărora, Partidului Poporului va constitui o naţiune civică, într-o comunitate culturală comună. Spre regret, și dupa 20 de ani, politicienii nu au reușit să identifice soluții pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Pentru reintegrarea definitivă a statului – PPRM propune de a merge pe calea dialogului economic și al dezvoltării. Numai prin prosperare și atractivitate economică, prin democratizarea și dezvoltarea statului, vom reuși să apropiem soluționarea diferendului transnistrean.  Stimați delegați,  PPRM este pentru o Moldovă  suverană, independentă, unitară și neutră! PPRM este unica alternativă de guvernare competentă, responsabilă şi experimentată, care va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv.  Programul Electoral al PPRM ”Pentru o nouă Moldovă” va readuce încrederea cetățenilor în statul de drept și în instituțiile sale, în valorile democratice autentice și în viitorul european al Moldovei.  Sunt convins că marea majoritate a cetățenilor vor susține programul Partidulu Popular din Republica Moldova și vor vota ”Pentru o noua Moldovă!”  E TIMPUL să întoarcem Moldova POPORULUI!  
<